Politika (İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 12.06.2013 - 09:32, Güncelleme: 15.10.2020 - 08:18

Kayatürk MHP'nin önerisini eleştirdi

 

Kayatürk MHP'nin önerisini eleştirdi

Haber/VansesiAK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk,  MHP'nin Mesleki ve Teknik Eğitim konusunda yapmış olduğu öneri aleyhinde Meclis Genel Kurulunda bir konuşma yaptı.AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, 30 Mayıs Perşembe günü Mecliste yapılan Genel Kurulda, MHP grubunun Mesleki ve Teknik Eğitim konusu üzerine yapmış oldukları önerinin ardından, söz konusu öneri aleyhinde konuşmak üzere  AK Parti grubu adına söz alarak,  dünya genelindeki istatistiki verileri de kullanarak etkileyici bir konuşma gerçekleştirdi. "Önceliğimiz Mesleki ve Teknik Eğitimin Niteliğini Arttırmaktır"Önceliklerinin, batılı ülkelerin nüfusuna oranla çok daha genç olan Türkiye nüfusuna mesleki ve teknik eğitimde gerekli bilgi, beceri ve yetkinliği kazandırmak olduğunu ifade eden Kayatürk. bu kapsamda hazırlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi Eylem Planı 2013-2017, Dokuzuncu Kalkınma Planı, şûra kararları ve hükûmet programları mesleki ve teknik eğitim verilerinin önem ve önceliğini yansıtacak şekilde hazırlanmış olduğunu ifade etti. Bu konuda OECD 2010 verilerine dikkati çeken Kayatürk, verilere göre ortaöğretim düzeyinde mesleki ve teknik eğitimin  Kanada'da yüzde 5,6; Japonya'da yüzde 22,6; Kore'de yüzde 23,7; Almanya'da yüzde 51,5; Hollanda'da yüzde 67; Avusturya'da yüzde 76,7; İtalya'da yüzde 60; Fransa'da yüzde 44,3'tür; OECD ortalaması yüzde 46, 21 AB ülkesi ortalaması yüzde 52,8 ve  Türkiye'de ise bu oranın yüzde 42,9 olduğunu  sözlerine ekledi. 28 Şubat Mesleki ve Teknik eğitime büyük darbe vurdu!28 Şubatta yerle bir olan ortaöğretimdeki mesleki ve teknik eğitime dikkatleri çeken Kayatürk,  2001-2002 eğitim ve öğretim yılında mesleki ve teknik eğitimin ortaöğretim içindeki payı, açık öğretim öğrencilerini çıkardığımızda 28,9 iken 2011-2012 döneminde yüzde 47,95'e çıkarıldığını ve 2010-2014 Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı'nda hedeflediğimiz yüzde 50'lik bir orana 2012'de yaklaşılmış olduğunu belirtti. Milletvekili Kayatürk; AK Parti iktidarı öncesi hükûmetlerin imam-hatip liselerini kapatmak için meslek liselerini kapattığını, bunun sonucunda insanımızın mesleksiz bir hâle getirildiğinin de çok açık bir şekilde görüldüğünü ifade ederek,  bu yöntemlerle amaçlananın imam-hatip liselerinin kapatılması olmuş olsa da  bütün meslek liselerinin bu darbeye maruz  kaldığının herkes tarafından çok iyi bilindiğini vurgulayan Kayatürk, "AK Parti iktidara gelene kadar  hepimizin ortak olarak kabul ettiği bir şey var ki, bu dönemde meslek liselerine vurulan darbeyle hem orta ölçekteki teknolojinin hem de OSB'lerin geri gittiği, buralara insan yetiştirilmediği ve yetiştirilemeyen insanlarla ekonomimizin çok ciddi manada ilerleyemediği görülmektedir" dedi.  "Meslek liseleri ve Genel liseler arası puan adaletsizliği ortadan kaldırılmıştır"Konuşmasında Öğretmen atamalarına da değinen Kayatürk;  Millî Eğitim Bakanlığı olarak mesleki ve teknik eğitimde görev alacak öğretmenlerle ilgili çalışmalar devam etmekte olup mevcut durum itibarıyla mesleki ve teknik öğretmenlerin doluluk oranının yüzde 90'ın üzerinde olduğunu ve 7/8/1997 tarihinde resmî gazetede yayınlanan teknik öğretmenler için düzenlenecek mühendislik programının uygulama esas ve usulleriyle ilgili, lise üstü dört yıl sürekli yüksek teknik öğretim suretiyle teknik öğretmen olanların iki yarı yıl eğitim alarak mühendis olmalarının sağlandığını ifade etti.İş uzmanlığı noktasında atılan adımlara da Genel Kurula hitabında değinen Kayatürk,  bu adımlarla teknik eğitim fakültesi mezunlarının iş güvenliği uzmanlığı yetkilerinin yönetmelikle güvence altında olduğunu,  2010 yılında azaltılan katsayı uygulamasının, 2011 yılında sona erdiğini, böylelikle meslek liseleri ve genel liseler arası puan adaletsizliğinin AK Parti tarafından ortadan kaldırıldığının gözden kaçırılmamasının önemli olduğunu vurguladı."OSB'lere Yeni Meslek Liseleri Açılması Konusunda Çabalarımız Devam Ediyor" Organize Sanayi Bölgelerin'de açılan mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören öğrenciler için 2012-2013 döneminden başlamak üzere Millî Eğitim Bakanlığı ve  Maliye Bakanlığının iş birliği içinde olduğunu belirten Kayatürk, öğrencilerin bu bölümlerde okumaları için, bu bölüme devam edip organize sanayi bölgesine ve özellikle orta ölçekteki iş yerlerine büyük katkı sağlaması için çok önemli adımların atıldığını ve burada öğrenim gören öğrencilerin ciddi manada özendirildiğini ve bu bağlamda bugüne kadar 5 tane lisenin mevcut olduğunu ve bundan sonra bu liselerin sayısının artırılarak aynı zamanda daha kaliteli hâle getirilmesi için de hükümetimizin önemli bir çabası olduğunu kaydetti. "AK Parti'nin on yıllık döneminde Anadolu Kaplanları ayağa kalktı"AK Parti'nin on yıllık hükûmeti döneminde Anadolu'da orta ölçekteki iş gruplarının da İstanbul sermayesiyle mücadele edebilir, rekabet edebilir, aynı zamanda Türkiye ekonomisine çok ciddi katkı sunabilir hâle geldiğine değinen Kayatürk, bugün birçok insan için Güney Afrika'daki mücadeleden sonra gelen reformun çok büyük bir reform olduğunun kabul edildiğini ancak  Anadolu insanının ortaya koyduğu reformun son on yıllık dönemde Anadolu Aslanlarının, Anadolu Kaplanlarının, özellikle AK Parti Hükûmetiyle beraber ayağa kalktıklarını ve varlık sebeplerini tam anlamıyla ortaya koyup çok ciddi rekabet ettiklerinden memnuniyet duyduklarını ifade etti. vanhaber, van, haber, van haber ak parti, mhp, burhan kayatürk, eleştiri
Haber/Vansesi
AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk,  MHP'nin Mesleki ve Teknik Eğitim konusunda yapmış olduğu öneri aleyhinde Meclis Genel Kurulunda bir konuşma yaptı.
AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, 30 Mayıs Perşembe günü Mecliste yapılan Genel Kurulda, MHP grubunun Mesleki ve Teknik Eğitim konusu üzerine yapmış oldukları önerinin ardından, söz konusu öneri aleyhinde konuşmak üzere  AK Parti grubu adına söz alarak,  dünya genelindeki istatistiki verileri de kullanarak etkileyici bir konuşma gerçekleştirdi.
"Önceliğimiz Mesleki ve Teknik Eğitimin Niteliğini Arttırmaktır"
Önceliklerinin, batılı ülkelerin nüfusuna oranla çok daha genç olan Türkiye nüfusuna mesleki ve teknik eğitimde gerekli bilgi, beceri ve yetkinliği kazandırmak olduğunu ifade eden Kayatürk. bu kapsamda hazırlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi Eylem Planı 2013-2017, Dokuzuncu Kalkınma Planı, şûra kararları ve hükûmet programları mesleki ve teknik eğitim verilerinin önem ve önceliğini yansıtacak şekilde hazırlanmış olduğunu ifade etti.
Bu konuda OECD 2010 verilerine dikkati çeken Kayatürk, verilere göre ortaöğretim düzeyinde mesleki ve teknik eğitimin  Kanada'da yüzde 5,6; Japonya'da yüzde 22,6; Kore'de yüzde 23,7; Almanya'da yüzde 51,5; Hollanda'da yüzde 67; Avusturya'da yüzde 76,7; İtalya'da yüzde 60; Fransa'da yüzde 44,3'tür; OECD ortalaması yüzde 46, 21 AB ülkesi ortalaması yüzde 52,8 ve  Türkiye'de ise bu oranın yüzde 42,9 olduğunu  sözlerine ekledi.
28 Şubat Mesleki ve Teknik eğitime büyük darbe vurdu!
28 Şubatta yerle bir olan ortaöğretimdeki mesleki ve teknik eğitime dikkatleri çeken Kayatürk,  2001-2002 eğitim ve öğretim yılında mesleki ve teknik eğitimin ortaöğretim içindeki payı, açık öğretim öğrencilerini çıkardığımızda 28,9 iken 2011-2012 döneminde yüzde 47,95'e çıkarıldığını ve 2010-2014 Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı'nda hedeflediğimiz yüzde 50'lik bir orana 2012'de yaklaşılmış olduğunu belirtti.
Milletvekili Kayatürk; AK Parti iktidarı öncesi hükûmetlerin imam-hatip liselerini kapatmak için meslek liselerini kapattığını, bunun sonucunda insanımızın mesleksiz bir hâle getirildiğinin de çok açık bir şekilde görüldüğünü ifade ederek,  bu yöntemlerle amaçlananın imam-hatip liselerinin kapatılması olmuş olsa da  bütün meslek liselerinin bu darbeye maruz  kaldığının herkes tarafından çok iyi bilindiğini vurgulayan Kayatürk, "AK Parti iktidara gelene kadar  hepimizin ortak olarak kabul ettiği bir şey var ki, bu dönemde meslek liselerine vurulan darbeyle hem orta ölçekteki teknolojinin hem de OSB'lerin geri gittiği, buralara insan yetiştirilmediği ve yetiştirilemeyen insanlarla ekonomimizin çok ciddi manada ilerleyemediği görülmektedir" dedi. 
"Meslek liseleri ve Genel liseler arası puan adaletsizliği ortadan kaldırılmıştır"
Konuşmasında Öğretmen atamalarına da değinen Kayatürk;  Millî Eğitim Bakanlığı olarak mesleki ve teknik eğitimde görev alacak öğretmenlerle ilgili çalışmalar devam etmekte olup mevcut durum itibarıyla mesleki ve teknik öğretmenlerin doluluk oranının yüzde 90'ın üzerinde olduğunu ve 7/8/1997 tarihinde resmî gazetede yayınlanan teknik öğretmenler için düzenlenecek mühendislik programının uygulama esas ve usulleriyle ilgili, lise üstü dört yıl sürekli yüksek teknik öğretim suretiyle teknik öğretmen olanların iki yarı yıl eğitim alarak mühendis olmalarının sağlandığını ifade etti.
İş uzmanlığı noktasında atılan adımlara da Genel Kurula hitabında değinen Kayatürk,  bu adımlarla teknik eğitim fakültesi mezunlarının iş güvenliği uzmanlığı yetkilerinin yönetmelikle güvence altında olduğunu,  2010 yılında azaltılan katsayı uygulamasının, 2011 yılında sona erdiğini, böylelikle meslek liseleri ve genel liseler arası puan adaletsizliğinin AK Parti tarafından ortadan kaldırıldığının gözden kaçırılmamasının önemli olduğunu vurguladı.
"OSB'lere Yeni Meslek Liseleri Açılması Konusunda Çabalarımız Devam Ediyor"
Organize Sanayi Bölgelerin'de açılan mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören öğrenciler için 2012-2013 döneminden başlamak üzere Millî Eğitim Bakanlığı ve  Maliye Bakanlığının iş birliği içinde olduğunu belirten Kayatürk, öğrencilerin bu bölümlerde okumaları için, bu bölüme devam edip organize sanayi bölgesine ve özellikle orta ölçekteki iş yerlerine büyük katkı sağlaması için çok önemli adımların atıldığını ve burada öğrenim gören öğrencilerin ciddi manada özendirildiğini ve bu bağlamda bugüne kadar 5 tane lisenin mevcut olduğunu ve bundan sonra bu liselerin sayısının artırılarak aynı zamanda daha kaliteli hâle getirilmesi için de hükümetimizin önemli bir çabası olduğunu kaydetti.
"AK Parti'nin on yıllık döneminde Anadolu Kaplanları ayağa kalktı"
AK Parti'nin on yıllık hükûmeti döneminde Anadolu'da orta ölçekteki iş gruplarının da İstanbul sermayesiyle mücadele edebilir, rekabet edebilir, aynı zamanda Türkiye ekonomisine çok ciddi katkı sunabilir hâle geldiğine değinen Kayatürk, bugün birçok insan için Güney Afrika'daki mücadeleden sonra gelen reformun çok büyük bir reform olduğunun kabul edildiğini ancak  Anadolu insanının ortaya koyduğu reformun son on yıllık dönemde Anadolu Aslanlarının, Anadolu Kaplanlarının, özellikle AK Parti Hükûmetiyle beraber ayağa kalktıklarını ve varlık sebeplerini tam anlamıyla ortaya koyup çok ciddi rekabet ettiklerinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve vansesigazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.