İlhan Güneri

İthalatta KDV maliyete dönüşecek

İlhan Güneri

İthalatta bir kısım KDV maliyete dönüşecek - gözetim, koruma ve antidamping önlemleri olan ithalatta ilave bedellerine isabet eden KDV maliyet olacak

24/11/2023 tarih ve 32379 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 3065 sayılı KDV Kanununun 36 ncı maddesinde Cumhurbaşkanına verilen yetki uyarınca, yerli üretimin korunması amacıyla ticaret politikaları önlemleri kapsamında yer alan ithalatta gözetim uygulaması, korunma önlemleri, dampinge karşı vergi gibi uygulamalar nedeniyle ithalatta ödenen katma değer vergisinin mükellefler tarafından hesaplanan katma değer vergisinden indirimi engellenmektedir.
Gözetim ve koruma önlemleri kapsamında ithalat bedeline ilave olarak ödenecek  gümrük vergisi, antidamping vergisi ve diğer her türlü vergi, resim, harç üzerinden ödenen KDV  (yani sadece bunlar nedeniyle kdv matrahında oluşan artışa isabet eden), artık indirim Konusu yapılamayacak. 
Bu KDV’ler gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilecek. Sadece malın bedeli üzerinden ödenen KDV’ler indirim konusu yapılabilecek. Yerli üreticiyi koruyucu, ithalatı engelleme amacı güden bir düzenleme.

İthalat 3 farklı şekilde olmaktadır:

-  Gümrük koruma kapsamında ithalat

-  Gümrük gözetimi kapsamında ithalat

- Normal ithalat (diğer ikisi haricinde olanlar)

(Başka tasniflerde olabilir fakat konu ile ilgisi olmadığı için o ayrımlara girilmemiştir.)

Gümrük beyannamesinden koruma veya gözetim olup olmadığı nasıl anlaşılır:

- Beyannamenin 47 nolu tablosunda 10, 40 ve 89 nolu vergi kodları olur. Bu üçünden başka kod yoksa GÜMRÜK GÖZETİMİ yoktur. 

- Beyannamede 59 veya başka kod var ise GÜMRÜK GÖZTEMİ vardır.

- Beyannamenin 47 nolu tablosunda sadece 10, 40 ve 89 nolu vergi kodu var ise bu seferde 48 nolu tablosuna bakılacak ve YDISI kodunda bir rakam var ise bu beyannamede GÜMRÜK KORUMASI vardır. Yoksa normal ithalattır.

Bu ayrım her zaman geçerli olmayıp her GÇB için ayrı ayrı gümrük müşavirinden ilgili beyannamenin gözetim veya koruma kapsamında olup olmadığının sorgulanması daha iyi olur.

Gümrük gözetim/koruma olan bir GÇB beyannamesinde yer alan ve ödenen KDV nin; indirilecek KDV olarak ayrıştırılmasında; beyanname ekinde gelen yurtdışı faturası, sigorta, navlun, ardiye, liman hizmeti, tahliye gibi faturalara isabet eden KDV indirim konusu yapılacak, geriye kalan KDV’ler ise gözetim/koruma kapsamında ödendiğinden ve tevsik edilemeyen giderler olacağından, durumuna göre gider veya maliyet yazılacaktır.

Gümrük gözetim/koruma olmayan bir GÇB var ise, ödenen KDV lerin tamamı indirim konusu yapılabilir.
 

Yazarın Diğer Yazıları