VANSESİ GAZETESİ’NİN KURULUŞ VE BAŞARI HİKÂYESİ 

Vansesi Gazetesi Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan bir süre sonra 21 Temmuz 1937 tarihinde Van'da İlyas Kitapçı ve Remzi Perihan tarafından "Yeni Yurd Van" ismiyle basın hayatına başlar. Gazete 1943'te "Van", 1948'de "Vansesi" ismini alarak   yayın hayatını günümüze kadar sürdürür.  

21 Temmuz 1937 

Hürriyet, Milliyet, Sabah ve daha birçok ulusal gazete  yokken Vansesi''nin temelini oluşturan Cumhuriyet dönemi Van'ın ilk gazetesi Yeni Yurd Van, elektriğin,  yolun, içme suyu şebekesinin, lisenin, havaalanının üniversitenin olmadığı, okur-yazar nüfusun sayılı olduğu,  pilli radyonun sınırlı evlerde bulunduğu, kitap, gazete ve  derginin haftalar sonra geldiği  Van’ın yokluklar döneminde  Cumhuriyet Caddesi üzerinde tek katlı kerpiç bir binada   gazetecilik hayatına başlar. 

 1943 

1915'te Rus işgali ve Ermeni isyan ve katliamlarına maruz kalan Van büyük yıkımlar, maddi manevi kayıplar ve travmalar yaşar.  Yeni şehir Bağlar Mevki olarak adlandırılan bugünkü şehir merkezinde ağır aksak kurulmaya çalışılırken Van’ın üstüne güneş gibi doğan Yeni Yurd Van Gazetesi 1943’de logosunda değişiklik yaparak “Van Gazetesi” adını alır.  

1948 

Van’ın kalkınıp gelişmeye,  acılar yaşamış Vanlıların hayata tutunmaya çalıştığı, bir kısım  Vanlı muhacirlerin geri dönmeye başladığı, umutların filizlendiği   bu yıllarda  zamanın ruhundan esinlenerek  “Vansesi” adını alarak gazetecilikte yoluna devam eder.   

VANSESİ 

 İlk günden itibaren şehrin yaralarının sarılması, sorunlarının çözümü, sosyo, ekonomik, kültür ve sanat alanlarında sesinin duyurulması okul, yol, elektrik, hastane  gibi öncelikli devlet yatırımlarının  gerçekleşmesi için ses getiren haberler, ilgiyle izlenen köşe yazıları etkili olur 

GÜNLÜK GAZETE  

1930’lu yıllarda yokluklar, imkansızlıklar içerisinde hazırlanarak yayımlanan gazetenin haberleri, köşe yazıları,  bugünkü gibi önce tashih (düzeltme) edilir, mürettipler (dizgiciler) tarafından  harfler tek tek sayfalara  elle dizilir, baskıya hazır  olan hurufat sayfaları insan gücüyle çalışan  matbaa makinesinde  gazete kağıdına siyah beyaz basılarak dağıtıcılar tarafından abonelere ve  okurlara ulaştırılır. 

Bünyesinden onlarca gazeteci yetiştiren Van’ın ilk, Türkiye’nin 4’üncü köklü gazetesi Vansesi, güncel, doğru tarafsız, bağımsız günlük gazete, internet sitesi ve sosyal medya ortamında en çok okunan güvenilir, bağımsız gazetecilik çabasını okurlarından aldığı güçle devam ettirmektedir. 

ÖZETLE VANSESİ NEDİR? 

Vansesi,  haberleri, yazarları ve okurlarıyla gazete olmanın çok ötesindedir.  

Vansesi, ilkedir, kimliktir, misyondur, mücadeledir, birlik beraberliktir, dayanışmadır, ortak düşüncedir. 

Vansesi, halkın vicdanıdır.   

Vansesi, Van'ın  bir asra yaklaşan hafızası ve  özetidir.   

 Vansesi, Van'da yaşayan herkesin varlığı ile gurur duyduğu bağımsız, tarafsız, özgür, çağdaş  cesur, aydın ve ilkeli  günlük gazetesi, saygın ticari  markasıdır.  

 Vansesi, demokrasinin, adaletin, özgürlüğün, insan haklarının,  basın ahlak kurallarının, demokratik  laik güçlü Türkiye'nin yılmaz savunucusudur.  

83 yıl boyunca   değişmeyen inanç ve ilkeleriyle gazeteciliğe devam eden Vansesi Gazetesi,  internet haber sitesi ve sosyal medyada Dünyanın birçok ülkesinden ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinden ilgiyle takip edilmektedir.