Ekonomi (İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 14.05.2015 - 10:57, Güncelleme: 15.10.2020 - 08:20

Türkiye Nüfusunun Yüzde 16,5'i Genç

 

Türkiye Nüfusunun Yüzde 16,5'i Genç

TÜİK, 2014 yılı ‘Gençlik İstatistikleri’ni açıkladı ve buna göre, Türkiye nüfusunun yüzde 16,5’ini ‘15-24’ yaş grubundaki genç nüfus oluşturdu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2014 yılı ‘Gençlik İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre; Türkiye nüfusunun (77 milyon 695 bin 904 kişi) yüzde 16,5’ini ‘15-24’ yaş grubundaki genç nüfus (12 milyon 782 bin 381 kişi) oluşturdu. Genç erkek nüfus genç nüfusun yüzde 51,2’sini, genç kadın nüfus ise yüzde 48,8’ini oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan nüfus projeksiyonlarına göre, Türkiye nüfusunun 2023 yılında 84 milyon 247 bin 88 kişi olacağı tahmin edildi. Genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2023 yılında yüzde 15,1’e, 2050 yılında yüzde 11,7'ye ve 2075 yılında ise yüzde 10,1’e düşeceği tahmin edildi. Türkiye’de 2013/14 öğrenim döneminde yükseköğretim okullaşma oranı bir önceki yıla göre 1,4 puan artış göstererek yüzde 39,9’a yükseldi. Erkeklerde önceki yıla göre bu oran önemli bir değişim göstermezken kadınlarda 2,3 puan artış göstererek yüzde 40,9 oldu. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 2014 yılında gençlerde işsizlik oranı yüzde 17,9 oldu. Bu oran genç erkeklerde yüzde 16,6, genç kadınlarda ise yüzde 20,4 olarak gerçekleşti. İstihdam edilen gençlerin yüzde 19,4’ü tarım, yüzde 32,7’si sanayi, yüzde 47,9’u ise hizmet sektöründe yer aldı. HER DÖRT GENÇTEN ÜÇÜ İNTERNET KULLANDIHanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmasına göre, ‘16-24’ yaş arasındaki gençlerin internet kullanımı oranı 2013 yılında yüzde 68,7 iken, 2014 yılında yüzde 73’e yükseldi. Bu oran genç erkeklerde yüzde 82,8 genç kadınlarda yüzde 63,2 oldu. Vatandaş Giriş Anketi sonuçlarına göre yurtdışına giden gençler arasında eğitim amaçlı giden gençlerin oranı 2013 yılına göre 0,7 puan artarak 2014 yılında yüzde 13,2 oldu. Bu oran genç erkeklerde 2,9 puan artarak yüzde 11,3, genç kadınlarda 8,7 puan azalarak yüzde 20,5 oldu. Yurtdışına çıkan gençler arasında iş amaçlı (konferans, toplantı, görev vb.) nedenlerle yurtdışına çıkan genç erkek oranı 2014 yılında yüzde 25,3 iken, bu oran genç kadınlarda yüzde 2,8 oldu. GENÇLERİN GELECEKTEN UMUDU AZALDIYaşam Memnuniyeti Araştırması (YMA) sonuçlarına göre gelecekten umutlu olan genç oranı 2013 yılında yüzde 83,9 iken 2014 yılında yüzde 78 oldu. Genç erkekler, 2014 yılında yüzde 79,7 oranında geleceklerinden umutlu iken, genç kadınlarda bu oran yüzde 76,4 olarak gerçekleşti. Gençlerin yüzde 65,1’i, 2013 yılında kendini mutlu hissederken, bu oran 2014 yılında 4 puan düşerek yüzde 61,2 oldu. Mutluluk oranı 2014 yılında genç erkeklerde yüzde 60 genç kadınlarda ise yüzde 62,4 olarak gerçekleşti. YMA'da gençlere çevrelerindeki kişilerin hangi durumlarına önem verdikleri sorulduğunda, 2014 yılında gençlerin yüzde 50,5’i diğer insanların aile yaşam biçimlerine önem verdiğini belirtti. Genç erkekler bu konuya yüzde 49,5 oranında önem verirken genç kadınlarda bu oran yüzde 51,5 oldu. Gençlerin 2014 yılında ikinci sırada önem verdikleri konu yüzde 50,2 ile diğer insanların arkadaş çevreleri, üçüncü sırada önem verdikleri konu ise yüzde 36,6 ile diğer insanların eve giriş çıkış saatleri oldu. YMA sonuçlarına göre, 2013 yılında genç kadınların siyasete olan ilgisi yüzde 12 iken bu oran 3,6 puan artarak yüzde 15,6'ya yükseldi. Genç erkeklerde ise siyasete olan ilgi 2,3 puan azalarak 2014 yılında yüzde 20,8'e düştü. Gençlerin yüzde 45,2'si 2013 yılında bilim teknolojiye ilgi duyarken bu oran her iki cinsiyette de artış göstererek 2014 yılında yüzde 46,6'ya yükseldi. YMA sonuçlarına göre gençleri 2014 yılında mutlu eden kişiler incelendiğinde, kendisini en çok ailesinin mutlu ettiğini ifade eden gençlerin oranı bir önceki yıla göre 1,7 puan artış göstererek yüzde 74,5 oldu. Bu oranın 2014 yılında genç erkeklerde yüzde 76,9, genç kadınlarda ise yüzde 72,1 olduğu görüldü. Gençleri 2014 yılında mutlu eden değerler incelendiğinde, bu değerlerin dağılımı yüzde 49 oranında sağlık, yüzde 21,5 oranında sevgi ve yüzde 18,3 oranında başarı olarak gerçekleşti. Kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade eden genç erkeklerin oranı yüzde 45,7 oldu. Sağlıklı olmayı yüzde 23,6 ile başarı ve yüzde 14,6 ile sevgi izledi. Genç kadınlarda bu oranlar sağlık için yüzde 52,2, sevgi için yüzde 28,1 ve başarı için yüzde 13,1 oldu. 
TÜİK, 2014 yılı ‘Gençlik İstatistikleri’ni açıkladı ve buna göre, Türkiye nüfusunun yüzde 16,5’ini ‘15-24’ yaş grubundaki genç nüfus oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2014 yılı ‘Gençlik İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre; Türkiye nüfusunun (77 milyon 695 bin 904 kişi) yüzde 16,5’ini ‘15-24’ yaş grubundaki genç nüfus (12 milyon 782 bin 381 kişi) oluşturdu. Genç erkek nüfus genç nüfusun yüzde 51,2’sini, genç kadın nüfus ise yüzde 48,8’ini oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan nüfus projeksiyonlarına göre, Türkiye nüfusunun 2023 yılında 84 milyon 247 bin 88 kişi olacağı tahmin edildi. Genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2023 yılında yüzde 15,1’e, 2050 yılında yüzde 11,7'ye ve 2075 yılında ise yüzde 10,1’e düşeceği tahmin edildi.

Türkiye’de 2013/14 öğrenim döneminde yükseköğretim okullaşma oranı bir önceki yıla göre 1,4 puan artış göstererek yüzde 39,9’a yükseldi. Erkeklerde önceki yıla göre bu oran önemli bir değişim göstermezken kadınlarda 2,3 puan artış göstererek yüzde 40,9 oldu.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 2014 yılında gençlerde işsizlik oranı yüzde 17,9 oldu. Bu oran genç erkeklerde yüzde 16,6, genç kadınlarda ise yüzde 20,4 olarak gerçekleşti. İstihdam edilen gençlerin yüzde 19,4’ü tarım, yüzde 32,7’si sanayi, yüzde 47,9’u ise hizmet sektöründe yer aldı.

HER DÖRT GENÇTEN ÜÇÜ İNTERNET KULLANDI
Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmasına göre, ‘16-24’ yaş arasındaki gençlerin internet kullanımı oranı 2013 yılında yüzde 68,7 iken, 2014 yılında yüzde 73’e yükseldi. Bu oran genç erkeklerde yüzde 82,8 genç kadınlarda yüzde 63,2 oldu.

Vatandaş Giriş Anketi sonuçlarına göre yurtdışına giden gençler arasında eğitim amaçlı giden gençlerin oranı 2013 yılına göre 0,7 puan artarak 2014 yılında yüzde 13,2 oldu. Bu oran genç erkeklerde 2,9 puan artarak yüzde 11,3, genç kadınlarda 8,7 puan azalarak yüzde 20,5 oldu. Yurtdışına çıkan gençler arasında iş amaçlı (konferans, toplantı, görev vb.) nedenlerle yurtdışına çıkan genç erkek oranı 2014 yılında yüzde 25,3 iken, bu oran genç kadınlarda yüzde 2,8 oldu.

GENÇLERİN GELECEKTEN UMUDU AZALDI
Yaşam Memnuniyeti Araştırması (YMA) sonuçlarına göre gelecekten umutlu olan genç oranı 2013 yılında yüzde 83,9 iken 2014 yılında yüzde 78 oldu. Genç erkekler, 2014 yılında yüzde 79,7 oranında geleceklerinden umutlu iken, genç kadınlarda bu oran yüzde 76,4 olarak gerçekleşti.

Gençlerin yüzde 65,1’i, 2013 yılında kendini mutlu hissederken, bu oran 2014 yılında 4 puan düşerek yüzde 61,2 oldu. Mutluluk oranı 2014 yılında genç erkeklerde yüzde 60 genç kadınlarda ise yüzde 62,4 olarak gerçekleşti.

YMA'da gençlere çevrelerindeki kişilerin hangi durumlarına önem verdikleri sorulduğunda, 2014 yılında gençlerin yüzde 50,5’i diğer insanların aile yaşam biçimlerine önem verdiğini belirtti. Genç erkekler bu konuya yüzde 49,5 oranında önem verirken genç kadınlarda bu oran yüzde 51,5 oldu. Gençlerin 2014 yılında ikinci sırada önem verdikleri konu yüzde 50,2 ile diğer insanların arkadaş çevreleri, üçüncü sırada önem verdikleri konu ise yüzde 36,6 ile diğer insanların eve giriş çıkış saatleri oldu.

YMA sonuçlarına göre, 2013 yılında genç kadınların siyasete olan ilgisi yüzde 12 iken bu oran 3,6 puan artarak yüzde 15,6'ya yükseldi. Genç erkeklerde ise siyasete olan ilgi 2,3 puan azalarak 2014 yılında yüzde 20,8'e düştü. Gençlerin yüzde 45,2'si 2013 yılında bilim teknolojiye ilgi duyarken bu oran her iki cinsiyette de artış göstererek 2014 yılında yüzde 46,6'ya yükseldi.

YMA sonuçlarına göre gençleri 2014 yılında mutlu eden kişiler incelendiğinde, kendisini en çok ailesinin mutlu ettiğini ifade eden gençlerin oranı bir önceki yıla göre 1,7 puan artış göstererek yüzde 74,5 oldu. Bu oranın 2014 yılında genç erkeklerde yüzde 76,9, genç kadınlarda ise yüzde 72,1 olduğu görüldü.

Gençleri 2014 yılında mutlu eden değerler incelendiğinde, bu değerlerin dağılımı yüzde 49 oranında sağlık, yüzde 21,5 oranında sevgi ve yüzde 18,3 oranında başarı olarak gerçekleşti. Kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade eden genç erkeklerin oranı yüzde 45,7 oldu. Sağlıklı olmayı yüzde 23,6 ile başarı ve yüzde 14,6 ile sevgi izledi. Genç kadınlarda bu oranlar sağlık için yüzde 52,2, sevgi için yüzde 28,1 ve başarı için yüzde 13,1 oldu. 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve vansesigazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.