Ümit Kayaçelebi

Ayran aşına buyurun

Ümit Kayaçelebi

Aziz dostlar can gardaşlar

Ayran aşına buyurun bize

Canım ciğerim tüm arkadaşlar

Ayran aşına buyurun bize.

**

Keveni bacı tandırı közle

Gızım sende şu minnoşu gözle

Sofrayı guru ver odayı düzle

Ayran aşına buyurun bize.

**

Vanlılar ayran aşının aşığı

Yanında istenir gölün balığı

Bismillah deyip çalın gaşığı

Ayran aşına buyurun bize.

**

Balığ gılçığlı, iyi ayığla

Yersen balığı atarsan tağla

Gorğmayın gelin çoluğ çocuğla

Ayran aşına buyurun bize.

**

Çok iyide gider lavaş ekmekle

Soframıza gelir nice emekle

İnsan hiç bığmıyor her gün yemekle

Ayran aşına buyurun bize.

**

Kemali afiyetle yeyin balığı

Sonra da zikredin yüce halığı

Gorğmayın asla bozmaz sağlığı

Ayran aşına buyurun bize.

**

Ayran aşıdır bu başların tacı

Hazar derdinde olmuş ilacı

Mehmet ağayla sen Ayşe bacı

Ayran aşına buyurun bize.

AYRAN AŞI

Ayran aşı çekti canım

Tutulmuştur her bir yanım

Yağ tandırı sen imanım

Ayran aşı balığ başı

Peynir ile dür lavaşı

Ayran aşı koy tandıra

Tendiri gelin yandıra

Gomşu da balığ göndere

Ayran aşı balığ başı

Ayran aşı tuzlu oldu

Tandırımız közlü oldu

Elin gızı nazlı oldu

Ayran aşı balığ başı

Peynir ile dür lavaşı

**

GURUT AŞI

Gurut ezdim leğende

Aş yapacaz öğlende

Gözlerimden yaş gelir

Yarim türkü diyende.

**

Gurut aşı yapacam

Ğençeloz da gatacam

O yar mana gelmese

Kendimi damdan atacam.

**

Gurut aşı baş tacı

Hazar derdin ilacı

Üç tas içtim doymadım

Bir tas daha ver bacı.

**

Gurutu ben ezerim

Sofrayı da düzerim

Aş dediğin bahane

Yâri alttan süzerim.

**

Gurut ezdim ecele

Dam başında gecele

O yâr mana he desin

Gurban kesim ecele

CILBIR

Sofra gurdum eyvana

Cılbır goydum sahana

Ne gederde ğoş olmuş

Gelin rehmet babana.

**

Guşğana dolu cılbır

Durma gaşuğun daldır

Çoğ yedim garnım şişti

Gelin sofrayı galdır.

**

Cılbıra gattım reyhan

Misafir dolu eyvan

Mevlaya emanet ol

Gelin şen olsun yuvan.

**

Sofrada tağta gaşığ

Vanlı cılbıra aşığ

Durma tez goş mutfağa

Gelin çoğtor bulaşığ.

**

Cılbıra gattım evelik

Doyuncaya gadar yedik

Allah muradın vere

Gelin elleren sağlık

Yazarın Diğer Yazıları