Güncel (Web Sitesi) - Web Sitesi | Haber Girişi: 16.11.2020 - 00:01, Güncelleme: 16.11.2020 - 00:27

Tarihi Vaniköy Camisi alev alev yandı.

 

Tarihi Vaniköy Camisi alev alev yandı.

İstanbul Çengelköy'de bulunan, adını Vanlı Vani Mehmet Efendi'den alan Vaniköy Camisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin yoğun uğraşının ardından söndürülen yangın nedeniyle tarihi cami kullanılamaz hale geldi.
İstanbul boğazının en güzel yerlerinden birinde bulunan 1670 yılı yapımı tarihi Vaniköy Camisi yanarak kullanılamaz hale geldi...İtfaiye ekiplerinin hem karadan hem de denizden yaptığı müdahalelerin ardından güçlükle söndürülen camiyle ilgili dikkat çeken bir ayrıntı ise İstanbul Valiliğinin açıklamasıyla ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan  yaptığı açıklamada, "Bugün İstanbul Boğazı’nın sembollerinden biri olan tarihi Vaniköy Camii’nde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Camimizi inşallah en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırarak gelecek nesillere miras bırakacağız" dedi. Caminin yanmadan önce restorasyon projesi kapsamına alındığı anlaşıldı. Valiliğin açıklamasında, “Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü’nce bir süre önce hazırlanan tarihi Vaniköy Camimizin rölöve ve restitüston projesi onaylatılarak, restorasyon projesi Koruma Kurulu’na sunulmuş olup, onay safhasında bulunmaktadır” ifadeleri kullanıldı. Projenin ise 5 gün önce Koruma Kurulu’na sunulduğu iddia edildi. Öyle ki Vaniköy Camisi'nin sorumluluğu Yeni Valide Camii Vaizi Şeyh Vani Mehmet Efendi Bin Bestam Vakfı'na aitti. Vakfın yöneticisinin vefat etmesi üzerine caminin sorumluluğunu 2018 yılından beri Vakıflar Genel Müdürlüğü üstleniyordu. BirGün’ün iddiasına göre Mülhak vakfının yeni yönetici atamasıyla Vaniköy Camisi 10 Kasım 2020'de yeniden vakfa teslim edildi. Caminin restorasyonuna ilişkin proje çizilip ilgili kurula sunuldu. Valilik açıklamasının ardından söz konusu projelere ilişkin ayrıntıların ortaya çıkması yangına dair şüphe yarattı. VALİLİK AÇIKLAMASINDA NE DENDİ İstanbul Valiliği tarafından Tarihi Vaniköy Camii'ndeki yangınla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün saat 13.30 sıralarında Üsküdar ilçemiz Kandilli Mahallesinde bulunan tarihi Vaniköy Camii’nde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Olay yerine süratle karadan ve denizden yangın söndürme ekipleri sevk edilmiştir. Denizden 3 sahil güvenlik teknesi, karadan İBB 5 İtfaiye araç ve ekibiyle müdahale edilerek kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam etmektedir. Ahşap kısımları yanan Vaniköy Camii’ndeki yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi. Valilik daha sonra yaptığı yazılı açıklamada yangının söndürüldüğünü belirterek sorumluların tespitine yönelik geniş çaplı soruşturma başlatıldığını bildirdi. Vaniköy Camisi'nin restorasyon projesinin Koruma Kurulu onay safhasında olduğu belirtilen açıklamada izinlerin verilmesinin ardından restorasyon çalışmalarını başlayacağı kaydedildi. “BİR SÜRE ÖNCE PROJE SUNULDU” Açıklamada "İl Emniyet Müdürlüğümüzce; itfaiye raporu, çevredeki kamera görüntüleri ve görgü tanıklarının bilgileri doğrultusunda yangının çıkış sebebi ve sorumluların tespitine yönelik geniş çaplı bir soruşturma başlatılmıştır. Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü’nce bir süre önce hazırlanan tarihi Vaniköy Camimizin rölöve ve restitüston projesi onaylatılarak, restorasyon projesi Koruma Kurulu’na sunulmuş olup, onay safhasında bulunmaktadır. Koruma Kurulu izinlerini müteakip, camimizin restorasyon çalışmalarına en kısa sürede başlanacaktır" denildi. VANİ MEHMET EFENDİ KİMDİR? Van’ın Hoşap kasabasında dünyaya geldi. Babası Bistâm Efendi’dir. Doğduğu şehre nisbetle Vanî ve Hoşâbî nisbeleriyle anılmıştır. Bazı kütüphane kataloglarında ve bibliyografik eserlerde Vankulu Mehmed Efendi ile (ö. 1000/1592) karıştırılmıştır. Mehmed Efendi’nin tahsil hayatına ilişkin ayrıntılı bilgilere yalnızca Uşşâkīzâde’nin Hadâyiku’l-hakāyık fî Tekmileti’ş-Şekāyık Zeyli adlı eserinde rastlanır (vr. 269b). Onun belirttiğine göre Mehmed Efendi, Hoşap kasabasından küçük yaşlarda ayrılıp Van’a gelerek ilim tahsiline burada başlamış, ardından Tebriz, Gence ve Karabağ’a gitmiştir. Karabağ’da hocası Molla Nûreddin Efendi’nin yanında on yıla yakın bir zaman kaldıktan sonra Erzurum’a geçmiş ve İstanbul’a gidinceye kadar orada yaşamıştır. Mehmed Efendi’nin Erzurum’da ilk görevi vâizliktir. Talebelerinden İshak b. Hasan Tokadî, Nazmü’l-ulûm adlı eserinde hocasını öğüt denizine benzetmiştir (vr. 66b). Vâizliğin yanı sıra ilim meclislerindeki sohbetleriyle de tanınan Mehmed Efendi, Zilhicce 1069’da (Eylül 1659) Erzurum beylerbeyi olarak şehre gelen Köprülüzâde Fâzıl Ahmed Paşa’nın takdirini kazandı. Fâzıl Ahmed Paşa sadrazam olunca (Rebîülevvel 1072 / Kasım 1661) onu İstanbul’a davet etti ve IV. Mehmed ile tanıştırdı. Mehmed Efendi kısa sürede padişahın yakın ilgisini kazandı. IV. Mehmed yanından ayırmadığı Mehmed Efendi’nin vaazlarını ve huzur derslerini dinler, her vesileyle ona izzet ve ikramlarda bulunurdu. Mehmed Efendi, 1076’da (1665) İstanbul’da Yenicami kürsü vâizliğine ve hâce-i sultânîlik görevine getirildi. Bu arada Şehzade Mustafa’nın hocalığını üzerine aldı ve kendisine hünkâr vâizi pâyesi verilince bu görevi damadı Seyyid Feyzullah Efendi’ye devretti. 1094’te (1683) II. Viyana Kuşatması’na ordu vâizi olarak katılan Mehmed Efendi, Teşrifatçıbaşı Ahmed Ağa’nın Viyana Seferi Rûznâmesi’ne göre Viyana’yı kuşatan askerlerin siperlerini dolaşıp etkili sözlerle onları şevke getirmeye çalışmış ve bunda da başarılı olmuştur. Viyana Kuşatması’nın bozgunla sona ermesi Mehmed Efendi’yi de etkiledi. Vezîriâzam Kara Mustafa Paşa, bu seferin gerçekleşmesini sağlayabilmek için onun da içinde bulunduğu bir gruba vaazlar verdirmişti. Mehmed Efendi, aslında bu işe pek taraftar olmayan padişahın ikna edilmesinde ve kamuoyu oluşturulmasında etkili olmuş, bu durum onu savaşın başlıca teşvikçileri arasına sokmuştu. Bu sebeple IV. Mehmed, kamuoyunda meydana gelen galeyanı hafifletmek üzere çok sevdiği hocasını görevlerinden uzaklaştırdı ve Bursa Kestel’e sürgüne göndermek zorunda kaldı. Sürgün olayı Mehmed Efendi’yi çok üzdü ve bundan az sonra 14 Zilkade 1096’da (12 Ekim 1685) vefat etti. Mezarı Kestel’de yaptırmış olduğu caminin girişinde bulunmaktadır. Vanî Mehmed Efendi’nin tanınmış iki öğrencisi bulunmaktadır. Bunlardan biri, Edirne Vak‘ası’na yol açmasıyla tanınan damadı Şeyhülislâm Seyyid Feyzullah Efendi, diğeri şair İshak b. Hasan Tokadî’dir. Mehmed Efendi’nin Ahmed, Mahmud ve Selman isminde üç oğlu vardır. Adı kaynaklarda geçmeyen bir dördüncü oğlu da Bursa Çendik Medresesi’nde müderrislik yapmıştır. Oğullarından Ahmed Efendi İstanbul pâyelilerindendi, Selman Efendi de Haremeyn evkafı müfettişiydi. Edirne Vak‘ası’nda her ikisi de öldürülmüştür. IV. Mehmed döneminin dinî ve siyasî alanda en etkili kişilerinden biri olan Mehmed Efendi, XVII. yüzyılın dinî hayatında önemli bir yer tutan mutasavvıf-fakih çekişmesinde fakihlerin yanında yer almıştır. Mutasavvıf şair Niyâzî-i Mısrî’nin Bursa’dan Limni adasına sürülmesi, Babaeski’de bulunan bir Bektaşî tekkesinin yıktırılması, Mevlevî ve Halvetî dergâhlarının kapattırılmasından sorumlu tutulmaktadır. Niyâzî-i Mısrî, Mehmed Efendi ile olan mücadelesini bir eserine yansıtmış ve onun aleyhinde bir âyeti te’vil etmiştir. Tâhâ sûresinin 42. âyetinde geçen “ve lâ teniyâ fî zikrî” ibaresindeki “venâ” fiilinden gelen kelimenin ism-i fâilini alarak, “Benim zikrimde gevşeklik göstermeyin” anlamındaki ifadeyi, “Benim zikrimde Vanî olmayın” şeklinde yorumlamıştır. Ayrıca ebced hesabına dayanarak Vanî’nin kendisine düşman olacağını, fakat sonunda kendisinin üstün geleceğini âyetlerden çıkarmaya çalışmıştır (Ateş, s. 239). Mesihlik iddiasıyla ortaya çıkan Sabatay Sevi’nin Mehmed Efendi huzurunda sorgulanması da bu dönemin önemli olaylarından biridir. Mehmed Efendi’nin bazı hayratı vardır. Eskiden Papaz Bahçesi, Papaz Korusu denilen Üsküdar yakınlarındaki bir semti IV. Mehmed hocasına bağışlamış ve Boğaziçi’nde bulunan bu semt daha sonraları onun ismiyle Vaniköy diye anılmıştır. Semtin imarında Mehmed Efendi’nin büyük katkıları olmuştur. 1076 (1665) yılında buraya Vaniköy Camii’ni yaptırmış, ayrıca evler ve caminin yanına bir medrese inşa ettirmiştir. Cami ve ona ait bir yalı bugün halen mevcuttur. Padişah, Mehmed Efendi’ye cizye ve gümrük muhasebelerinden 2000 akçe verdirmiş, Bursa’da Kestel Kalesi ve çevresindeki birçok köyü de ona temlik ettirmiştir. Mehmed Efendi Kestel’de mescid, medrese ve imaret yaptırmıştır. Kestel’deki cami sürgününden önce 1084 (1673) yılında yapılmıştır. Eserleri. Mehmed Efendi dinî-siyasî içerikli konularla ilgili olarak birtakım risâleler kaleme almış ve o dönemde çok okunan bazı eserlere hâşiyeler yazmıştır. 1. Arâʾisü’l-Ḳurʾân ve nefâʾisü’l-Furḳān ve ferâdîsü’l-cinân. Mehmed Efendi’nin en önemli eseri olup Kur’an kıssalarının bir tefsiri mahiyetindedir. İki bölümden meydana gelen eserin birinci bölümünde, âlemin yaratılışından başlamak üzere Kur’an’da adı geçen peygamberlerin kıssalarını anlatan âyetlerin tefsiri yapılmakta, ikinci bölümde Hz. Peygamber’in doğumundan vefatına kadarki hayatı ilgili âyet, hadis ve rivayetlere dayanılarak anlatılmaktadır. Bu bölümün sonunda Hz. Ebû Bekir’in hilâfeti ve onun yalancı peygamberlerle mücadelesi söz konusu edilmektedir. Kayseri Râşid Efendi Kütüphanesi’nde bir (nr. 21525), Süleymaniye Kütüphanesi’nde dokuz, Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nde de bir adet olmak üzere toplam on bir nüshası bilinmektedir. Brockelmann, bir yazmasının da Berlin Devlet Kütüphanesi’nde (nr. 1030) kayıtlı bulunduğunu söylemektedir (GAL, II, 581). 2. Aʿmâlü’l-yevm ve’l-leyl. Mehmed Efendi’nin sabah ve akşam yapmış olduğu, hadislerde yer alan dua ve zikirleri içeren bu risâlesinin Süleymaniye Kütüphanesi’nde bazı nüshaları bulunmaktadır (Lala İsmâil, nr. 727/4; Lâleli, nr. 164/1). 3. Tasavvufî Bid’atlardan Sakınmaya Dair Bir Risâle. Cehren zikir yapmanın mekruh olduğunu ortaya koyan eser Süleymaniye Kütüphanesi’nde kayıtlıdır (Hacı Beşir Ağa, nr. 406/3). Risâle bazı nüshalarda Risâle fî kerâhiyyâti’l-cehr bi’z-zikr (Esad Efendi, nr. 3819/2; Lala İsmâil, nr. 685/1) ve Risâle fî hakki’l-farz ve’s-sünne ve’l-bid‘a fî ba‘zı a‘mâl (Kasîdecizâde, nr. 663/1) ve Risâle fî reddi ahvâli’l-mübtediîn (Hafîd Efendi, nr. 453/3) adıyla da kaydedilmiştir. 4. Münşeât. Mehmed Efendi’nin zamanın devlet büyüklerine yazmış olduğu mektupları ve bazı törenlerde yaptığı duaları içermektedir (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 4308). Onun çeşitli konularda birkaç varaktan oluşan bazı ta‘lîkāt ve risâleleri de vardır (Pazarbaşı, s. 56-59).  
İstanbul Çengelköy'de bulunan, adını Vanlı Vani Mehmet Efendi'den alan Vaniköy Camisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin yoğun uğraşının ardından söndürülen yangın nedeniyle tarihi cami kullanılamaz hale geldi.

İstanbul boğazının en güzel yerlerinden birinde bulunan 1670 yılı yapımı tarihi Vaniköy Camisi yanarak kullanılamaz hale geldi...İtfaiye ekiplerinin hem karadan hem de denizden yaptığı müdahalelerin ardından güçlükle söndürülen camiyle ilgili dikkat çeken bir ayrıntı ise İstanbul Valiliğinin açıklamasıyla ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan  yaptığı açıklamada, "Bugün İstanbul Boğazı’nın sembollerinden biri olan tarihi Vaniköy Camii’nde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Camimizi inşallah en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırarak gelecek nesillere miras bırakacağız" dedi.

Caminin yanmadan önce restorasyon projesi kapsamına alındığı anlaşıldı. Valiliğin açıklamasında, “Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü’nce bir süre önce hazırlanan tarihi Vaniköy Camimizin rölöve ve restitüston projesi onaylatılarak, restorasyon projesi Koruma Kurulu’na sunulmuş olup, onay safhasında bulunmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Projenin ise 5 gün önce Koruma Kurulu’na sunulduğu iddia edildi.

Öyle ki Vaniköy Camisi'nin sorumluluğu Yeni Valide Camii Vaizi Şeyh Vani Mehmet Efendi Bin Bestam Vakfı'na aitti. Vakfın yöneticisinin vefat etmesi üzerine caminin sorumluluğunu 2018 yılından beri Vakıflar Genel Müdürlüğü üstleniyordu.

BirGün’ün iddiasına göre Mülhak vakfının yeni yönetici atamasıyla Vaniköy Camisi 10 Kasım 2020'de yeniden vakfa teslim edildi. Caminin restorasyonuna ilişkin proje çizilip ilgili kurula sunuldu.

Valilik açıklamasının ardından söz konusu projelere ilişkin ayrıntıların ortaya çıkması yangına dair şüphe yarattı.

VALİLİK AÇIKLAMASINDA NE DENDİ

İstanbul Valiliği tarafından Tarihi Vaniköy Camii'ndeki yangınla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bugün saat 13.30 sıralarında Üsküdar ilçemiz Kandilli Mahallesinde bulunan tarihi Vaniköy Camii’nde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Olay yerine süratle karadan ve denizden yangın söndürme ekipleri sevk edilmiştir. Denizden 3 sahil güvenlik teknesi, karadan İBB 5 İtfaiye araç ve ekibiyle müdahale edilerek kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam etmektedir. Ahşap kısımları yanan Vaniköy Camii’ndeki yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Valilik daha sonra yaptığı yazılı açıklamada yangının söndürüldüğünü belirterek sorumluların tespitine yönelik geniş çaplı soruşturma başlatıldığını bildirdi. Vaniköy Camisi'nin restorasyon projesinin Koruma Kurulu onay safhasında olduğu belirtilen açıklamada izinlerin verilmesinin ardından restorasyon çalışmalarını başlayacağı kaydedildi.

“BİR SÜRE ÖNCE PROJE SUNULDU”

Açıklamada "İl Emniyet Müdürlüğümüzce; itfaiye raporu, çevredeki kamera görüntüleri ve görgü tanıklarının bilgileri doğrultusunda yangının çıkış sebebi ve sorumluların tespitine yönelik geniş çaplı bir soruşturma başlatılmıştır. Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü’nce bir süre önce hazırlanan tarihi Vaniköy Camimizin rölöve ve restitüston projesi onaylatılarak, restorasyon projesi Koruma Kurulu’na sunulmuş olup, onay safhasında bulunmaktadır. Koruma Kurulu izinlerini müteakip, camimizin restorasyon çalışmalarına en kısa sürede başlanacaktır" denildi.

VANİ MEHMET EFENDİ KİMDİR?

Van’ın Hoşap kasabasında dünyaya geldi. Babası Bistâm Efendi’dir. Doğduğu şehre nisbetle Vanî ve Hoşâbî nisbeleriyle anılmıştır. Bazı kütüphane kataloglarında ve bibliyografik eserlerde Vankulu Mehmed Efendi ile (ö. 1000/1592) karıştırılmıştır. Mehmed Efendi’nin tahsil hayatına ilişkin ayrıntılı bilgilere yalnızca Uşşâkīzâde’nin Hadâyiku’l-hakāyık fî Tekmileti’ş-Şekāyık Zeyli adlı eserinde rastlanır (vr. 269b). Onun belirttiğine göre Mehmed Efendi, Hoşap kasabasından küçük yaşlarda ayrılıp Van’a gelerek ilim tahsiline burada başlamış, ardından Tebriz, Gence ve Karabağ’a gitmiştir. Karabağ’da hocası Molla Nûreddin Efendi’nin yanında on yıla yakın bir zaman kaldıktan sonra Erzurum’a geçmiş ve İstanbul’a gidinceye kadar orada yaşamıştır.

Mehmed Efendi’nin Erzurum’da ilk görevi vâizliktir. Talebelerinden İshak b. Hasan Tokadî, Nazmü’l-ulûm adlı eserinde hocasını öğüt denizine benzetmiştir (vr. 66b). Vâizliğin yanı sıra ilim meclislerindeki sohbetleriyle de tanınan Mehmed Efendi, Zilhicce 1069’da (Eylül 1659) Erzurum beylerbeyi olarak şehre gelen Köprülüzâde Fâzıl Ahmed Paşa’nın takdirini kazandı. Fâzıl Ahmed Paşa sadrazam olunca (Rebîülevvel 1072 / Kasım 1661) onu İstanbul’a davet etti ve IV. Mehmed ile tanıştırdı. Mehmed Efendi kısa sürede padişahın yakın ilgisini kazandı. IV. Mehmed yanından ayırmadığı Mehmed Efendi’nin vaazlarını ve huzur derslerini dinler, her vesileyle ona izzet ve ikramlarda bulunurdu. Mehmed Efendi, 1076’da (1665) İstanbul’da Yenicami kürsü vâizliğine ve hâce-i sultânîlik görevine getirildi. Bu arada Şehzade Mustafa’nın hocalığını üzerine aldı ve kendisine hünkâr vâizi pâyesi verilince bu görevi damadı Seyyid Feyzullah Efendi’ye devretti.

1094’te (1683) II. Viyana Kuşatması’na ordu vâizi olarak katılan Mehmed Efendi, Teşrifatçıbaşı Ahmed Ağa’nın Viyana Seferi Rûznâmesi’ne göre Viyana’yı kuşatan askerlerin siperlerini dolaşıp etkili sözlerle onları şevke getirmeye çalışmış ve bunda da başarılı olmuştur. Viyana Kuşatması’nın bozgunla sona ermesi Mehmed Efendi’yi de etkiledi. Vezîriâzam Kara Mustafa Paşa, bu seferin gerçekleşmesini sağlayabilmek için onun da içinde bulunduğu bir gruba vaazlar verdirmişti. Mehmed Efendi, aslında bu işe pek taraftar olmayan padişahın ikna edilmesinde ve kamuoyu oluşturulmasında etkili olmuş, bu durum onu savaşın başlıca teşvikçileri arasına sokmuştu. Bu sebeple IV. Mehmed, kamuoyunda meydana gelen galeyanı hafifletmek üzere çok sevdiği hocasını görevlerinden uzaklaştırdı ve Bursa Kestel’e sürgüne göndermek zorunda kaldı. Sürgün olayı Mehmed Efendi’yi çok üzdü ve bundan az sonra 14 Zilkade 1096’da (12 Ekim 1685) vefat etti. Mezarı Kestel’de yaptırmış olduğu caminin girişinde bulunmaktadır.

Vanî Mehmed Efendi’nin tanınmış iki öğrencisi bulunmaktadır. Bunlardan biri, Edirne Vak‘ası’na yol açmasıyla tanınan damadı Şeyhülislâm Seyyid Feyzullah Efendi, diğeri şair İshak b. Hasan Tokadî’dir. Mehmed Efendi’nin Ahmed, Mahmud ve Selman isminde üç oğlu vardır. Adı kaynaklarda geçmeyen bir dördüncü oğlu da Bursa Çendik Medresesi’nde müderrislik yapmıştır. Oğullarından Ahmed Efendi İstanbul pâyelilerindendi, Selman Efendi de Haremeyn evkafı müfettişiydi. Edirne Vak‘ası’nda her ikisi de öldürülmüştür.

IV. Mehmed döneminin dinî ve siyasî alanda en etkili kişilerinden biri olan Mehmed Efendi, XVII. yüzyılın dinî hayatında önemli bir yer tutan mutasavvıf-fakih çekişmesinde fakihlerin yanında yer almıştır. Mutasavvıf şair Niyâzî-i Mısrî’nin Bursa’dan Limni adasına sürülmesi, Babaeski’de bulunan bir Bektaşî tekkesinin yıktırılması, Mevlevî ve Halvetî dergâhlarının kapattırılmasından sorumlu tutulmaktadır. Niyâzî-i Mısrî, Mehmed Efendi ile olan mücadelesini bir eserine yansıtmış ve onun aleyhinde bir âyeti te’vil etmiştir. Tâhâ sûresinin 42. âyetinde geçen “ve lâ teniyâ fî zikrî” ibaresindeki “venâ” fiilinden gelen kelimenin ism-i fâilini alarak, “Benim zikrimde gevşeklik göstermeyin” anlamındaki ifadeyi, “Benim zikrimde Vanî olmayın” şeklinde yorumlamıştır. Ayrıca ebced hesabına dayanarak Vanî’nin kendisine düşman olacağını, fakat sonunda kendisinin üstün geleceğini âyetlerden çıkarmaya çalışmıştır (Ateş, s. 239). Mesihlik iddiasıyla ortaya çıkan Sabatay Sevi’nin Mehmed Efendi huzurunda sorgulanması da bu dönemin önemli olaylarından biridir.

Mehmed Efendi’nin bazı hayratı vardır. Eskiden Papaz Bahçesi, Papaz Korusu denilen Üsküdar yakınlarındaki bir semti IV. Mehmed hocasına bağışlamış ve Boğaziçi’nde bulunan bu semt daha sonraları onun ismiyle Vaniköy diye anılmıştır. Semtin imarında Mehmed Efendi’nin büyük katkıları olmuştur. 1076 (1665) yılında buraya Vaniköy Camii’ni yaptırmış, ayrıca evler ve caminin yanına bir medrese inşa ettirmiştir. Cami ve ona ait bir yalı bugün halen mevcuttur. Padişah, Mehmed Efendi’ye cizye ve gümrük muhasebelerinden 2000 akçe verdirmiş, Bursa’da Kestel Kalesi ve çevresindeki birçok köyü de ona temlik ettirmiştir. Mehmed Efendi Kestel’de mescid, medrese ve imaret yaptırmıştır. Kestel’deki cami sürgününden önce 1084 (1673) yılında yapılmıştır.

Eserleri. Mehmed Efendi dinî-siyasî içerikli konularla ilgili olarak birtakım risâleler kaleme almış ve o dönemde çok okunan bazı eserlere hâşiyeler yazmıştır. 1. Arâʾisü’l-Ḳurʾân ve nefâʾisü’l-Furḳān ve ferâdîsü’l-cinân. Mehmed Efendi’nin en önemli eseri olup Kur’an kıssalarının bir tefsiri mahiyetindedir. İki bölümden meydana gelen eserin birinci bölümünde, âlemin yaratılışından başlamak üzere Kur’an’da adı geçen peygamberlerin kıssalarını anlatan âyetlerin tefsiri yapılmakta, ikinci bölümde Hz. Peygamber’in doğumundan vefatına kadarki hayatı ilgili âyet, hadis ve rivayetlere dayanılarak anlatılmaktadır. Bu bölümün sonunda Hz. Ebû Bekir’in hilâfeti ve onun yalancı peygamberlerle mücadelesi söz konusu edilmektedir. Kayseri Râşid Efendi Kütüphanesi’nde bir (nr. 21525), Süleymaniye Kütüphanesi’nde dokuz, Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nde de bir adet olmak üzere toplam on bir nüshası bilinmektedir. Brockelmann, bir yazmasının da Berlin Devlet Kütüphanesi’nde (nr. 1030) kayıtlı bulunduğunu söylemektedir (GAL, II, 581). 2. Aʿmâlü’l-yevm ve’l-leyl. Mehmed Efendi’nin sabah ve akşam yapmış olduğu, hadislerde yer alan dua ve zikirleri içeren bu risâlesinin Süleymaniye Kütüphanesi’nde bazı nüshaları bulunmaktadır (Lala İsmâil, nr. 727/4; Lâleli, nr. 164/1). 3. Tasavvufî Bid’atlardan Sakınmaya Dair Bir Risâle. Cehren zikir yapmanın mekruh olduğunu ortaya koyan eser Süleymaniye Kütüphanesi’nde kayıtlıdır (Hacı Beşir Ağa, nr. 406/3). Risâle bazı nüshalarda Risâle fî kerâhiyyâti’l-cehr bi’z-zikr (Esad Efendi, nr. 3819/2; Lala İsmâil, nr. 685/1) ve Risâle fî hakki’l-farz ve’s-sünne ve’l-bid‘a fî ba‘zı a‘mâl (Kasîdecizâde, nr. 663/1) ve Risâle fî reddi ahvâli’l-mübtediîn (Hafîd Efendi, nr. 453/3) adıyla da kaydedilmiştir. 4. Münşeât. Mehmed Efendi’nin zamanın devlet büyüklerine yazmış olduğu mektupları ve bazı törenlerde yaptığı duaları içermektedir (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 4308). Onun çeşitli konularda birkaç varaktan oluşan bazı ta‘lîkāt ve risâleleri de vardır (Pazarbaşı, s. 56-59).

 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve vansesigazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.