Yusuf Kazak

Tanrısal Teknolojiler ve Orman Yangınları

Yusuf Kazak

Son yıllarda ve bugünlerde hem ülkemizde hem de dünya çapında vuku bulan mega boyuttaki orman yangınları, ulusal ve küresel tansiyonu arttırıcı etkiler doğurmaktadır. Ulusal ve küresel çapta toplumları demoralize eden bu yangınlar, her geçen gün yeni faktörlerle resetlenmeye çalışılan dünyamız ekseninde gerçekleştirilen operasyonlarda başat bir mevkiyi işgal ediyor görünmektedir.

Resmi rakamlara göre, son 10 yılda yaklaşık 82 milyon hektar ormanlık alan yanmıştır. ABD, Rusya, Avustralya, Kanada, Yunanistan ve Türkiye gibi ülkelerde gerçekleşen orman yangınları,  yeni küresel dönüşüm amaçlarının tüm dünya çapında doğa üzerinden realize edilmesi amacına yöneliktir denilebilir. Klasik tüm araçlar ve silahlar dışında, yeni dönemin kondisyonuna uygun olarak asimetrik ve çok boyutlu yeni savaş aygıtları ve taktikleri, ormanlar ve doğa üzerinden uygulanıyor söylenebilir. Burada, değişen savaş koşullarının yanında değişen terörizm araçlarının sahneye sürülmesi gözlemlenebilecektir. Yeni savaş ve terörizm araçlarının kimler tarafından kullanıldığı veya kullanılabileceği sorunsalı, karanlık bir alanı teşkil etmektedir.

Bir yandan Küresel Isınma’ya ilişkin gerekçelerle bir yandan da bazı yerel dikkatsizliklerle mega boyuttaki orman yangınlarının açıklanmaya çalışılması, her geçen gün daha da perdelenen küresel aklın ve vicdanın örselenmesi ve karanlıklara sürüklenmesi anlamına gelmektedir. Nihayetinde, dünyada yaşanan tüm süreçlere yönelik gerçekleştirilen sığ ve hakikat dışı propagandalar, ‘Küresel İllüzyonizmi’ daha da güçlendiren faktörler olarak görülebilir.

Yeni uluslararası ilişkiler rejimi bağlamında savaş araçlarının ve taktiklerinin değişmesi, küresel çaptaki orman yangınları ekseninde daha da görünür bir hüviyet kazanmıştır. Yanan ormanlar ile birlikte aynı zamanda ateşe verilen toplumsal moral, hedef ülke toplumlarının kronik bir demoralizasyonuna kapı aralamaktadır. Yaşananlar, toplumların ve devletlerin yeni dönemin savaş biçimlerine odaklanmalarını ve asimetrik analizler yapmalarını zorunlu hale getirmektedir.

Öte yandan, yanan ormanlar ile birlikte saygısızlık yapılan tanrısal sistem, tüm küreyi etkisine alabilecek yeni afetlere ve krizlere yol açma potansiyeli taşımaktadır. Yanan ağaçların ve hayvanların sahibi, yeri geldiğinde global çapta bir intikam alabilecektir. Ormanlar üzerinden zorlanmaya çalışılan tanrısal sabır, ‘’Tanrısal teknolojilerle Tanrı’yı kıyamete zorlamaya çalışmak’’ olarak değerlendirilebilir. Bir diğer taraftan, her bitkinin bir ‘kami’sinin yani ruhunun olduğu unutulmamalıdır. Orman yangınları ile bu ruhları incitenler ve yok edenler, ağaçların ve masum hayvanların sahibinin çarmıhına mutlaka gerileceklerdir.

İnsanın, tüm boyutlarıyla kadim alışkanlıklarından kopartılarak yeni bir sisteme adapte edilmeye çalışıldığı bu dönemde yaşanan orman yangınları, doğanın insanın dönüşümünden ayrı tutulamaz özelliğini gözler önüne sermiştir. Bugüne değin ekseri olarak konvansiyonel boyutlarda gerçekleştirilen savaşların ve mücadelelerin yerini, meteorolojik ve iklimsel savaşlar almaktadır. Bu doğrultuda, ilhamlarını ateşten alanların tüm dünyayı ateşe verebilecek teknolojiler üretebilmesi pek de şaşırtıcı olmayacaktır. Bu yönüyle; uydusal, elektromanyetik, radyomanyetik ve gelişkin yapay zeka sistemleri temelinde çeşitlenen asimetrik harp ve terörizm unsurları, yeni dönemde üzerinde bolca analiz ve strateji üretilmesi ve odaklanılması gereken başat bir alanı oluşturmaktadır. Zikredilenler, ‘Tanrısal Teknolojiler’ klasmanını içermektedir.

Sonuç olarak, son zamanlarda dünyanın birçok bölgesini etkileyen ve hem toplumsal hem de devletsel kapasiteleri zorlayan orman yangınları, aleni olarak görülebilecek birçok faktör ekseninde ‘doğal’ çerçevede değerlendirilemeyecek özellikler barındırmaktadır. Türkiye’de ve kürenin birçok yerinde eşgüdüm bir şekilde başlayan-başlatılan orman yangınları, karanlık bir küresel dönüşüm ajandasının emarelerini taşımaktadır denilebilir. Tanrısal teknolojiler ile mücadele için tanrısal stratejilerin her zamankinden daha önemli bir hale geldiği bu dönemde, her bir ülkede meydana gelen yerel yangınların, küresel bir ‘ateşe verme’ amacına matuf olduğunu görebilmek önem arz etmektedir. Bir kutsal kitapta geçtiği üzere; ‘’Dünyaya, insanlığa, hikmete, hayvanlara ve bitkilere kılıç çekenlerin hepsi kılıçla ölecektir.’’

 

 

Yazarın Diğer Yazıları