Yavuz Yıldızbaş

23 Nisan

Yavuz Yıldızbaş

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bundan tam 101 yıl önce, 23 Nisan 1920 günü açıldı.

Her yıl bu günü hem “ulusal egemenlik” hem de Atatürk tarafından çocuklara hediye edilmiş dünyadaki ilk “çocuk bayramı" olarak kutlamaktayız.

22 Haziran 1919 tarihinde yayımlanan Amasya Genelgesi'nde yer alan;

"Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır." cümlesiyle başlayan ulusal egemenlik hareketi, aslında Gazi Mustafa Kemal'in düşüncelerinin bir tezahürüdür.

Kurtuluş Savaşı'nın hazırlıkları yapılırken Amasya Tamimi'nden sonra, 23 Temmuz 1919 da başlayan Erzurum Kongresi'nde de açıkça manda ve himaye reddedilerek ilk kez milli egemenliğin şartsız olarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Kongrelerde alınan kararların hayata geçirilmesi ve Kuvayı Milliye Hareketi'nin tek yerden emir alması gereğinden dolayı bu hareketin merkezi olarak seçilen Ankara'da 23 Nisan 1920 de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı.

Bu günün önemine binaen Cumhuriyet'in ilanından sonra da resmi bayram olarak kutlanmasına karar verildi.

Daha sonra, 1927 yılında Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen bir bayram olarak kabul edildi.

"Hâkimiyeti Milliye" ya da "Çocuk Bayramı" diye anılan bugün; 1981 yılından itibaren ise ismi değiştirilerek "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" olarak kutlanmaya devam edilmiştir.

Ulusal Egemenlik ya da millî hâkimiyet, egemenliğin doğrudan doğruya millete ait olması demektir.

Millî egemenlik; zaman zaman ulus egemenliği ya da hâkimiyeti milliye olarak da adlandırılmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk'ta milli egemenlikle ilgili şu sözleri söyler:

"Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.” der ve kullanılacak egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu bildirir. Bundan sonra eşitliğin de, özgürlüğün de, adaletin de, dayanağının ulusal egemenlik olduğunu anlatırken, ulusal egemenliğin, ulusun namusu onuru ve şerefi olduğunu vurgular.

"23 Nisan, Türk Milleti’nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir."

Gerek ülkemiz çocuklarına gerekse de dünya cocuklarına bu bayramı armağan eden Atatürk'ümüzü saygıyla anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun.

Sağlıklı koşullarda coşkuyla kutlayacağımız günlere erişmek dileğiyle...

Yazarın Diğer Yazıları