Ümit Kayaçelebi

Çocukluk günleri

Ümit Kayaçelebi

Değerli kardeşim Gülfer Arifoğluna armağanımdır.

Sanki bir başka alemde yaşadık

Nerde kaldı o çocukluk günleri

Hep öyle küçücek kalırız sandık

Nerde kaldı o çocukluk günleri.

**

Patiskadan kundaklara sardılar

Filketeyle birde boncuk Taktılar

Nazar için birde üzerlik yaktılar

Nerde kaldı o çocukluk günler.

**

Karyola yok yatırdılar beşiğe

Kaırka kadar hasret kaldık eşiğe

Elem tere fiş kem gözlere şiş diye

Nerde kaldı o çocukluk günleri.

**

Mama yok! Annemiz besledi bizi

Ak kundaklara da beledi bizi

Ninnilerle pış pış eyledi bizi

Nerde kaldı o çocukluk günleri.

**

İlacımız panason ile hamim

Çocuk hasta olsa bulunmaz hekim

Hızır gibi koşardı İğneci Kerim

Nerde kaldı o çocukluk günleri.

**

Diş hediği verilir diş çıkarırsan sen

Ev şenlenir gün gelir konuşursan sen

Üstüne titrerler koşuşursan sen

Nerde kaldı o çocukluk günleri.

**

Ne yesen Gagadır yediğini adı

İki isim koymak da büyüklerin muradı

Üstüne titrerler tüm aile efradı

Nerde kaldı o çocukluk günleri.

**

Tozlu sokaklarda fırfıra çevirdik

Bir lastik topun peşine verdik

Gün batana kadar eve gelmezdik

Nerde kaldı o çocukluk günler.

**

Zemberekli kızaklar iyi kayardı

Ne paltomuz ne de botumuz vardı

Mehleli toplanıp kardan adam yapardı

Nerde kaldı o çocukluk günler.

**

Tommiks, Teksas, Kinova elimizde

Horozlu ayna hep arka cebimizde

Düşük kemer pantolonda belimizde

Nerde kaldı o çocukluk günleri.

**

Hayat, Ses Mecmuası ve Foto Roman

Seksek ve Hayat Resimli Roman

Ne güzel dergiler vardı o zaman

Nerde kaldı o çocukluk günleri.

**

Yaz akşamları sinema sesleri

Gel gel diye çağırırdı herkesleri

Annem alıp götürürdü bizleri

Nerde kaldı o çocukluk günleri.

**

Mehlede bacı gardaş gibiydik bizler

Kardeş kardeş oynardık hep beraber

Sahi yaşanıldı mı o güzel günler?

Nerde kaldı o çocukluk günleri.

**

Bazen rız oynardık bazen kurt koyun

Birdirbirde bazen eğmezdik boyun

Melikandı en çok sevdiğimiz oyun

Nerde kaldı o çocukluk günler.

**

Orta yaşlı ve yaşlı olmak ne acı

Tekrar çocuk olmanın yok ki ilacı

Şimdi sorsam sana ey gülfer bacı

Nerde kaldı o çocukluk günleri?

DEĞİŞMİŞ

Ben kahveye varmayalı

Cadde, sokak yol değişmiş

Hal ve hatır sormayalı

Çok sayıda kul değişmiş.

**

Hazrete olmuşlar mürit

Çoğu da hırkasız zahit

Garson bile olmuş abit

Kaş, göz ile dil değişmiş

**

Cümle yârenler oturdu

Hazret bir çok soru sordu

Sazın akordu bozuldu

Mızrap aynı tel değişmiş,

**

Vefayı kaldırmış rafa

Hatırı da sürmüş kafa

Kafa yine aynı kafa

Orta yerde mal değişmiş.

**

Ellerinde yoktur asa

Kahveye koymuşlar yasa

Her tarafta aynı masa

Örtülerde ful değişmiş.

**

Hazret çığır açmış Van’da

Bir de mürit var yanında

Kırkpınar er meydanın da

Cazgır aynı  zal değişmiş.

**

Güya ölmüş de dirilmiş

Zatına yetki verilmiş

Tekrar dünyaya sürülmüş

Şeytan aynı  kul değişmiş

**

İsmi dolanıyor dil de

Müritleri arttı il de

Kendisi tanınmaz halde

O da diğer el değişmiş

Yazarın Diğer Yazıları