Nedim İlikçi
Köşe Yazarı
Nedim İlikçi
 

Ermeni vahşeti

Değerli okurlar; her Nisan ayında Ermeni diasporası yoğun bir propaganda faaliyetleri yürütür. Bu faaliyetlerinde bizlerin Ermenilere soykırım yaptığı iddialarını gündeme taşır. Oysaki kitaplara ve arşiv belgelerine bakıldığında olayların hiç de onların iddia ettikleri gibi gerçekleşmediği anlaşılır. Amerika, Rusya ve Avrupa devletlerinin Osmanlıyı parçalamak için Ermeni Taşnak-Hınçak ve diğer bölücü-yıkıcı örgütleri kurdurdukları ortaya çıkar. Bu terör örgütlerine lojistik sağladıkları, himaye ettikleri,  silahlandırdıkları ve güdümlerine aldıkları görülür. Bu bölücü Ermeni örgütlerinin hem Ermeni halkına hem de Müslüman halklara onulmaz acılar yaşattıkları anlaşılır. Hatta tarihi olaylar okununca Emperyalist devletlerin yüz yıl önce Ermeni Taşnakları ve Hınçakları kullanarak Ermeni halkına oynadıkları oyunun, bu gün PKK eliyle Kürtlere oynatılmak istendiğini fark eder. Ermeni meselesinin yoğun gündem oluşturduğu bu günlerde sizlere 1915 olaylarını daha iyi kavramanıza vesile olacağına inandığım bir seri kitabı tanıtmayı uygun buldum. Bu kitaplar 50 tane seri kitaptan oluşmaktadır ve 21 tanesi Van’da yaşanan vahşeti konu edinmektedir. Yazar kitap serisinin 29. Sırasından 50. Sırasına kadar olan kitaplarını Van ilimizde yaşanan olaylara ayırmıştır. Yazarın serideki her bir kitabını ayrı ayrı tanıtmam uzun bir süreyi alacağı için tüm kitaplarını bir tanıtım yazısı ile okuyuculara bildirmeyi uygun bulduğumu belirtmek isterim. Serideki kitapların ortak ismi “Ermeni Vahşeti”dir ancak her birinin konusu farklıdır. Kitap serisinde bulunan kitaplar ve konuları aşağıdaki gibidir: 29. Kitabın konusu: Van Hoşap Kazası Eski Tahrirat Kâtibi İbrahim Efendinin Yaşadığı Olaylar… 30. Kitabın konusu: Van-Katırcı Mahallesinden Seher ve Hediye Hanımların Yaşadıkları Olaylar… 31. Kitabın konusu: Van Milis Yüzbaşısı Şükrü Efendinin Yaşadığı Olaylar… 32. Kitabın konusu: Van- Molla Kasım Köyünden Ahmet Çinkılıç’ın Yaşadığı Olaylar… 33.Kitabın konusu: Van-Norşin Mahallesi Hüseyin Efendi’nin Karısı Zeliha Hanım’ın Yaşadığı Olaylar… 34. Kitabın konusu: Van-Muradiye Kazası Tahsil Memuru Ali Efendi’nin Karısı Binnaz Hanım’ın Yaşadığı Olaylar… 35. Kitabın konusu: Van-Müküs Nahiyesi Vanik Köyünden Bekirzade Nedim’in Yaşadığı Olaylar… 36. Kitabın konusu: Van-Selimiye Mahallesinden Reşit Oğlu Nasır’ın Karısı Piruze Hanım’ın Yaşadığı Olaylar… 37. Kitabın konusu: Van Sabit Jandarma Alay Komutanı Ali Vasıf’ın Anlattıkları 1…  38. Kitabın konusu: Van Sabit Jandarma Alay Komutanı Ali Vasıf’ın Anlattıkları 2… 39. Kitabın konusu: Van- Selimiye Mahallesinden Jandarma Rıza Çavuş’un Karısı Vahide Hanım’ın Yaşadığı Olaylar… 40. Kitabın konusu: Van- Sivaslı Hasan Fahri Efendinin Karısı Latife Hanım’ın Yaşadığı Olaylar… 41. Kitabın konusu: Van- Tebriz Kapısı Mahallesinden Reyhan Hanım ve Daha Başkalarının Yaşadığı Olaylar… 42. Kitabın konusu: Van-Timar Nahiyesi Molla Kasım Köylü Fevzi Ağa’nın ve Yanındakilerin Yaşadıkları Olaylar…   43. Kitabın konusu: Van Topçuoğlu Mahallesinden Ali Oğlu Reşit’in Yaşadığı olaylar… 44. Kitabın konusu: Van-Zeve Köyünden Güllü Kadın’ın Yaşadığı Olaylar…  45. Kitabın konusu: Van-Zeve Köyünden Hamza Dayı’nın Yaşadığı Olaylar…     46.Kitabın Konusu: Van-Zeve Köylü Hediye Hanım’dan, kızı Kıymet Başıbüyük’ün Naklen Anlattıkları… 47. Kitabın konusu: Van-Abbas Ağa Mahallesinden Edremitli Şerif Karısı Firdevs’in Yaşadığı Olaylar… 48. Kitabın konusu: Van-Hatuniye Mahallesinden Nigar Hanım’ın Yaşadığı Olaylar…     49. Kitabın Konusu: Van Molla Kasım Köyü Esma Ninenin Yaşadığı Olaylar…    50. Kitabın konusu: Van-Norşin-i Ulya Mahallesinden İsmail Oğlu Hacı Bayram’ın Yaşadığı Olaylar…. Emekli Hâkim Fehmi Pekmezci tarafından yazılan “Ermeni Vahşeti” isimli seri kitap dizisi Yardımcı Ofset Yayınları tarafından 2013 yılında Ankara’da basılmış. Yukarıda konularını verdiğim Van ile ilgili kitaplarının her biri 70-80 sayfadan oluşmaktadır. Yazarın, 50 kitaptan oluşan kitap serisinin geri kalan 28 tanesi, ülkemizde ve bölgemizde yaşanan Ermeni olayları ile ilgilidir. Yazarın  her bir kitabı, tanık ifadelerinden oluşan arşiv belgesine dayanmaktadır. Yazar; bu belgeleri esas alarak olayları kendi düşünce ve yorumları ile dramatize ederek okuyucuların bilgilerine sunmuştur. Kitaplar okununca, kitapta dramatize edilerek anlatılan olayların dede ve ninelerimiz tarafından bizlere anlatılanlarla örtüştüğüne şahit olacaksınız. 1915 Ermeni olaylarını, emperyalistlerin emellerini, bu emellerine ulaşabilmek için neler yaptıklarını öğrenmek isteyen herkesin okumasını tavsiye edeceğim bir kitap serisi olduğunu belirtmek isterim. Kalın sağlıcakla…
Ekleme Tarihi: 25 Nisan 2021 - Pazar

Ermeni vahşeti

Değerli okurlar; her Nisan ayında Ermeni diasporası yoğun bir propaganda faaliyetleri yürütür. Bu faaliyetlerinde bizlerin Ermenilere soykırım yaptığı iddialarını gündeme taşır. Oysaki kitaplara ve arşiv belgelerine bakıldığında olayların hiç de onların iddia ettikleri gibi gerçekleşmediği anlaşılır. Amerika, Rusya ve Avrupa devletlerinin Osmanlıyı parçalamak için Ermeni Taşnak-Hınçak ve diğer bölücü-yıkıcı örgütleri kurdurdukları ortaya çıkar. Bu terör örgütlerine lojistik sağladıkları, himaye ettikleri,  silahlandırdıkları ve güdümlerine aldıkları görülür. Bu bölücü Ermeni örgütlerinin hem Ermeni halkına hem de Müslüman halklara onulmaz acılar yaşattıkları anlaşılır. Hatta tarihi olaylar okununca Emperyalist devletlerin yüz yıl önce Ermeni Taşnakları ve Hınçakları kullanarak Ermeni halkına oynadıkları oyunun, bu gün PKK eliyle Kürtlere oynatılmak istendiğini fark eder.

Ermeni meselesinin yoğun gündem oluşturduğu bu günlerde sizlere 1915 olaylarını daha iyi kavramanıza vesile olacağına inandığım bir seri kitabı tanıtmayı uygun buldum. Bu kitaplar 50 tane seri kitaptan oluşmaktadır ve 21 tanesi Van’da yaşanan vahşeti konu edinmektedir. Yazar kitap serisinin 29. Sırasından 50. Sırasına kadar olan kitaplarını Van ilimizde yaşanan olaylara ayırmıştır. Yazarın serideki her bir kitabını ayrı ayrı tanıtmam uzun bir süreyi alacağı için tüm kitaplarını bir tanıtım yazısı ile okuyuculara bildirmeyi uygun bulduğumu belirtmek isterim. Serideki kitapların ortak ismi “Ermeni Vahşeti”dir ancak her birinin konusu farklıdır. Kitap serisinde bulunan kitaplar ve konuları aşağıdaki gibidir:

29. Kitabın konusu: Van Hoşap Kazası Eski Tahrirat Kâtibi İbrahim Efendinin Yaşadığı Olaylar…

30. Kitabın konusu: Van-Katırcı Mahallesinden Seher ve Hediye Hanımların Yaşadıkları Olaylar…

31. Kitabın konusu: Van Milis Yüzbaşısı Şükrü Efendinin Yaşadığı Olaylar…

32. Kitabın konusu: Van- Molla Kasım Köyünden Ahmet Çinkılıç’ın Yaşadığı Olaylar…

33.Kitabın konusu: Van-Norşin Mahallesi Hüseyin Efendi’nin Karısı Zeliha Hanım’ın Yaşadığı Olaylar…

34. Kitabın konusu: Van-Muradiye Kazası Tahsil Memuru Ali Efendi’nin Karısı Binnaz Hanım’ın Yaşadığı Olaylar…

35. Kitabın konusu: Van-Müküs Nahiyesi Vanik Köyünden Bekirzade Nedim’in Yaşadığı Olaylar…

36. Kitabın konusu: Van-Selimiye Mahallesinden Reşit Oğlu Nasır’ın Karısı Piruze Hanım’ın Yaşadığı Olaylar…

37. Kitabın konusu: Van Sabit Jandarma Alay Komutanı Ali Vasıf’ın Anlattıkları 1… 

38. Kitabın konusu: Van Sabit Jandarma Alay Komutanı Ali Vasıf’ın Anlattıkları 2…

39. Kitabın konusu: Van- Selimiye Mahallesinden Jandarma Rıza Çavuş’un Karısı Vahide Hanım’ın Yaşadığı Olaylar…

40. Kitabın konusu: Van- Sivaslı Hasan Fahri Efendinin Karısı Latife Hanım’ın Yaşadığı Olaylar…

41. Kitabın konusu: Van- Tebriz Kapısı Mahallesinden Reyhan Hanım ve Daha Başkalarının Yaşadığı Olaylar…

42. Kitabın konusu: Van-Timar Nahiyesi Molla Kasım Köylü Fevzi Ağa’nın ve Yanındakilerin Yaşadıkları Olaylar…  

43. Kitabın konusu: Van Topçuoğlu Mahallesinden Ali Oğlu Reşit’in Yaşadığı olaylar…

44. Kitabın konusu: Van-Zeve Köyünden Güllü Kadın’ın Yaşadığı Olaylar… 

45. Kitabın konusu: Van-Zeve Köyünden Hamza Dayı’nın Yaşadığı Olaylar…    

46.Kitabın Konusu: Van-Zeve Köylü Hediye Hanım’dan, kızı Kıymet Başıbüyük’ün Naklen Anlattıkları…

47. Kitabın konusu: Van-Abbas Ağa Mahallesinden Edremitli Şerif Karısı Firdevs’in Yaşadığı Olaylar…

48. Kitabın konusu: Van-Hatuniye Mahallesinden Nigar Hanım’ın Yaşadığı Olaylar…    

49. Kitabın Konusu: Van Molla Kasım Köyü Esma Ninenin Yaşadığı Olaylar…   

50. Kitabın konusu: Van-Norşin-i Ulya Mahallesinden İsmail Oğlu Hacı Bayram’ın Yaşadığı Olaylar….

Emekli Hâkim Fehmi Pekmezci tarafından yazılan “Ermeni Vahşeti” isimli seri kitap dizisi Yardımcı Ofset Yayınları tarafından 2013 yılında Ankara’da basılmış. Yukarıda konularını verdiğim Van ile ilgili kitaplarının her biri 70-80 sayfadan oluşmaktadır. Yazarın, 50 kitaptan oluşan kitap serisinin geri kalan 28 tanesi, ülkemizde ve bölgemizde yaşanan Ermeni olayları ile ilgilidir. Yazarın  her bir kitabı, tanık ifadelerinden oluşan arşiv belgesine dayanmaktadır. Yazar; bu belgeleri esas alarak olayları kendi düşünce ve yorumları ile dramatize ederek okuyucuların bilgilerine sunmuştur. Kitaplar okununca, kitapta dramatize edilerek anlatılan olayların dede ve ninelerimiz tarafından bizlere anlatılanlarla örtüştüğüne şahit olacaksınız. 1915 Ermeni olaylarını, emperyalistlerin emellerini, bu emellerine ulaşabilmek için neler yaptıklarını öğrenmek isteyen herkesin okumasını tavsiye edeceğim bir kitap serisi olduğunu belirtmek isterim. Kalın sağlıcakla…

Yazıya ifade bırak !
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve vansesigazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.