Köyde arazisi olanlara kritik karar: Artık böyle yapılacağı açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çiftçi Kayıt Sistemi'nde önemli bir değişiklik yaptı. Köylerdeki tarım arazileri için intikali yapılmamış arazilerde taahhütnameye itiraz durumunda mirasçılık belgesi talep edilecek. Çiftçilere yönelik bu yeni düzenlemenin ayrıntıları haberimizde.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan değişiklikle, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kapsamında intikali gerçekleştirilmemiş köylerdeki tarım arazileri için taahhütnameyle yapılan başvurularda itiraz durumunda mirasçılık belgesi talep edilecek.

Yapılan değişiklikle çiftçilerin ÇKS'ye kaydolması, kontrollerin yapılması ve sistem güncellemelerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

İtiraz durumunda taahhütnameye konu arazilere ait kayıtlar, itiraz edilen hisselere tekabül eden alanlar için sonlandırılacak.


YENİ DÜZENLEME

Tapu sicilinde kayıtlı malikin ölümü halinde miras hakkının, mahkeme ya da noterden alınmış veraset belgesinde belirtilen mirasçılar adına tescil işlemi yapılmamış araziler, intikali yapılmamış araziler kapsamında sayılacak.

İntikali yapılmamış araziler için taahhütnameyle gerçekleştirilen başvurulara mirasçılarca itiraz edilmesi durumunda, mirasçılık belgesi istenecek.

Başvuru yapılan arazide, kendine ait hissesi olmaması durumunda hissedarlarla yapılmış kira sözleşmesi ya da taahhütname istenecek. Bu arazinin verasetten iştirak olup, hisse oranları belli olmaması durumunda tüm hissedarlarla yapılmış kira sözleşmesi ya da taahhütname istenecek.

Taahhütnameye konu arazilere ilişkin ÇKS kayıtları üretim yılının mart ayı içerisinde 15 gün süreyle il ve ilçe müdürlükleri ile muhtarlıklarda askıya çıkarılacak. Hissedar veya mirasçılar haricinde daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacak.

Van Sesi Özel Haber

Bakmadan Geçme