Edremit'inde artık bir kitabı var

Editörlüğünü Prof. Dr. Suvat Parin'in yaptığı, Edremit Belediyesi tarafından bastırılan, Edremit'in tarihsel, nüfusu, arkeolojik, sosyolojik, kültürel, coğrafi, turizm, ekonomi, biyolojik çeşitlilik gibi birçok yönünü bilimsel veriler ışığında okurlarıyla buluşturan Bir Sahil Şehri Edremit kitabı gazetemiz imtiyaz sahibi Erdal Perihan ve Sosyolog Siyaset Bilimci Prof. Dr. Ahmet Özer'e hediye edildi.

Edremit'inde artık bir kitabı var
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Edremit Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Serkan Aslan, gazetemizi ziyaret ederek, imtiyaz sahibi Erdal Perihan’a ve Sosyolog Siyaset Bilimci Prof. Dr. Ahmet Özer’e Bir Sahil Şehri Edremit kitabını hediye etti.

253 sayfadan oluşan kitapta Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Prof. Dr. Suvat Parin, Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, Dr. Emin Dalmış, Van Kültür ve Turizm eski müdürü Erol Uslu, Van YYÜ Öğretim Üyesi M. Murat Oto, Van YYÜ Araştırma Görevlisi Ali Rıza Kılıç, Prof. Dr. Atilla Durmuş, Dr. Hasan Sayın, Araştırma Görevlisi Ezgi Bayram Öz ve Marmara Üniversitesi Araştırma Görevlisi Samiye Erol Alkan’ın Edremit’le ilgili yazıları yer almaktadır.

“EDREMİT’İN GELECEĞİNE IŞIK TUTACAK”

Edremit’in geleceğine ışık tutacak olan kitabın Editörü Prof. Dr. Suvat Parin söz konusu kitabın ön sözünde “Türkiye'de kentlerin göz ardı edilmiş tarihsel, arkeolojik, kültürel, toplumsal ve ekolojik yapıları son yıllarda yapılan çok sayıda çalışmayla gün yüzüne çıkmaya başladı. Kent incelemeleri ile ilgili çalışmaların artmasına karşın bir tarih koridoru özelliğine sahip Türkiye'nin bu anlamda keşfedilmeyi bekleyen çok zengin bir potansiyeli bulunmaktadır. Van'ın Edremit ilçesi söz konusu yerleşim yerlerinden biridir. Tarih boyunca sayfiye ve mesire alanları, bahçeleri, Şamram Kanalı, Van Gölü'ne nazır konumu ile yavaş şehir yaşamın simgesi olan Edremit'in bu anlamda ortaya konulmayı bekleyen zengin bir mirası bulunmaktadır. Tarihin farklı dönemlerinde Alniunu, Ardamad/Ardamed, Erdemid, Sarmansuyu, Gümüşdere ve Edremit isimlerini almış, kökeni binlerce yıl öncesine dayanan tarihsel mirası, ünik ekolojik yapısı, geniş ve zengin kültürel birikimi olan Edremit'i farklı yönleriyle ortaya koyan kaynaklar oldukça sınırlıdır. Edremit'in yazılı kaynaklara dayanan bir kent belleği bulunmamaktadır. Oysaki sosyolojik, tarihsel, arkeolojik, coğrafi, jeolojik, kültürel, iktisadi ve demografik kaynaklar bir yerleşim yerinin hem tarihini, kimliğini ve değişimini anlamada hem de gelişimini planlamada önemli bir yer tutmaktadır. Bu kitap, Edremit'in tarihsel geçmişine, toplumsal yapısına ve tozlanan kent belleğine mütevazı bir katkıyı sunmayı amaçlamaktadır. Son yarım asırda Edremit'in demografik yapısı ve toplumsal dokusu değiştiği gibi Van kent merkeziyle olan ilişkisi de önemli ölçüde farklılaştı. Edremit coğrafi konumuyla bugün Van'ın konut aksının yeni adresi olduğu gibi sahiliyle de Van kent merkezinde yaşayanların büyük bir kısmının günübirlik yaz keyfini çıkardığı en önemli merkezdir. Bu bakış açısıyla Edremit Van'a bakar, içinden Şamram akar dizeleriyle başlayan türkünün işaret ettiği yön büyük oranda değişmiştir. Van'ın birçok açıdan yüzü Edremit’te dönmüştür, artık Van Edremit’e bakmaktadır. Herşey aslına rücu eder sözü belki insan için söylenmiştir fakat ifadenin Edremit içinde kullanılmasında bir beis olmayacağı düşüncesindeyim. Bugün fark edilen Edremit'in bu özgün özüdür. Bu eser bu yönüyle Edremit'in değişen ve dönüşen çehresine ilişkin tarihe düşülmüş bir kayıttır” ifadelerine yer verdi.

“KİTABIN BASIMINDA EMEK VEREN HERKESE TEŞEKKÜRLER”

Önsözün devamında, “Mekân-insan ilişkisinin bir gereği olarak her yerleşim yeri, ev sahipliğinden ötürü her sakininden imkân ölçüsünde inşasına ve imarına yönelik farklı türden katkılar sunmasını bekler. Edremit'in, beni yaşadığım yere karşı vefalı olmaya davet eden ve gün geçtikçe artan sessiz çağrıları zihnimde bir kitap fikrine dönüştü. Tarihsel, sosyolojik, kültürel ve ekolojik açıdan Edremit'in nasıl bir yer olduğuna ilişkin öncü bir çalışma niteliği taşıyan bu kitap fikrinin somut hâle gelmesinde çok sayıda kişinin emeği bulunmaktadır. Edremit'in kayıp parçalarını bir araya getiren bölüm yazarlarından Prof. Dr. Atilla Durmuş'a, Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu'na, Dr. Öğretim Üyesi Numan Ertaş'a, Öğretim Görevlisi Murat Oto'ya, Dr. Emin Dalmış'a, Erol Uslu'ya, Samiye Erol Alkan'a, Arş. Gör. Hasan Sayınʼa, Arş. Gör. Ali Rıza Kılıç'a ve Arş. Gör. Ezgi Bayram Öz'e katkılarından dolayı çok teşekkür ederim. Kitaba verdiği destek ve katkılar için Edremit Belediye Başkanı Av. İsmail Say için ayrı bir parantez açmak istiyorum. Vizyonu, günümüz dünyasına hitap eden yüzü, kent meselelerine olan duyarlılığı ve özellikle de kültürel çalışmalara dönük olumlu ve destekleyici yaklaşımı bu kitabın ortaya çıkmasında önemli bir yer tutmuştur. Edremit Belediye Başkanı İsmail Say bunun yanında kitaba kendi deneyimlerini aktaran, Edremit'teki dönüşümü anlatan önemli bir yazıyla da katkıda bulundu. Kendisine müteşekkirim. Bu kitapta yer alan birtakım bilgilerin sağlanmasında, düzenlenmesinde kolaylaştırıcı rolleri ve yadsınamaz katkıları olan Ercan Karahan, Münir Kıyat, Necat İlli, Ahmet İlli, Vedat İlli, Metin Çakman, Eylem Demir, Hatice Küçükkaya, Olgun Öztürk, Fatma Kılıç, Fatih Baynal, Sakine Yıldız, Metin Eren, Serkan Aslan ve Rıdvan Süslü'ye de içten teşekkür ederim” dedi.

Edremit’in tarihsel ve toplumsal kimliğinde çok önemli bir yer tutacak ‘Bir Sahil Şehri Edremit’ kitabında şu bölümler yer almaktadır: Dünden Bugüne Edremit, Sosyoekonomik Açıdan Edremit, Edremit’in Taşınmaz Kültür Mirası, Edremit Tarihi Üzerine Bir Değerlendirme, Minua (Şamran) Kanalı ve Tariria Bahçesi, Arşivlerde Unutulmuş Edremit Halk Kültüründen Örnekler, Edremit’te Göç Hareketleri ve Nüfus, Edremit’in Biyolojik Çeşitliliği, Edremit’in Tarım ve Hayvancılık Potansiyeli, Edremit’in Coğrafi Özellikleri, Edremit’in Mahalleleri Üzerine Bir Değerlendirme, Edremit’in Turizm Potansiyeli ve Edremit’in Bibliyografisi.

Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Erdal Perihan, Edremit Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Serkan Aslan’a, nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti. HABER: BURHAN ERGİN

Bakmadan Geçme