Irak'tan belediyelere çağrı

Van TSO ve Van TB eski başkanı iş insanı Feridun Irak, belediyelere çağrı yaparak, açıklanan borçlarla ilgili harcamaların nereye yapıldığının açıklanmasını istedi. Yerel seçimlerin ardından görevi devralan belediyeler, borç durumlarını açıklamaya başladı. Van Büyükşehir Belediyesi'nin 8 milyar 801 milyon 703 bin 212 lira 74 kuruş, İpekyolu Belediyesi'nin ise 1 milyar 123 milyon 645 bin 200 lira 31 kuruş borcu olduğu belirtildi.

Van TSO ve Van TB eski başkanı iş insanı Feridun Irak, yaptığı açıklamada, belediyelerin borçlarının yanı sıra bu paraların nasıl harcandığının da önemli olduğunu vurguladı. Irak, belediyelerin bu borçlar için nereye, nasıl harcama yaptıklarını açıklamaları gerektiğini belirtti. Özellikle lüks araçlara, gereksiz harcamalara, ATM personeline ve uydurma işlere ayrılan paraların miktarını bilmek istediklerini dile getirdi. Irak, belediyelerin bu konuda şeffaf olmaları ve açıklık getirmeleri gerektiğini ifade etti. 

Belediyeler, kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasından sorumludur. Bu nedenle belediyelerin borçlarının nasıl oluştuğu ve harcamaların hangi alanlara yapıldığı konusunda şeffaf olmaları önem taşır. Halkın vergileriyle oluşan borçların, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi ve vatandaşların refah seviyesinin artırılması için kullanılması beklenir.

Irak'ın çağrısıyla birlikte belediyeler, borçlarının oluşum sürecini ve harcamaların detaylarını açıklamak zorundadırlar. Bu açıklamalar, belediyelerin hesap verilebilirliklerini artırırken, halkın da ne amaçla ve nasıl bir harcama yapıldığını öğrenme imkanı sağlar.

Belediyeler, kamuoyunun güvenini kazanmak için harcamaları şeffaf bir şekilde açıklamalı ve kaynakların etkin bir şekilde kullanıldığını göstermelidirler. Vatandaşların vergilerinin doğru ve amaçlarına uygun bir şekilde kullanıldığına inanmaları, belediyelerle olan ilişkilerin sağlıklı ve güçlü olmasını sağlar.

Feridun Irak'ın çağrısı, belediyelerin hesap verme sorumluluğunu hatırlatırken, kamuoyunun da belediyelerin harcamalarını daha yakından takip etme talebini yansıtmaktadır. Belediyelerin bu çağrıya duyarlılık göstererek açıklık ve şeffaflık ilkesine uygun hareket etmeleri, vatandaşların güvenini sağlayacak ve kamu kaynaklarının etkin kullanımına katkıda bulunacaktır.

Vansesi Özel Haber

Bakmadan Geçme