Haber Girişi: 08.10.2013 - 10:55, Güncelleme: 15.10.2020 - 08:19

VanTSO’DAN BİR İLK

 

VanTSO’DAN BİR İLK

2014 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler için Van Ticaret ve Sanayi Odası’nın (VanTSO) kendi aktif üyeleri, siyasi partiler, yazılı ve görsel basın arasında başlatmış olduğu Van'da Nasıl Bir Belediye Başkanı, Nasıl Bir Belediye İstiyorsunuz? Anket çalışmasının sonuçları hakkında VanTSO Başkanı Necdet Takva basına bilgi verdi.
Fazıl ERÜŞ/Rıdvan CAN  Günümüzde de Van’ın  modern ve yaşanılabilir bir kent olması için kent yaşayanları olarak çaba göstermeleri gerektiğini belirten VanTSO Başkanı Necdet Takva, “Bunun için kentte yaşayan her bireyin sorumlulukları olduğunu düşünüyorum. Kentlerin yönetim süreçlerinde kent yaşayanlarının fikirlerini beyan etmesi daha güçlü bir yönetim oluşmasına katkı sunacağına inanıyorum.  Bu nedenle böyle bir çalışma başlattıklarını ve Van Ticaret ve Sanayi Odası  olarak üyelerimizin karar alma süreçlerinde yer almalarını istedik. Onlara 4 soru sorarak nasıl bir belediye başkanı ve nasıl bir belediye istediklerini  çerçevesinde görüşlerini derledik” dedi  Ayırım yapmadan anket çalışması yaptık  Aynı havayı soluyan, aynı suyu içen, aynı yolları kullanan kent yaşayanları olarak nasıl bir kentte yaşamak istediklerini belirten Takva, “ Nasıl bir belediye yönetimi istediğimizi belirleme aşamasında üyelerimizden destek istedik. Ayrıca ilimizde faaliyet gösteren STK’larımız, Siyasi Partilerimiz ve Basınımızın da görüşlerini alarak konuyu siyasallaştırmadan hiçbir siyasi parti ile bir bağ kurmadan sadece üyelerimizin görüşlerini belirttikleri bir anket çalışması yaptık. Yerel Yönetim Seçimleri öncesi Siyasi Partiler henüz adaylarını belirleme aşamasında iken hazırladığımız bu anket çalışması ile Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak önemli bir işlevi yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Bu amaçla hem bir meslek odası hem de kentli olarak sorumluluklarımızı yerine getirme gayretindeyiz. Amacımız karar verici mercilerin tercihlerini yaparken ilimize hizmet edecek doğru tercihlerde bulunmalarına yardımcı olmaktır” dedi.  Bilgiler özenle hazırlandı  Odamız üyelerinden % 10 ‘luk bir  kesimle gerçekleştirdiğimiz anket çalışması tamamen onlardan alınan bilgiler ile hazırlandığını söyleyen Takva, “Yaklaşık 1.5 aylık zaman diliminde hazırladığımız bu  anketi ince eleyip sık dokuduk. Bilgiler özenle hazırlandı. Saha çalışmasında üye işyerlerimiz bizzat çalışanlarımız tarafından ziyaret edildi ve onlardan alınan bilgiler anketimize işlendi”dedi.  Anket sonucunda çarpıcı sonuçlar çıktı  Takva “Bu çalışmadan elde edilen verilere göre üyelere nasıl bir belediye başkanı istediklerine dair yöneltilen soruya %30’luk bir kesim değişime açık, adaletli ve halk için çalışan bir başkan, %25’lik bir kesim ise seçilecek olan başkanın statü, köken ayrımı yapmayan, tarafsız bir başkan olmasını istemektedir. Diğer verilere bakıldığı zaman %22’lik  bir kesim çalışkan, dürüst ve samimi, %18’lik bir kesim ise belediyecilik tecrübesi olan bir başkan adayı istemektedir. Ankette göze çarpan diğer yanıtlardan bazılarında ise ;Sivil Toplum Kuruluşları  ve ilgili kuruluşlarla ilişkileri iyi olan, Kent ile ilgili hayalleri ve büyük projeleri olan, statüsünü şehir için kullanan, bir başkan görmek istediklerini ifade ettiler. Üyelere yöneltilen bir diğer soru ise seçilecek olan belediyenin nasıl olması gerektiği ile ilgiliydi. %40’lık yüksek bir üye grubu belediyenin tarafsız çalışması, görevlerini yerine getirmesi ve özgür çalışması konusunda hemfikirdir. Ayrıca üye beklentileri arasında halkın sıkıntılarıyla ilgilenen ve gidermeye çalışan bir belediye olması da % 25 ile yüksek bir paya sahiptir. Bunun yanı sıra olası sorunlarda başvurulduğu zaman yetkililerine ulaşılabilir, halkı yönetime dahil eden şeffaf ve siyasetten uzak bir belediye istediklerini ifade ettiler. Yöneltilen başka bir soru ise üyelerin yaşadıkları kentten beklentileri ile ilgili bilgi vermektedir. %29’luk bir kesim temiz, güvenli ve ulaşımı rahat bir kentte yaşamak istediğini belirtmiş, % 17,lik bir kitle ise yeşil alan ve parkların fazla olduğu bir kent beklentilerinin olduğunu ifade etmişlerdir. Bunun yanı sıra ankete katılan üyelerimiz tozdan ve kirden arınmış, insana insan olduğunu hatırlatan, en az 50 yıl öngörülü çalışmaların yapıldığı, her gün bir kültürel etkinliğin gerçekleştiği ve en önemlisi taşların sopaların ve biber gazının olmadığı bir kent istediklerini belirttiler.  Üyelere yöneltilen son soru ile amaçlanan ise ilin geleceğinden beklentilerinin ne düzeyde olduğunu ölçmektir. %28’lik bir kısım sanayisi gelişmiş ve iş imkanlarının fazla olduğu bir il beklentisi olduğunu belirtirken, %24’lük bir kesim ise ulaşım, elektrik, yol ve temizlik sorunlarının aşıldığı bir il istediklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca engellilere yönelik çalışmalara önem verildiği, arıtma tesislerinin aktif olarak çalıştığı, hafif raylı sistem ulaşımının olduğu ve memur zihniyetiyle yönetilmeyen bir kent beklentilerinin olduğunu ifade ettiler” diye belirtti.  Van sahip olduğu potansiyelleri ile çevresindeki illerin çekim merkezi ve buluşma noktası olduğunu vurgulayan Takva, “ Önümüzdeki yerel seçimlerde hukuki statüsü değişen ve yeni seçimlere Büyükşehir Belediyesi olarak hazırlanan Van’ın tarihsel misyonuna yakışır, modern, çağdaş, yaşanılabilir bir kent olması için hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız” dedi. Üyelerimiz ve paydaşlarımızla birlikte hazırladığımız bu anketimizin yukarıda ifade edilen taleplere vesile olmasını diliyoruz.  Van TSO olarak bu fikirleri ana maddeler olarak derledik  Van İli ile ilgili gelecekten beklentilerini dair görüşlerini siyasi partilere ve kamuoyunun bilgisine sunduklarını belirten Takva, “Üyelerimiz ile yaptığımız anket çalışmaları, STK’lar siyasi partiler ve medyadan aldığımız görüşler sonucunda odamızın değerlendirmeleri ile nasıl bir belediye başkanı, nasıl bir belediye, nasıl bir kentte yaşamak istediklerini” maddeler halinde basına sundu.    Nasıl Bir Belediye Başkanı İstiyoruz? 1-Adil  2-Vizyon sahibi  3-Kent yönetimi ve belediyecilik hakkında yeterliliği bulunan  4- Çalışkan 5-Cesur 6-Eğitimli bir Belediye Başkanı.  Nasıl Bir Belediye İstiyoruz? 1-Çevreci 2- Modern, Çağdaş Bir Kent Yaratacak 3-Tarafsız 4-Nitelikli İnsan Kaynağına Sahip 5-Kurumsal Yapısını Tamamlamış 6-Şeffaf Bir Belediye.  Nasıl Bir Kentte Yaşamak İstersiniz? 1-Temiz 2-Ulaşım Sorununu Çözmüş 3-Yeşil  4-Meydanları Ve Bulvarları Olan 5-Kültür Sanat Etkinlikleri Olan 6- Toplu Taşıma Sorunu Olmayan 7-Güvenli 8- Hafif Raylı Sistemi Olan 9-Şehir Aydınlatması Tamamlanmış bir kent.  İlimiz İle İlgili Gelecekten Beklentilerimiz. 1-Üretimi Gelişmiş 2- Turizm Potansiyeli Artmış 3- Marka Değeri Oluşmuş 4- Barış Ve Huzur Ortamı Oluşmuş 5-Bölgesinde Lider Konuma Gelmiş İl.   Karar verici mercilerin bunlara dikkat etmeleri gerektiğini belirten Takva, “Kentimizi yaşanabilir bir kent haline getirmeleri en büyük beklentimiz ve arzumuzdur” dedi.    
2014 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler için Van Ticaret ve Sanayi Odası’nın (VanTSO) kendi aktif üyeleri, siyasi partiler, yazılı ve görsel basın arasında başlatmış olduğu Van'da Nasıl Bir Belediye Başkanı, Nasıl Bir Belediye İstiyorsunuz? Anket çalışmasının sonuçları hakkında VanTSO Başkanı Necdet Takva basına bilgi verdi.

Fazıl ERÜŞ/Rıdvan CAN

 Günümüzde de Van’ın  modern ve yaşanılabilir bir kent olması için kent yaşayanları olarak çaba göstermeleri gerektiğini belirten VanTSO Başkanı Necdet Takva, “Bunun için kentte yaşayan her bireyin sorumlulukları olduğunu düşünüyorum. Kentlerin yönetim süreçlerinde kent yaşayanlarının fikirlerini beyan etmesi daha güçlü bir yönetim oluşmasına katkı sunacağına inanıyorum.  Bu nedenle böyle bir çalışma başlattıklarını ve Van Ticaret ve Sanayi Odası  olarak üyelerimizin karar alma süreçlerinde yer almalarını istedik. Onlara 4 soru sorarak nasıl bir belediye başkanı ve nasıl bir belediye istediklerini  çerçevesinde görüşlerini derledik” dedi

 Ayırım yapmadan anket çalışması yaptık

 Aynı havayı soluyan, aynı suyu içen, aynı yolları kullanan kent yaşayanları olarak nasıl bir kentte yaşamak istediklerini belirten Takva, “ Nasıl bir belediye yönetimi istediğimizi belirleme aşamasında üyelerimizden destek istedik. Ayrıca ilimizde faaliyet gösteren STK’larımız, Siyasi Partilerimiz ve Basınımızın da görüşlerini alarak konuyu siyasallaştırmadan hiçbir siyasi parti ile bir bağ kurmadan sadece üyelerimizin görüşlerini belirttikleri bir anket çalışması yaptık. Yerel Yönetim Seçimleri öncesi Siyasi Partiler henüz adaylarını belirleme aşamasında iken hazırladığımız bu anket çalışması ile Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak önemli bir işlevi yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Bu amaçla hem bir meslek odası hem de kentli olarak sorumluluklarımızı yerine getirme gayretindeyiz. Amacımız karar verici mercilerin tercihlerini yaparken ilimize hizmet edecek doğru tercihlerde bulunmalarına yardımcı olmaktır” dedi.

 Bilgiler özenle hazırlandı

 Odamız üyelerinden % 10 ‘luk bir  kesimle gerçekleştirdiğimiz anket çalışması tamamen onlardan alınan bilgiler ile hazırlandığını söyleyen Takva, “Yaklaşık 1.5 aylık zaman diliminde hazırladığımız bu  anketi ince eleyip sık dokuduk. Bilgiler özenle hazırlandı. Saha çalışmasında üye işyerlerimiz bizzat çalışanlarımız tarafından ziyaret edildi ve onlardan alınan bilgiler anketimize işlendi”dedi.

 Anket sonucunda çarpıcı sonuçlar çıktı

 Takva “Bu çalışmadan elde edilen verilere göre üyelere nasıl bir belediye başkanı istediklerine dair yöneltilen soruya %30’luk bir kesim değişime açık, adaletli ve halk için çalışan bir başkan, %25’lik bir kesim ise seçilecek olan başkanın statü, köken ayrımı yapmayan, tarafsız bir başkan olmasını istemektedir. Diğer verilere bakıldığı zaman %22’lik  bir kesim çalışkan, dürüst ve samimi, %18’lik bir kesim ise belediyecilik tecrübesi olan bir başkan adayı istemektedir. Ankette göze çarpan diğer yanıtlardan bazılarında ise ;Sivil Toplum Kuruluşları  ve ilgili kuruluşlarla ilişkileri iyi olan, Kent ile ilgili hayalleri ve büyük projeleri olan, statüsünü şehir için kullanan, bir başkan görmek istediklerini ifade ettiler. Üyelere yöneltilen bir diğer soru ise seçilecek olan belediyenin nasıl olması gerektiği ile ilgiliydi. %40’lık yüksek bir üye grubu belediyenin tarafsız çalışması, görevlerini yerine getirmesi ve özgür çalışması konusunda hemfikirdir. Ayrıca üye beklentileri arasında halkın sıkıntılarıyla ilgilenen ve gidermeye çalışan bir belediye olması da % 25 ile yüksek bir paya sahiptir. Bunun yanı sıra olası sorunlarda başvurulduğu zaman yetkililerine ulaşılabilir, halkı yönetime dahil eden şeffaf ve siyasetten uzak bir belediye istediklerini ifade ettiler.

Yöneltilen başka bir soru ise üyelerin yaşadıkları kentten beklentileri ile ilgili bilgi vermektedir. %29’luk bir kesim temiz, güvenli ve ulaşımı rahat bir kentte yaşamak istediğini belirtmiş, % 17,lik bir kitle ise yeşil alan ve parkların fazla olduğu bir kent beklentilerinin olduğunu ifade etmişlerdir. Bunun yanı sıra ankete katılan üyelerimiz tozdan ve kirden arınmış, insana insan olduğunu hatırlatan, en az 50 yıl öngörülü çalışmaların yapıldığı, her gün bir kültürel etkinliğin gerçekleştiği ve en önemlisi taşların sopaların ve biber gazının olmadığı bir kent istediklerini belirttiler.

 Üyelere yöneltilen son soru ile amaçlanan ise ilin geleceğinden beklentilerinin ne düzeyde olduğunu ölçmektir. %28’lik bir kısım sanayisi gelişmiş ve iş imkanlarının fazla olduğu bir il beklentisi olduğunu belirtirken, %24’lük bir kesim ise ulaşım, elektrik, yol ve temizlik sorunlarının aşıldığı bir il istediklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca engellilere yönelik çalışmalara önem verildiği, arıtma tesislerinin aktif olarak çalıştığı, hafif raylı sistem ulaşımının olduğu ve memur zihniyetiyle yönetilmeyen bir kent beklentilerinin olduğunu ifade ettiler” diye belirtti.

 Van sahip olduğu potansiyelleri ile çevresindeki illerin çekim merkezi ve buluşma noktası olduğunu vurgulayan Takva, “ Önümüzdeki yerel seçimlerde hukuki statüsü değişen ve yeni seçimlere Büyükşehir Belediyesi olarak hazırlanan Van’ın tarihsel misyonuna yakışır, modern, çağdaş, yaşanılabilir bir kent olması için hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız” dedi. Üyelerimiz ve paydaşlarımızla birlikte hazırladığımız bu anketimizin yukarıda ifade edilen taleplere vesile olmasını diliyoruz.

 Van TSO olarak bu fikirleri ana maddeler olarak derledik

 Van İli ile ilgili gelecekten beklentilerini dair görüşlerini siyasi partilere ve kamuoyunun bilgisine sunduklarını belirten Takva, “Üyelerimiz ile yaptığımız anket çalışmaları, STK’lar siyasi partiler ve medyadan aldığımız görüşler sonucunda odamızın değerlendirmeleri ile nasıl bir belediye başkanı, nasıl bir belediye, nasıl bir kentte yaşamak istediklerini” maddeler halinde basına sundu.

 

 Nasıl Bir Belediye Başkanı İstiyoruz?

1-Adil  2-Vizyon sahibi  3-Kent yönetimi ve belediyecilik hakkında yeterliliği bulunan  4- Çalışkan 5-Cesur 6-Eğitimli bir Belediye Başkanı.

 Nasıl Bir Belediye İstiyoruz?

1-Çevreci 2- Modern, Çağdaş Bir Kent Yaratacak 3-Tarafsız 4-Nitelikli İnsan Kaynağına Sahip 5-Kurumsal Yapısını Tamamlamış 6-Şeffaf Bir Belediye.

 Nasıl Bir Kentte Yaşamak İstersiniz?

1-Temiz 2-Ulaşım Sorununu Çözmüş 3-Yeşil  4-Meydanları Ve Bulvarları Olan 5-Kültür Sanat Etkinlikleri Olan 6- Toplu Taşıma Sorunu Olmayan 7-Güvenli 8- Hafif Raylı Sistemi Olan 9-Şehir Aydınlatması Tamamlanmış bir kent.

 İlimiz İle İlgili Gelecekten Beklentilerimiz.

1-Üretimi Gelişmiş 2- Turizm Potansiyeli Artmış 3- Marka Değeri Oluşmuş 4- Barış Ve Huzur Ortamı Oluşmuş 5-Bölgesinde Lider Konuma Gelmiş İl.

 

Karar verici mercilerin bunlara dikkat etmeleri gerektiğini belirten Takva, “Kentimizi yaşanabilir bir kent haline getirmeleri en büyük beklentimiz ve arzumuzdur” dedi.

 

 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve vansesigazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.