Rektör Şevli'den Van'da Düzenlenecek Kongre İle İlgili Açıklamalar

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Hamdullah Şevli Van basını ile bir araya gelerek 8-9 Şubat tarihleri arasında 'Uluslararası Vizyon Van Kongresi' düzenleneceğini açıkladı.

Van’daki yerel ve ulusal basın temcilsileri ile bir araya gelen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Hamdullah Şevli, toplantıda yaptığı açıklamasında: “Bugün, tüm birimlerimizle  “ülkesine ve insanına hizmeti en büyük kazanım” olarak gören anlayışa sahip bir Üniversiteyiz. Bu hedefimize; bilimsel ve akademik bilgi birikimimizle, kaliteli ve nitelikli eğitimimizle, Ar-Ge çalışmalarımızla, ulusal ve uluslararası alandaki başarılarımızla kanıtladığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz. Elbette tüm başarılarda olduğu gibi bizim elde ettiğimiz başarılar da bir ekip işidir. Akademik birimlerimizle birlikte idari tüm birimlerimizi de aynı oranda önemsiyor ve kurumsal bir işleyişe sahip olmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.” Öncelik verilen bir diğer konunun ise şehrimizin gelişimine hizmet etmek olduğuna dikkat çeken Rektör Şevli; “Bilindiği üzere aklı, bilgiyi, tecrübeyi birbiriyle ilişkilendirip akademik ve bilimsel bilgi üreten kentin ve bölgenin önemli aktörlerinden biri olan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi; Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 30 Haziran-1 Temmuz 2022 tarihlerinde “Van’ın Geleceği Çalıştayı”nı;  1-2 Aralık 2022 tarihlerinde ise “Dünden Yarına Van İlinin Panoraması: Van’ın Geleceği Sempozyumu” nu gerçekleştirmişti. Her iki etkinliği Van’a odaklanması yönüyle Van’ın gelişimi açısından dikkate değer buluyorum. Van’ın Geleceği Çalıştayı, arama konferansı olarak belirlenen başlıklarda 323 katılımcı ile yuvarlak masa toplantıları şeklinde gerçekleştirilmiş, mevcut durum ortaya konulmuş, güçlü ve zayıf yönler belirlenmiş kısa, orta ve uzun vadede yapılması gerekenler raporlaştırılmıştı. Buradan elde edilen veriler ışığında düzenlenen Van’ın Geleceği Sempozyumu ise bu çalıştayın bilimsel sempozyuma dönüştürülmüş haliydi. Bu sempozyumda 100’e yakın bildiri sunulmuştu ve dijital baskısı hazırlanmıştı” ifadelerini kullandı. Rektör Şevli sözlerini şöyle sürdürdü: “Şimdi ise Türkiye Yüzyılında Van tasavvuruyla gelecek vizyonumuzu ortaya koymak adına 08-09 Şubat 2024 tarihlerinde “Uluslararası Vizyon Van Kongresi” yapılacaktır. Yine paydaşlarımız olan Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) iş birliğinde gerçekleştirilecek kongremiz; davetli konuşmacıların katılımı, bölgesel kalkınmanın paydaşlarını bir araya getirmek ve değerli bilim insanlarının katkılarıyla uluslararası düzeyde bir platform oluşturmak amacıyla düzenlenmiştir. Kongrede, katılımcılara Türkiye Yüzyılı’nda Van teması altında bir araya gelme ve Van ili üzerine yapılan bilimsel, eğitimsel ve araştırma çalışmalarını paylaşma fırsatı sunulmaktır. İki gün boyunca devam edecek olan kongremizde birbirinden değerli isimleri ağırlayacak olmanın heyecanını yaşıyoruz.

Alanlarında saygın bu isimlerden her biri Van’ı yetkin bir bakış açısıyla ele alacaklar ve bu yönüyle bilimin kalbi Van’da, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde atacak. Bölgesel kalkınmanın artırılmasına ve bilimsel araştırmaların desteklenmesine yönelik atılan bu adımın bölgenin birçok farklı alanda kalkınmasına destek olmayı amaçlayan farklı projelerden biri olarak büyük katkılar sunmayı hedeflemektedir. Bölgesel kalkınma adına nitelikli akademik oturumlarla dolu kongremizde, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öncülüğünde bir araya gelmeyi ve bilim insanlarının bilimsel bildiri ve yayınlarını bu uluslararası eğitim etkinliğinde daha geniş kitlelere ulaştırmayı planlıyoruz” dedi. Farklı alanlardan konu ile ilgili çalışmaları olan bilim insanlarının katılımı ile çeşitli oturumların ve panellerin yer alacağını bildiren Rektör Şevli sözlerini “Bilimsel Bilgi ve Deneyimin Paylaşımı; Bölgesel Kalkınmaya Katkı; Eğitim, İstihdam ve Sosyal Sorunların Ele Alınması; Uluslararası Bilimsel İşbirliğinin Geliştirilmesi; Çözüm Odaklı İyileştirmelerin Desteklenmesi; Katılımcıların İlgi Alanlarında Yenilik ve Değişim Sağlanması hedeflerinde; Aile ve Sosyal Politikalar, Eğitim, Kentleşme, Ekonomi, Göç ve İskân, İktisat ve İşletme, Tarım ve Hayvancılık, Sanayileşme ve Teknoloji, Ulaşım ve Altyapı, Van Gölü Havzası, Kırsal Kalkınma, Sağlık, Asayiş ve Güvenlik, Afet Yönetimi, Kültür, Sanat ve Turizm, Çevre ve Şehircilik, Bağımlılıkla Mücadele, Kamu Hizmetleri, Gastronomi, Din Hizmetleri, Spor Hizmetleri, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Tarih, İletişim, Güzel Sanatlar, Psikoloji başlıklı konularda yapılacak bilimsel tartışmalar Türkiye’nin geleceğine ve Van ili üzerine yapılan çalışmalara ışık tutacaktır” şeklinde sonlandırdı. 8-9 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Vizyon Van Kongresi için düzenlenen basın buluşmasına Van YYÜ Rektörü Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemil Göya, Genel Sekreter Yardımcısı Cesim Aladağ, Dr. Öğretim Üyesi Halil İbrahim Özok, Dr. Öğretim Üyesi Fatih Kutlu, Van basın temsilcileri ile Van YYÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü katıldı.

Vansesi Haber
 

Vansesi Özel Haber

Bakmadan Geçme