Haber Girişi: 23.11.2013 - 11:46, Güncelleme: 15.10.2020 - 08:19

DAKA’dan 3. yenilenebilir enerji sempozyumu

 

DAKA’dan 3. yenilenebilir enerji sempozyumu

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) TRB2 Bölge Planında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda TRB2 Bölgesi (Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illeri)’nde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek ve özendirmek için “Yenilenebilir Enerji Sempozyumu-3” etkinliğini düzenliyor.
 Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) TRB2 Bölge Planında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda TRB2 Bölgesi (Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illeri)’nde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek ve özendirmek için “Yenilenebilir Enerji Sempozyumu-3” etkinliğini düzenliyor. 28 Kasım 2013 Perşembe günü Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi’nde “Yenilenebilir Enerji Sempozyumu”nda, yenilenebilir enerji teknolojilerindeki gelişmeler ve maliyetler, yatırımlarda finans kaynakları, lisanslı ve lisansız elektrik üretiminde mevzuatların yanı sıra, Türkiye ve özelde TRB2 Bölgesi’nin elektrik altyapısındaki mevcut durumu ve devam eden, planlanan yatırımlar. Ayrıca TRB2 Bölgesi’nin yenilenebilir enerji potansiyeli ve mevcut potansiyelin değerlendirilmesine yönelik geliştirilen stratejiler, yatırımlarda yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri gibi birçok konu masaya yatırılacak. Sempozyuma ulusal düzeyde önemli kamu ve özel sektör kurum kuruluşlarının üst düzey temsilcileri katılıyor.Van Valisi Aydın Nezih Doğan, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, DAKA Genel Sekreteri Dr. Emin Yaşar Demirci’nin yapacağı açılış konuşmalarının ardından sempozyuma konuşmacı olarak katılacak ve alanında uzman kişiler; Elektrik Piyasası Mevzuatında Son Gelişmeler, Türkiye’de Elektrik Üretiminin Gelişimi, Enerji Tüketiminde Verimlilik Çalışmaları ve Teşvikler, Türkiye’de Lisansız Elektrik Üretimi Yatırımları ve Lisansız Elektrik Üretiminde Bağlantı Anlaşması, TRB2 Bölgesi Elektrik Dağıtım Hatları Yatırımları Ve Dağıtımda Mevcut Sorunlar, Lisansız Elektrik Üretimi Yatırımları ve Sorunlar-Çözüm Önerileri, Lisanslı ve Lisansız Elektrik Üretiminde Su Kullanım Hakkı Anlaşması, Türkiye’de ve TRB2 Bölgesi’nde Jeotermal Enerji Potansiyeli ve Kullanımı, Rüzgar Enerjisi Teknolojisinde Son Gelişmeler ve Maliyetler, Hidroelektrik Santrallerde Maliyet Analizi ve Yapılabilirlik, Enerji ve Enerji Verimliliği Projelerinde Finansman Kaynakları, Dünyada ve Türkiye’de Güneş Enerjisi Kullanımı ve Gelişimi, Güneş Enerjisi Kullanımının Özendirilmesinde Üniversitenin Rolü ve Örnek Uygulama, 600 MW İlk GES Lisans Süreci Değerlendirmesi ve TRB2 Bölgesi’nin Durumu ve Geleceği, CSUN Fotovoltaik Panel Üretimi Ve Teknolojisi, TRB2 Bölgesinde Cell ve Modül Üretimi, Güneş Enerjisi Santrallerinde Yatırım ve İşletme Açısından İnvertör Seçimi, 1 MW Gücünde Lisansız Güneş Enerjisi Santral Fizibilitesi gibi konuları sunumla anlatacak. Yaklaşık 10 saat sürmesi beklenen sempozyumun sonunda soru cevap kısmının ardından DAKA Genel Sekreteri Dr. Emin Yaşar Demirci’nin sonuç bildirgesini okuduktan sonra program sona erecek.-SEMPOZYUMA KONUŞMACI OLARAK KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER KATILIYORSempozyuma konuşmacı olarak Lisansız Elektrik Üretimi Derneği Başkanı Yalçın Kıroğlu, DSİ Genel Müdürlüğü Hidroelektrik Enerjisi Başkan Yardımcısı R. Serkan Karakuş, MTA Genel Müdürlüğü Enerji Hammadde Etüt ve Aramı Dairesi Başkanı İsmail Kara, TURKWIND A.Ş. Genel Müdürü Garry Yost, Mirsu Mühendislik Ltd. Şti. Genel Müdürü Ömer Adıyaman, Türkiye Kalkınma Bankası’ndan Esin Eren, Güneş Enerjisi Sanayicileri Endüstrisi Derneği (GENSED) Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Hakkı Karaca, YYÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Naci Genç, Proje Enerji Ltd. Şti. Genel Müdürü Şenol Tunç, CSUN Enerji Sistemleri San ve Tic. A.Ş. Satış Müdürü Egemen Seymen, Solarvan A.Ş. Genel Müdürü Hayrettin Gümüşkaya, Pem Enerji Ltd. Şti. Genel Müdürü Şahin Bayram, Naturen Enerji Ltd. Şti. Genel Müdürü Murat Eren katılarak birer sunum yapacak.
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) TRB2 Bölge Planında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda TRB2 Bölgesi (Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illeri)’nde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek ve özendirmek için “Yenilenebilir Enerji Sempozyumu-3” etkinliğini düzenliyor.

 Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) TRB2 Bölge Planında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda TRB2 Bölgesi (Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illeri)’nde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek ve özendirmek için “Yenilenebilir Enerji Sempozyumu-3” etkinliğini düzenliyor. 
28 Kasım 2013 Perşembe günü Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi’nde “Yenilenebilir Enerji Sempozyumu”nda, yenilenebilir enerji teknolojilerindeki gelişmeler ve maliyetler, yatırımlarda finans kaynakları, lisanslı ve lisansız elektrik üretiminde mevzuatların yanı sıra, Türkiye ve özelde TRB2 Bölgesi’nin elektrik altyapısındaki mevcut durumu ve devam eden, planlanan yatırımlar. Ayrıca TRB2 Bölgesi’nin yenilenebilir enerji potansiyeli ve mevcut potansiyelin değerlendirilmesine yönelik geliştirilen stratejiler, yatırımlarda yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri gibi birçok konu masaya yatırılacak. Sempozyuma ulusal düzeyde önemli kamu ve özel sektör kurum kuruluşlarının üst düzey temsilcileri katılıyor.
Van Valisi Aydın Nezih Doğan, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, DAKA Genel Sekreteri Dr. Emin Yaşar Demirci’nin yapacağı açılış konuşmalarının ardından sempozyuma konuşmacı olarak katılacak ve alanında uzman kişiler; Elektrik Piyasası Mevzuatında Son Gelişmeler, Türkiye’de Elektrik Üretiminin Gelişimi, Enerji Tüketiminde Verimlilik Çalışmaları ve Teşvikler, Türkiye’de Lisansız Elektrik Üretimi Yatırımları ve Lisansız Elektrik Üretiminde Bağlantı Anlaşması, TRB2 Bölgesi Elektrik Dağıtım Hatları Yatırımları Ve Dağıtımda Mevcut Sorunlar, Lisansız Elektrik Üretimi Yatırımları ve Sorunlar-Çözüm Önerileri, Lisanslı ve Lisansız Elektrik Üretiminde Su Kullanım Hakkı Anlaşması, Türkiye’de ve TRB2 Bölgesi’nde Jeotermal Enerji Potansiyeli ve Kullanımı, Rüzgar Enerjisi Teknolojisinde Son Gelişmeler ve Maliyetler, Hidroelektrik Santrallerde Maliyet Analizi ve Yapılabilirlik, Enerji ve Enerji Verimliliği Projelerinde Finansman Kaynakları, Dünyada ve Türkiye’de Güneş Enerjisi Kullanımı ve Gelişimi, Güneş Enerjisi Kullanımının Özendirilmesinde Üniversitenin Rolü ve Örnek Uygulama, 600 MW İlk GES Lisans Süreci Değerlendirmesi ve TRB2 Bölgesi’nin Durumu ve Geleceği, CSUN Fotovoltaik Panel Üretimi Ve Teknolojisi, TRB2 Bölgesinde Cell ve Modül Üretimi, Güneş Enerjisi Santrallerinde Yatırım ve İşletme Açısından İnvertör Seçimi, 1 MW Gücünde Lisansız Güneş Enerjisi Santral Fizibilitesi gibi konuları sunumla anlatacak. Yaklaşık 10 saat sürmesi beklenen sempozyumun sonunda soru cevap kısmının ardından DAKA Genel Sekreteri Dr. Emin Yaşar Demirci’nin sonuç bildirgesini okuduktan sonra program sona erecek.
-SEMPOZYUMA KONUŞMACI OLARAK KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER KATILIYOR
Sempozyuma konuşmacı olarak Lisansız Elektrik Üretimi Derneği Başkanı Yalçın Kıroğlu, DSİ Genel Müdürlüğü Hidroelektrik Enerjisi Başkan Yardımcısı R. Serkan Karakuş, MTA Genel Müdürlüğü Enerji Hammadde Etüt ve Aramı Dairesi Başkanı İsmail Kara, TURKWIND A.Ş. Genel Müdürü Garry Yost, Mirsu Mühendislik Ltd. Şti. Genel Müdürü Ömer Adıyaman, Türkiye Kalkınma Bankası’ndan Esin Eren, Güneş Enerjisi Sanayicileri Endüstrisi Derneği (GENSED) Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Hakkı Karaca, YYÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Naci Genç, Proje Enerji Ltd. Şti. Genel Müdürü Şenol Tunç, CSUN Enerji Sistemleri San ve Tic. A.Ş. Satış Müdürü Egemen Seymen, Solarvan A.Ş. Genel Müdürü Hayrettin Gümüşkaya, Pem Enerji Ltd. Şti. Genel Müdürü Şahin Bayram, Naturen Enerji Ltd. Şti. Genel Müdürü Murat Eren katılarak birer sunum yapacak.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve vansesigazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.