Vanlı esnafların sorunları bitmiyor

Van'da faaliyet gösteren esnaflar, ülkemizin yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle giderek artan girdi maliyetleri, personel ücretleri, SGK, bağkur primleri, kira, elektrik ve doğalgaz ödemeleriyle mücadele etmek zorunda kalıyor. Bu zorluklarla başa çıkmak için çözüm arayışına giren esnaflar, yetkililerden destek ve çözüm talep ediyor.

Son yıllarda ekonomik durgunluk, enflasyon, döviz kurlarındaki dalgalanmalar fiyat artışları esnafları sıkıntıya sokarak işletmelerini ayakta tutma, ticaret yapma konusunda büyük zorluklarla karşı karşıya kalmalarına neden oluyor. Girdi maliyetlerindeki artış, malzeme fiyatlarının yükselmesi, esnafların kar marjlarınıdüşürerek işletme maliyetlerini artırıyor.

Bu durum, piyasa koşullarına uyum sağlayamayan ve rekabet gücünü kaybeden esnafları olumsuz etkiliyor.

Van'da faaliyet gösteren esnafların en büyük sorunlarından biri, personel ücretleridir. İşçilik maliyetlerinin yükselmesi, işverenlerin personel istihdamında sıkıntı yaşamasına neden oluyor. Özellikle asgari ücret artışı sürecindeki belirsizlikler, esnafların maliyet planı yapmasını zorlaştırarak istihdamı olumsuz etkiliyor.

Vergi mükellefi olup sigortalı işçi istihdam eden, sigorta primi ödeyen kendi bağkur primini yatırmak zorunda olan esnafların büyük sıkıntılar yaşadığı gerçeğiortada. 
Piyasaların denetlemeyişi esnaflar arasında ciddi huzursuzluklara neden oluyor. Kayıtdışılık, kayırmacılık, dürüst esnafları ticaret yapamaz hale getirdiği gözlerden kaçmıyor. 

Kira, elektrik, doğalgaz gibi giderler esnafların sıkıntıları ödeme planları arasında ilk sırada yer alıyor. Kira bedellerinde yaşanan artışlar, işletmelerin karlılığını azaltıyor ve işletme sahiplerini zor durumda bırakıyor. Elektrik ve doğalgaz gibi enerji maliyetlerindeki yükselişler, vergi ödemeleri işletme giderlerini artırarak esnafların mali yapısını zorluyor. Bu durumda, esnaflar enerji tasarrufu yapmaya çalışsa da, giderlerin kontrol altına alınması noktasında zorlanıyorlar.

Vanlı esnaflar, yaşadıkları bu sorunlarla başa çıkabilmek ve işletmelerini ayakta tutabilmek için yetkililerden destek ve çözüm bekliyor. Ekonomik istikrarın sağlanması, girdi maliyetlerinin kontrol altında tutulması, vergi yüklerinin hafifletilmesi ve işletme sahiplerine yönelik teşviklerin artırılması gibi önlemler talep ediliyor. 

Vanlı esnaflar, işletmelerini ayakta tutabilmek ve istihdamı sürdürebilmek için büyük çaba sarf ediyor. Ancak, yaşanan ekonomik sıkıntılar ve diğer zorluklar karşısında desteklenmeleri ve çözüm bulunması gerekmektedir. Yetkililerin bu sorunlara acilen çözüm bulup duyarlılık göstererek, esnafların sesine kulak verilmesi ve esnaflar rahatlatacak adımlar atılması, Vanlı esnafların geleceği ve ekonomik istikrarın sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır. 

Yorumlar 1
şahin 65 01 Nisan 2024 09:42

Küçük esnafın

Bakmadan Geçme