Köşe Yazıları (İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 05.04.2012 - 16:02, Güncelleme: 15.10.2020 - 08:18

PSİKİYATRİ NEDİR?

 

PSİKİYATRİ NEDİR?

             Değerli VANSESİ gazetesi okurları, güzel Van’ımızın 60 yıllık, en köklü ve en saygın gazetesine yazar olarak katılmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Öncelikle Van depremlerinde hayatını kaybedenlere Tanrıdan rahmet,  geride kalanlara sağlık ve esenlikler diliyorum. Bu köşede kaleme aldığım yazılarımın yanı sıra sizlerden drsevilayzorlu@yahoo.com gelecek olan sorulara da cevap vermeye, yardımcı olmaya çalışacağım. Dünya Sağlık Örgütüne göre, sağlıklı olma hali; " yalnızca hastalık ya da sakatlık bulunmaması demek olmayıp, aynı zamanda BEDENSEL, RUHSAL ve  SOSYAL yönlerden de tam bir iyilik durumudur". Tıp Bilimleri arasında psikiyatrinin önemi de bu tanımlamada bulunan üç temel "olmazsa olmaz" ögeyi içinde barındırmasından gelir. Psikiyatri Uzmanı, insanı bir bütün olarak ele alır. Psikiyatri Uzmanı çalışmalarında;  İnsan hakları evrensel beyannamesinin " ırk, din, dil, politik inanç; ekonomik ve sosyal durum ayrımı gözetmeden; herkese, erişilebilecek en yüksek sağlıklı olma TEMEL hakkına sahiptir" ilkesinden hareket eder. Eski Yunanca "PSYCHE" kelimesi, nefes, hayat, ruh manalarını ifade etmekte ve herkesin karşıtı olarak kullanılmaktaydı. Tıp Bilimlerinin en yenisi sayılabilecek psikiyatrideki, 20. yy’ da başlayan bilimsel ilerlemeler göstermiştir ki; BEDEN ve RUH bir bütündür, ayrıca insan sosyal çeveresiyle vardır. Fiziksel hastalığı bulunan ya da sosyal çevresince kendine yabancılaştırılmış bir insanın yaşam kalitesindeki düzensizlik, ruhsal durumunu etkilemekte; beyin fonksiyonlarının bozulması sonucu ruhsal yönden düşünce ve davranışlarında düzensizlikle karşılaşan insan fiziksel olarak hastalanabilmektedir. Bu nedenlerle, psikiyatri insanı ruhu ve bedeniyle bir bütün olarak ele alarak inceler. PSIKIYATRI (Ruh Hekimliği), PSIKIYATR (Ruh Hekimi) sözcüklerinin başka mesleklerin adlarıyla karışması sık karşılaştığımız bir olgudur. Mesleğimizin bazı kişilerce kötüye kullanılması ile de karşılaşmaktayız. Değerli VANSESİ gazetesi okurları, güzel Van’ımızın 60 yıllık, en köklü ve en saygın gazetesine yazar olarak katılmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Öncelikle Van depremlerinde hayatını kaybedenlere Tanrıdan rahmet,  geride kalanlara sağlık ve esenlikler diliyorum. Bu köşede kaleme aldığım yazılarımın yanı sıra sizlerden drsevilayzorlu@yahoo.com gelecek olan sorulara da cevap vermeye, yardımcı olmaya çalışacağım. Dünya Sağlık Örgütüne göre, sağlıklı olma hali; " yalnızca hastalık ya da sakatlık bulunmaması demek olmayıp, aynı zamanda BEDENSEL, RUHSAL ve  SOSYAL yönlerden de tam bir iyilik durumudur". Tıp Bilimleri arasında psikiyatrinin önemi de bu tanımlamada bulunan üç temel "olmazsa olmaz" ögeyi içinde barındırmasından gelir. Psikiyatri Uzmanı, insanı bir bütün olarak ele alır. Psikiyatri Uzmanı çalışmalarında;  İnsan hakları evrensel beyannamesinin " ırk, din, dil, politik inanç; ekonomik ve sosyal durum ayrımı gözetmeden; herkese, erişilebilecek en yüksek sağlıklı olma TEMEL hakkına sahiptir" ilkesinden hareket eder. Eski Yunanca "PSYCHE" kelimesi, nefes, hayat, ruh manalarını ifade etmekte ve herkesin karşıtı olarak kullanılmaktaydı. Tıp Bilimlerinin en yenisi sayılabilecek psikiyatrideki, 20. yy’ da başlayan bilimsel ilerlemeler göstermiştir ki; BEDEN ve RUH bir bütündür, ayrıca insan sosyal çeveresiyle vardır. Fiziksel hastalığı bulunan ya da sosyal çevresince kendine yabancılaştırılmış bir insanın yaşam kalitesindeki düzensizlik, ruhsal durumunu etkilemekte; beyin fonksiyonlarının bozulması sonucu ruhsal yönden düşünce ve davranışlarında düzensizlikle karşılaşan insan fiziksel olarak hastalanabilmektedir. Bu nedenlerle, psikiyatri insanı ruhu ve bedeniyle bir bütün olarak ele alarak inceler. PSIKIYATRI (Ruh Hekimliği), PSIKIYATR (Ruh Hekimi) sözcüklerinin başka mesleklerin adlarıyla karışması sık karşılaştığımız bir olgudur. Mesleğimizin bazı kişilerce kötüye kullanılması ile de karşılaşmaktayız. Psikiyatri bir tıp dalıdır. Başlıca ilgi alanı beyin hastalıklarıdır. Bu alanda günlük dilde akıl hastalığı, ruh hastalığı, sinirlilik halleri, ...  denilen durumlar yer alır. Bu hastalıklar düşünce, davranış, duygu değişiklikleri ile kendini gösterir. Psikiyatri bu hastalıkların tanı ve tedavileriyle uğraşır. Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde, hastalıkların özelliklerine göre farklı yöntemler uygulanır; Ø      ILAÇ, EKT ( ELEKTROKONVULZIF TEDAVI) gibi Ø      PSIKOTERAPI İnsanın duygusal, düşünsel özelliklerini veya ilişkilerindeki değişkenleri hedef alan yöntemler de meslek alanımızda yer alır. Bu yöntemler ancak eğitimini almış kişilerce uygulanabilir. Psikiyatrik bilgi ve uygulamalar bilimsel veriye dayalı olmak zorundadır. Son dönemde beyne  ilişkin bilgi birikiminde artış olmuştur. Bu durum tedavi yöntemlerinde de eskisine göre daha hızlı değişiklikler ortaya çıkarmıştır. Ancak yeni bir tedavi yönteminin ya da ilacın deneysel çalışmalardan uygulama alanına girmesi için bilimsel ve etik olarak tanımlanmış süreçlerden geçmesi, etkili olduğunun kanıtlanması ve meslek topluluğunca kabul edilmesi zorunludur. Henüz deneysel aşamada olan bedene uygulanan tedavilerin günlük tedavide kullanılması da, belirli bir yöntem olmadan “sohbet” etmenin de “psikoterapi” adı altında uygulanması da meslek ilkelerine aykırıdır.

      

      Değerli VANSESİ gazetesi okurları, güzel Van’ımızın 60 yıllık, en köklü ve en saygın gazetesine yazar olarak katılmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Öncelikle Van depremlerinde hayatını kaybedenlere Tanrıdan rahmet,  geride kalanlara sağlık ve esenlikler diliyorum. Bu köşede kaleme aldığım yazılarımın yanı sıra sizlerden drsevilayzorlu@yahoo.com gelecek olan sorulara da cevap vermeye, yardımcı olmaya çalışacağım.
Dünya Sağlık Örgütüne göre, sağlıklı olma hali; " yalnızca hastalık ya da sakatlık bulunmaması demek olmayıp, aynı zamanda BEDENSEL, RUHSAL ve  SOSYAL yönlerden de tam bir iyilik durumudur".
Tıp Bilimleri arasında psikiyatrinin önemi de bu tanımlamada bulunan üç temel "olmazsa olmaz" ögeyi içinde barındırmasından gelir.
Psikiyatri Uzmanı, insanı bir bütün olarak ele alır. Psikiyatri Uzmanı çalışmalarında;  İnsan hakları evrensel beyannamesinin " ırk, din, dil, politik inanç; ekonomik ve sosyal durum ayrımı gözetmeden; herkese, erişilebilecek en yüksek sağlıklı olma TEMEL hakkına sahiptir" ilkesinden hareket eder.
Eski Yunanca "PSYCHE" kelimesi, nefes, hayat, ruh manalarını ifade etmekte ve herkesin karşıtı olarak kullanılmaktaydı.
Tıp Bilimlerinin en yenisi sayılabilecek psikiyatrideki, 20. yy’ da başlayan bilimsel ilerlemeler göstermiştir ki; BEDEN ve RUH bir bütündür, ayrıca insan sosyal çeveresiyle vardır. Fiziksel hastalığı bulunan ya da sosyal çevresince kendine yabancılaştırılmış bir insanın yaşam kalitesindeki düzensizlik, ruhsal durumunu etkilemekte; beyin fonksiyonlarının bozulması sonucu ruhsal yönden düşünce ve davranışlarında düzensizlikle karşılaşan insan fiziksel olarak hastalanabilmektedir. Bu nedenlerle, psikiyatri insanı ruhu ve bedeniyle bir bütün olarak ele alarak inceler.
PSIKIYATRI (Ruh Hekimliği), PSIKIYATR (Ruh Hekimi) sözcüklerinin başka mesleklerin adlarıyla karışması sık karşılaştığımız bir olgudur.
Mesleğimizin bazı kişilerce kötüye kullanılması ile de karşılaşmaktayız.

Değerli VANSESİ gazetesi okurları, güzel Van’ımızın 60 yıllık, en köklü ve en saygın gazetesine yazar olarak katılmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Öncelikle Van depremlerinde hayatını kaybedenlere Tanrıdan rahmet,  geride kalanlara sağlık ve esenlikler diliyorum. Bu köşede kaleme aldığım yazılarımın yanı sıra sizlerden drsevilayzorlu@yahoo.com gelecek olan sorulara da cevap vermeye, yardımcı olmaya çalışacağım.

Dünya Sağlık Örgütüne göre, sağlıklı olma hali; " yalnızca hastalık ya da sakatlık bulunmaması demek olmayıp, aynı zamanda BEDENSEL, RUHSAL ve  SOSYAL yönlerden de tam bir iyilik durumudur".
Tıp Bilimleri arasında psikiyatrinin önemi de bu tanımlamada bulunan üç temel "olmazsa olmaz" ögeyi içinde barındırmasından gelir.
Psikiyatri Uzmanı, insanı bir bütün olarak ele alır. Psikiyatri Uzmanı çalışmalarında;  İnsan hakları evrensel beyannamesinin " ırk, din, dil, politik inanç; ekonomik ve sosyal durum ayrımı gözetmeden; herkese, erişilebilecek en yüksek sağlıklı olma TEMEL hakkına sahiptir" ilkesinden hareket eder.
Eski Yunanca "PSYCHE" kelimesi, nefes, hayat, ruh manalarını ifade etmekte ve herkesin karşıtı olarak kullanılmaktaydı.
Tıp Bilimlerinin en yenisi sayılabilecek psikiyatrideki, 20. yy’ da başlayan bilimsel ilerlemeler göstermiştir ki; BEDEN ve RUH bir bütündür, ayrıca insan sosyal çeveresiyle vardır. Fiziksel hastalığı bulunan ya da sosyal çevresince kendine yabancılaştırılmış bir insanın yaşam kalitesindeki düzensizlik, ruhsal durumunu etkilemekte; beyin fonksiyonlarının bozulması sonucu ruhsal yönden düşünce ve davranışlarında düzensizlikle karşılaşan insan fiziksel olarak hastalanabilmektedir. Bu nedenlerle, psikiyatri insanı ruhu ve bedeniyle bir bütün olarak ele alarak inceler.
PSIKIYATRI (Ruh Hekimliği), PSIKIYATR (Ruh Hekimi) sözcüklerinin başka mesleklerin adlarıyla karışması sık karşılaştığımız bir olgudur.
Mesleğimizin bazı kişilerce kötüye kullanılması ile de karşılaşmaktayız.
Psikiyatri bir tıp dalıdır. Başlıca ilgi alanı beyin hastalıklarıdır. Bu alanda günlük dilde akıl hastalığı, ruh hastalığı, sinirlilik halleri, ...  denilen durumlar yer alır. Bu hastalıklar düşünce, davranış, duygu değişiklikleri ile kendini gösterir. Psikiyatri bu hastalıkların tanı ve tedavileriyle uğraşır.
Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde, hastalıkların özelliklerine göre farklı yöntemler uygulanır;
Ø      ILAÇ, EKT ( ELEKTROKONVULZIF TEDAVI) gibi
Ø      PSIKOTERAPI İnsanın duygusal, düşünsel özelliklerini veya ilişkilerindeki değişkenleri hedef alan yöntemler de meslek alanımızda yer alır. Bu yöntemler ancak eğitimini almış kişilerce uygulanabilir.

Psikiyatrik bilgi ve uygulamalar bilimsel veriye dayalı olmak zorundadır. Son dönemde beyne  ilişkin bilgi birikiminde artış olmuştur. Bu durum tedavi yöntemlerinde de eskisine göre daha hızlı değişiklikler ortaya çıkarmıştır. Ancak yeni bir tedavi yönteminin ya da ilacın deneysel çalışmalardan uygulama alanına girmesi için bilimsel ve etik olarak tanımlanmış süreçlerden geçmesi, etkili olduğunun kanıtlanması ve meslek topluluğunca kabul edilmesi zorunludur. Henüz deneysel aşamada olan bedene uygulanan tedavilerin günlük tedavide kullanılması da, belirli bir yöntem olmadan “sohbet” etmenin de “psikoterapi” adı altında uygulanması da meslek ilkelerine aykırıdır.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve vansesigazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.