Eleman aranıyor

El becerisine hâkim ekip çalışması yapabilen elemana ihtiyaç vardır.