Haber Girişi: 25.11.2014 - 12:34, Güncelleme: 15.10.2020 - 08:19

YAPI RUHSATINDA TARTIŞMA BÜYÜYOR

 

YAPI RUHSATINDA TARTIŞMA BÜYÜYOR

Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu Belediyesi ve Edremit Belediyesi son günlerde bazı basın ve yayın organlarında yapı ruhsatı ile ilgili çıkan haberlere ilişkin ortak yazılı açıklamada bulundu. Yapılan açıklamaların yalan ve iftiradan ibaret olduğu belirtilen açıklamada, bu tür kirli oyunlara karşı Van halkının duyarlı olması gerektiği ifadelerine yer verildi.
Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu Belediyesi ve Edremit Belediyesi son günlerde bazı basın ve yayın organlarında yapı ruhsatı ile ilgili çıkan haberlere ilişkin ortak yazılı açıklamada bulundu. Yapılan ortak yazılı açıklama da, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereği yapı ruhsatları ve yapı kullanım izin belgeleri işlemleri ilçe belediyelerine devredildiği açıklanırken, Van Büyükşehir Belediyesi’nin yapı ruhsat işlemlerinin sadece büyükşehir belediyesine ait yapıların ruhsatlandırılmasına yönelik olduğu kaydedildi. Diğer ruhsatlar ile ilgili yetkilerin ise tamamen ilçe belediyelerine ait olduğu belirtilen açıklamanın devamında,” 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimler öncesine ait dönemde Van Belediyesi olarak; 2009 yılında 57 adet, 2010 yılında 136 adet, 2011 yılında 108 adet, 2012 yılında 165 adet, 2013 yılında 214 adet ve 2014 yılında 112 adet olmak üzere toplamda 792 adet yapı ruhsatı verilmiştir. Ayrıca Kevenli, Memursen ve Bardakçı TOKİ’lerinin yapı ruhsatları da bu dönemde belediyemiz tarafından verilmiştir. Bunlar dışındaki toplu konutlar halen ruhsatsızdırlar. Bunun yanı sıra AKP dönemi olan 2004-2009 yılları arası Van Belediyesi tarafından toplamda 492 adet yapı ruhsatı verilmiştir. Bunun yanı sıra İpekyolu Belediyemiz de 5 aylık süre içerisinde 103 adet ruhsat vermiştir” dedi. ‘Çevre ve Şehircilik İl Müdürü vekili cehalet dolu beyanlarda bulunmuştur’ Ortak açıklamada 13.11.2014 tarihinde Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Vekili Cengiz Adıgüzel tarafından bir kısım basın yayın organlarına çeşitli beyanatlarına ilişkin yapılan ve belediyelerin yapı ruhsatlandırma işlemlerine ilişkin yaptığı değerlendirmeye cevap verilen ortak açıklamada,” Kentin önemli kurumlarından biri olan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün başındaki bürokrat olan Cengiz Adıgüzel isimli şahsın, özellikle Van Büyükşehir Belediyesi’nin yapı ruhsatı vermesine ilişkin kısımda gaf niteliğinde bilgiler vererek, vekaleten yürüttüğü görevi asalete çevirmenin bir yöntemi olarak, halkımızın kafası karıştırılmaya ve bu çerçevede bir dezenformasyon politikası gütmeye çalışılmıştır. Yapı ruhsatlandırma işlemlerinde, görevli ve yetkili belediyelerinin hangisi olması gerektiğinden bihaber olması kentimiz için oldukça talihsiz bir durumdur. Bu durum her ne kadar cevaplandırılmaya gerek duyulmayacak derecede asılsız ve gerçeklerden uzak olsa da, bu şahsın yanlış ve cehalet dolu beyanlarının halkımızın kafasını karıştırması sonucu kamuoyunu doğru bir şekilde bilgilendirme sorumluluğumuzun gereği olarak, böylesi bir açıklama yapma gereği duyulmuştur” denildi. ‘Van Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeler zan altında bırakılmak isteniliyor’ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün ruhsat verme yetkisinin bulunmadığı ve yapı ruhsatlandırma işleminden sorumlu olan ilçe belediyelerinin, gelen ruhsat başvurusunu 2 ay içerisinde değerlendirmemesi halinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilgili ilçe belediyesinin görüşünü almak şartıyla ruhsat verebileceği belirtilen açıklamada,” Hali hazırda; 17.08.2011 tarihli resmi gazetede yayınlanan Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının görev ve yetkileri hakkındaki KHK’nin 1. Maddesinin ‘ç’ bendinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yapı ruhsatı işlemlerinin yapabilmesi için sebepler açıkça belirtilmiş olup “…ve başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili idarelerce ruhsatlandırma yapılmaması halinde resen ruhsat ve yapı kullanma izni vermek.” ibaresi bulunmaktadır. Bu kararın şimdi yeni bir olaymış gibi kamuoyunu yanıltarak aktarılmaya çalışılması halkın iradesiyle kurulmuş Van Büyükşehir Belediyesini ve ilçe belediyelerini zan altında bırakarak itibarsızlaştırma politikasından başka bir şey değildir. Kaldı ki yapı ruhsatı işlemleri için İpekyolu ve Edremit belediyelerimizde yeni kurulmuş olmalarına rağmen, tüm imkânlarını kullanıp halkı mağdur etmeme derdindedir. Fakat İmar Planı ve eklerine aykırı olan bir başvurunun da kabul edilmeyeceği halkımızın malumudur. Burada asıl mağduriyeti İmar Planı yapma yetkisinin süresi dolmasına rağmen, belediyelerden habersiz olarak kapalı kapılar ardında, kirli ilişkiler ile Van’ın İmar Planını Ankara’dan değiştirmeye devam eden Çevre Şehircilik Bakanlığı yaşatmaktadır” ifadelerine yer verildi. ‘Hazımsızca yapılan saçma ve yalan bir iddiadır’ Van Şehircilik İl Müdürlüğü’nün açıklamalarının akla ziyan, bilgiden ve mantıktan yoksun olduğu sadece üstlerine yaranmak saikiyle söylendiği belirtilen açıklamada, daha önce de Valiliğin kendi kurumları tarafından sonradan yalanlanan ve sadece belediyeleri ve mensubu bulundukları siyasal hareketi hedef almaya çalışan beyanların tamamen halkı kandırmaya yönelik olduğu ve bu açıklamanın hiçbir doğruluk payının olmadığı ifadelerine yer verildi. Büyükşehir Belediyesinin ruhsat verme durumunun 5216 sayılı yasaya göre zaten mümkün olmayan bu yetki ilçe belediyelerinin uhdesinde olduğu, adı geçen bürokratın Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 bin adet ruhsat verildiği iddiasının ise her türlü temelden yoksun saçma ve yalan bir beyan olduğu ifadelerine yer verildi. Açıklamada,”Denizli Büyükşehir Belediyesi, büyükşehir ve imar kanunlarına göre sadece kendi hizmet binaları için ruhsat vermiş olup bunun sayısı da 3 adettir. Ayrıca Denizli’de bulunan 19 ilçe belediyesinin son yerel seçimlerden bugüne kadar verdiği yapı ruhsatı sayısı toplamda 2084 adettir. Bu bilgi bile tutarsızlığın ve halkı yanıltmaya yönelik söz konusu bürokrat Cengiz Adıgüzel'in ne kadar sorumsuzca davrandığının kanıtıdır. Özellikle son 1 yılda merkezi idarenin taşra teşkilatlarının başında bulunan bürokratların belediyelerimize yönelik bu tür asılsız, çirkin ve kara propaganda girişimlerini, seçimden önce “seçim çalışması”, seçimden sonra da “hazımsızlık” olarak nitelendirdiysek de, bu aşamadan sonra bu tür aldatıcı, amatörce ve tutarsız beyanlara karşı halkımız ile birlikte en sert şekilde cevaplayacağımızı belirtmek isteriz”  ‘Halkımızdan özür dileyip, istifa etmeleri gerekiyor’ Yapılan açıklamanın kirli bir oyundan ibaret olduğu ve bu kirli oyunla belediyeyi karalamak için sistematik bir oyun ile karşı karşıya bırakılmak istendiklerini belirtilen açıklamada,”Bu durum da, aldatıcı açıklamaları yapan bürokratın seçiminde olduğu gibi, kamu görevi icra edecek olan bürokratların seçiminde liyakatten ziyade siyasal endişeler gözetilerek ehil olmayan kişilerin yetkilendirilmelerinin ne gibi skandallara sebebiyet verdiğinin açık bir göstergesi ile karşı karşıyayız. Bu temelde Büyükşehir Belediyemize karşı kamuoyunda oluşturulmak istenen bu kirli oyunların gün yüzüne çıkartılıp açıklanması ihtiyacı tarafımızca görev olarak görülmüştür. Söz konusu bu tür, ciddiyetsiz ve farklı emeller peşinde olan bürokratların derhal belediyelerimizden ve halkımızdan özür dilemesi gerektiğini akabinde de istifa etmesi beklentisinde olduğumuzu belirtir, bu açıklamalarına halkımızın itibar etmemesini dileriz” denildi.
Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu Belediyesi ve Edremit Belediyesi son günlerde bazı basın ve yayın organlarında yapı ruhsatı ile ilgili çıkan haberlere ilişkin ortak yazılı açıklamada bulundu. Yapılan açıklamaların yalan ve iftiradan ibaret olduğu belirtilen açıklamada, bu tür kirli oyunlara karşı Van halkının duyarlı olması gerektiği ifadelerine yer verildi.

Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu Belediyesi ve Edremit Belediyesi son günlerde bazı basın ve yayın organlarında yapı ruhsatı ile ilgili çıkan haberlere ilişkin ortak yazılı açıklamada bulundu. Yapılan ortak yazılı açıklama da, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereği yapı ruhsatları ve yapı kullanım izin belgeleri işlemleri ilçe belediyelerine devredildiği açıklanırken, Van Büyükşehir Belediyesi’nin yapı ruhsat işlemlerinin sadece büyükşehir belediyesine ait yapıların ruhsatlandırılmasına yönelik olduğu kaydedildi. Diğer ruhsatlar ile ilgili yetkilerin ise tamamen ilçe belediyelerine ait olduğu belirtilen açıklamanın devamında,” 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimler öncesine ait dönemde Van Belediyesi olarak; 2009 yılında 57 adet, 2010 yılında 136 adet, 2011 yılında 108 adet, 2012 yılında 165 adet, 2013 yılında 214 adet ve 2014 yılında 112 adet olmak üzere toplamda 792 adet yapı ruhsatı verilmiştir. Ayrıca Kevenli, Memursen ve Bardakçı TOKİ’lerinin yapı ruhsatları da bu dönemde belediyemiz tarafından verilmiştir. Bunlar dışındaki toplu konutlar halen ruhsatsızdırlar. Bunun yanı sıra AKP dönemi olan 2004-2009 yılları arası Van Belediyesi tarafından toplamda 492 adet yapı ruhsatı verilmiştir. Bunun yanı sıra İpekyolu Belediyemiz de 5 aylık süre içerisinde 103 adet ruhsat vermiştir” dedi.

‘Çevre ve Şehircilik İl Müdürü vekili cehalet dolu beyanlarda bulunmuştur’
Ortak açıklamada 13.11.2014 tarihinde Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Vekili Cengiz Adıgüzel tarafından bir kısım basın yayın organlarına çeşitli beyanatlarına ilişkin yapılan ve belediyelerin yapı ruhsatlandırma işlemlerine ilişkin yaptığı değerlendirmeye cevap verilen ortak açıklamada,” Kentin önemli kurumlarından biri olan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün başındaki bürokrat olan Cengiz Adıgüzel isimli şahsın, özellikle Van Büyükşehir Belediyesi’nin yapı ruhsatı vermesine ilişkin kısımda gaf niteliğinde bilgiler vererek, vekaleten yürüttüğü görevi asalete çevirmenin bir yöntemi olarak, halkımızın kafası karıştırılmaya ve bu çerçevede bir dezenformasyon politikası gütmeye çalışılmıştır. Yapı ruhsatlandırma işlemlerinde, görevli ve yetkili belediyelerinin hangisi olması gerektiğinden bihaber olması kentimiz için oldukça talihsiz bir durumdur. Bu durum her ne kadar cevaplandırılmaya gerek duyulmayacak derecede asılsız ve gerçeklerden uzak olsa da, bu şahsın yanlış ve cehalet dolu beyanlarının halkımızın kafasını karıştırması sonucu kamuoyunu doğru bir şekilde bilgilendirme sorumluluğumuzun gereği olarak, böylesi bir açıklama yapma gereği duyulmuştur” denildi.

‘Van Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeler zan altında bırakılmak isteniliyor’
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün ruhsat verme yetkisinin bulunmadığı ve yapı ruhsatlandırma işleminden sorumlu olan ilçe belediyelerinin, gelen ruhsat başvurusunu 2 ay içerisinde değerlendirmemesi halinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilgili ilçe belediyesinin görüşünü almak şartıyla ruhsat verebileceği belirtilen açıklamada,” Hali hazırda; 17.08.2011 tarihli resmi gazetede yayınlanan Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının görev ve yetkileri hakkındaki KHK’nin 1. Maddesinin ‘ç’ bendinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yapı ruhsatı işlemlerinin yapabilmesi için sebepler açıkça belirtilmiş olup “…ve başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili idarelerce ruhsatlandırma yapılmaması halinde resen ruhsat ve yapı kullanma izni vermek.” ibaresi bulunmaktadır. Bu kararın şimdi yeni bir olaymış gibi kamuoyunu yanıltarak aktarılmaya çalışılması halkın iradesiyle kurulmuş Van Büyükşehir Belediyesini ve ilçe belediyelerini zan altında bırakarak itibarsızlaştırma politikasından başka bir şey değildir. Kaldı ki yapı ruhsatı işlemleri için İpekyolu ve Edremit belediyelerimizde yeni kurulmuş olmalarına rağmen, tüm imkânlarını kullanıp halkı mağdur etmeme derdindedir. Fakat İmar Planı ve eklerine aykırı olan bir başvurunun da kabul edilmeyeceği halkımızın malumudur. Burada asıl mağduriyeti İmar Planı yapma yetkisinin süresi dolmasına rağmen, belediyelerden habersiz olarak kapalı kapılar ardında, kirli ilişkiler ile Van’ın İmar Planını Ankara’dan değiştirmeye devam eden Çevre Şehircilik Bakanlığı yaşatmaktadır” ifadelerine yer verildi.

‘Hazımsızca yapılan saçma ve yalan bir iddiadır’
Van Şehircilik İl Müdürlüğü’nün açıklamalarının akla ziyan, bilgiden ve mantıktan yoksun olduğu sadece üstlerine yaranmak saikiyle söylendiği belirtilen açıklamada, daha önce de Valiliğin kendi kurumları tarafından sonradan yalanlanan ve sadece belediyeleri ve mensubu bulundukları siyasal hareketi hedef almaya çalışan beyanların tamamen halkı kandırmaya yönelik olduğu ve bu açıklamanın hiçbir doğruluk payının olmadığı ifadelerine yer verildi. Büyükşehir Belediyesinin ruhsat verme durumunun 5216 sayılı yasaya göre zaten mümkün olmayan bu yetki ilçe belediyelerinin uhdesinde olduğu, adı geçen bürokratın Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 bin adet ruhsat verildiği iddiasının ise her türlü temelden yoksun saçma ve yalan bir beyan olduğu ifadelerine yer verildi. Açıklamada,”Denizli Büyükşehir Belediyesi, büyükşehir ve imar kanunlarına göre sadece kendi hizmet binaları için ruhsat vermiş olup bunun sayısı da 3 adettir. Ayrıca Denizli’de bulunan 19 ilçe belediyesinin son yerel seçimlerden bugüne kadar verdiği yapı ruhsatı sayısı toplamda 2084 adettir. Bu bilgi bile tutarsızlığın ve halkı yanıltmaya yönelik söz konusu bürokrat Cengiz Adıgüzel'in ne kadar sorumsuzca davrandığının kanıtıdır. Özellikle son 1 yılda merkezi idarenin taşra teşkilatlarının başında bulunan bürokratların belediyelerimize yönelik bu tür asılsız, çirkin ve kara propaganda girişimlerini, seçimden önce “seçim çalışması”, seçimden sonra da “hazımsızlık” olarak nitelendirdiysek de, bu aşamadan sonra bu tür aldatıcı, amatörce ve tutarsız beyanlara karşı halkımız ile birlikte en sert şekilde cevaplayacağımızı belirtmek isteriz” 

‘Halkımızdan özür dileyip, istifa etmeleri gerekiyor’

Yapılan açıklamanın kirli bir oyundan ibaret olduğu ve bu kirli oyunla belediyeyi karalamak için sistematik bir oyun ile karşı karşıya bırakılmak istendiklerini belirtilen açıklamada,”Bu durum da, aldatıcı açıklamaları yapan bürokratın seçiminde olduğu gibi, kamu görevi icra edecek olan bürokratların seçiminde liyakatten ziyade siyasal endişeler gözetilerek ehil olmayan kişilerin yetkilendirilmelerinin ne gibi skandallara sebebiyet verdiğinin açık bir göstergesi ile karşı karşıyayız. Bu temelde Büyükşehir Belediyemize karşı kamuoyunda oluşturulmak istenen bu kirli oyunların gün yüzüne çıkartılıp açıklanması ihtiyacı tarafımızca görev olarak görülmüştür. Söz konusu bu tür, ciddiyetsiz ve farklı emeller peşinde olan bürokratların derhal belediyelerimizden ve halkımızdan özür dilemesi gerektiğini akabinde de istifa etmesi beklentisinde olduğumuzu belirtir, bu açıklamalarına halkımızın itibar etmemesini dileriz” denildi.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve vansesigazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.