Haber Girişi: 03.09.2013 - 10:45, Güncelleme: 15.10.2020 - 08:19

VALİ'DEN NE İSTİYORLAR?

 

VALİ'DEN NE İSTİYORLAR?

Meslek Odaları ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları Konya Valiliği görevinden Van Valiliği görevine atanan Vali Aydın Nezih Doğan'dan beklentilerini gazetemize açıkladılar.
Serkan ASLANValiler kararnamesi ile Konya Valiliği görevinden Van Valiliği görevine atanan Aydın Nezih Doğan geçen hafta içinde Van'a gelerek makamına oturmasının ardından toplumun çeşitli kesimleriyle farklı ortamlarda bir araya gelerek sıcak diyaloglar kurmaya başladı. Başkanlar, Vali Doğan'a yapacakları  " hoş geldin" ziyareti öncesi beklentilerini gazetemiz aracılığı ile dile getirdiler.Vali Doğan'ın Van'a atanmasını olumlu değerlendiren mesleki ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları Vali Doğan'dan beklentileri şöyle;  Valimiz halkla iç içe olsun; sanal duvarları kaldırsın,  gerçekçi ve yararlı projelere destek versin, ilin ve toplumun sorunlarına çözüm bulsun, her kesime eşit mesafede dursun, kadınlara, eğitime, işsizliğe öncelik versin,  şehrin kültürel zenginlikleri korunarak tanıtılsın, şehirleşemeye özen gösterilsin,  yerel yönetimle uyum içinde ve güç birliği yapılsın,  atamalarda ehliyet ve liyakata öncelik verilsin, eğitim- sağlık sorunları ivedilikle çözülsün.Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet TAKVA: Vali merkezi hükümetin yerelde en büyük temsilcisidir.   Valilik devlet sistemi içinde önemli görev ve yetkiler arz eden makamdır.   Merkezi hükümetin yetkilerini ve kaynaklarını temsil eden bu makamın geri kalmış ilimiz için daha büyük bir önemi vardır. Kentimiz yeni büyükşehir oldu. Valimizin Konya Büyükşehir idarecilik deneyimi var Merkezi hükümet ile ilimiz arasında üsteleneceği rol bu açıdan çok önemlidir.   Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden olan,   çatışmalı bir dönemi sona erdirecek çözüm sürecinde valinin rolü çok büyüktür.   Yeni valimizden beklentimiz bu projeye katkı sunması.  Konya'nın Van ile konumunu kıyasladığımızda deneyimlerini ilimizde hayata geçirebilir.  Genç bir valimiz var. Bütün sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte valimizi ziyaret edeceğiz. Karşısında parçalanmış bölünmüş bir anlayışı,  görüntüyü değil. Ortak düşünen, ortak hareket eden kentin birlikteliğini sergileyeceğiz. Valimiz Aydın Nezih Doğan'ın çalışmalarına katkı sunarak; kapsayıcı,  bütünleştirici sinerji yaratılması için hepimiz kendisine destek olacağız.Van Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliliği Başkanı Faruk ALPASLAN:  Hepimizin temennisi esnaf camiası olarak bir yere atanırken nasıl biri olduğunu öğrenmektir. Konya'daki arkadaşlarımıza yeni valimizi sorduk. İlk kez tecrübeli bir valinin ilimize gelmesi ilimiz için büyük bir şanstır. Oluşumları iyi bilen bir vali sivil toplum örgütleriyle bir araya gelerek ilimizin kayıt dışını umarım önler. Esnafımızın sorunlarını kendisiyle birlikte halletmeyi arzu ediyoruz. Halk için doğru yerlerde gücümüzü birleştirip halka hizmet etmek istiyoruz.  İlimiz adına hayırlı olmasını diliyorum. Van Hakkari Tabip Odası Başkanı Çetin KOTAN:  İlimizin, toplumumuzun ciddi sağlık sorunları bulunmaktadır.  Bu sorunlar aşılmalı,  inşaatı devam eden sağlık mekanları ivedilikle bitirilmelidir.   Günde 2 bin hasta bakılan acil de teoride mümkün olmayan durumun pratik de yaşanması üzüntü vericidir.  Böyle bir sağlık anlayışı hizmeti olamaz.  Hekimlerimize de, hastalarımıza da harcanan emeğe ve kaynaklara da yazıktır. Bu nedenle sayın valimiz öncelikle nitelikli sağlık personeli ihtiyacı giderilmeli; sağlık çalışanlarının moral motivasyonuna destek olmalı sahip çıkmalıdır.  Bizim kamusal bir yanımız var. O nedenle giden valimizle iletişimde, makamına ulaşmada bir sıkıntı yaşamadık, aksine destek gördük. Bundan sonrada öyle olacağına inanıyoruz. Van'ın sorunlarına her  alanda  duyarlı, çözüm üreten   bir  idareci prototipi   bekliyoruz  Valilik; insanlarımızın  devletle,  ilişkisini belirleyen tazeleyen bir  kurumdur.  Yeni valimizin sırdan insanlarla, halkla kucaklaşması sorunların çözümünde devlet ile insanlar arasında güveni tazeler,  soğuk sanal duvarları yıkar. Van Barosu Başkanı Avukat Murat TİMUR: Daha önce gelen valileri büyük kısmında bürokrasi tecrübesi yoktu.    Atanan valimizin deneyimli olduğunu yerel basından öğrendik.  Konya gibi gelişmiş bir ilimizden gelmiş olması önemlidir.   Valimizden demokratik, katılımcı bir anlayış içinde hizmet geliştirmesini, yurttaşlarla sıcak ilişkiler geliştirmesini bekliyoruz.  Birlikte hareket eden anlayışına sahip bir yönetim sergilenmesini istiyoruz. Barış ve diyalog süreci insanlarda ciddi umutlar yeşertti. Projenin somut sonuca dönüşmesinde mülkü amirlerin katkı sunması önemlidir. 7-8 aydır ölüm gerçekleşmiyor.  Bu durum başta ekonomi ve sosyal hayat olmak üzere her alanda yarar sağladı. Barış sürecinde özgürlüklerin önü açan idari boyutta katı sunan idareciler valilerdir. Yurttaşına,   insana değer veren Türkiye gibi bölgesinde güçlü bir ülke çok daha güçlenir. Bu ülkenin çatışmalı süreçten kayıpları vardır. O nedenle yeni valimizden insan odaklı yurttaşla devlet arasında köprü görevi görecek anlayış sergilemesini arzu ediyoruz. Ziraat Odası Başkanı Lütfü ÖZGÖKÇE: Bursa'ya giden Valim Münir Karaloğlu büyük işler yaptı. Yeni gelen valimizin de aynı yerden devam ederek başarılı olmasını diliyorum. Konya gibi gelişmiş, büyük bir ilden deneyimli bir mülki amirin ilimize atanması ümit vericidir. İlimizde meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla, halkla el ele vererek başarılı olacağına inanıyorum. Atamanın kendisine ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Van Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odası Başkanı Yakup SİMEKLİOĞLUValinin ekonomik kültürel sosyal idarecilik yönü var.  İlimize heyecan yaratan deneyimli isimlerin gelmesi yarar sağlayacaktır. Geçmişte işin ehli olmayan insanlar çeşitli görevlere atandı.  Bu da zaman ve kaynak kaybına neden oldu. Oysa misyonu ve vizyonu olan,  ehliyet ve liyakat sahibi olanlar,  diyalog kurup sorunlara çare arayanlar göreve atanmalıdır.  Sayın valimiz bütün sivil toplum kuruluşlarını ve kendi düşüncelerini harmanlayarak Van için aksiyon yaratmalı.  Gerçekçi olmalıyız.  Deprem geçiren ilimizin 10 yılda kendisine gelemeyeceğini düşünüyorduk. En azından benim kişisel görüşüm böyleydi. Ama gördük ki bugün bazı eksikler olmasına rağmen Van halkımızın kendine  güveni,  gayreti ve  devletin  vermiş  olduğu destek  ile 2  yıl içinde  toparlandı.   Bundan memnun oluyoruz.  Barış ortamının devam etmesi ile   daha çok  kalkınacağız. Sayın valimizin  barışın devamını sağlama  yönünde  göstereceği çabada   hepimiz  el birliği ile destek olacağız.   Burada bütün sivil toplum örgütlerinin katıksının olması lazım.    Bütün kesimlerle,  sivil  toplum kuruluşlarıyla diyalog   kurulmalı.   Valimizin Konya'dan Van'a atanmasını olumlu buluyorum.  Basından izlediğimiz kadarıyla halka açık,  ortak akıla değer veren, proje üreten ifadeleri var.   Birliktelik sağlayarak Van için valimize destek olmalıyız. Temennimiz halkla iç içe olmasıdır.  Valimize başarılar diliyorum. Van Kadın Derneği Başkanı Zozan ÖZGÖKÇE: Öncelikle Vali'lerin ve yardımcılarının atanmış olmasının sorunlu bir merkezi yönetim anlayışının bir ürünü olduğunu düşünüyorum. Onların kendi konaklarından ve kırmızı halıların döşeli olduğu büyük makam odalarından bizim hakkımızda karar vermelerini doğru bulmuyorum. Merkezi yönetim her zaman şehrimize, şehri ve insanları tanımayan yöneticileri gönderdi. Atanmış yöneticiler hep önyargıları ile geldiler bu kente. Bu önyargılar onların vermeleri gereken hizmetleri aksattı. Toplumun ihtiyaçlarını ve özelliklerini anlamadan ceberut devletin uygulamalarını bize dayattılar. Devletin kaynaklarının başına oturan Valiler o kaynakları halkın yararına kullanmadı. Şimdiye kadar Van'da yoksulluğun, çarpık yapılaşmanın, sosyo-ekonomik sorunların hep katlanarak büyümesinin kaynağında merkezi yönetim yatmaktadır. Valiler iktidarın ve devletin şimdiye kadar yukarıdan yönetim anlayışını uyguladılar bize. Bu yönetim anlayışı değişince demokratik bir ülke olabileceğiz. Van Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Armağan BAYRAKTAR: Sayın valimizden halkın her kesimine eşit mesafede,  eşit davranan bir yaklaşım bekliyorum.  25 yıldır Van da yaşıyorum. Kendimi kalben Vanlı hisseden eğitimciyim, anneyim. Kültürel,  doğal zenginliklere sahip olan Van ilimiz her alanda daha öne çıkmalıdır.  Evde aileyi şekillendiren, geleceğimiz olan çocukları yetiştiren,  topluma ışık saçan annedir. Dolayısıyla kadının eğitimi toplumun eğitimidir. Kadın eğitimine önem verilmelidir.  Kız çocuklarının eğitimine destek sağlanmalı. Kızlarımızı aydınlığa ulaştıracak eğitim projeleri hayata geçirilmeli.  Öte taraftan yoğun göç alan Van'ın doğru şehirleşmesi için halk eğitimi faaliyetleri il genelinde yoğunluk kazanmalıdır. Kadınlarını, kızlarını eğiten, destekleyen toplumlar sorunlarını daha hızlı çözer, daha hızlı gelişir. Bu anlamda sayın valimizin kızlarımıza, kadınlarımıza öncelik vereceğine inanıyorum. Van Toplum Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Murat OTO:  Van'ın kültürüne, sanatına değer veren koruyan ve bu yönde yapılan etkinliklere destek verilmesini istiyoruz.  Van'ın diğer illerle kültür anlamında rekabet edebilmesi ve değerlerini tanıtabilmesi için ilde faaliyet gösteren kültür sanat kurumlarına ve çabalara valimizin sahip çıkmasını bekliyoruz. Kozmopolit görünüm alan Van ilimizin tarihten bugüne uzanan değerlerini günümüz ve geleceğe taşıyabilmesi için ciddi kalıcı kültürel projelere ihtiyaç vardır. Sayın valimizin projeyi seven destekleyen duyarlı olması bizleri bu anlamda umutlandırmaktadır.  Toplumun sivil toplum kuruluşlarının her kesime aynı mesafede yaklaşan, değer veren bir valilik görmek istiyoruz.Van Organize Tarım İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Feridun IRAK: Hafta sonu aracımla Edremit'ten Van'a geliyordum. Dikiz aynasından araç akışını kontrol ederken önünde eskort aracı bulunmayan forslu bir aracın arkadan geldiğini gördüm.  Araç yaklaşıp solumdan geçince vali beyin makam aracı olduğunu anladım Kısa bir süre sonra kavşakta trafik sinyalizasyonu kırmızı yanınca vali beyin makam aracı da ışıkta durarak diğer araçlar gibi yeşil ışık yanmasını bekledi. İlerdeki ışıklarda da aynı durumu yaşandı.  Daha önce yaşadığımız görüntülerin tersine vatandaşa güven, huzur veren bu görünüm beni etkiledi.  Geri kalmış,  sorunları olan bir ilde kapısı,  gönlü herkese açık, proje üreten işsizliğe çare arayan,  sorunları çözen valiye sahip olacağımız kanaatindeyim.  Bu görüşüm önceki valilerin böyle olmadığı sonucu çıkarılmasın.  Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül ilk yurt gezisini Van'a yapmıştı. Van'da sivil toplum kuruluşlarıyla valilikte yaptığı toplantıda Cumhurbaşkanımıza şunu arz ettim.   ' İlimize atanan valilerin görev süreleri ortalama 1-2 yıl ile sınırlı olmaktadır. Atanan valiler ilimizin sorunlarını tespit edip çözünceye kadar bu kez yeni bir kararname ile başka ile veya merkeze atanmaktalar.  Bu yanlışa son verilmelidir.  Son dönemde bu  durum kısmen giderildi.   Şimdi ekonomik, sosyal ve gelişmiş Konya ilimizden yani bir vali geldi.  Bu sevindiricidir avantajdır. Sayın valimizden " bir işin nasıl olacağını değil, nasıl olmayacağını"  önemseyen anlayışı taşıyan bazı birim amirlerine izin vermemesini istiyor, halkla kucaklaşan, heyecan yaratan bir dönem bekliyoruz.    Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği Başkanı Osman İNCİ:  Genelde engelliler,  özelde görme engelliler olarak ilimizde birçok sorunumuz var. Yeni göreve başlayan sayın valimizden bütün engellilerin sorunlarını çözmesini bekliyoruz.  Memur-Sen Van Şube Başkanı Süleyman Sakar: Bir şehrin sorunlarının çözümü eğitim sorunun çözümünden geçer. Bu nedenle sayın valimizden öncelikle Van'ın 10 yıldır devam eden,  kangren haline dönüşen, vasat durumda olan eğitim sorununa acil müdahale etmesini bekliyoruz. Eğitim öğretim döneminde okul inşaatlarının başlatılması gibi sakat bir yapım anlayışına son verilmesini, eğitimde kalitenin yükseltilmesi hepimizin beklentisidir. Aydın Nezih Doğan'ın Vali olarak ilimize atanması önemli değişimdir. Sayın Valimizden halkla iç içe olmasını, köy kente dönüşen ilimizde belediye ile işbirliği yapılarak çarpık şehirleşmenin önüne geçilmesini, tarih ve doğa şehrin Van ilimizin Eskişehir gibi bir modern nezih bir kente dönüşmesi için özgün projeler geliştirilmesini, kültürel değerlerimizin korunmasını ve vatandaş odaklı idarecilik bekliyoruz. Van Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Temer Demez:  İlimize atanan sayın valimize görevinde başarılar diliyoruz.  Kent ve toplum yararına yapacağı çalışmalarda muhtarlar olarak manevi anlamda destek olmaya hazırız. Halkla bütünleşen, toplumun sesine, derdine kulak veren; bürokratik değil,  icracı vali görmek istiyoruz. Ekonomide, eğitimde, kültürde,  sporda Türkiye'nin gelişme hızına, temposuna uyum sağlayan bir kent arzu ediyoruz. Konya'dan gelen valimizin proje üreten, denetleyici idarecilik yönü ümit vericidir. Kamu Sen Van Şube Başkanı Kutbettin Yıldız:   Sayın valimizden öncelikle eğitimde yaşanan sonunları çözmesini arzu ediyoruz. İnşaatı devam eden okulların artık bitirilmesini,  ihtiyaç  duyulan okulların inşaatlarının yaz  döneminde  başlamasını istiyoruz. Deprem mazereti artık son bulmalıdır. Ayrıca TOKİ konutlarında biriken sorunların biran önce çözüme kavuşmasını gerekir. İlimizin sorunlarının zamanında çözülmesi toplumda rahatlık sağlayacaktır. TOKİ ile ilgili yönetim, yüklenici  sorunları  ve şaibelerin üzerinde durulması gerekmektedir.  Vatandaşları kucaklayan, her kesime eşit mesafede duran vali görmek hepimizin arzusudur.  KESK Van Dönem Sözcüsü Yılmaz BERKİ: Bizim beklentimiz valimizin herkese eşit yaklaşmasıdır. Bir siyasi partinin temsilcisi gibi davranmaması gerekir. Devletin valisi olarak davranması gerekir.   Belirttiğimiz idarecilik anlayışı Van'ın kalkınmasına gelişmesine, huzuruna katkı sunacaktır. Bakkallar ve Manavlar Odası Başkanı İsa BERGE: İlin eğitimine, sağlığına, kültürüne toplumun genel değerlerine önem veren, ideolojik yapı gözetmeksizin bütün halkı bir arada tutacak samimi anlayış bekliyoruz. Bunun için valimizin sivil toplum örgütleri ve oda başkanlarıyla bir araya gelmesinin yararlı olacağı düşüncesindeyiz. Bu birliktelik sorunların çözümüne katkı sunacaktır.
Meslek Odaları ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları Konya Valiliği görevinden Van Valiliği görevine atanan Vali Aydın Nezih Doğan'dan beklentilerini gazetemize açıkladılar.

Serkan ASLAN
Valiler kararnamesi ile Konya Valiliği görevinden Van Valiliği görevine atanan Aydın Nezih Doğan geçen hafta içinde Van'a gelerek makamına oturmasının ardından toplumun çeşitli kesimleriyle farklı ortamlarda bir araya gelerek sıcak diyaloglar kurmaya başladı. Başkanlar, Vali Doğan'a yapacakları  " hoş geldin" ziyareti öncesi beklentilerini gazetemiz aracılığı ile dile getirdiler.
Vali Doğan'ın Van'a atanmasını olumlu değerlendiren mesleki ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları Vali Doğan'dan beklentileri şöyle;  Valimiz halkla iç içe olsun; sanal duvarları kaldırsın,  gerçekçi ve yararlı projelere destek versin, ilin ve toplumun sorunlarına çözüm bulsun, her kesime eşit mesafede dursun, kadınlara, eğitime, işsizliğe öncelik versin,  şehrin kültürel zenginlikleri korunarak tanıtılsın, şehirleşemeye özen gösterilsin,  yerel yönetimle uyum içinde ve güç birliği yapılsın,  atamalarda ehliyet ve liyakata öncelik verilsin, eğitim- sağlık sorunları ivedilikle çözülsün.
Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet TAKVA: Vali merkezi hükümetin yerelde en büyük temsilcisidir.   Valilik devlet sistemi içinde önemli görev ve yetkiler arz eden makamdır.   Merkezi hükümetin yetkilerini ve kaynaklarını temsil eden bu makamın geri kalmış ilimiz için daha büyük bir önemi vardır. Kentimiz yeni büyükşehir oldu. Valimizin Konya Büyükşehir idarecilik deneyimi var Merkezi hükümet ile ilimiz arasında üsteleneceği rol bu açıdan çok önemlidir.   Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden olan,   çatışmalı bir dönemi sona erdirecek çözüm sürecinde valinin rolü çok büyüktür.   Yeni valimizden beklentimiz bu projeye katkı sunması.  Konya'nın Van ile konumunu kıyasladığımızda deneyimlerini ilimizde hayata geçirebilir.  Genç bir valimiz var. Bütün sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte valimizi ziyaret edeceğiz. Karşısında parçalanmış bölünmüş bir anlayışı,  görüntüyü değil. Ortak düşünen, ortak hareket eden kentin birlikteliğini sergileyeceğiz. Valimiz Aydın Nezih Doğan'ın çalışmalarına katkı sunarak; kapsayıcı,  bütünleştirici sinerji yaratılması için hepimiz kendisine destek olacağız.
Van Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliliği Başkanı Faruk ALPASLAN:  Hepimizin temennisi esnaf camiası olarak bir yere atanırken nasıl biri olduğunu öğrenmektir. Konya'daki arkadaşlarımıza yeni valimizi sorduk. İlk kez tecrübeli bir valinin ilimize gelmesi ilimiz için büyük bir şanstır. Oluşumları iyi bilen bir vali sivil toplum örgütleriyle bir araya gelerek ilimizin kayıt dışını umarım önler. Esnafımızın sorunlarını kendisiyle birlikte halletmeyi arzu ediyoruz. Halk için doğru yerlerde gücümüzü birleştirip halka hizmet etmek istiyoruz.  İlimiz adına hayırlı olmasını diliyorum.
Van Hakkari Tabip Odası Başkanı Çetin KOTAN:  İlimizin, toplumumuzun ciddi sağlık sorunları bulunmaktadır.  Bu sorunlar aşılmalı,  inşaatı devam eden sağlık mekanları ivedilikle bitirilmelidir.   Günde 2 bin hasta bakılan acil de teoride mümkün olmayan durumun pratik de yaşanması üzüntü vericidir.  Böyle bir sağlık anlayışı hizmeti olamaz.  Hekimlerimize de, hastalarımıza da harcanan emeğe ve kaynaklara da yazıktır. Bu nedenle sayın valimiz öncelikle nitelikli sağlık personeli ihtiyacı giderilmeli; sağlık çalışanlarının moral motivasyonuna destek olmalı sahip çıkmalıdır.  Bizim kamusal bir yanımız var. O nedenle giden valimizle iletişimde, makamına ulaşmada bir sıkıntı yaşamadık, aksine destek gördük. Bundan sonrada öyle olacağına inanıyoruz. Van'ın sorunlarına her  alanda  duyarlı, çözüm üreten   bir  idareci prototipi   bekliyoruz  Valilik; insanlarımızın  devletle,  ilişkisini belirleyen tazeleyen bir  kurumdur.  Yeni valimizin sırdan insanlarla, halkla kucaklaşması sorunların çözümünde devlet ile insanlar arasında güveni tazeler,  soğuk sanal duvarları yıkar.
Van Barosu Başkanı Avukat Murat TİMUR: Daha önce gelen valileri büyük kısmında bürokrasi tecrübesi yoktu.    Atanan valimizin deneyimli olduğunu yerel basından öğrendik.  Konya gibi gelişmiş bir ilimizden gelmiş olması önemlidir.   Valimizden demokratik, katılımcı bir anlayış içinde hizmet geliştirmesini, yurttaşlarla sıcak ilişkiler geliştirmesini bekliyoruz.  Birlikte hareket eden anlayışına sahip bir yönetim sergilenmesini istiyoruz. Barış ve diyalog süreci insanlarda ciddi umutlar yeşertti. Projenin somut sonuca dönüşmesinde mülkü amirlerin katkı sunması önemlidir. 7-8 aydır ölüm gerçekleşmiyor.  Bu durum başta ekonomi ve sosyal hayat olmak üzere her alanda yarar sağladı. Barış sürecinde özgürlüklerin önü açan idari boyutta katı sunan idareciler valilerdir. Yurttaşına,   insana değer veren Türkiye gibi bölgesinde güçlü bir ülke çok daha güçlenir. Bu ülkenin çatışmalı süreçten kayıpları vardır. O nedenle yeni valimizden insan odaklı yurttaşla devlet arasında köprü görevi görecek anlayış sergilemesini arzu ediyoruz.
Ziraat Odası Başkanı Lütfü ÖZGÖKÇE: Bursa'ya giden Valim Münir Karaloğlu büyük işler yaptı. Yeni gelen valimizin de aynı yerden devam ederek başarılı olmasını diliyorum. Konya gibi gelişmiş, büyük bir ilden deneyimli bir mülki amirin ilimize atanması ümit vericidir. İlimizde meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla, halkla el ele vererek başarılı olacağına inanıyorum. Atamanın kendisine ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum.
Van Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odası Başkanı Yakup SİMEKLİOĞLU
Valinin ekonomik kültürel sosyal idarecilik yönü var.  İlimize heyecan yaratan deneyimli isimlerin gelmesi yarar sağlayacaktır. Geçmişte işin ehli olmayan insanlar çeşitli görevlere atandı.  Bu da zaman ve kaynak kaybına neden oldu. Oysa misyonu ve vizyonu olan,  ehliyet ve liyakat sahibi olanlar,  diyalog kurup sorunlara çare arayanlar göreve atanmalıdır.  Sayın valimiz bütün sivil toplum kuruluşlarını ve kendi düşüncelerini harmanlayarak Van için aksiyon yaratmalı.  Gerçekçi olmalıyız.  Deprem geçiren ilimizin 10 yılda kendisine gelemeyeceğini düşünüyorduk. En azından benim kişisel görüşüm böyleydi. Ama gördük ki bugün bazı eksikler olmasına rağmen Van halkımızın kendine  güveni,  gayreti ve  devletin  vermiş  olduğu destek  ile 2  yıl içinde  toparlandı.   Bundan memnun oluyoruz.  Barış ortamının devam etmesi ile   daha çok  kalkınacağız. Sayın valimizin  barışın devamını sağlama  yönünde  göstereceği çabada   hepimiz  el birliği ile destek olacağız.   Burada bütün sivil toplum örgütlerinin katıksının olması lazım.    Bütün kesimlerle,  sivil  toplum kuruluşlarıyla diyalog   kurulmalı.   Valimizin Konya'dan Van'a atanmasını olumlu buluyorum.  Basından izlediğimiz kadarıyla halka açık,  ortak akıla değer veren, proje üreten ifadeleri var.   Birliktelik sağlayarak Van için valimize destek olmalıyız. Temennimiz halkla iç içe olmasıdır.  Valimize başarılar diliyorum.
Van Kadın Derneği Başkanı Zozan ÖZGÖKÇE: Öncelikle Vali'lerin ve yardımcılarının atanmış olmasının sorunlu bir merkezi yönetim anlayışının bir ürünü olduğunu düşünüyorum. Onların kendi konaklarından ve kırmızı halıların döşeli olduğu büyük makam odalarından bizim hakkımızda karar vermelerini doğru bulmuyorum. Merkezi yönetim her zaman şehrimize, şehri ve insanları tanımayan yöneticileri gönderdi. Atanmış yöneticiler hep önyargıları ile geldiler bu kente. Bu önyargılar onların vermeleri gereken hizmetleri aksattı. Toplumun ihtiyaçlarını ve özelliklerini anlamadan ceberut devletin uygulamalarını bize dayattılar. Devletin kaynaklarının başına oturan Valiler o kaynakları halkın yararına kullanmadı. Şimdiye kadar Van'da yoksulluğun, çarpık yapılaşmanın, sosyo-ekonomik sorunların hep katlanarak büyümesinin kaynağında merkezi yönetim yatmaktadır. Valiler iktidarın ve devletin şimdiye kadar yukarıdan yönetim anlayışını uyguladılar bize. Bu yönetim anlayışı değişince demokratik bir ülke olabileceğiz.
Van Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Armağan BAYRAKTAR: Sayın valimizden halkın her kesimine eşit mesafede,  eşit davranan bir yaklaşım bekliyorum.  25 yıldır Van da yaşıyorum. Kendimi kalben Vanlı hisseden eğitimciyim, anneyim. Kültürel,  doğal zenginliklere sahip olan Van ilimiz her alanda daha öne çıkmalıdır.  Evde aileyi şekillendiren, geleceğimiz olan çocukları yetiştiren,  topluma ışık saçan annedir. Dolayısıyla kadının eğitimi toplumun eğitimidir. Kadın eğitimine önem verilmelidir.  Kız çocuklarının eğitimine destek sağlanmalı. Kızlarımızı aydınlığa ulaştıracak eğitim projeleri hayata geçirilmeli.  Öte taraftan yoğun göç alan Van'ın doğru şehirleşmesi için halk eğitimi faaliyetleri il genelinde yoğunluk kazanmalıdır. Kadınlarını, kızlarını eğiten, destekleyen toplumlar sorunlarını daha hızlı çözer, daha hızlı gelişir. Bu anlamda sayın valimizin kızlarımıza, kadınlarımıza öncelik vereceğine inanıyorum.
Van Toplum Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Murat OTO:  Van'ın kültürüne, sanatına değer veren koruyan ve bu yönde yapılan etkinliklere destek verilmesini istiyoruz.  Van'ın diğer illerle kültür anlamında rekabet edebilmesi ve değerlerini tanıtabilmesi için ilde faaliyet gösteren kültür sanat kurumlarına ve çabalara valimizin sahip çıkmasını bekliyoruz. Kozmopolit görünüm alan Van ilimizin tarihten bugüne uzanan değerlerini günümüz ve geleceğe taşıyabilmesi için ciddi kalıcı kültürel projelere ihtiyaç vardır. Sayın valimizin projeyi seven destekleyen duyarlı olması bizleri bu anlamda umutlandırmaktadır.  Toplumun sivil toplum kuruluşlarının her kesime aynı mesafede yaklaşan, değer veren bir valilik görmek istiyoruz.
Van Organize Tarım İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Feridun IRAK: Hafta sonu aracımla Edremit'ten Van'a geliyordum. Dikiz aynasından araç akışını kontrol ederken önünde eskort aracı bulunmayan forslu bir aracın arkadan geldiğini gördüm.  Araç yaklaşıp solumdan geçince vali beyin makam aracı olduğunu anladım Kısa bir süre sonra kavşakta trafik sinyalizasyonu kırmızı yanınca vali beyin makam aracı da ışıkta durarak diğer araçlar gibi yeşil ışık yanmasını bekledi. İlerdeki ışıklarda da aynı durumu yaşandı.  Daha önce yaşadığımız görüntülerin tersine vatandaşa güven, huzur veren bu görünüm beni etkiledi.  Geri kalmış,  sorunları olan bir ilde kapısı,  gönlü herkese açık, proje üreten işsizliğe çare arayan,  sorunları çözen valiye sahip olacağımız kanaatindeyim.  Bu görüşüm önceki valilerin böyle olmadığı sonucu çıkarılmasın.  Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül ilk yurt gezisini Van'a yapmıştı. Van'da sivil toplum kuruluşlarıyla valilikte yaptığı toplantıda Cumhurbaşkanımıza şunu arz ettim.   ' İlimize atanan valilerin görev süreleri ortalama 1-2 yıl ile sınırlı olmaktadır. Atanan valiler ilimizin sorunlarını tespit edip çözünceye kadar bu kez yeni bir kararname ile başka ile veya merkeze atanmaktalar.  Bu yanlışa son verilmelidir.  Son dönemde bu  durum kısmen giderildi.   Şimdi ekonomik, sosyal ve gelişmiş Konya ilimizden yani bir vali geldi.  Bu sevindiricidir avantajdır. Sayın valimizden " bir işin nasıl olacağını değil, nasıl olmayacağını"  önemseyen anlayışı taşıyan bazı birim amirlerine izin vermemesini istiyor, halkla kucaklaşan, heyecan yaratan bir dönem bekliyoruz.   
Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği Başkanı Osman İNCİ:  Genelde engelliler,  özelde görme engelliler olarak ilimizde birçok sorunumuz var. Yeni göreve başlayan sayın valimizden bütün engellilerin sorunlarını çözmesini bekliyoruz. 
Memur-Sen Van Şube Başkanı Süleyman Sakar: Bir şehrin sorunlarının çözümü eğitim sorunun çözümünden geçer. Bu nedenle sayın valimizden öncelikle Van'ın 10 yıldır devam eden,  kangren haline dönüşen, vasat durumda olan eğitim sorununa acil müdahale etmesini bekliyoruz. Eğitim öğretim döneminde okul inşaatlarının başlatılması gibi sakat bir yapım anlayışına son verilmesini, eğitimde kalitenin yükseltilmesi hepimizin beklentisidir. Aydın Nezih Doğan'ın Vali olarak ilimize atanması önemli değişimdir. Sayın Valimizden halkla iç içe olmasını, köy kente dönüşen ilimizde belediye ile işbirliği yapılarak çarpık şehirleşmenin önüne geçilmesini, tarih ve doğa şehrin Van ilimizin Eskişehir gibi bir modern nezih bir kente dönüşmesi için özgün projeler geliştirilmesini, kültürel değerlerimizin korunmasını ve vatandaş odaklı idarecilik bekliyoruz.
Van Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Temer Demez:  İlimize atanan sayın valimize görevinde başarılar diliyoruz.  Kent ve toplum yararına yapacağı çalışmalarda muhtarlar olarak manevi anlamda destek olmaya hazırız. Halkla bütünleşen, toplumun sesine, derdine kulak veren; bürokratik değil,  icracı vali görmek istiyoruz. Ekonomide, eğitimde, kültürde,  sporda Türkiye'nin gelişme hızına, temposuna uyum sağlayan bir kent arzu ediyoruz. Konya'dan gelen valimizin proje üreten, denetleyici idarecilik yönü ümit vericidir.
Kamu Sen Van Şube Başkanı Kutbettin Yıldız:   Sayın valimizden öncelikle eğitimde yaşanan sonunları çözmesini arzu ediyoruz. İnşaatı devam eden okulların artık bitirilmesini,  ihtiyaç  duyulan okulların inşaatlarının yaz  döneminde  başlamasını istiyoruz. Deprem mazereti artık son bulmalıdır. Ayrıca TOKİ konutlarında biriken sorunların biran önce çözüme kavuşmasını gerekir. İlimizin sorunlarının zamanında çözülmesi toplumda rahatlık sağlayacaktır. TOKİ ile ilgili yönetim, yüklenici  sorunları  ve şaibelerin üzerinde durulması gerekmektedir.  Vatandaşları kucaklayan, her kesime eşit mesafede duran vali görmek hepimizin arzusudur. 
 KESK Van Dönem Sözcüsü Yılmaz BERKİ: Bizim beklentimiz valimizin herkese eşit yaklaşmasıdır. Bir siyasi partinin temsilcisi gibi davranmaması gerekir. Devletin valisi olarak davranması gerekir.   Belirttiğimiz idarecilik anlayışı Van'ın kalkınmasına gelişmesine, huzuruna katkı sunacaktır.
Bakkallar ve Manavlar Odası Başkanı İsa BERGE: İlin eğitimine, sağlığına, kültürüne toplumun genel değerlerine önem veren, ideolojik yapı gözetmeksizin bütün halkı bir arada tutacak samimi anlayış bekliyoruz. Bunun için valimizin sivil toplum örgütleri ve oda başkanlarıyla bir araya gelmesinin yararlı olacağı düşüncesindeyiz. Bu birliktelik sorunların çözümüne katkı sunacaktır.

Habere ifade bırak !
Av.Gurur Gaye GÜNAL
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve vansesigazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.