Şehriban Berk

EĞİTİM NEDİR? NE DEĞİLDİR?

Şehriban Berk

Gerek toplumun gerekse bireyin değişimi ve değişkenlerin temeline indiğimizde ana faktör olarak kültür ve inancı görürüz. Kültür ve inancın doğru aktarımında, doğru anlaşılmasında ise eğitimin önemi ve işlevselliğiyle karşılaşırız. Bu nokta da en önce eğitimin ne olduğuna bakalım:

Eğitim nedir?

Mill, Kant, Haerbat ve Spencer’e göre eğitim:’’ Eğitimin amacının bireyin yeteneklerini en yüksek olgunluk derecesine çıkarmak olduğu ve bireyi temel almak gerektiği üzerine durdular.’’

Fransız sosyoloğu Emile Durkheim  eğitim olgusuna toplumsal açıdan bakmıştır. Ona göre ‘’Eğitim genç kuşakların toplumsallaşmasıdır.’’

Alman sosyologlardan Max Waber toplumsal açıdan bakarak ‘’ Senayileşmiş ve teknolojik bir toplumda eğitimi’’ ele almış; ‘’Örgün eğitimi bireyleri özel bir yaşam biçimine hazırlayan bir farklılaşma grubu’’ olarak görmüştür

Gökalp: Eğitim ve kültür birliğine, Prens Sabahettin: Girişken kişi yetiştirilmesine, Baltacıoğlu:  ‘’Mesleksel ve teknik öğretime kişinin yaşama hazırlanmasına’’ dikkat çekmiştir.

Genele baktığımızda varılmak istenenin yeni neslin yetiştirilmesi üzerine ve toplumun bütünlüğüne uyum sağlanmasına çalışırken bireysel gelişimlerinin önemi ve gereklilikleri üzerinde durulmuştur.

Bana göre ise eğitim: Çağdan soyutlaştırmadan toplumun devamlılığı için birey yetiştirilmesi ve bireyin gerek sosyolojik gerekse psikolojik gereksinimlerini göz ününde bulundurarak gelişimlerini en yüksek seviyeye getirmektir.

Eğitim ne değildir?

Bireyin olmak istediği kişiden kopararak gelecek kaygısına maruz bırakan sistemler yumağı değildir.  Bilginin işlevselliğinin dışında içi boş ezber dayatmalarına mecbur bırakılan depresif gençler yetiştiren kültür bilinci değildir.

Eğitim dört duvar arasına hapsedilen diplomaların geçersizliği ile toplumu oluşturan en küçük yapı olan ailenin her geçen gün huzursuzluğunu artıran yapı hiç değildir.

Eğitim etik değerleri göz ardı ederek, kültürü yobazlıkla yorumlayıp hiyerarşik düzenin basamaklarını belirginleştiren  sosyal bir olgu değildir.

Eğitim içi sadece öğretim ile sınırlı bırakılan, öğretimin içini ise sabit değişmez fikirlerle dolduran zihniyetlerin kendini yaşatma çabası değildir.

Eğitim; şuan eğitim adı altında gördüğümüz ve yaşadığımız ne ise, o değildir.

Yorumlar 4
Fzt 27 Nisan 2023 17:56

Çok güzel ifade etmiş yazar

Fzt 27 Nisan 2023 17:56

Çok güzel ifade etmiş yazar

Bir okuyucu 27 Nisan 2023 13:52

Atalay47 27 Nisan 2023 13:10

Yazarın Diğer Yazıları