Yunus Türkoğlu

Herşey Van İçin!

Yunus Türkoğlu

Günümüz insanın karşılaştığı en önemli meselelerden biride çevre temizliğidir. Bu mesele hepimizi toptan tehdit ediyor. Çevre konusu lokal veya bölgesel olmanın dışında tüm insanlığı ilgilendiriyor!

Bu konunun önemine binaen Ülkemiz ve Van olarak çok geç olmadan acil tedbirler almak zorundayız. Çevreyi korumanın yalnız kanunlarla mümkün olmadığını görüyoruz. Bu iş dinimizin bizlere yüklediği bir misyondur. İslami açıdan ahlak vicdan ile alakalıdır ve Müslüman çevreyi kirletmez! Bununla beraber insanlarımızı çevre ve temizlik konusunda kapsamlı olarak bilgilendirmek zorundayız. Herkes hissesine ne düşüyorsa; kimi anlatacak, kimi yazacak kimi çizecek, kimileride örnek olacak!  Van’ı seven herkes imkânları ölçüsünde bu konuyu ele almalı ve anlatmalıdır!

  Vangölü’nün suyunu ve çevresini kirletmeyin! Temiz suda yüzme hakkıma saygı gösterin!

Unutmayalım ki Vangölü’nü kirletmek kul hakkına girer!

  Bu yazıyı okuyan kişiler üzerinde azda olsa çevre ve özellikle temizlik konusu üzerinde bir farkındalık oluşturabilirsem mutlu olurum...   

  Temizlik Rabbimizin emridir. “Temizlik imandandır” sözü bizim için rehber olmalıdır. Teneffüs ettiğimiz temiz havanın, akan suyun, esen rüzgârın değerini bilmek zorundayız. Tabi dengeyi bozacak ve Van için feci sonuçlar doğuracak haller konusunda çevremiz bizi uyarmaktadır.  Şimdiye kadar olan tutum ve hallerimizi gözden geçirip ona göre yeniden davranışlar geliştirmeliyiz!

  “Baksanıza, eğer suyunuz çekilse size kim bir akarsu getirebilir?” Mülk Süresi 30.ayet

  Öncelikle israftan kaçınmalıyız. Çevremizdeki hiçbir şeyi gereğinden fazla kullanmamalıyız. Su kaynaklarını düzenli şekilde kullanmakla mükellefiz. Günümüzü geçmişle kıyaslayacak olursak; dere, çay ve akarsuların her geçen gün azaldığını müşahede ediyoruz.

Şamran Kanalı ve diğer akarsularımızı özellikle Vangölü’nü her geçen gün biraz daha kirletiyoruz! Gerekli tedbirleri vakit geçirmeden almak zorundayız!

Van merkez ve çevre ilçelerin atık suları tam arıtılmadan maalesef Vangölü’ne akıtılıyor.

Gazetemizin manşet haberlerinden:

“ Vali Bilmez, Atık Su Arıtma Tesisi Çalışmaları Hakkında Bilgi Aldı!” “Tesisin 2020 Yılı Sonunda Bitirilmesi Hedefleniyor/ Vansesi Gazetesi 29 Mayıs 2020”

“Şamran Kanalı Çöplük Olmaktan Ne Zaman Kurtulacak/ Vansesi Gazetesi 24 Eylül 2019”

“Vangölü Sahillerinde 100 Ton Atık Çöp Toplandı/ Vansesi Gazetesi 13 Nisan 2020”

Sahili temizleyebiliyoruz, ya gölün içindekileri nasıl temizleyeceğiz?!

Betonlaşma yüzünden zernebat, kehriz, kanal ve Van merkezden bir zamanlar akan dere sularımız artık yok!  Van merkezde şişeleme suyu içmek zorunda kaldık!

   Allah Teala, dünyayı ağaç, bağ ve bahçelerle süsleyip istifademize sunmuştur!  

Hadis-i Şerif;”Bir kimse bir ağaç dikse, o ağaç meyve verdikçe sevabı ona yazılır.”

Hz. Ebubekir; komutanlarına şöyle hitap ediyor;” Hurma ve diğer meyve ağaçlarını telef etmeyin.” 

Gazetemizin manşet haberlerinden:

“Van’da yerli meyve ağacı fidanları üretilmeye başlandı ve ücretsiz çiftçilere dağıtılıyor”

“Van’da yerli sebze fidelerinin dağıtımına başlandı” Harika iki haber!

  Aşırı nüfus ve betonlaşma yüzünden kaybettiğimiz güzelim bağ, bahçe ve meyve ağaçlarını, Tarım Müdürlüğü ve 100. Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin üstün gayretleriyle yeniden elde edeceğimizi ümit ediyorum.

  Her yıl bir ağaç dikmenizi veyahut dikilmesine sebep olmanızı tavsiye ediyorum! Benim arazim yok, dikemem diyorsanız, “Tema Vakfı” veya diğer çevreci kuruluşları size tavsiye edebilirim

  Çevrenin önemli unsurlarından biriside bütün çeşitliliği ve sevimliliğiyle hayvanlardır. Kuran’a baktığımızda hayvanlara verilen önem hemen fark edilir. Yüce kitabımız Kuran-ı Kerim, hayvanları ümmet olarak vasıflandırmakla beraber, dikkatimizi bunların üzerine çekmektedir! Hayvan isimleriyle başlayan süreler var biliyor musunuz?

Bakara(inek), Nahl(arı), Neml(karınca) ve Ankebut(örümcek) Süresi gibi.

Rahmetli Döngeloğlu’nun gündeme getirdiği ve bugünlerde Meclis’te “Hayvan Hakları”yla ilgili bir kanun maddesi görüşülüyor, çıkmak üzere!

  Sevindirici haber!

  Bir zamanlar, Van’da hemen hemen her evde  “Tekgöz kedi” olurdu. Nesli tükenmeyle karşı karşıya gelince, 100. Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi devreye girdi ve tehlike bertaraf edilmiş oldu. Tekrardan evlerde Van kedisi besleyip yaygınlaşmasına katkıda bulunabiliriz!

Unutmayın! Vangölü’nü kirletecek olursak, Van balığının geleceğini de tehlikeye atmış oluruz!

Lütfen keklikleri avlamayalım, zira Van’da ki kekliklerin nesli tükenmek üzere!

Umuyorum ki; Van’ın sulak ve geniş arazilerinde bir gün Camuşlar yeniden otlamaya başlar!

“Herşey daha temiz bir Van İçin!”

Hoşça kalınız…

Yazarın Diğer Yazıları