Trafik sorunu bir an evvel çözülmeli

Van'da ciddi boyutlara ulaşan trafik sorunu bir türlü çözülemiyor. Yetkililere seslenen vatandaşlar söz konusu sorunun bir an evvel çözülmesini istiyorlar.   

Vanlılar yaşadıkları trafik çilesinden dolayı yetkililere çağrıda bulundu. Şehir merkezi ve ana arterlerde yaşanan trafik yoğunluğu, günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar, yollarda çektikleri çile uzun süren yolculuk, trafik sıkışıklığı nedeniyle işe ve diğer günlük faaliyetlere yetişmekte geç kaldıklarını, stres yaşadıklarını ve verimlerinin düştüğünü dile getirdiler.

Trafik sorununun önemli nedenlerinden biri, alınan göç. Göçle birlikte yaşanan nüfus artışı ve araç sayısının çokluğu gösteriliyor. Van, doksanlı yıllardan beri göç alan bir şehir ve bu hızlı nüfus artışıyla birlikte araç sayısı da önemli ölçüde artıyor. Yolların mevcut durumu, bu artışa cevap verememekte ve trafik yoğunluğunu karşılayamamaktadır.

Vatandaşlar, trafik sorununun çözümü için belediye ve ilgili kurumların el, ele verip daha etkin önlemler almasını, bu sorunun bir an evvel çözümünü talep ediyorlar. Trafik sorununun belediyenin tek başına işin içinden çıkabileceği bir durum olmadığı ilgili kurumların işbirliği yaparak vakit geçirilmeden çözüm gerektiren bir konu olduğunu dillendirmektedirler. Öncelikli olarak, mevcut yolların genişletilmesi ve yeni yolların açılması gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca, trafik akışını düzenlemek ve sürücüler arasındaki uyumu sağlamak için daha fazla trafik ışık ve kavşak düzenlemesi yapılması gerektiği ifade ediliyor.

Vatandaşlar ayrıca, toplu taşıma sistemlerinin ve alternatif ulaşım yöntemlerinin geliştirilmesini de talep ediyor. Daha fazla otobüs hattı ve ring seferleri düzenlenerek, vatandaşların özel araç kullanmak yerine toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri hafif raylı sistem projeleri gündeme getirilerek teşvik edilmesi.

Köprülü kavşaklar, bisiklet yolları, yaya geçitleri gibi trafik akışını rahatlatacak alternatif yolların düzenli olarak bakım ve onarımdan geçirilmesi gerektiği belirtiliyor.
Trafik sorununun çözümünde sadece fiziksel altyapı düzenlemelerinin yeterli olmadığına dikkat çekilerek vatandaşların trafik kurallarına uyması, hız sınırlarına dikkat etmesi ve yayalara öncelik tanınması gibi bilinçlendirme çalışmalarının da yapılması gerektiği vurgulanıyor. Trafik güvenliği konusunda eğitim ve bilinçlendirme kampanyaları düzenlenerek, sürücülerin trafik kurallarına ve yayaların haklarına saygı göstermeleri sağlanabilir.

Vatandaşlar, trafik sorununun çözümü için yetkililerin hızlı ve etkili adımlar atmasını bekliyor. Trafik yoğunluğu yaşanan ana arterlerin yükünün hafifletilerek alternatif alanlar yaratılarak şehri belli noktalara sıkıştırıp trafiğin kilitlenmesini önleyecek tedbirler alınmalı. Trafikle ilgili verilecek kararlarda birkaç kişi değil paydaş kurumlar, STK’lar, üniversite, halk ve esnafların görüşleri alınarak ortak paydada buluşup akılcı çözümler üretilerek kararlar alınmalıdır. Geçmişte birkaç kişiyle alınan kararların faydadan çok zarar getirdiği müşaade edilmiştir. Şehrin sıkıntılı ve kısıtlı sayıdaki cadde ve sokaklarının rantabl hale getirilerek en üst düzeyde verim alınması konusunda ortak çalışma ve ortak akılla hareket edilmelidir. Liyakatsız insanlarla değil ehil, işi bilen, deneyimli ehliyetli insanların fikirlerinden, görüşlerinden faydalanarak şehrin trafik sorununa bir an evvel çözüm üretilerek bu şehirde yaşayanların yüzlerinin gülmesi sıkıntıdan kurtarılıp rahatlatılması sağlanmalıdır. Trafik akışının düzene kavuşması, vatandaşların günlük hayatını kolaylaştıracak ve şehrin gelişimine olumlu katkılar sağlayacaktır. 

Bakmadan Geçme