Haber Girişi: 26.08.2021 - 09:29, Güncelleme: 26.08.2021 - 09:29

‘VANLI GENÇLERE 65 TÜYO’ KİTABI YAYIMLANDI

 

‘VANLI GENÇLERE 65 TÜYO’ KİTABI YAYIMLANDI

İpekyolu Gençlik Merkezi Müdürü Sunullah Ercek ve İpekyolu Gençlik Merkezi Eğitim Uzmanı Burhan İçgüleç’in birlikte kaleme aldığı "Vanlı Gençlere 65 Tüyo" kitabı yayımlandı. Kitabın yazarı Eğitim Uzmanı Burhan İçgüleç, “Kitabımızı, İpekyolu Gençlik Merkezimize gelen gençlerimize ücretsiz olarak hediye ediyoruz. Kitap gençler tarafından okunduğunda asıl o zaman anlam kazanacaktır” dedi.
Burhan Ergin Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yayınlanan İpekyolu Gençlik Merkez Müdürü Sunullah Ercek ve Eğitim Uzmanı Burhan İçgüleç tarafından hazırlanan Vanlı Gençlere 65 Tüyo isimli kitap yayımlandı. İçgüleç, “Sunullah Ercek Müdürümüz ile birlikte kaleme aldığımız "Vanlı Gençlere 65 Tüyo" kitabımız hayırlısıyla çıktı. Kitabın basımında bize her türlü desteği veren İl Müdürümüz Sayın Nevzat İnanç başta olmak üzere büyük bir emekle tasarımını hazırlayan Truva Reklam Ajansı'na ve Redaksiyon sürecinde destek veren Şehriban Akbusi hocamıza teşekkür ederim” diye konuştu. “Kitabımızı gençlere ücretsiz olarak hediye ediyoruz” 5 bin adet basılan ve 84 sayfadan oluşan kitabın lise öğrencileri için yazılıp basıldığını söyleyen Eğitim Uzmanı Burhan İçgüleç, “Kitap hazırlanırken kavramlar ve olgular üzerinden şehrimizin özellikle lise gençliğine hitap edecek şekilde içerikler oluşturulmuştur. Şehrimizin gençlerinin içinde yaşadıkları toplumda duydukları kavramların ve olguların algılanmasında yaşadıkları bilinç düzeyinin düşüklüğü ve kargaşalar tespit edilerek bu kavram ve olgular üzerinden içerikler oluşturulmuştur.  Ayrıca yerelin inanç değerleri, kültürleri ile ülkemizin gençlik politikalarını destekleyici içerikler oluşturulmuştur. Kitap, gençlik üzerine yapılan teorik okumaların, yıllarca edinilmiş tecrübelerin pedagojik boyutuyla harmanlamasıyla yazılmıştır. Kitabımızı, İpekyolu Gençlik Merkezimize gelen gençlerimize ücretsiz olarak hediye ediyoruz. Kitabımız, gençler tarafından okunduğunda asıl anlamını kazanacaktır” dedi. “Başarı düzeyimizin sonlarda olması üzüntü vericidir” Ülkemizde okuryazarlık oranının istenilen seviyede olmadığını söyleyen İçgüleç, “Ülkemizde, genç nüfusu oranıyla ön sıralarda yer alan Van ilimizde, ailelerin okuryazarlık ve kültürel seviyeleri istenen seviyenin altındadır. Ayrıca örgün eğitim kurumları sınavlarında ilimizin başarı düzeyinin diğer iller arasında sonlara doğru yer alması, hepimizi üzmektedir. Bu sonuçlar aynı zamanda gençlerimizin rehberliğe ne kadar muhtaç olduklarının da bir göstergesidir. Gençlerimizin günlük hayatta karşılaştıkları kavram ve olgularla ilgili yaklaşımlarına doğru bir bakış açısı kazandırmak, rehberlik faaliyetlerinden istifade edemeyen gençlerimize doğrudan temas olmasa bile dolaylı olarak görsel ve yazılı kaynaklar yoluyla ulaşılması düşüncesi hâsıl olmuştur. Gençlerimizin yoğun ve bilinçsiz bir şekilde sanal dünyayı kullanmaları, inançsal ve kültürel bağları hızlıca aşındırarak kendileriyle, arkadaşlarıyla, aileleriyle ve toplumla olan bağlarında sıkıntılar yaşamalarına sebep olmaktadır. Bu anlamda neslimizin sağlıklı düşünme süreçlerinin sağlanması ve korunması her daim görevimiz olarak telakki edilmiştir” şeklinde konuştu. “Gençlere umut aşılamak istiyoruz” Vanlı Gençlere 65 Tüyo kitabının amacını açıklayan İçgüleç,”Kitabımızı gençlerin, yaşamları boyunca karşılaştıkları kavramlara ve olgulara doğru bakış açısı ile bakmalarına yardımcı olmak. Hayata dair rehberliğe ihtiyaç duyup da bu fırsatı bulamayan ya da rehberlik çalışmalarına ihtiyacı olduğunun farkına bile varamayan gençlere, görsel tasarımlar yoluyla kılavuz olacak tüyoları verebilmek. Gençlerin, sağlıklı düşünme süreçlerini harekete geçirerek kendileri, arkadaşları, aileleri ve çevreleriyle daha yararlı iletişim kurmalarına ve zaman geçirmelerine yardımcı olmak. İnancımızın ve kültürümüzün kodlarını taşıyan temel değerleri kısa ifade ve özlü mesajlarla gençlere ulaştırabilmek. Yarınlarımız olan gençlere, umudu aşılayıp ufuk sahibi olmalarının yollarını göstererek toplumuna ve ülkesine yararlı nesiller haline getirmek. Gençlerin, örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki süreçlerine dolaylı katkı sunmak amacıyla yazdık” ifadelerini kullandı. Kitabın içeriği “Vanlı Gençlere 65 Tüyo” kitabı gerek fiziksel gerekse yazınsal içeriği bakımından birçok kriter dikkate alınarak yazıldı. Kitap isminin belirlenmesinde yerele özgülük ön plana çıkarılmıştır. Serhat şehri Van’ımızın son 20-25 yıl içerisinde çevre illerden ciddi anlamda göç alması, deprem sonrasında ise diğer şehirlere doğru dış göçün başlaması ve güvenlik anlamında yaşanan süreçler şehrin demografik yapısını önemli ölçüde değiştirmiştir. Van’ın var olan yerel şehir kültürünün göç ile gelen köy ve şehir kültürleriyle etkileşimi sonucunda arada sıkışan ve kültürel karmaşa yaşayan gençlerimize yine her birinin sahip çıkabileceği “Van şehrinde birlikte yaşama kültürü ”nü kazandırmak gerektiği icap etmiştir. Aynı şekilde 65 plaka ile de bu bilinç pekiştirilmeye çalışılmıştır.   Her kavram ve olgu 3-5 paragraf ile açıklanmıştır. Lise gençliğinin seviyesine uygun, sade, anlaşılır ve kısa cümleler kullanılmıştır. Gençlerin, kitabı ilgiyle ve keyifle okumaları için resim ve şekillerden yararlanılmış olup sayfa sayısı da düşük tutulmuştur. Kitap içeriğinde resim ve şekillerin yanında büyük puntolu, kısa ve anlamlı mottolar kullanılmıştır. Önemli vurgular ise sayfa kenarlarına yerleştirilmiştir. Bunun yanında özlü sözler en alt kısımda renkli kutucuklarla konuyu pekiştirici şekilde eklenmiştir.
İpekyolu Gençlik Merkezi Müdürü Sunullah Ercek ve İpekyolu Gençlik Merkezi Eğitim Uzmanı Burhan İçgüleç’in birlikte kaleme aldığı "Vanlı Gençlere 65 Tüyo" kitabı yayımlandı. Kitabın yazarı Eğitim Uzmanı Burhan İçgüleç, “Kitabımızı, İpekyolu Gençlik Merkezimize gelen gençlerimize ücretsiz olarak hediye ediyoruz. Kitap gençler tarafından okunduğunda asıl o zaman anlam kazanacaktır” dedi.

Burhan Ergin

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yayınlanan İpekyolu Gençlik Merkez Müdürü Sunullah Ercek ve Eğitim Uzmanı Burhan İçgüleç tarafından hazırlanan Vanlı Gençlere 65 Tüyo isimli kitap yayımlandı. İçgüleç, “Sunullah Ercek Müdürümüz ile birlikte kaleme aldığımız "Vanlı Gençlere 65 Tüyo" kitabımız hayırlısıyla çıktı. Kitabın basımında bize her türlü desteği veren İl Müdürümüz Sayın Nevzat İnanç başta olmak üzere büyük bir emekle tasarımını hazırlayan Truva Reklam Ajansı'na ve Redaksiyon sürecinde destek veren Şehriban Akbusi hocamıza teşekkür ederim” diye konuştu.

“Kitabımızı gençlere ücretsiz olarak hediye ediyoruz”

5 bin adet basılan ve 84 sayfadan oluşan kitabın lise öğrencileri için yazılıp basıldığını söyleyen Eğitim Uzmanı Burhan İçgüleç, “Kitap hazırlanırken kavramlar ve olgular üzerinden şehrimizin özellikle lise gençliğine hitap edecek şekilde içerikler oluşturulmuştur. Şehrimizin gençlerinin içinde yaşadıkları toplumda duydukları kavramların ve olguların algılanmasında yaşadıkları bilinç düzeyinin düşüklüğü ve kargaşalar tespit edilerek bu kavram ve olgular üzerinden içerikler oluşturulmuştur.  Ayrıca yerelin inanç değerleri, kültürleri ile ülkemizin gençlik politikalarını destekleyici içerikler oluşturulmuştur. Kitap, gençlik üzerine yapılan teorik okumaların, yıllarca edinilmiş tecrübelerin pedagojik boyutuyla harmanlamasıyla yazılmıştır. Kitabımızı, İpekyolu Gençlik Merkezimize gelen gençlerimize ücretsiz olarak hediye ediyoruz. Kitabımız, gençler tarafından okunduğunda asıl anlamını kazanacaktır” dedi.

“Başarı düzeyimizin sonlarda olması üzüntü vericidir”

Ülkemizde okuryazarlık oranının istenilen seviyede olmadığını söyleyen İçgüleç, “Ülkemizde, genç nüfusu oranıyla ön sıralarda yer alan Van ilimizde, ailelerin okuryazarlık ve kültürel seviyeleri istenen seviyenin altındadır. Ayrıca örgün eğitim kurumları sınavlarında ilimizin başarı düzeyinin diğer iller arasında sonlara doğru yer alması, hepimizi üzmektedir. Bu sonuçlar aynı zamanda gençlerimizin rehberliğe ne kadar muhtaç olduklarının da bir göstergesidir. Gençlerimizin günlük hayatta karşılaştıkları kavram ve olgularla ilgili yaklaşımlarına doğru bir bakış açısı kazandırmak, rehberlik faaliyetlerinden istifade edemeyen gençlerimize doğrudan temas olmasa bile dolaylı olarak görsel ve yazılı kaynaklar yoluyla ulaşılması düşüncesi hâsıl olmuştur. Gençlerimizin yoğun ve bilinçsiz bir şekilde sanal dünyayı kullanmaları, inançsal ve kültürel bağları hızlıca aşındırarak kendileriyle, arkadaşlarıyla, aileleriyle ve toplumla olan bağlarında sıkıntılar yaşamalarına sebep olmaktadır. Bu anlamda neslimizin sağlıklı düşünme süreçlerinin sağlanması ve korunması her daim görevimiz olarak telakki edilmiştir” şeklinde konuştu.

“Gençlere umut aşılamak istiyoruz”

Vanlı Gençlere 65 Tüyo kitabının amacını açıklayan İçgüleç,”Kitabımızı gençlerin, yaşamları boyunca karşılaştıkları kavramlara ve olgulara doğru bakış açısı ile bakmalarına yardımcı olmak. Hayata dair rehberliğe ihtiyaç duyup da bu fırsatı bulamayan ya da rehberlik çalışmalarına ihtiyacı olduğunun farkına bile varamayan gençlere, görsel tasarımlar yoluyla kılavuz olacak tüyoları verebilmek. Gençlerin, sağlıklı düşünme süreçlerini harekete geçirerek kendileri, arkadaşları, aileleri ve çevreleriyle daha yararlı iletişim kurmalarına ve zaman geçirmelerine yardımcı olmak. İnancımızın ve kültürümüzün kodlarını taşıyan temel değerleri kısa ifade ve özlü mesajlarla gençlere ulaştırabilmek. Yarınlarımız olan gençlere, umudu aşılayıp ufuk sahibi olmalarının yollarını göstererek toplumuna ve ülkesine yararlı nesiller haline getirmek. Gençlerin, örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki süreçlerine dolaylı katkı sunmak amacıyla yazdık” ifadelerini kullandı.

Kitabın içeriği

“Vanlı Gençlere 65 Tüyo” kitabı gerek fiziksel gerekse yazınsal içeriği bakımından birçok kriter dikkate alınarak yazıldı.

Kitap isminin belirlenmesinde yerele özgülük ön plana çıkarılmıştır. Serhat şehri Van’ımızın son 20-25 yıl içerisinde çevre illerden ciddi anlamda göç alması, deprem sonrasında ise diğer şehirlere doğru dış göçün başlaması ve güvenlik anlamında yaşanan süreçler şehrin demografik yapısını önemli ölçüde değiştirmiştir. Van’ın var olan yerel şehir kültürünün göç ile gelen köy ve şehir kültürleriyle etkileşimi sonucunda arada sıkışan ve kültürel karmaşa yaşayan gençlerimize yine her birinin sahip çıkabileceği “Van şehrinde birlikte yaşama kültürü ”nü kazandırmak gerektiği icap etmiştir. Aynı şekilde 65 plaka ile de bu bilinç pekiştirilmeye çalışılmıştır.  

Her kavram ve olgu 3-5 paragraf ile açıklanmıştır. Lise gençliğinin seviyesine uygun, sade, anlaşılır ve kısa cümleler kullanılmıştır.

Gençlerin, kitabı ilgiyle ve keyifle okumaları için resim ve şekillerden yararlanılmış olup sayfa sayısı da düşük tutulmuştur. Kitap içeriğinde resim ve şekillerin yanında büyük puntolu, kısa ve anlamlı mottolar kullanılmıştır. Önemli vurgular ise sayfa kenarlarına yerleştirilmiştir. Bunun yanında özlü sözler en alt kısımda renkli kutucuklarla konuyu pekiştirici şekilde eklenmiştir.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve vansesigazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.