Engellilerin sorunları Van'da konuşuldu

Avrupa Birliği Başkanlığı ve sivil toplum sektörünün desteklediği 'İşitme Engelli STK'ları Birlikte 'projesi Türkiye'nin yedi bölgesinden 14 İşitme ve sağır alanında çalışan sivil toplum kuruluşları Van'da altıncı kez bir araya gelerek engellilerin sorunlarını konuştu.

Yalçın Arpa

2019 yılında kurulan ve Van İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği (VİED), İstanbul İşitme Engelliler Derneği’nin ortak yürüttükleri çalışmayla engellilerin sorunlarını çözmek için çalışan işitme ve sağır alanında çalışan sivil toplum kuruluşları Van’da altıncı kez bir araya geldi.

Toplantıda şu açıklamalara yer verildi; “

Ne yapmalı, çözüm yolları nelerdir?

- İşitme ve sağır engellilere yönelik toplumsal algının değiştirilmesi gereklidir. Engellilerin haklardan eşit yararlanması, toplumun engellilere sunacağı bir lütuf ya da fedakârlık değil, temel bir insanlık vazifesidir.

-Toplumun işitme ve sağır engelliye insan hakları temelli, fırsat eşitliğini sağlamayı amaç edinen yaklaşımı yönünde çalışması gereklidir, aile eğitiminin önemli olduğu bu konuda aile eğitiminin artırılması gereklidir.

-Hak mücadelesi toplumun tüm kesimlerinin katılıyla gerçekleştirilmedir.

İşitme ve sağır Engelliler konusunda faaliyet gösteren STK’ların yardım temelli çalışmadan hak temelli çalışmaya geçiş yapması gereklidir.

-Yapılacak çalışmalar ile işitme ve sağır engellilere merhamet ve acıma bakış açısının olmaması gereklidir.

-Erişilebilirlik şarttır.

-İşitme ve sağır engellilerin istihdamına yönelik çalışmalar özel sektörde ve kamuda artırılmalıdır.

Engelli aktivisti Süleyman Akbulut’un moderatörlüğünde yaptığı toplantıda Van Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanlığı engelliler için lojistik araç desteğinde bulundu. Toplantıya Van İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği (VİED) Yasal Temsilcisi Filiz Yörükoğlu’nun yanı sıra birçok engelli derneği temsilcisi katıldı.

Bakmadan Geçme