Van Edremit Belediyesi arsa satıyor

Van Edremit Belediye Başkanlığı arsa satmak için ihaleye çıkıyor.

Edremit Belediyesi, Yeni Mahalle’de 7608 ada, 4 nolu parsel arsa satmak için 13.12.2023 tarihinde saat 10:00’da ihaleye çıkıyor. İhalede muhammen satı bedeli 8.280.718,00 TL, yüzde 3 geçici teminat 248.421,54 TL olarak belirlendi. 
İhalede “Edremit İlçesi Yeni Mahallesi 7608 ada, 4 nolu parselde bulunan 2.855,42 m2 yüzölçümlü taşınmazın; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a Maddesi kapsamında “Kapalı Teklif Usulü” ile satış ihalesi, Edremit Belediye Başkanlığı Toplantı Salonunda Yapılacaktır” bilgilerine yer verildi.

Van Sesi Özel Haber

Bakmadan Geçme