Yunus Türkoğlu
Köşe Yazarı
Yunus Türkoğlu
 

ÂDEM-aleyhisselam-

Yeryüzünde yaratılan ilk insandır ve ilk peygamberdir. Bütün insanların babasıdır. Dünyanın her yerinden toprak alındı. Onun için insanoğlu çeşitli renk ve şekillerde ve çeşitli tabiat ve huylarda yaratıldı. Sonra bu toprak yığınının üzerine kırk gün veya kırk yıl yağmur yağdı. Allah Teâlâ, kırk sabah Hz. Âdem’in-aleyhisselam- çamurunu kudretiyle yoğurdu. Sonrasında siyah renkli bir çamura dönüştü, sonrasında kudretiyle insan şekline koydu ve güneş ile kuruyup pişmiş gibi oldu. Kırk yıl bekledi.  Sonra Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in nuru alnına kondu. Nereye dönüp baksa, alnındaki nur ayın on dördü gibi ışık saçardı. Muharremin onuncu günü ruh üflendi. Her şeyin ismi ve hususiyeti bildirildi. Allah-ü Teâlâ’nın emriyle bütün melekler, Âdem’e doğru secde etti. Meleklerin hocası olan İblis secde etmedi ve emri dinlemedi. Kıyamete kadar lanetlendi. Cennette sol göğüs kemiğinden Hz. Havva annemiz yaratıldı. Allah-ü Teâlâ bunları nikâh etti. Cennette bin yıl kadar yaşayıp, yasak edilen ağaçtan unutarak önce Hz. Havva, daha sonra kendisi buğday yedikleri için çıkarıldılar. Âdem-aleyhisselam- Hindistan’ın Seylan adasına, Havva annemiz Cidde’ye indirildi. İki yüz sene ağlayıp yalvardıktan sonra tövbe ve duaları kabul oldu. Hz. Âdem; Ya Rabbi, Muhammed -sallalahu aleyhi ve sellem- hürmetine beni af eyle, diye dua etti. Allah Teâlâ buyurdu ki, -Ya Âdem, Muhammed aleyhisselamı nasıl bildin? -Ya Rabbi, bana ruh verdiğin zaman gözümü açtım. Arşın kenarında (La ilahe illallah Muhammedün resulüllah) yazılmış gördüm. İsminin ismine yakın yazdığından onu çok sevdiğini anladım. -Ya Rabbi, bu kimdir ki ismini kendi isminle yan yana yazdın? Hak Teâlâ buyurdu ki; -O, senin zürriyetinden bir peygamberdir. O'nu yaratmasaydım seni ve zürriyetini yaratmazdım. Habibimi şefaatçi gösterdiğin için seni af ettim ve günahını bağışladım… Hacca gelmeleri emir olundu. Arafat Ova’sında buluştular. Âdem-aleyhisselam- Kâbe’yi yapıp ve her yıl hac etti. Çocukları oldu. Neslinden kırk bin kişiyi gördü. Bin beş yüz yaşında iken peygamber oldu. Cebrail –aleyhisselam- on iki kere gelmiştir. Levh-i mahfuzda ilk yazılan Besmeledir. Hz. Âdem’e ilk gelen Besmeledir (Bismillahirrahmanirrahim) Oruç, her gün bir vakit namaz ve gusül abdesti emredildi. Kitap gelip, fizik, kimya, tıp, eczacılık ve matematik bilgileri öğretildi! Hangi ilimleri bilirsin? Söyle de bilelim! Ümmetine bin lisan öğretti, bugün bu lisanların çoğu bilinmiyor. Kıyamete kadar gelecek olan evladının konuşacağı lisanları ve kullanacağı lügatleri ve her birinin ayrı ayrı isimlerini bildirdi. Melekler Âdem aleyhisselamın faziletini itiraf ettiler. Döneminde Süryani, İbrani ve Arabî diller ile kerpiç üzerine birçok kitaplar yazıldı! Kaç dil bilirsin? Konuşta görelim!    Âdem-aleyhisselam- çok yakışıklıydı, siyah saçlı, buğday renkli idi. Havva annemizde siyah saçlı ve buğday tenliydi. Bir rivayete göre iki bin yaşına gelince on bir gün hasta olup, cuma günü vefat etti. Hz. Havva kırk yıl sonra Cidde’de vefat etti. Kabirleri Kudüs, Mina, Hif veya Arafat’tadır! Hayatlarını bildiren rivayetler çok farklıdır… Allah-ü Teâlâ, Âdem-aleyhisselama- on yedi meziyet verdi; Birincisi: Âdem-aleyhisselamı- kendi kudret eliyle halk etti. İkincisi: Kendi ruhundan üfledi. Üçüncüsü: Hazret-i Âdem’i kendi suretinde yarattı. Dördüncüsü: Onu en güzel surette halk etti. Beşincisi: Aksırınca hamdetmeyi öğretti. Altıncısı: Eşyanın isimlerini ona öğretti. Yedincisi: Ona (Yerhamüke Rabbüke) dedi. Sekizincisi: Melekleri ona secde ettirdi. Dokuzuncusu: Bütün insanların babası oldu. Onuncusu: Yeryüzüne halife etti. Onbirincisi: Şeytanı onun sebebiyle koğdu. Onikincisi: Melekleri onun için azarladı. Onüçüncüsü: Tövbe edenlerin birincisidir. Ondördüncüsü: İnsanların ilkidir.  Onbeşincisi: Peygamberlerin ilkidir. Onaltıncısı: Temiz ve habis ruhları ayırır. Onyedincisi: Cennetlik ve cehennemlikleri temyiz eder.  “Güneş balçıkla sıvanmaz” sözünü de sakın unutma! Ya Rabbi! Bizleri nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba ve delalete düşenlerden muhafaza eyle! Hoşça kalınız. 
Ekleme Tarihi: 29 Ocak 2022 - Cumartesi

ÂDEM-aleyhisselam-

Yeryüzünde yaratılan ilk insandır ve ilk peygamberdir. Bütün insanların babasıdır. Dünyanın her yerinden toprak alındı. Onun için insanoğlu çeşitli renk ve şekillerde ve çeşitli tabiat ve huylarda yaratıldı. Sonra bu toprak yığınının üzerine kırk gün veya kırk yıl yağmur yağdı. Allah Teâlâ, kırk sabah Hz. Âdem’in-aleyhisselam- çamurunu kudretiyle yoğurdu. Sonrasında siyah renkli bir çamura dönüştü, sonrasında kudretiyle insan şekline koydu ve güneş ile kuruyup pişmiş gibi oldu. Kırk yıl bekledi. 

Sonra Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in nuru alnına kondu. Nereye dönüp baksa, alnındaki nur ayın on dördü gibi ışık saçardı.

Muharremin onuncu günü ruh üflendi. Her şeyin ismi ve hususiyeti bildirildi. Allah-ü Teâlâ’nın emriyle bütün melekler, Âdem’e doğru secde etti. Meleklerin hocası olan İblis secde etmedi ve emri dinlemedi. Kıyamete kadar lanetlendi.

Cennette sol göğüs kemiğinden Hz. Havva annemiz yaratıldı. Allah-ü Teâlâ bunları nikâh etti. Cennette bin yıl kadar yaşayıp, yasak edilen ağaçtan unutarak önce Hz. Havva, daha sonra kendisi buğday yedikleri için çıkarıldılar. Âdem-aleyhisselam- Hindistan’ın Seylan adasına, Havva annemiz Cidde’ye indirildi. İki yüz sene ağlayıp yalvardıktan sonra tövbe ve duaları kabul oldu.

Hz. Âdem; Ya Rabbi, Muhammed -sallalahu aleyhi ve sellem- hürmetine beni af eyle, diye dua etti.

Allah Teâlâ buyurdu ki, -Ya Âdem, Muhammed aleyhisselamı nasıl bildin?

-Ya Rabbi, bana ruh verdiğin zaman gözümü açtım. Arşın kenarında (La ilahe illallah Muhammedün resulüllah) yazılmış gördüm. İsminin ismine yakın yazdığından onu çok sevdiğini anladım.

-Ya Rabbi, bu kimdir ki ismini kendi isminle yan yana yazdın?

Hak Teâlâ buyurdu ki; -O, senin zürriyetinden bir peygamberdir. O'nu yaratmasaydım seni ve zürriyetini yaratmazdım. Habibimi şefaatçi gösterdiğin için seni af ettim ve günahını bağışladım…

Hacca gelmeleri emir olundu. Arafat Ova’sında buluştular. Âdem-aleyhisselam- Kâbe’yi yapıp ve her yıl hac etti. Çocukları oldu. Neslinden kırk bin kişiyi gördü. Bin beş yüz yaşında iken peygamber oldu. Cebrail –aleyhisselam- on iki kere gelmiştir. Levh-i mahfuzda ilk yazılan Besmeledir. Hz. Âdem’e ilk gelen Besmeledir (Bismillahirrahmanirrahim)

Oruç, her gün bir vakit namaz ve gusül abdesti emredildi. Kitap gelip, fizik, kimya, tıp, eczacılık ve matematik bilgileri öğretildi!

Hangi ilimleri bilirsin? Söyle de bilelim!

Ümmetine bin lisan öğretti, bugün bu lisanların çoğu bilinmiyor. Kıyamete kadar gelecek olan evladının konuşacağı lisanları ve kullanacağı lügatleri ve her birinin ayrı ayrı isimlerini bildirdi. Melekler Âdem aleyhisselamın faziletini itiraf ettiler.

Döneminde Süryani, İbrani ve Arabî diller ile kerpiç üzerine birçok kitaplar yazıldı!

Kaç dil bilirsin? Konuşta görelim!  

 Âdem-aleyhisselam- çok yakışıklıydı, siyah saçlı, buğday renkli idi. Havva annemizde siyah saçlı ve buğday tenliydi. Bir rivayete göre iki bin yaşına gelince on bir gün hasta olup, cuma günü vefat etti. Hz. Havva kırk yıl sonra Cidde’de vefat etti. Kabirleri Kudüs, Mina, Hif veya Arafat’tadır! Hayatlarını bildiren rivayetler çok farklıdır…

Allah-ü Teâlâ, Âdem-aleyhisselama- on yedi meziyet verdi;

Birincisi: Âdem-aleyhisselamı- kendi kudret eliyle halk etti.

İkincisi: Kendi ruhundan üfledi.

Üçüncüsü: Hazret-i Âdem’i kendi suretinde yarattı.

Dördüncüsü: Onu en güzel surette halk etti.

Beşincisi: Aksırınca hamdetmeyi öğretti.

Altıncısı: Eşyanın isimlerini ona öğretti.

Yedincisi: Ona (Yerhamüke Rabbüke) dedi.

Sekizincisi: Melekleri ona secde ettirdi.

Dokuzuncusu: Bütün insanların babası oldu.

Onuncusu: Yeryüzüne halife etti.

Onbirincisi: Şeytanı onun sebebiyle koğdu.

Onikincisi: Melekleri onun için azarladı.

Onüçüncüsü: Tövbe edenlerin birincisidir.

Ondördüncüsü: İnsanların ilkidir. 

Onbeşincisi: Peygamberlerin ilkidir.

Onaltıncısı: Temiz ve habis ruhları ayırır.

Onyedincisi: Cennetlik ve cehennemlikleri temyiz eder.

 “Güneş balçıkla sıvanmaz” sözünü de sakın unutma!

Ya Rabbi! Bizleri nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba ve delalete düşenlerden muhafaza eyle!

Hoşça kalınız. 

Yazıya ifade bırak !
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve vansesigazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.