Güncel (İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 19.06.2015 - 18:10, Güncelleme: 15.10.2020 - 08:20

Edremit Belediyesi Kadın veri Tabanını Açıkladı

 

Edremit Belediyesi Kadın veri Tabanını Açıkladı

Edremit Belediyesi Kadın Politikaları Müdürlüğü ilçede yaşayan kadınların sosyo-ekonomik durumuna ilişkin yürüttüğü çalışmalar neticesin elde ettiği veri tabanı analizini kamuoyuyla paylaştı.
Kadın Politikaları Müdürlüğü bünyesinde bulunan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Birimi, Kadın Eğitim Birimi ve Kadın Ekonomisini Geliştirme Birimi”nin yaptığı saha çalışması neticesinde elde ettiği veri tabanı analizi Edremit Belediyesi Toplantı ve Konferans Salonu'nda düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşıldı. Düzenlenen basın toplantısına Edremit Belediye Eş Başkanı Sevil Rojbin Çetin, Edremit Belediyesi kadın meclis üyeleri, KJA aktivistleri, Van Büyükşehir Kadın Daire Başkanı Sevgi Öztunç, Kadın Yaşam Merkezi çalışanları, HDP ve DBP'nin kadın eş başkanları, Demokratik Mahalle Meclislerinin kadın yöneticilerinin, yanı sıra çok sayıda kadın katıldı. Basın toplantısında ilk olarak konuşan Edremit Belediye Eş Başkanı Sevil Rojbin Çetin, demokratik, ekolojik kadın özgürlükçü belediyecilik paradigmayla hizmet üreten DBP'li belediyelerin yaşamın tüm alanlarında olduğu gibi eril zihniyet tarafından daimi bir şekilde sömürüye tabi tutulan kadına yönelik gerçekleştirilen her türlü şiddete dur demek için de çalışmalarını yoğunluklu sürdürdüğünü söyledi. Eşit temsiliyet ve demokratik bir yaşamı şiar edindiklerin belirten Çetin, DBP'li belediyeler olarak eş başkanlık sistemiyle yaşamın tüm alanlarında bu paylaşımı ve ortaklaşmayı var etmek adına aile hayatında özgür eş yaşamın da temellerini atabilecek ve hayata geçirebilecek bir çalışma sistematiği önüne koyduklarını belirtti. “EDREMİT'TE KADINLAR YAŞAMIN TÜM ALANLARINA DAHİL OLARAK EŞİT VE ÖZGÜR BİR YAŞAMI YENİDEN ÖRECEKLER”Edremit Belediyesi olarak şimdiye kadar yaptıkları tüm çalışmaları düzenledikleri geniş kapsamlı halk toplantılarıyla beraber eksiğiyle fazlasıyla kamuoyuyla paylaşmayı ilke edindiklerini ifade eden Çetin, Edremit'te kadının yaşadığı sosyo-ekonomik sorunlara ilişkin yaptıkları çalışmaları da kamuoyuyla paylaşmayı esas bildiklerini dile getirdi. Kadın özgürlükçü paradigma esası üzerinden; yaşamın tüm alanlarında yok sayılan, şiddet uygulanan, emeği sömürülen ve insani tüm yönleriyle aşağılanan kadının yeniden yaşamın tüm alanlarına dahil etmek ve yok edilen değerlerine, üretkenliğiyle buluşması için mücadele ettiklerini belirten Çetin, bunun için de belediye bünyesinde kurdukları Kadın Politikaları Müdürlüğü'nün tüm birimleriyle çalışma yürüttüklerini aktardı. Edremit'te kadınların yaşamın tüm alanlarına dahil olarak eşit ve özgür bir yaşamı yeniden öreceklerini belirten Çetin, Edremit Belediyesi olarak kentte bulunan tüm kurum kuruluşlara iş birliği çağrısı yaptıklarını ve her türlü sorunun çözümünde ortaklaşmaya çağrı yaptı. Çetin'in konuşmasının ardından Kadın Politikaları Müdürlüğü'nün Edremit'te yaşayan kadınların sosyo-ekonomik durumuna ilişkin yapmış olduğu veri tabanının analizinin açıklanmaya başlandı. Kadın Politikaları Müdürü Sabriye Kanat ve belediyenin sosyoloğu Nurgül Başdinç yapılan veri tabanı analizine ilişkin bilgilendirmede bulundu. Şimdiye kadar Edremit'e bağlı mahallelerde yaptıkları pratik saha çalışmaları neticesinde ilk etapta kadın sorunlarının tespitine ilişkin bir fizibilite çalışmasının yürütüldüğü açıklandı. Yapılan çalışmalarda kentte yaşayan kadınların sosyo-ekonomik durumu, kadına yönelik geliştirilen şiddetin boyutları, kültür-sanat ve eğitim durumu, iş ve meslek edinmedeki yaşanan sıkıntıların tespitleri sonucunda veri tabanı analizi hazırlandığı belirtildi. Şimdiye kadar kadın sağlığı eğitim seminerleri, mahallelerde çat kapı kadın sorunlarını tespit ve önerileri benzeri çalışmaların yürütüldüğü bilgisi verilerek, bununla beraber kadının daraltılmış yaşam alanlarını yeniden nasıl bir yol yöntem izlenerek düzeltileceğine ilişkin Kadın Politikaları Müdürlüğü bünyesinde çalışan psikolog, sosyologlar eşliğinde bir yapılan saha çalışması sunucunda elde edilen verilerle sorunların çözümüne ilişkin stratejik planlamaya gidildiğini aktarıldı.Yapılan saha araştırmaları neticesinde kadınların yaşadıkları sorunlara ilişkin elde edinilen sonuçlar üzerinden; Edremit Belediye Kadın Politikarı Müdürlüğü olarak yapacakları çalışmalar aşağıdaki şekilde sıralanmıştır. Bu çerçevede, kadınları bilinçlendirme amaçlı broşürler hazırlayıp, kadının kendisini ve bedenini tanıması şiddet türlerini bilmesi amacıyla 20 mahallede seminerler düzenleyip, bu birime başvuran ailelere danışmanlık hizmeti sunulacak. Kadın Daire Başkanlığı bünyesinde, kadına yönelik şiddetle mücadele amaçlı 'Çağrı Merkezi' ( Alo şiddet hattı ) kurulacaktır. Sağlık ve eğitim alanındaki çalışmalarına devam eden Kadın Politikaları Müdürlüğüne bağlı kadın eğitim birimi daha önce başlattıkları sağlık taraması ve sağlık eğitimlerine devam edilecek, kadınlara hukuk danışmanlığı ile ilgili belirlenen mahallerde seminer düzenlenecek, toplumsal cinsiyet ve hukuk danışmanlığı ile ilgili seminerler devam edecektir. Kadınlara ekonomik özgürlük kazandırmayı amaç edinen kadının ekonomisini geliştirme birimi; Dare Jiyane ‘Yaşam Ağacı’ projesi kapsamında oluşturulan alanda sebze üretiminin yapılması. Bu alanın kadınlara tahsis edilip üretime katılmalarının sağlanması amacıyla çiftçi seminerleri verilecek. İlçede yaşayan kadınların birlikte verimli vakit geçirmeleri için, sosyal tesisin yapılması için proje çalışmaları yürütülecek. Kadınlara halk eğitim işbirliğinde, fidan üretimi ve süs bitkileri yetiştiriciliği gibi konularında kurslar düzenlenecektir.Kadın Politikaları Müdürlüğü bir anket şirketi aracılığıyla yaptıkları kadın veri tabanını da açıkladı. Edremit ilçe sınırlarındaki mahallelerde yer alan 3011 hanedeki kadınlarla yüz yüze görüşmeler ile anket uygulandı. Araştırmaya katılan kadınların medeni durumlarına bakıldığında, %72,5’inin evli, %23,6’sının bekâr, %0,9’unun boşanmış,%3’ünün eşinin ölmüş olduğu görüldü. Kadınların %38,3’ü isteyerek evlenmediğini ve dışsal baskılar sonucu evlendiğini, %61,7’si ise isteyerek evlendiğini aktarmıştır.Kadınların evlilik yaşlarına bakıldığında %11,8’i 10-15 yaş arasında evlendiğini, %25,6’sı 16-18 yaş arasında evlendiğini belirtmiştir. Bunun yanında %30,6’sı 19-24 yaş arasında, %8’i 25-34 yaş aralığında ve %0,4’ü 35 yaşının üzerindeyken evlenmiştir. Bu bulgular özellikle bölgenin en önemli sorunlarından biri olan “çocuk gelin” sorunu açısından önemlidir. Günümüzde feminist çalışmalar “çocuk gelin” yani çocuk yaşta evlilik olgularını “sapkın davranışlar” arasında görmekte ve pedofili olarak tanımlamaktadır. Araştırma grubunda yer alan kadınların eğitim durumlarına bakıldığında %27,9’u okuryazar olmadığını, %9,9’u diplomasız okuryazar olduğu gözlenirken, %27,6’sı ilkokul, %17,3’ü ortaokul, %13,9’u lise, %7,1’i üniversite/yüksekokul ve %0,5’ii lisansüstü eğitim aldığını bildirmiştir.Kadınların istihdam durumlarına bakıldığında kadınların %2,5’i devlet memuru, %0,6’sı özel sektör çalışanı, %1,3’ü işçi, %0,5’i esnaf, %0,1’i profesyonel meslek ‘mimar, avukat, dr’, %0,5’i emekli, %12,7’si öğrenci olduğunu aktarmışken, %80,1’i gelir getiren bir işte çalışmadığını ve ev kadını olduğunu belirtmiştir.
Edremit Belediyesi Kadın Politikaları Müdürlüğü ilçede yaşayan kadınların sosyo-ekonomik durumuna ilişkin yürüttüğü çalışmalar neticesin elde ettiği veri tabanı analizini kamuoyuyla paylaştı.

Kadın Politikaları Müdürlüğü bünyesinde bulunan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Birimi, Kadın Eğitim Birimi ve Kadın Ekonomisini Geliştirme Birimi”nin yaptığı saha çalışması neticesinde elde ettiği veri tabanı analizi Edremit Belediyesi Toplantı ve Konferans Salonu'nda düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşıldı. Düzenlenen basın toplantısına Edremit Belediye Eş Başkanı Sevil Rojbin Çetin, Edremit Belediyesi kadın meclis üyeleri, KJA aktivistleri, Van Büyükşehir Kadın Daire Başkanı Sevgi Öztunç, Kadın Yaşam Merkezi çalışanları, HDP ve DBP'nin kadın eş başkanları, Demokratik Mahalle Meclislerinin kadın yöneticilerinin, yanı sıra çok sayıda kadın katıldı.

Basın toplantısında ilk olarak konuşan Edremit Belediye Eş Başkanı Sevil Rojbin Çetin, demokratik, ekolojik kadın özgürlükçü belediyecilik paradigmayla hizmet üreten DBP'li belediyelerin yaşamın tüm alanlarında olduğu gibi eril zihniyet tarafından daimi bir şekilde sömürüye tabi tutulan kadına yönelik gerçekleştirilen her türlü şiddete dur demek için de çalışmalarını yoğunluklu sürdürdüğünü söyledi. Eşit temsiliyet ve demokratik bir yaşamı şiar edindiklerin belirten Çetin, DBP'li belediyeler olarak eş başkanlık sistemiyle yaşamın tüm alanlarında bu paylaşımı ve ortaklaşmayı var etmek adına aile hayatında özgür eş yaşamın da temellerini atabilecek ve hayata geçirebilecek bir çalışma sistematiği önüne koyduklarını belirtti.

“EDREMİT'TE KADINLAR YAŞAMIN TÜM ALANLARINA DAHİL OLARAK EŞİT VE ÖZGÜR BİR YAŞAMI YENİDEN ÖRECEKLER”
Edremit Belediyesi olarak şimdiye kadar yaptıkları tüm çalışmaları düzenledikleri geniş kapsamlı halk toplantılarıyla beraber eksiğiyle fazlasıyla kamuoyuyla paylaşmayı ilke edindiklerini ifade eden Çetin, Edremit'te kadının yaşadığı sosyo-ekonomik sorunlara ilişkin yaptıkları çalışmaları da kamuoyuyla paylaşmayı esas bildiklerini dile getirdi. Kadın özgürlükçü paradigma esası üzerinden; yaşamın tüm alanlarında yok sayılan, şiddet uygulanan, emeği sömürülen ve insani tüm yönleriyle aşağılanan kadının yeniden yaşamın tüm alanlarına dahil etmek ve yok edilen değerlerine, üretkenliğiyle buluşması için mücadele ettiklerini belirten Çetin, bunun için de belediye bünyesinde kurdukları Kadın Politikaları Müdürlüğü'nün tüm birimleriyle çalışma yürüttüklerini aktardı. Edremit'te kadınların yaşamın tüm alanlarına dahil olarak eşit ve özgür bir yaşamı yeniden öreceklerini belirten Çetin, Edremit Belediyesi olarak kentte bulunan tüm kurum kuruluşlara iş birliği çağrısı yaptıklarını ve her türlü sorunun çözümünde ortaklaşmaya çağrı yaptı.

Çetin'in konuşmasının ardından Kadın Politikaları Müdürlüğü'nün Edremit'te yaşayan kadınların sosyo-ekonomik durumuna ilişkin yapmış olduğu veri tabanının analizinin açıklanmaya başlandı. Kadın Politikaları Müdürü Sabriye Kanat ve belediyenin sosyoloğu Nurgül Başdinç yapılan veri tabanı analizine ilişkin bilgilendirmede bulundu. Şimdiye kadar Edremit'e bağlı mahallelerde yaptıkları pratik saha çalışmaları neticesinde ilk etapta kadın sorunlarının tespitine ilişkin bir fizibilite çalışmasının yürütüldüğü açıklandı. Yapılan çalışmalarda kentte yaşayan kadınların sosyo-ekonomik durumu, kadına yönelik geliştirilen şiddetin boyutları, kültür-sanat ve eğitim durumu, iş ve meslek edinmedeki yaşanan sıkıntıların tespitleri sonucunda veri tabanı analizi hazırlandığı belirtildi. Şimdiye kadar kadın sağlığı eğitim seminerleri, mahallelerde çat kapı kadın sorunlarını tespit ve önerileri benzeri çalışmaların yürütüldüğü bilgisi verilerek, bununla beraber kadının daraltılmış yaşam alanlarını yeniden nasıl bir yol yöntem izlenerek düzeltileceğine ilişkin Kadın Politikaları Müdürlüğü bünyesinde çalışan psikolog, sosyologlar eşliğinde bir yapılan saha çalışması sunucunda elde edilen verilerle sorunların çözümüne ilişkin stratejik planlamaya gidildiğini aktarıldı.
Yapılan saha araştırmaları neticesinde kadınların yaşadıkları sorunlara ilişkin elde edinilen sonuçlar üzerinden; Edremit Belediye Kadın Politikarı Müdürlüğü olarak yapacakları çalışmalar aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

Bu çerçevede, kadınları bilinçlendirme amaçlı broşürler hazırlayıp, kadının kendisini ve bedenini tanıması şiddet türlerini bilmesi amacıyla 20 mahallede seminerler düzenleyip, bu birime başvuran ailelere danışmanlık hizmeti sunulacak. Kadın Daire Başkanlığı bünyesinde, kadına yönelik şiddetle mücadele amaçlı 'Çağrı Merkezi' ( Alo şiddet hattı ) kurulacaktır.

Sağlık ve eğitim alanındaki çalışmalarına devam eden Kadın Politikaları Müdürlüğüne bağlı kadın eğitim birimi daha önce başlattıkları sağlık taraması ve sağlık eğitimlerine devam edilecek, kadınlara hukuk danışmanlığı ile ilgili belirlenen mahallerde seminer düzenlenecek, toplumsal cinsiyet ve hukuk danışmanlığı ile ilgili seminerler devam edecektir.

Kadınlara ekonomik özgürlük kazandırmayı amaç edinen kadının ekonomisini geliştirme birimi; Dare Jiyane ‘Yaşam Ağacı’ projesi kapsamında oluşturulan alanda sebze üretiminin yapılması. Bu alanın kadınlara tahsis edilip üretime katılmalarının sağlanması amacıyla çiftçi seminerleri verilecek. İlçede yaşayan kadınların birlikte verimli vakit geçirmeleri için, sosyal tesisin yapılması için proje çalışmaları yürütülecek. Kadınlara halk eğitim işbirliğinde, fidan üretimi ve süs bitkileri yetiştiriciliği gibi konularında kurslar düzenlenecektir.
Kadın Politikaları Müdürlüğü bir anket şirketi aracılığıyla yaptıkları kadın veri tabanını da açıkladı. Edremit ilçe sınırlarındaki mahallelerde yer alan 3011 hanedeki kadınlarla yüz yüze görüşmeler ile anket uygulandı.

Araştırmaya katılan kadınların medeni durumlarına bakıldığında, %72,5’inin evli, %23,6’sının bekâr, %0,9’unun boşanmış,%3’ünün eşinin ölmüş olduğu görüldü. Kadınların %38,3’ü isteyerek evlenmediğini ve dışsal baskılar sonucu evlendiğini, %61,7’si ise isteyerek evlendiğini aktarmıştır.
Kadınların evlilik yaşlarına bakıldığında %11,8’i 10-15 yaş arasında evlendiğini, %25,6’sı 16-18 yaş arasında evlendiğini belirtmiştir. Bunun yanında %30,6’sı 19-24 yaş arasında, %8’i 25-34 yaş aralığında ve %0,4’ü 35 yaşının üzerindeyken evlenmiştir. Bu bulgular özellikle bölgenin en önemli sorunlarından biri olan “çocuk gelin” sorunu açısından önemlidir. Günümüzde feminist çalışmalar “çocuk gelin” yani çocuk yaşta evlilik olgularını “sapkın davranışlar” arasında görmekte ve pedofili olarak tanımlamaktadır.

Araştırma grubunda yer alan kadınların eğitim durumlarına bakıldığında %27,9’u okuryazar olmadığını, %9,9’u diplomasız okuryazar olduğu gözlenirken, %27,6’sı ilkokul, %17,3’ü ortaokul, %13,9’u lise, %7,1’i üniversite/yüksekokul ve %0,5’ii lisansüstü eğitim aldığını bildirmiştir.
Kadınların istihdam durumlarına bakıldığında kadınların %2,5’i devlet memuru, %0,6’sı özel sektör çalışanı, %1,3’ü işçi, %0,5’i esnaf, %0,1’i profesyonel meslek ‘mimar, avukat, dr’, %0,5’i emekli, %12,7’si öğrenci olduğunu aktarmışken, %80,1’i gelir getiren bir işte çalışmadığını ve ev kadını olduğunu belirtmiştir.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve vansesigazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.