GÜRPINAR MALMÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

GÜRPINAR MALMÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ
Vergi No Ad Soyad Vergi Kodu Vergi Donemi Borc
5550732819 Filiz KILINÇ 3 2019/01-12 151658,26
7680861173 Murat SERTKAL 9036 2022/01 8871
800715542 Sinan ARMUTCU 9004 2023/11 6702,3
891258067 Sinan ASLAN 9004 2023/10 6011,76
891024154 Seymen ASLAN 9004 2023/09 5179,05

Gürpınar Malmüdürlüğü mükelleflerine ait olup, yukarıda adı soyadı ve unvanı yazılı mükelleflerin adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameleri/ödeme emirlerini bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebliğ edilmeden, 213 sayılı V.U.K. Nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ( ilan tarihinden )15 günün bitiminde itibaren başlayarak 1 ay içinde vergi dairesine bizzat veya bil vekale müracaata bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine sure ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.  

  • Basın No: ILN02004748