Cüneyt Kulaz

Bin Aydan Daha Hayırlı Olan Gece Kadir Gecesi:

Cüneyt Kulaz

Milyarlarca varlık arasında insanın üstün meziyetlerle, güzel surette ve mükerrem yaratılmış olması gibi Allah katında zaman ve mekânların da içinde vuku bulduğu hadiseler nedeniyle önemleri farklılık arz eder, Kadir Gecesi de içinde Kur'an'ın indirilmesi gibi önemli bir olaya mazruf olduğu için özellikli bir gecedir.

# Şüphesiz biz O'nu (Kur’an’ı) Kadir Gecesinde indirdik.

# Kadir Gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin?

# Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

# Melekler ve Ruh (Cebrail) O gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner.

# O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. (Kadr.97/1-5. Duhan,44/1-3)

Yukarıda geçen ayetlerde Kur'an-ı Kerimin Kadir Gecesinde ve mübarek bir gecede indirildiği belirtilmiş, Kadir Gecesinin Ramazanın hangi gecesi olduğu hakkında bilgi verilmemiştir.

Peygamberimiz (s.a.v.): "Kim Kadir Gecesinin faziletine inanarak geceyi ihya ederse, (ibadet ve ameli salih ile geçirirse) geçmiş günahlarının mağfiret olunacağını müjdelemiştir.

Hz. Aişe (r.a.) "Ya Resulallah, Kadir Gecesi’ne rast geldiğimi bildiğimde nasıl dua edeyim? diye sorunca, Peygamberimiz (s.a.v.) "Ey Allahım sen çok affedicisin, sonsuz kerem sahibisin, affetmeyi seversin, beni de affet" şeklinde dua etmesini buyurmuştur.

Peygamberimiz (s.a.v.) "Kadir Gecesini Ramazanın son on gecesinde ve tek rakamlı gecelerinde aranmasını tavsiye etmiştir.

Ramazan ayında Kadir Gecesinin, Kur'an'da ismi azam duasının, Cuma Gününde müstecab saatinin gizli tutulmasının hikmetleri hakkında fikir beyan eden âlimler; Ramazan ayının, Cuma gününün ibadetle geçirilmesini, Kur’an-ı bütünüyle tefekkür ederek okumayı, anlamayı, paha biçilemeyecek değerler olarak sahiplenmeyi teşvik etmek için olduğunu belirtirler.

Kadir Gecesinin bazı alametleri üzerinden hareketle, bu gecenin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu hakkında ümmet arasında genel bir kanaat olduğundan, İslam memleketlerinde müminler, büyük bir coşkuyla Kur’an okuyarak, nafile namaz kılarak ve dua ederek geceyi ihya etmeye çalışırlar.

Müminler arasında büyük bir coşkuya, sevgiye ve kaynaşmaya vesile olan Kadir Gecesinde herkes güzel bir amel işlemenin ve Allah’ın rızasının arayışının peşinde koşmaktadır. Müminler tarafından Ramazan ayının içinde ve son on günündeki tek rakamlı gecelerde Kadir Gecesinin arayışını sürdüren müminlerin olduğu da bilinmektedir.

Kadir Gecesi, ilâhi bir lütufla bu ümmete bağışlanmış özel bir gecedir. Bu gece fazilet yönü itibari ile bin aydan daha hayırlıdır. Kur'an'ın indirilmesi nedeniyle gecenin ibadetle geçirilmesi durumunda seksen küsur yıllık bir ömre bedel kabul edilen özel bir gecedir.

Kadir Gecesinin ve inzal edilen Kur’an-ı Kerimin sebep olduğu sonsuz güzellikler açısından bakıldığında;

Kadri en yüce olan varlık Allah’tır.

Allah tarafından gönderilen kitaplar arasında kadri en yüce kitap Kur'an'dır.

Kur'an-ı getiren Cebrâil'dir.

Melekler arasında kadri en yüce olan melek Cebrâil'dir.

Kur’an-ı Kerim Peygamberimiz Hz. Muhammed'e indirilmiştir.

Peygamberler arasında kadri en yüce Peygamber Hz. Muhammed’dir.

Kur'an'ın indirildiği ay Ramazan ayıdır.

Ramazan ayı kadri en yüce bir zaman dilimi ve onbir ayın sultanıdır.

Kur'an'ın indirildiği, mübarek gece, meleklerin ve Cebrail’in yeryüzüne rahmet için geldiği, gün doğumuna kadar esenlik, bin aydan hayırlı, kadri en yüce gece ise Kadir Gecesidir. Kur’an-ı Kerimi iman, amel ve ahlak kurallarının kaynağı olarak kabul eden ümmet-i Muhammed ise; ümmetler içinde en hayırlı ümmet olma vasıflarını kazanmıştır.

Müminlerden kim, insanların en hayırlısı olmayı arzu ederse; Kur'anı Kerime inanarak onu kalbine indirmeli, öğrenmeli, öğretmeli ve hayatının rehberi haline getirmeye gayret etmelidir.

Kadir Gecesi gibi özellikli gün ve geceler bütün insanlık için Allah’ın bahşedilen lütfudur. İnsanların doğruyu ve hidayeti bulmasına imkân vermek, aynı zamanda bir rahmet çağrısıdır. Eğer şükreder ve iman ederseniz, Allah size niye azap etsin ki? Allah, şükrün karşılığını verendir, hakkıyla bilendir (Nisa,4/5).

İnsanlık hangi zor şartlarda yaşarsa yaşasın, kendisine ait problemlerini gidermenin çabasını ortaya koyması tabiidir. Allah katında manevi değeri olan zaman, mekân, insan gibi varlıkların değerleri ve özellikleri de daimidir. Özellikleri itibariyle Kadir Gecesinin manevi değeri daimi olduğundan insanların bu gecenin huzurundan, manevi feyzinden yeteri kadar yararlanması için çaba göstermesi kendi yararı için elzemdir. Allah’ın lütfettiği özellikli zamanların değerini kavrayamamak kişi için bahtsızlıktır.

Kadir Gecesi, Kur’an-ı Kerim ve Peygamberimiz gibi manevi değerlerimize sahip çıkarak dualarla, sevgi ve kaynaşmayla, bütünlük içinde ümmetin dağılmış halinin vahdetine, Covid-19 virüsünün saldığı korkunun giderilmesine vesile ittihaz etmeliyiz.

Kadir Gecesinin memleketimiz, milletimiz ve bütün müminler için hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ederim.

Not: Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020 Salı gününü Çarşambaya bağlayan gecedir

Yazarın Diğer Yazıları