DAKA'dan mali destek programı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından, Sanayi Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı ilan edildi.

Basın Bülteni

Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van illerinin tamamında uygulanacak olan program için tahsis edilen toplam kaynak tutarının 30 milyon TL olduğu açıklandı. Başarılı bulunan projelerin uygun maliyetlerinin %25’inden az ve %75’inden fazla olmayacak şekilde Ajans tarafından destekleneceği belirtildi. 

2022 yılı Sanayi Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’na TRB2 Bölgesinde faaliyet gösteren İl Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Kaymakamlıklar, Belediyeler, Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri, Küçük Sanayi Sitelerinin başvuru yapabilecekleri açıklandı.  Proje başvurularının tamamlanması için KAYS üzerinden alınan taahhütnamenin 10 Mart saat 17.00’a kadar e-imza ile imzalanması gerektiği ve taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile 10 Mart 2023 saat 17.00’a kadar Ajansa teslim edilmesi hususuna dikkat çekildi.

Bakmadan Geçme