Gelir İdaresi Başkanlığı, e-belge uygulamasında değişiklikler yaptı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve vergi usul kanunu genel tebliğinde değişiklik yapan tebliğe göre, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükelleflere 1 Temmuz'dan itibaren e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, bazı zorunlu e-belge uygulamalarında düzenlemeler yaptı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve vergi usul kanunu genel tebliğinde değişiklik yapan tebliğe göre, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükelleflere 1 Temmuz'dan itibaren e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu getirildi.

Tebliğle, 2020 yılı başında itibaren e-irsaliye uygulamasına geçiş süreci başlayan mükellefler arasında yer alan demir, çelik ürünlerinin imal, ithal veya ihracını gerçekleştirenler için getirilen e-irsaliye düzenleme zorunluluğu kaldırıldı.

Aynı hüküm uyarınca, bu kapsamda e-irsaliye düzenleme zorunluluğu bulunan, 25 milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı veya satışları ile gayrisafi iş hasılatına sahip mükellefler, sevk irsaliyelerini Temmuz ayı başından itibaren tebliğle belirlenen istisnai durumlar haricinde, e-İrsaliye olarak düzenlemeleri ve kayıtlı kullanıcılardan e-İrsaliye olarak almaları zorunlu olacak.

e-Döviz Alım-Satım Belgesi uygulaması dahilinde olan döviz alım ve satım faaliyetinde bulunan yetkili müesseselerin yanı sıra ilgili mevzuat gereğince döviz alım-satım belgesi düzenleyebilen tüm mükelleflere de uygulamaya dahil olma zorunluluğu getirildi.

Tebliğe eklenen "e-Adisyon Uygulaması" başlıklı maddeye göre, Gelir İdaresi Başkanlığı, adisyon belgesi düzenleyen hizmet işletmelerine, yıllık veya aylık satış hasılatı tutarlarını dikkate alarak, geçiş hazırlıkları için en az 3 ay geçiş süresi vermek ve yazılı bildirim ya da ebelge.gib.gov.tr adresinde duyurmak suretiyle e-Adisyon uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkili olacak. Hüküm gereğince, yazılı bildirim veya duyuru yapılan mükelleflerin yazılı bildirim ve duyuruda belirtilen süreler içinde e-Adisyon uygulamasına dâhil olmaları gerekiyor.

Reuters

Bakmadan Geçme