YÖKAK'tan Van YYÜ'ye akredite

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Nisan ayında gerçekleştirilen kurul toplantısı kararı sonucunda 30 üniversite ile birlikte 2022 Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında 2 yıllık süreyle akredite edildi.

Basın Bülteni

YÖKAK tarafından akredite edilen üniversiteler arasında, Abdullah Gül, Altınbaş, Bahçeşehir, Bolu Abant İzzet Baysal, Bursa Teknik, Bursa Uludağ, Çağ, Çukurova, Doğuş, Fırat, Gazi, Hacettepe, Harran, İstanbul Arel, İstanbul Beykent, İstanbul Okan, İstanbul Sabahattin Zaim, İzmir Ekonomi, İzmir Yüksek Teknoloji, Kadir Has, Manisa Celal Bayar, Orta Doğu Teknik, Özyeğin, Sabancı, Süleyman Demirel, Tekirdağ Namık Kemal, Trakya, Uşak, Van Yüzüncü Yıl ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversiteleri yer alıyor.

Kurumsal Akreditasyona sahip bir üniversitenin diğer üniversitelere göre öne çıkan yönlerine ilişkin YÖKAK Başkan Vekili Prof. Dr. Mustafa Çufalı, “YÖKAK’tan Kurumsal Akreditasyon belgesi almış bir yükseköğretim kurumu, temel faaliyet alanlarında kamuoyuna vadettiği hedeflere ulaşmayı güvence altına almak için ilgili mekanizmaları oluşturuyor. Üniversiteler, bunların önemli bir bölümünü iyi biçimde çalıştırıyor, izliyor ve iyileştiriyor. Tüm iç ve dış paydaşlarının katılımı önemseniyor. Öğrenci geri bildirimleri özellikle dikkate alınıyor ve karar alma süreçlerine yansıtılıyor. Öğretim programları bilgi çağının gerekleri, değişen öğrenci özellikleri ve öğrenci merkezli öğrenme anlayışı temelinde sistemli biçimde güncelleniyor. Öğrenme kaynakları ve öğretim üyesi yeterliklerinin sürekli biçimde geliştirilmesi için çalışılıyor. Kurumun araştırma yetkinlikleri geliştiriliyor ve toplumsal katkı faaliyetleri sistematik biçimde ele alınıyor” dedi.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise, “Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) yükseköğretim kurumlarındaki kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi süreçlerinin “planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma” döngüsü kapsamında değerlendirilmesini sağlayan bir dış değerlendirme yöntemidir. Geçtiğimiz yıl üniversitemiz YÖKAK tarafından KAP’a dâhil edilmiştir. YÖKAK tarafından oluşturulan değerlendirme takımı üniversitemizin farklı birimleri ile görüşmeler yapmış ve üniversitemize saha ziyareti gerçekleştirmiştir. Bu ziyaretleri neticesinde değerlendirme takımları tarafından Kurumsal Akreditasyon Raporları (KAR) hazırlanmış ve bu raporlar göz önünde bulundurularak YÖKAK tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, yükseköğretim kurumlarındaki niteliğin yükseltilmesi ve kalite güvencesine katkı sağlanması amacıyla uygulanan Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında iki yıllık süreyle akreditasyon almaya hak kazanmıştır. Üniversitelerin kalitesini belirlemede önemli bir ölçüt olarak nitelendirilen Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından aldığımız akreditasyon ile üniversitemiz büyük bir başarıya daha imza atmıştır. Bu başarının Üniversitemize hayırlı olmasını diliyor; süreç boyunca emek veren tüm hocalarımıza, akademik ve idari birimlerimize, bilhassa Üniversitemizin Kalite Komisyonu ve Kalite Koordinatörlüğü ile dış paydaşlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Rektör Şevli, kalite sürecinin akademik, idari, öğrenci, iç ve dış paydaşlar olmak üzere birçok kanadı olduğunu belirterek, “Bu süreç ancak birlikte yürütülen titiz, hassas ve fedakârca çalışma sonucu başarıya ulaşabilir. Hep birlikte elde ettiğimiz bu başarı ile Üniversitemizin, ülke ve dünya çapındaki konumunu her geçen gün daha da iyileştireceğine olan inancım tamdır” ifadelerini kullandı.

Bakmadan Geçme