Ümit Kayaçelebi

Çek yağları

Ümit Kayaçelebi

Zaman yağ çekme zamanı

Çek babam sen çek yağları

Herkes gibi sür devranı

Çek babam sen çek yağları.

..

Muhalif, olmak ne için

Rüşvet, avantayla geçin

İhaleler kapmak için

Çek babam sen çek yağları.

..

İktidarla arayı bozma

Kendi kuyunu sen kazma

Asla gerçekleri yazma

Çek babam sen çek yağları.

..

Para etmiyor sağ ile sol

En güzeli bir orta yol

Kıraldan sen kralcı ol

Çek babam sen çek yağları.

..

Doğruyu getirme dile

Karınca dokunma file

Genel Başkan, Başvekile

Çek babam sen çek yağları.

..

Yağcılık yakışır sana

İltifat diyorlar buna

Dokunma suya sabuna

Çek babam sen çek yağları

..

Takdir, tebrik edecekse

Hamili kart verecekse

Tavuk ver kaz gelecekse

Çek babam sen çek yağları.

..

Enkırman ve de haberci

Yorumcu ve de besteci

Yazar ve de gazeteci

Çek babam sen çek yağları.

..

Kralcılık ne bilemem

Arzı hürmetler edemem

Hiç kimseye yağ çekemem

Çek babam sen çek yağları.

DONDUK MÜDÜR BEY

Her tarafta kar var bir yandan soğuk

Kalorifer yanmıyor  donduk müdür bey

Çoluk çocuk battaniyeye sarıldık

Kalorifer yanmıyor  donduk müdür bey.

..

Bizim bacamızdan tütmüyor duman

Şikayet etmekten ettik el aman

Kar-kış, kıyamette halimiz yaman

Kalorifer yanmıyor donduk müdür bey.

..

On dört kişi hanesine gelmiyor

Kömür parası ve aidat ödemiyor

Bunca sıkıntıyı dört daire çekiyor

Kalorifer yanmıyor donduk müdür bey.

..

Daha kış bitmedi biz ne edelim

Hal ve ahvalimizi kime diyelim

Size gelmeyip de biz kime gidelim

Kalorifer yanmıyor donduk müdür bey.

..

Borular, petekler buz kesmektedir

Gönül bir sıcak yuva istemektedir

Kayaçelebi halini size arz etmektedir

Kalorifer yanmıyor donduk müdür bey.

SENİNDE ÇAĞIN GEÇER

Sanma bu güzellik sana kar kalır

Gün gelir seninde çağın geçer

İnsan ne çok yaşasa yüze zor kalır

Gün gelir seninde  çağın.geçer

**

Keremi yandıran Aslılar gibi

Mecnunu koşturan Leylalar gibi

Emrahı solduran Selviler gibi

Gün gelir seninde çağın geçer.

**

Dünyada benden güzeli yok deme

Senden başkasını hor hakir görme

Gencim diye güzelliğine güvenme

Gün gelir seninde çağın geçer

**

Süreyyalar, Farah Dibalar vardı

Şah Pehlevi ardlarından koşardı

Mezar taşlarında adları kaldı

Gün gelir seninde çağın geçer.

**

Nice sarışınlar baktı ne oldu

Esmerler çok yürek yaktı ne oldu

Kumrallar gönüllere aktı ne oldu

Gün gelir seninde çağın geçer.

**

Bir an meclis dağılır sazlar biter

İşveler tükenir ve nazlar biter

Bitmez sandığın baharlar, yazlar biter

Gün gelir seninde çağın geçer.

**

Her insan ne olacağım demeli

Sanmasın ki bükülmeyecek beli

Ne kadar olsan da fettan, işveli

Gün gelir seninde çağın geçer

**

Nicesi ahrete sefere çıktı

Ardı sıra ah, vah yürekler yaktı

Kim kaldı dünyada o da kalacaktı

Gün gelir seninde çağın geçer.

**

Siyah saçlarıma aklar dolmaz deme

Şu güzel tenim buruşmaz deme

Bu güzellik asla hiç solmaz deme,

Gün gelir seninde çağın geçer.

**

Kösem Sultan, Hürremleri unutma

Sevdaya can verenleri unutma

Dünya baki değil makberi unutma

Gün gelir seninde çağın geçer

BENİ BULDU

Sırtımı dönünce vuran

Hep kalleşler beni buldu

Sözüm ona insan denen

Nice leşler beni buldu.

**

Menzile yürürüm yayan

Ateşten bir çember her yan

Bir türlü gerçek olmayan

Hayal, düşler beni buldu.

**

Derbeder oldum her uanda

Yer de bulamadım han da

Bir gece köprü altında

Nice keşler beni buldu.

**

Ben de bir günahkâr kulum

Şaşırdım kaybettim yolum

Tükenince para pulum

Cebi boşlar beni buldu

**

Kafamda kafiye hece

Mısra dizdim gündüz gece

,İpe sapa gelmez nice

Hep boş işler beni buldu

**

Sor erdin mi muradına?

Şamar yedin suratına

Yokluk denilen adına

Kor ateşler beni buldu

 

Yazarın Diğer Yazıları