T.C. VAN 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN İLAN

T.C. VAN 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN İLAN

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

"Bilişim Sistemlerinin Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan mahkememizin 18.10.2022 tarih, 2022/66 esas ve 2022/290 karar sayılı  ilamı ile 5237 Sayılı TCK'nun 158/1-f, maddesi gereğince neticeten 4 yıl hapis ve 3.100 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Ergin ve Şükran oğlu, 05/09/1995 Polatlı doğumlu, 26350733818 T.C. Kimlik Numaralı İsmail DİNÇER tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK 291 maddesi uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememizde ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması suretiyle Van Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF KANUN YOLUNA başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 07/08/2023

  • Basın No: ILN01897144