Ferdi Ozmuş

Okul Öncesi Eğitimin Önemi 

Ferdi Ozmuş

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı, “Topluma Hizmet Uygulamları” Dersi Kapsamında Öğr. Görevlisi  Tuncay Demirtaş Rehberliğinde Hazırlanmıştır.

“Ülkelerin kalkınmasında, Gelişmesinde Eğitim oldukça önemli bir konudur. Bir ülkede Politika, Ekonomi ve Toplum açısından gelişmeler bekleniyorsa önce eğitimi ele almak gerekir.” (Baran, Yılmaz, Yıldırım 2007)

Okul öncesi eğitimi de eğitimin temel yapı taşlarından olmakla birlikte eğitimin en önemli dönemlerinden biridir. (Baran, Yılmaz, Yıldırım)

Okul öncesi eğitiminin amacı çocuğun gelişim aşamalarına ve özelliklerine uygun olmalıdır.

Bu doğrultuda hazırlanan eğitim ortamları ve donanımlar bir yandan çocukların aldıkları eğitimin kalitesini yükseltecek, diğer yandan da çocuk davranışlarında olumlu yansımalar oluşturacaktır. (Özkubat 2013)

Bunun yanı sıra Uygun bir eğitim sistemi ve bu eğitim sisteminin içinde bulunduğu sağlıklı bir çevre temel şartlardan bir tanesidir. Bu şekilde uygun bir ortam sağlandığında çocuğun gelişimi açısından pozitif yönde etkileri olacaktır. Böyle bir ortamda eğitim alan bir çocuk hem okul öncesi dönemi hem de bundan sonraki yaşamı boyunca sağlam bir temel atmış olacaktır. Ne yazık ki ülkemizde bilinçli aileler dışında bazı aileler ise  okul öncesi eğitim kurumlarına gereken değeri vermemektedir. Kimileri okul öncesi kurumları sorumluluğu üzerinden atmak için kullanır kimileri ise işleri olduğu için çocuklara bakılacak bir kreş gibi düşünür. Belki de bu yüzden bugün bizim ülkemizde okul öncesi, gereken değeri görmemektedir. Bizim bunun dışına çıkıp okul öncesi eğitim kurumlarımıza gereken değeri verip çocuklarımızın gelişimi için destekte bulunmamız  gerekir çünkü okul öncesi dönemde çocuk kendi benliğini tanımaya başlar ve okul öncesi dönem hayatın ilk yıllarını oluşturduğu için çocuğun kişilik oluşumunda da oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Makalenin başında da belirttiğimiz gibi her toplumda onlarca farklı görüşe sahip insan, aileler olabilir. Okul öncesi dönemin hiç okutulmaması gerektiğini düşünen insanlar bile olabilir. Bu noktada bizim üstümüze düşen görev bu ve benzeri görüşlere karşın okul öncesi eğitimi de dahil olmak üzere eğitim sistemimizi sahiplenip gereken değeri göstermek olacaktır. Aileler bu şekilde olumlu bir tutum sergiledikleri zaman hem çocuk için olumlu girdileri olacak hem de toplumda okul öncesi eğitimine karşı oluşan önyargıyı aşabiliriz bunun için de herkesin üstüne düşen sorumluluğu alması gerekmektedir. Bu sorumluluk bilinciyle hareket eden aileler ilerleyen yıllarda bunun meyvelerini çocuklarının okul tutumlarından toplayacaklardır Çünkü unutulmamalıdır ki biz üzerimize düşen sorumluluğu ne kadar çok alırsak bunun yansımalarını çocuklarımızda bir o kadar göreceğiz.

Kaynakça: 

1.  Baran, M., Yılmaz, A. Ve Yıldırım, M. (2007), Okul Öncesi Eğitimin Önemi ve Okul Öncesi Eğitim Yapılarındaki Kullanıcı Gereksinimleri Diyarbakır Huzurevleri Anaokulu Örneği, D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 8, 27-44

2.Özkubat S., Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 4 (2), 58-66, 2013

Yazarın Diğer Yazıları