Köşe Yazıları (İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 26.04.2012 - 09:25, Güncelleme: 15.10.2020 - 08:18

TERAPİ SEANSLARINDA NELER YAPILIR?

 

TERAPİ SEANSLARINDA NELER YAPILIR?

 Tedavide danışan kişi ile terapist çeşitli sorunları belirlemek ve anlamak için, iyileşmeyi hedef alan bir işbirliği içinde düşünce, duygu ve davranışlar arasındaki ilişkiler konusunda çalışırlar. Bu yaklaşım genellikle "ŞIMDI VE BURADA" üzerine, yani o anda güncel olarak kişide sıkıntı yaratan sorunlar üzerine odaklanır. Terapist ve danışanın birlikte çalışarak saptadığı hedeflere ulaşmak ve "DEĞIŞIM" yaratabilmek için seanslar sırasında öğrenilenler seanslar arasında uygulamaya geçirilir. Seans içinde terapistten öğrenilen bilginin beceriye dönüştürülebilmesi için uygulamada "EV ÖDEVLERI" ya da "EGZERSIZLER" den faydalanılır Terapist ve danışan birlikte danışanın sorunu hakkında ortak bir fikir edinerek sorunu birlikte anlamaya, mevcut sorunun danışanın DÜŞÜNCE, DUYGU VE DAVRANIŞLARINI ve gün içindeki işlevlerini nasıl etkilediğini belirlemeye çalışırlar. Danışanın kişisel sorunlarının anlaşılmasını izleyerek terapist ve danışan bir sonraki aşamada tedavi hedefleri belirleyip bir TEDAVI PLANI oluştururlar. Terapinin amacı danışanın sorunlarını çözmekte halen kullandığı baş etme yöntemlerinden daha yararlı olabilecek YENI ÇÖZÜMLER ÜRETEBILMESINI sağlamaktır. Bunu izleyerek, danışanın terapi seansları içinde öğrendiklerini terapi seansları arasındaki süreç içinde de uygulaması istenir. TERAPİ NE KADAR SÜRER? Pratik bir takım zorunlu durumlar bir yana bırakıldığında (belli bir süreyle terapiye gelebilme imkanı gibi) terapinin ne kadar süreceği kararı terapistle danışan tarafından birlikte verilir. Genellikle 2-3 seanstan sonra  ilk seanslarda ortaya konulan amaçlara ne kadar sürede ulaşılabileceği konusunda terapistin kabaca bir fikri olur. Bazı danışanlar için 6-10 görüşme gibi çok kısa bir süre yeterli olabilir. Daha uzun süreli sorunları olan kimi danışanlar aylarca hatta bir yılı geçen bir süre boyunca terapide kalmayı seçebilirler. Danışanla başlangıçta, çok ağır bir kriz durumu söz konusu değilse haftada bir kez görüşülür. Kişi kendini daha iyi hissetmeye başlar başlamaz seanslsrın aralığı açılmaya başlar, önce 15 günde bir daha sonra üç haftada bire  doğru görüşmeler kademeli olarak seyrekleştirilir. Bu henüz terapide iken öğrenilen becerilerin gündelik hayat içinde uygulanarak denenmesi şansını verir. Terapi sona erdikten 3, 6 ve 12 ay sonra birer güçlendirme seansı yapılır.TERAPİYLE BİRLİKTE İLAÇ KULLANILIR MI?Kognitif terapi ile ilaç tedavisinin birlikte yürümesi mümkündür. İlaç kullanılması gerektiğini düşündüğü durumda terapistiniz bu durumu size söyleyerek durumun avantajlarını ve dezavantajlarını sizinle tartışacaktır. Birçok durum hiç ilaç kullanmadan tedavi edilebileceği gibi sadece ilaç kullanımıyla geçen sorunlar söz konusu olabilir. Her iki tedavi türünün de etkili olduğu durumlarda tercih danışmaya gelen kişiye bağlıdır. Bazı durumlar genellikle iki tedavinin birlikte kullanımına daha iyi cevap verir. TERAPİNİN İŞE YARADIĞINI NEREDEN ANLAYABİLİRİM? Bir çok danışan eğer güvenerek ve inanarak seanslara devam eder ve seans dışı zamanlarda önerilen teknikleri her gün gündelik yaşamlarında kullanırlarsa 4-5 seans sonra belirtilerinde bir azalma farketmeye başlarlar. Aynı zamanda uygulanan psikolojik testlerde objektif olarak birkaç hafta içinde düşme gerçekleşir. Özetlersek kendisini daha iyi hissetmeye başlar. Özetle bilişsel davranışçı terapi "SIKINTI YARATAN BELIRTILERI HEDEF ALAN"SIKINTIYI AZALTMAYI"DÜŞÜNCE BIÇIMLERINI YENIDEN GÖZDEN GEÇIRMEYI "SORUN ÇÖZMEDE YARDIMCI OLACAK YENI STRATEJILER ÖĞRETMEYI AMAÇLAYAN etkililiği araştırmalarla gösterilmiş "KANITA DAYALI" bir psikoterapi türüdür.Bilişsel davranışçı terapinin çocuk ve ergenlerde kullanımı da oldukça iyi sonuçlar vermiştir. Genellikle DEPRESYON, ANKSIYETE BOZUKLUKLARI, DIKKAT EKSIKLIĞI VE HIPERAKTIVITE BOZUKLUĞU, ENÜREZIS NOKTÜRNA, TRAVMA VE TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞUYLA ilişkili semptomların tedavisinde kullanılır. Bu terapi türünün etkililiğini gösteren bilimsel veriler mevcuttur. Bu veriler bilişsel davranışçı terapinin aşağıda sayılan sık görülen psikiyatrik bozuklukların tedavisinde etkili olduğunu göstermiş ve KOGNİTİF (BILIŞSEL) DAVRANIŞÇI TERAPI bu bozuklukların tedavisini konu alan pek çok kilavuzda etkili bir tedavi yöntemi olarak yer almiştir:* ANKSIYETE BOZUKLUKLARI* OBSESIF KOMPULSIF BOZUKLUK* PANIK BOZUKLUK* HIPOKONDRIYAZIS* TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU* YAYGIN ANKSIYETE BOZUKLUĞU* DEPRESYON* CINSEL IŞLEV BOZUKLUKLARI* ÇIFT TEDAVILERI VE AILE TERAPILERI* ALKOL VE MADDE KÖTÜYE KULLANIMI* YEME BOZUKLUKLARI* SOMATOFORM BOZUKLUKLAR* SOSYAL FOBI* ÖZGÜL FOBILER* TIK GIBI ÇEŞITLI DAVRANIŞ PROBLEMLERI* YEME BOZUKLUKLARIAyrıca KDT'nin aşağıda yer alan diğer durumlarda da tedaviye katkı sağladığı gösterilmiştir:* ŞIZOFRENI* İKI UÇLU BOZUKLUK (BIPOLAR BOZUKLUK)* ÖFKE KONTROLÜ* KIŞILIK BOZUKLUKLARI* AĞRI KONTROLÜ* ÇEŞITLI SAĞLIK SORUNLARINA UYUM SAĞLAMA* UYKU BOZUKLUKLARIVAN HABER VANSESİ
 
Tedavide danışan kişi ile terapist çeşitli sorunları belirlemek ve anlamak için, iyileşmeyi hedef alan bir işbirliği içinde düşünce, duygu ve davranışlar arasındaki ilişkiler konusunda çalışırlar. Bu yaklaşım genellikle "ŞIMDI VE BURADA" üzerine, yani o anda güncel olarak kişide sıkıntı yaratan sorunlar üzerine odaklanır.
Terapist ve danışanın birlikte çalışarak saptadığı hedeflere ulaşmak ve "DEĞIŞIM" yaratabilmek için seanslar sırasında öğrenilenler seanslar arasında uygulamaya geçirilir. Seans içinde terapistten öğrenilen bilginin beceriye dönüştürülebilmesi için uygulamada "EV ÖDEVLERI" ya da "EGZERSIZLER" den faydalanılır
 Terapist ve danışan birlikte danışanın sorunu hakkında ortak bir fikir edinerek sorunu birlikte anlamaya, mevcut sorunun danışanın DÜŞÜNCE, DUYGU VE DAVRANIŞLARINI ve gün içindeki işlevlerini nasıl etkilediğini belirlemeye çalışırlar.
 Danışanın kişisel sorunlarının anlaşılmasını izleyerek terapist ve danışan bir sonraki aşamada tedavi hedefleri belirleyip bir TEDAVI PLANI oluştururlar.
Terapinin amacı danışanın sorunlarını çözmekte halen kullandığı baş etme yöntemlerinden daha yararlı olabilecek YENI ÇÖZÜMLER ÜRETEBILMESINI sağlamaktır.
 Bunu izleyerek, danışanın terapi seansları içinde öğrendiklerini terapi seansları arasındaki süreç içinde de uygulaması istenir.
 TERAPİ NE KADAR SÜRER?
Pratik bir takım zorunlu durumlar bir yana bırakıldığında (belli bir süreyle terapiye gelebilme imkanı gibi) terapinin ne kadar süreceği kararı terapistle danışan tarafından birlikte verilir.
Genellikle 2-3 seanstan sonra  ilk seanslarda ortaya konulan amaçlara ne kadar sürede ulaşılabileceği konusunda terapistin kabaca bir fikri olur. Bazı danışanlar için 6-10 görüşme gibi çok kısa bir süre yeterli olabilir. Daha uzun süreli sorunları olan kimi danışanlar aylarca hatta bir yılı geçen bir süre boyunca terapide kalmayı seçebilirler.
 Danışanla başlangıçta, çok ağır bir kriz durumu söz konusu değilse haftada bir kez görüşülür. Kişi kendini daha iyi hissetmeye başlar başlamaz seanslsrın aralığı açılmaya başlar, önce 15 günde bir daha sonra üç haftada bire  doğru görüşmeler kademeli olarak seyrekleştirilir. Bu henüz terapide iken öğrenilen becerilerin gündelik hayat içinde uygulanarak denenmesi şansını verir. Terapi sona erdikten 3, 6 ve 12 ay sonra birer güçlendirme seansı yapılır.
TERAPİYLE BİRLİKTE İLAÇ KULLANILIR MI?
Kognitif terapi ile ilaç tedavisinin birlikte yürümesi mümkündür. İlaç kullanılması gerektiğini düşündüğü durumda terapistiniz bu durumu size söyleyerek durumun avantajlarını ve dezavantajlarını sizinle tartışacaktır. Birçok durum hiç ilaç kullanmadan tedavi edilebileceği gibi sadece ilaç kullanımıyla geçen sorunlar söz konusu olabilir. Her iki tedavi türünün de etkili olduğu durumlarda tercih danışmaya gelen kişiye bağlıdır. Bazı durumlar genellikle iki tedavinin birlikte kullanımına daha iyi cevap verir.
 TERAPİNİN İŞE YARADIĞINI NEREDEN ANLAYABİLİRİM?
 Bir çok danışan eğer güvenerek ve inanarak seanslara devam eder ve seans dışı zamanlarda önerilen teknikleri her gün gündelik yaşamlarında kullanırlarsa 4-5 seans sonra belirtilerinde bir azalma farketmeye başlarlar. Aynı zamanda uygulanan psikolojik testlerde objektif olarak birkaç hafta içinde düşme gerçekleşir. Özetlersek kendisini daha iyi hissetmeye başlar.
 Özetle bilişsel davranışçı terapi
"SIKINTI YARATAN BELIRTILERI HEDEF ALAN"SIKINTIYI AZALTMAYI
"DÜŞÜNCE BIÇIMLERINI YENIDEN GÖZDEN GEÇIRMEYI
"SORUN ÇÖZMEDE YARDIMCI OLACAK YENI STRATEJILER ÖĞRETMEYI AMAÇLAYAN etkililiği araştırmalarla gösterilmiş "KANITA DAYALI" bir psikoterapi türüdür.
Bilişsel davranışçı terapinin çocuk ve ergenlerde kullanımı da oldukça iyi sonuçlar vermiştir. Genellikle DEPRESYON, ANKSIYETE BOZUKLUKLARI, DIKKAT EKSIKLIĞI VE HIPERAKTIVITE BOZUKLUĞU, ENÜREZIS NOKTÜRNA, TRAVMA VE TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞUYLA ilişkili semptomların tedavisinde kullanılır.
Bu terapi türünün etkililiğini gösteren bilimsel veriler mevcuttur. Bu veriler bilişsel davranışçı terapinin aşağıda sayılan sık görülen psikiyatrik bozuklukların tedavisinde etkili olduğunu göstermiş ve KOGNİTİF (BILIŞSEL) DAVRANIŞÇI TERAPI bu bozuklukların tedavisini konu alan pek çok kilavuzda etkili bir tedavi yöntemi olarak yer almiştir:
* ANKSIYETE BOZUKLUKLARI
* OBSESIF KOMPULSIF BOZUKLUK
* PANIK BOZUKLUK
* HIPOKONDRIYAZIS
* TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU
* YAYGIN ANKSIYETE BOZUKLUĞU
* DEPRESYON
* CINSEL IŞLEV BOZUKLUKLARI
* ÇIFT TEDAVILERI VE AILE TERAPILERI
* ALKOL VE MADDE KÖTÜYE KULLANIMI
* YEME BOZUKLUKLARI
* SOMATOFORM BOZUKLUKLAR
* SOSYAL FOBI
* ÖZGÜL FOBILER
* TIK GIBI ÇEŞITLI DAVRANIŞ PROBLEMLERI
* YEME BOZUKLUKLARI
Ayrıca KDT'nin aşağıda yer alan diğer durumlarda da tedaviye katkı sağladığı gösterilmiştir:
* ŞIZOFRENI
* İKI UÇLU BOZUKLUK (BIPOLAR BOZUKLUK)
* ÖFKE KONTROLÜ
* KIŞILIK BOZUKLUKLARI
* AĞRI KONTROLÜ
* ÇEŞITLI SAĞLIK SORUNLARINA UYUM SAĞLAMA
* UYKU BOZUKLUKLARI
VAN HABER VANSESİ
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve vansesigazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.