T.C. VAN 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

Sayı : E.26392044-2022/524-Ceza Dava Dosyası 25.04.2024 Bilişim Sistemlerinin Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/10/2023 tarihli ilamı ile TCK'nın 158/1-f, 158/1-son cümle maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKLANMASININGERİ BIRAKILMASI NEDENİYLE DENETİMLİ SERBESTLİK (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Suphi ve Türkan oğlu 10/09/1992 doğumlu, 21236506746 T.C. Kimlik Numaralı İbrahim Okan EHİCAN tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE, Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK 291 maddesi uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememizde ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması suretiyle itiraz yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

  • Basın No: ILN02024142