Ümit Kayaçelebi

Ramazanlar değişmedi biz çok değiştik?

Ümit Kayaçelebi

Nedendir bilmiyorum amma velakin her zaman hasret hep eskiye oluyor.

Ne zaman Ramazan gelse, ne zaman bayram gelse ah nerede o eski ramazanlar ah nerede o eski bayramlar demekten geri kalmayız.

Saygının tükendiği sevginin can çekiştiği vefanın fizana sürgüne gittiği bu zamanda yine bir Ramazan’a kavuştuk.

Eskiden Ramazan ayı geldiğinde komşular ve akrabalar arasında karşılıklı davetler olur birlikte iftar yapılırdı. Böylelikle her gün bir evin sofrası zenginleşirdi. Şimdi ne yazık Artık Ramazan geldiğinde eskisi gibi insanlar birbirini davet etmiyor ve komşuluk ilişkileri de zayıflamış değil bitmiş gibi. İşim çoktu durumum iyi değildi vaktim olmadı gibi havadan sudan bahaneler ile ağırlamalar ziyafetler mazide kaldı.

Şimdi herkesin nefsine yaşadığı zamanlardayız. Herkes Rabbena hep bana tarzında yaşıyor. Koca ramazanda ne gelen olur ne de giden herkes kendi sofrasında bir kaşık sallayanı görmeden ramazan gelir geçer.

İşin ilginç tarafı da odur ki senelerden beri hep ola gelen bir şey var! Mübarek ramazan gelip varmadan daha ayak sesleri duyulmaya başlandığında önce fırıncılar baş kaldırır ve ramazan pidesine zam isterük derler.

Beri tarafta ramazanda herkesin kendisine inandırdığı bir şey var < Tahin pekmez olmazsa oruç zor geçer> teranesiyle bakkallar şimdi bakkal yok o süper marketler zam deyü deyü arzı endam ederler,

Fırıncı, bakkal zam isterde kasaplar onlardan geri kalır mı? Onlar da biz de zam isterük diye kılıçlarını çekerler.

Manav takımı da onların ardı sıra zam kervanına katılırlar.

Bunları her sene maalesef yaşadık ve bu senede geçenler yıllardan farklı olmayacak.

Bakkal lafın gelişi süper ve hiper marketler var, Kasap, fırıncılar koca yıl sessiz sedasız dururlar tam böyle mübarek ramazanı şerif gelip vardığında onlarca<mübarek ramazan zamları> başlar. Söz geldiğinde yüzde doksan dokuzu elhamdülillah Müslüman bir ülkeyiz ve biz de Müslüman ülkenin Müslümanlarıyız diye kasıla kasıla gezer dolaşırız.

Ama ne gezer bu mübarek ramazan zamları adeta bizim ülkemizde sanki gelenekselleşmiş gibi hala sürüp gidiyor.

Toplum olarak çok acımasız, çok zalim, merhamet duyguları dumura uğramış maalesef hepsi olmasa da birçoğumuz üzülerek söyleyeyim böyle olmuşuz..

Her zaman fırsatı ganimet bilen her acıdan pay çıkaran her afette afet zenginlerinin çıktığı vicdansız merhametsiz menfaati ilah addeden insanların çoğunlukta olduğu bir toplum olduk ne kadar üzücü!

Deprem olur akbabalar gibi üşüşenler var, pandemi olur halkın sıhhi gereksinimleri ile alakalı şeyleri fahiş fiyatla satanlar çıkar. Yani bu Allahtan korkmayan kuldan utanmayan sözde Müslümanlara sorsanız elhamdülillah Müslüman’ım der!

Müslümanlık insaftır, merhamettir, kanaatkâr olmaktır. Allahtan korkup kuldan utanmaktır.

Yani insanlar da merhamet acıma kanaat gibi duygular kaybolmuşsa siz herkesin başına bir belediye zabıtası ve bir polis dikerek hiçbir şeyi önleyemezsiniz.

Biz millet olarak dini ve milli duyguları, örf adet ve geleneklerine bağlı hakkımızı ve haddimizi bilen bir millettik. Şimdi niye böyle olduk? Zamsız gamsız bir ramazan ve ya ramazanları görmek bize hiç nasip olmayacak mı?

Eski zamanlara dönüp baktığımızda , Ramazan ayında esnaflarda tartılarında hile olmazmış. Önceki fiyat ne ise Ramazanda da o fiyat olurmuş. Biri borcu olan kişinin borcunu ödermiş. Ne borcu ödenen ne de borcu ödeyen kişi bilinmezmiş.

Herkesin Ramazanı huzurla mutlulukla geçirir. Ve buruk mutlulukla Ramazanı elveda derlerdi...

Aslında ramazan her yıl aynı ancak bizler günbegün değişiyoruz, ramazan ayının ruhunu, maneviyatını hissedemiyoruz ve eskiye özlem duyuyoruz

Yinede nerede o eski ramazanlar demekten kendimi alamadım!...

NEDİR RAMAZAN?

Cümle mideyi tıka basa doldurarak

Yemek ayı değil ramazan

Geçmişten menkıbe kıssa

Anlatmak ayı değil ramazan.

**

Deve kuşu gibi sen bat

Debreli Hasan gibi de at

Şuna buna hep nasihat

Vermek ayı değil ramazan.

**

Etraf hep fakir fukara

Düş peşine yoksulu ara

Zenginlere sini sofra

Kurmak ayı değil ramazan.

**

Hayır da ol hep ön safta

Sevil sayıl her tarafta

Hep hayır ve hasenatta

Durmak ayı değil ramazan.

**

Bir ekmek bulamayan var

Evine bir şey alamayan var

Oruç tutmayanlara iftar

Vermek ayı değil ramazan.

**

Hak yoluna dağıt varı

Hepsi de Hakkın kulları

Durduk yerde insanları

Kırmak ayı değil ramazan.

**

Neyine parti, patırtı

İnsana getirmez artı

Zehretmeyelim hayatı

Küsmek ayı değil ramazan.

**

Bulmak için selamati

Elden koyma merhameti

Çoğaltalım ibadeti

Yemek ayı değil ramazan.

 

Yazarın Diğer Yazıları