Cüneyt Kulaz

BAYRAMIM İMDİ, BAYRAMIM İMDİ

Cüneyt Kulaz

Gönüllerimizin ilahi coşkuyla yoğrulduğu, Allah, Peygamber ve Kur'an sevgisiyle buluştuğu Ramazan ayında hemen hemen her mümin güzel ahlaki değerler, ameller ve kazanımlar elde ettiğine inanmaktadır.

Peygamberimiz (s.a.v.): "Amellerin, Allah katında en sevimli olanı, az da olsa devamlı olanıdır" buyurmuştur (müslim). Ramazan ayında elde edilen manevi kazanımların, Ramazan sonrasında da devam etmesine gayret gösterilmelidir. Ömür Ramazan gibi, Bayramlar da güzel amellerin şehadetnâmesi (diploması) gibi düşünülmelidir. Bayram günleri; tatil günleri gibi telâkki edilmemelidir. Bayramlarımız ibadet şuurunun ve sevincinin yaşandığı müstesna günlerdir.

Bayramlarımız, (Ramazan ve Kurban Bayramı) manevi değerleri olan zaman dilimleridir. Duaların, istiğfarların ve hayırların kabul gördüğü İSLÂM'IN şiarlarındandır.

Bayram; müşterek bir sevinç kaynağıdır. Sevinerek sevindirmenin, fedakarlığın, diğergam olmanın hatırlatılmasıdır. Bayram; insanlık cevherinin ortaya çıkarıldığı, kardeşliğin yaşandığı, vefat eden büyüklerin, akrabaların, ilim ve irfan sahibi insanların ziyaret edildiği, çocukların ve gönlü yanık kimselerin, yetim ve yoksulların sevindirilmesidir. Toplumsal kaynaşmaya, dayanışmaya ve buluşmaya zemin hazırlayan ortamlardır. Tebrikât ve karşılıklı dualarla günahların affedildiği, küçük-büyük, uzak-yakın insanların birbirine sevgi gösterdiği günlerdir.

Her ne kadar coronavirüs (Covid-19) musibeti nedeniyle bu bayramı evlerimizde geçirecek olsak dahi, Bayram günlerinin manevi değeri yönünden farklı olduğunu, ibadet günleri olarak sevincimizi, dualarımızı ve tebriklerimizi iletişim araçlarıyla sağlamalı, memleketimizin huzuru, selâmeti ve en önemlisi de milletimizin bütünlüğü için dua etmeyi unutmamalıyız.

Mutasavvıf şairlerimizden Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri ve Alvarlı Muhammed Lütfi Efe Hazretleri ne güzel söylemişler:

Bayramım imdi, bayramım imdi,

Bayram edersin yâr ile şimdi,

Hamd-ü senalar, hamd-ü senalar,

Yâr ile bayram kıldı bu gönlüm.

-----------------------

“Can bula cananını, Bayram o bayram ola.

Kul bula sultanını, Bayram o bayram ola.

Hüzn-ü keder def ola, Dilde hicap ref ola,

Cümle günah af ola, Bayram o bayram ola.”

Bu vesileyle Ramazan Bayramının ülkemiz, milletimiz, âlemi İslam ve bütün insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz eder; dinimiz, vatanımız ve mukaddesatımız için canını veren şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralanan gazilerimize de acil şifalar dilerim.

RAMAZAN BAYRAMINIZI TEBRİK EDERİM.

Yazarın Diğer Yazıları