Yunus Türkoğlu

İsrail Devleti Nasıl Kuruldu

Yunus Türkoğlu

Daha önceki yazımın birinde M.Ö. 586 yılında Yahudi devletinin tarih sahnesinden silindiğini, bundan böyle artık bir devlet kuramadıklarını, başka devletlerin hâkimiyetleri altında yaşadıklarını ifade etmiştik. Şimdi 2500 yıl sonra ortaya çıkan terörist, siyonist İsrail devleti üzerinde duralım…

Günümüzde Yahudilerin İsrail’de küçük bir devlet kurmaları ve bir ölçüde zillet ve hakaret damgasından kurtulmasının sebebi, insanlardan bir ahde sarılmış olmalarındandır. Bu ahitte başta Amerika ve İngiltere olmak üzere çeşitli devletlerin desteğidir. Burada bu yardım ve destekler üzerinde durmak lazımdır.

Yahudiler kendilerine koruyucu ve destekçi olarak İngiltere’yi ayarladılar. Birinci Dünya Savaşında İngilizlerin Türklerle savaşmaları Yahudileri çok sevindirdi. Bu arada İngiltere Arapları savaştan sonra Osmanlı idaresinden kendilerini kurtaracağını vaad ederek onların sevgisini de kazanmayı ihmal etmedi

1917 yılında Balfour Beyannamesi neşredildi. Bu beyannamede şöyle deniyordu:

 “Büyük İngiltere Hükümeti Filistin’de Yahudiler için milli bir vatan kurulmasını istemektedir. Bu gayeye ulaşmayı kolaylaştırmak için bütün gücünü sarf edecektir.

Gerçekten de İngiltere bunu gerçekleştirmek için elinden gelen gayreti gösterdi. Yahudilerin ve İngilizlerin gayretiyle Yahudiler Filistin devletine doğru her geçen gün biraz daha yaklaşıyorlardı.

Diğer devletlerde Yahudilerin Filistin’de bir devlet kurmalarını destekliyorlardı. Rusya dâhil olmak üzere bütün Avrupa’da alevlenen Yahudi aleyhtarlığının aşırı boyutlara ulaşmasıyla Yahudiler baskı ve zulüm altında kalmışlardı. Avrupa’da Yahudilere karşı girişilen bu davranışlar sonucunda, Yahudiler misafir oldukları devletlerle bir arada yaşayamayacaklarına inandılar. Yahudilerin ayrı bir devlet olmasını savunmaya başladılar. Yahudi probleminin ancak böyle çözümleneceğine bütün dünyayı inandırmak için yoğun bir propagandaya giriştiler. 

Rusya ve Almanya Yahudilerin Filistin’de bir devlet oluşturmasında önemli menfaatleri olduğunu düşünüyorlardı. Mesela Yahudilerin bu ülkeye gitmeleri neticesinde bu ülkelerdeki devrimci örgütler ve sosyalist partiler lidersiz ve tarafsız kalacaklardı. İkinci olarak, Yahudilerin bu ülkelerden çıkmalarıyla bu ülkelerdeki milliyetçilerin hükümetten şikâyetçi oldukları sebep ortadan kalkmış olacak, zaman zaman tehlikeli boyutlara ulaşan Yahudi aleyhtarlığı sona ermiş olacaktı. Üçüncü bir husus bu iki devlet Yahudileri ülkelerinden çıkarmakla hem sosyal bir problemi çözmüş olacaklardı, hem de ülkelerinde istemedikleri bir unsuru Osmanlı Devleti himayesi altına naklederek onlardan dış politika noktasında istifade edeceklerdi. 

Zaman içerisinde Suriye, Mısır ve Irak bir takım siyasi haklar kazandı. Filistin’de bulunan Araplar da siyasi haklar istediler Churcill bu isteğe karşı çıktı. Çünkü o Filistin’de bir Arap devleti değil, Yahudi devleti kurmak istiyordu.

Yahudilerin hedeflerini gerçekleştirmeyi Britanya üzerine almıştı. 1934 yılında Filistin Araplardan tamamıyla boşaltılıp ve Yahudilere teslim hususunda anlaşma yaptı. Fakat Araplar zaman zaman ayaklandıklarından Filistin’i Yahudilere teslim bu tarihte gerçekleşmedi.

 Bununla beraber İngiltere memleketi Yahudi göçmenlerle doldurmaya başladı. 1935 senesinde göçmen Yahudilerin sayısı bölgedeki Arapların sayısına hemen hemen eşitlendi. Britanya hükümeti göçmenlerin hayat şartlarını kolaylaştırdı. Onlara arazi verdi, ev ve işyerleri yaptı. Yeni silahları kullanmayı öğretmek için ordudan subaylar görevlendirdi. 1944 yılında kendi ordusu içinde bir “Yahudi Alayı” kurdu.

İngiltere nihayet Yahudi devleti kurulması için son adımı attı. 1948 yılının mayıs ayında Filistin’den çekildiğini ilan etti ve sonra çekildi. Sonra Filistin’i zalim Yahudilere teslim etti.

Bu arada Araplar Filistin Araplarını müdafaa ettiler. Neticede Yahudilerle savaştılar. Başlangıçta galip durumda iken sonradan Amerika’nın ve batının yardımlarıyla Yahudiler Araplara galip geldiler. Ve ne yazık ki Filistin’de terörist bir İsrail devleti kuruldu!..   

“Eğer fesada dönerseniz, Bizde cezaya döneriz. Cehennemi, Biz kâfirler için bir zindan yaptık.” (İsra Süresi, 4-8. Ayetler)

Yahudiler, pek yakında hak ettikleri cezayı bulacaklar. Masum çocukları öldürmenin karşılığını misliyle ödeyecekler.

İsrail ve Yahudi’nin ürettiği hiçbir ürünü almıyor ve kullanmıyorum…

 

 

 

 

 

Yazarın Diğer Yazıları