Köşe Yazıları (İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 26.06.2013 - 10:37, Güncelleme: 15.10.2020 - 08:18

Rektör Prof. Dr. Peyami Battal,

 

Rektör Prof. Dr. Peyami Battal,

Yap- boz oyununa çevrilen eğitim sistemimiz son yıllarda sorunlar yumağına dönüştü. Aslında ortada sürdürülebilir doğru dürüst bir eğitim sistemi, politikası da yok. Ülkemizde her Milli Eğitim Bakanı  (MEB) ve ekibi değiştiğinde eğitim sisteminin değişmesi artık olağan hale geldi. Bu durum eğitim seviyesini düşürürken ciddi sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur.  1991 yılında Milli Eğitim Bakanı olan Köksal Toptan, bakan olduktan sonra çıktığı bir televizyon programında, "Bakan olduğumda yetmiş seksen danışmanımın olduğunu öğrendim. Ancak, bu danışmanlarımın hiç birinin eğitim sistemimizin sorunları ile ilgili bana, bir kaç sayfalık bile olsa çözüm önerisinde bulunmamışlardır." diyerek durumdan yakınmıştır. Eğitimin içinde bulunduğu açmazları bütün açıklığı ile ifade eden ilginç bir örnektir bu. Fiziki sorunlar, merkeziyetçi yapı, politik kaygılar, öğretmen eğitimi, müfredat, sık sık değişen sınav sistemi sonuçta öğrencilerin başarısına, eğitimin genel kalitesine negatif yansımaktadır. Eğitim sistemimizdeki tekrarlanan yanlışlarda artık ısrar edilmemesi, eksikliklerin zamanında giderilmesi gerekmektedir.  Deprem yaşamış, okulları yıkılmış Van gibi bir kentte eğitim sistemin genel sorunları dışında eğitimin kendine özgü yerel problemleri vardır. Eğitimin gerçekleri ışığında Van Valiliği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve DAKA desteğinde, Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından 24-25 Haziran 2013 tarihlerinde " Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Kesintili Oniki Yıllık Zorunlu Eğitim Modelinde Seçmeli Ders Uygulamaları Sempozyumu"   düzenlendi.  Sempozyumda, seçmeli ders uygulamasının eğitimsel ve toplumsal yönden getirileri, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunda belirtilen Türk Milli Eğitimin genel amaçları uygulamanın nitelikli insan gücüne ve demokratik toplum idealine olan katkılarının belirlenmesi, seçmeli ders öğretmenlerinin yetiştirilmesi, seçimi ve geliştirilmesi, sorun alanlarının belirlenmesi ve çözüm önerilerin geliştirilmesi ile seçmeli ders uygulamalarının niteliği, programın düzenlenmesi, müfredat, seçimlik derslerin seçim süreci, değerlendirilmesi gibi konular gözden geçirilerek çözüm önerilerinin geliştirilmesi konuşuldu.Sempozyumun açılışına YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, İl Milli Eğitim Müdürü Mucip Kına, DAKA Genel Sekreteri Dr. Emin Yaşar Demirci ve öğretmenler katıldı.  Açılışta konuşan eğitim sistemi yorgunu Rektör Battal, bulunduğu konuma yakışır içerikte, cesurca akademik yaklaşımla çıkış yaparak eğitimin içinde bulunduğu verimsiz, sorun yaratan sistemi eleştirerek adeta  " Kral çıplak"  dedi. Kibarca, eğitim sistemimiz karmaşa içindedir, bu böyle gitmez demeye çalıştı.Battal, eğitimin mevcut durumuna bütün çıplaklığıyla değinerek, objektif yaklaşım ile feryat edercesine yaptığı konuşmasında özetle şunları söyledi:" Milli eğitimde  'uygulamaya koyalım, Allah kerimdir' mantığıyla gidiyoruz. " Bu, hepimiz için ciddi sorunlar ortaya çıkarıyor ve belki en az üzerinde oynanması gereken; ama en çok üzerinde fikir beyan ettiğimiz uygulama değişikliğine gittiğimiz konulardan bir tanesi de eğitimdir. " Zorunlu 12 yıl eğitimi, kesintili 12 yıl eğitimi derken her uygulama kendi içinde bazı sorunları ortaya çıkarıyor." Eğitimde sorunlarımızı nasıl aşalım?' Derken tam aşma aşamasına geliyoruz, bir başka sistem karşımıza çıkıyor. İki  gün süren sempozyumda; Dünyada ve Türkiye'de Seçmeli Ders Uygulamaları,  Okullarda Seçmeli Ders Uygulamaları, Sorunlar ve Çözüm Önerileri,  Öğretmen, Öğrenci, Ortam, Materyal, Yönetim, Program, Nitelik vb., Çocuğun Gelişimi, Eğitimi ve Psikolojisi Açısından Okullarda Seçmeli Ders Uygulamaları, Bilişsel, Bedensel, Dilsel, Sosyal, Duygusal ve Ahlaki Gelişim, Temel Hak ve Özgürlükler Bağlamında Okullarda Seçmeli Ders Uygulamaları, Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yönünden Seçmeli Ders Uygulamaları, Seçmeli Ders Alanları: Din Ahlak ve Değerler, Dil ve Anlatım, Yabancı Dil, Fen Bilimleri ve Matematik, Sanat ve Spor, Sosyal Bilimler Dersleri  tartışıldı.Merkeziyetçi ve bürokratik yapıya sahip, Türk Eğitim Sisteminde yaşanan değişimlere ayak uydurmaya çalışan eğitimcilere, öğrencilere ve başarı bekleyen ailelere Allah yardım etsin. Bu vesileyle ilimize deprem sonrası onlarca modern okul kazandıran, ülkemizin değerli, hayırsever iş adamlarına ve hamiyetperver hanımefendilerine teşekkür ediyoruz. Bu insanlarımıza Van olarak şükran borçluyuz. vanhaber, van, haber, van haber rektör, peyami battal, seçmeli ders, dühya, türkiye, kral çıplak, ikram kali
Yap- boz oyununa çevrilen eğitim sistemimiz son yıllarda sorunlar yumağına dönüştü. Aslında ortada sürdürülebilir doğru dürüst bir eğitim sistemi, politikası da yok. Ülkemizde her Milli Eğitim Bakanı  (MEB) ve ekibi değiştiğinde eğitim sisteminin değişmesi artık olağan hale geldi. Bu durum eğitim seviyesini düşürürken ciddi sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur.  1991 yılında Milli Eğitim Bakanı olan Köksal Toptan, bakan olduktan sonra çıktığı bir televizyon programında, "Bakan olduğumda yetmiş seksen danışmanımın olduğunu öğrendim. Ancak, bu danışmanlarımın hiç birinin eğitim sistemimizin sorunları ile ilgili bana, bir kaç sayfalık bile olsa çözüm önerisinde bulunmamışlardır." diyerek durumdan yakınmıştır. Eğitimin içinde bulunduğu açmazları bütün açıklığı ile ifade eden ilginç bir örnektir bu.
Fiziki sorunlar, merkeziyetçi yapı, politik kaygılar, öğretmen eğitimi, müfredat, sık sık değişen sınav sistemi sonuçta öğrencilerin başarısına, eğitimin genel kalitesine negatif yansımaktadır. Eğitim sistemimizdeki tekrarlanan yanlışlarda artık ısrar edilmemesi, eksikliklerin zamanında giderilmesi gerekmektedir.  Deprem yaşamış, okulları yıkılmış Van gibi bir kentte eğitim sistemin genel sorunları dışında eğitimin kendine özgü yerel problemleri vardır.
Eğitimin gerçekleri ışığında Van Valiliği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve DAKA desteğinde, Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından 24-25 Haziran 2013 tarihlerinde " Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Kesintili Oniki Yıllık Zorunlu Eğitim Modelinde Seçmeli Ders Uygulamaları Sempozyumu"   düzenlendi. 
Sempozyumda, seçmeli ders uygulamasının eğitimsel ve toplumsal yönden getirileri, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunda belirtilen Türk Milli Eğitimin genel amaçları uygulamanın nitelikli insan gücüne ve demokratik toplum idealine olan katkılarının belirlenmesi, seçmeli ders öğretmenlerinin yetiştirilmesi, seçimi ve geliştirilmesi, sorun alanlarının belirlenmesi ve çözüm önerilerin geliştirilmesi ile seçmeli ders uygulamalarının niteliği, programın düzenlenmesi, müfredat, seçimlik derslerin seçim süreci, değerlendirilmesi gibi konular gözden geçirilerek çözüm önerilerinin geliştirilmesi konuşuldu.
Sempozyumun açılışına YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, İl Milli Eğitim Müdürü Mucip Kına, DAKA Genel Sekreteri Dr. Emin Yaşar Demirci ve öğretmenler katıldı.  Açılışta konuşan eğitim sistemi yorgunu Rektör Battal, bulunduğu konuma yakışır içerikte, cesurca akademik yaklaşımla çıkış yaparak eğitimin içinde bulunduğu verimsiz, sorun yaratan sistemi eleştirerek adeta  " Kral çıplak"  dedi.
Kibarca, eğitim sistemimiz karmaşa içindedir, bu böyle gitmez demeye çalıştı.
Battal, eğitimin mevcut durumuna bütün çıplaklığıyla değinerek, objektif yaklaşım ile feryat edercesine yaptığı konuşmasında özetle şunları söyledi:
" Milli eğitimde  'uygulamaya koyalım, Allah kerimdir' mantığıyla gidiyoruz.
" Bu, hepimiz için ciddi sorunlar ortaya çıkarıyor ve belki en az üzerinde oynanması gereken; ama en çok üzerinde fikir beyan ettiğimiz uygulama değişikliğine gittiğimiz konulardan bir tanesi de eğitimdir.
" Zorunlu 12 yıl eğitimi, kesintili 12 yıl eğitimi derken her uygulama kendi içinde bazı sorunları ortaya çıkarıyor.
" Eğitimde sorunlarımızı nasıl aşalım?' Derken tam aşma aşamasına geliyoruz, bir başka sistem karşımıza çıkıyor.
İki  gün süren sempozyumda; Dünyada ve Türkiye'de Seçmeli Ders Uygulamaları,  Okullarda Seçmeli Ders Uygulamaları, Sorunlar ve Çözüm Önerileri,  Öğretmen, Öğrenci, Ortam, Materyal, Yönetim, Program, Nitelik vb., Çocuğun Gelişimi, Eğitimi ve Psikolojisi Açısından Okullarda Seçmeli Ders Uygulamaları, Bilişsel, Bedensel, Dilsel, Sosyal, Duygusal ve Ahlaki Gelişim, Temel Hak ve Özgürlükler Bağlamında Okullarda Seçmeli Ders Uygulamaları, Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yönünden Seçmeli Ders Uygulamaları, Seçmeli Ders Alanları: Din Ahlak ve Değerler, Dil ve Anlatım, Yabancı Dil, Fen Bilimleri ve Matematik, Sanat ve Spor, Sosyal Bilimler Dersleri  tartışıldı.
Merkeziyetçi ve bürokratik yapıya sahip, Türk Eğitim Sisteminde yaşanan değişimlere ayak uydurmaya çalışan eğitimcilere, öğrencilere ve başarı bekleyen ailelere Allah yardım etsin.
Bu vesileyle ilimize deprem sonrası onlarca modern okul kazandıran, ülkemizin değerli, hayırsever iş adamlarına ve hamiyetperver hanımefendilerine teşekkür ediyoruz. Bu insanlarımıza Van olarak şükran borçluyuz.
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve vansesigazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.