(İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 18.07.2012 - 09:19, Güncelleme: 15.10.2020 - 08:18

HAYAT BOYU ÖĞRENME PROJESİ

 

HAYAT BOYU ÖĞRENME PROJESİ

Hayat Boyu Öğrenme Projesi Genel Müdürü Mustafa Kemal Biçerli, her vatandaşın tek bir şifreyle Türkiye ve Avrupa'daki öğrenme ve istihdam fırsatlarına ulaşabileceğini belirterek, konuyla ilgili web portalının oluşturulduğunu söyledi."Hayat Boyu Öğrenme Projesi" kapsamında kurulacak internet ağı vatandaşlara Avrupa'nın kapılarını açacak. Türkiye'de 16 pilot ilde uygulamaya başlanan, Kayseri, Şanlıurfa ve Erzurum'da açılan bölgesel koordinasyon merkezleri, Hayat Boyu Öğrenme Projesi'nin amaç ve hedeflerini kamuoyuna duyuruyor. Hayat Boyu Öğrenme Projesi Genel Müdürü Mustafa Kemal Biçerli, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Avrupa'daki istihdam ve hayat boyu öğrenme imkanlarına vatandaşların interaktif ortamda tek tıkla ulaşabileceğini söyledi.Biçerli, "Hayat Boyu Öğrenme Projesi, bireylerin bilgi, anlayış ve beceri kazanmalarını destekler. Onların eğitimden işe, işten tekrar eğitime geçişlerini kolaylaştırır. Kamu ve özel sektörün yürüttüğü planlı ve koordineli bir faaliyettir. Örgün, yaygın ve okul dışı eğitimi de kapsar" dedi. Biçerli, projeyle ilgili şunları kaydetti: "Hayat Boyu Öğrenme Projesi, yaş, sosyo-ekonomik statü veya eğitim seviyesine sınır koymaz. Öğrenme süreci sadece okullarda değil kişilerin yaşam boyu dahil oldukları toplumsal, siyasi, kültürel ve eğlence alanlarında da devam eder. Ekim 2011 tarihinde kurulan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorumluluğunda yer alan yaygın eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan bir birimdir. Hayat Boyu Öğrenme Proje Müdürlüğü başta yetişkinler olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin yaşam kalitesini ve refah düzeyini yükseltici stratejileri geliştirmeyi hedefler. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün iş ve yaşam becerilerini geliştirecek, her zaman ve her yerde uygulanabilecek programlar oluşturmak, işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü ihtiyacını sağlamak ve nihayetinde öğrenen bireyden, öğrenen topluma ve öğrenen Türkiye'ye doğru bir dönüşümü gerçekleştirmek için çalışır.""AB standartlarında çalışıyoruz"Hayat Boyu Öğrenme Projesi Genel Müdürü Mustafa Kemal Biçerli, Avrupa Birliği standartlarında çalıştıklarını bildirdi. Biçerli, şöyle devam etti: "İl ve ilçelerde hizmet veren 969 halk eğitimi, 4 açık öğretim kurumu, 331 mesleki eğitim merkezi, 15 olgunlaşma enstitüsü, 10 pratik kız sanat okulu, 9 turizm eğitim merkeziyle faaliyetlerini yürütmektedir. Hedefimiz uygun ve kapsamlı hayat boyu öğrenme stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasının desteklenmesidir.Her türlü öğrenmeye değer vermek üzere tasarlanmış bir sistem kapsamında, istihdam fırsatlarının arttırılması için bireylerin eğitime erişimlerini kolaylaştırmak, AB uygulamaları doğrultusunda kurumsal bir çerçeve ve kapasite oluşturulmasını sağlamak projenin temel amaçlarıdır."Hayat Boyu Öğrenme Projesi'nin 43 kenti kapsadığını vurgulayan Biçerli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hayat Boyu Öğrenme Projelerinin uygulama alanları 12 NUTS II bölgesindeki 12 pilot kente bağlı toplam 43 ili kapsamaktadır. İllerdeki faaliyetler projenin Kayseri, Şanlıurfa ve Erzurum'da açılan bölgesel koordinasyon ofisleri aracılığıyla yürütülmektedir. Kayseri ofisi Kastamonu, Samsun ve Kahramanmaraş, Erzurum ofisi Kars, Van ve Trabzon, Şanlıurfa ofisi de Gaziantep, Mardin ve Malatya illerindekifaaliyetlerden sorumludur. Hayat Boyu Öğrenme Stratejisi ve Hayat Boyu Öğrenme sistemi içerisinde yeni kurulacak yapıların usul ve esaslarını belirleyecek 'Hayat Boyu Öğrenme Koordinasyonu Kanunu' çalışmaları Proje kapsamında devam etmektedir. İlgili çalışmalar Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Denetim Başkanlığı, tesk, TİSK, TOBB, TÜSİAD, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, EĞİTİM-BİR-SEN, yök, İŞKUR, MYK ve belediyelerin temsilcilerinden oluşan farklı çalışma gruplarının katkılarıyla önemli aşamalar kaydetmiştir. Hayat boyu öğrenme sisteminin önemli bir ayağı olan önceki öğrenmelerin tanınmasına yönelik istihdam edilebilirliği destekleyen her türlü öğrenmeye değer verme çalışmaları da devam etmektedir. Proje kapsamında değişik meslekler için önceki öğrenmelerin tanınması amacıyla değerlendirme araçları geliştirilmekte, ilgili eğitimler verilmekte ve sertifikalandırma prosedürlerini oluşturma çalışmaları da sürmektedir."Hayat Boyu Öğrenme Projesi Genel Müdürü Mustafa Kemal Biçerli, tanıtım faaliyetleri kapsamında illerde düzenlenen bilgilendirme ve basın toplantılarının önemine dikkati çekti.Biçerli, şöyle dedi: "Önümüzdeki dönemde her vatandaşımız tek bir şifreyle Türkiye ve Avrupa'daki öğrenme ve istihdam fırsatlarına ulaşabilecekleri bir hayat boyu öğrenme web portalı tasarımı devam etmektedir. Bu kapsamda ilgili bütün kurumlarla veri tabanı ve ilgili fırsatların paylaşılması için mutabakata varılmıştır. Hayat boyu öğrenme örgün ve yaygın eğitim yoluyla verilen genel ve mesleki eğitim ve öğretimin yanında, bireyin eğitim-öğretim kurumları dışında bilgi ve beceri kazanmasına yol açan öğrenmeleri de içermektedir. Hayat boyu öğrenmenin genel olarak halka yayılabilmesi için güçlü ve geniş tabanlı bir şekilde sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektörün özellikle ulaşılması zor gruplara yaygın eğitimi götürmesine, desteklemesine ve güçlendirmesine ihtiyaç vardır. Sivil toplum örgütlerinin de bu ihtiyacı karşılayacak kurumsal güce ulaşmalarının sağlanması amacıyla eğitim birimlerini ve hayat boyu öğrenmenin örgütsel yeterliliğini sağlayacak uzmanları güçlendirmeleri gerekmektedir. Sivil toplum kuruluşları ile çeşitli eğitim faaliyetleri uygulamanın dışında toplumsal bilinç artırma, öğrenme ve eğitim süreçlerine katılımı motive etme konularında da daha fazla sorumluluk almalıdır. Genel Müdürlüğümüzün önemli hedefleri arasında hayat boyu öğrenmeye katılım oranını AB 2020 hedefi olan yüzde 15'e taşımak vardır. Söz konusu hedefe ulaşabilmek çok yönlü işbirliğini, koordinasyonu ve tanıtım faaliyetlerini çok yönlü olarak ilerletmek gerekir. Yaygın eğitim faaliyetleri yürüten Sürekli Eğitim Merkezleri ile bu noktada işbirliği oldukça önem taşımaktadır." vanhaber,eğitim,ömür,proje,mustafa kemal biçerli
Hayat Boyu Öğrenme Projesi Genel Müdürü Mustafa Kemal Biçerli, her vatandaşın tek bir şifreyle Türkiye ve Avrupa'daki öğrenme ve istihdam fırsatlarına ulaşabileceğini belirterek, konuyla ilgili web portalının oluşturulduğunu söyledi.
"Hayat Boyu Öğrenme Projesi" kapsamında kurulacak internet ağı vatandaşlara Avrupa'nın kapılarını açacak. Türkiye'de 16 pilot ilde uygulamaya başlanan, Kayseri, Şanlıurfa ve Erzurum'da açılan bölgesel koordinasyon merkezleri, Hayat Boyu Öğrenme Projesi'nin amaç ve hedeflerini kamuoyuna duyuruyor. Hayat Boyu Öğrenme Projesi Genel Müdürü Mustafa Kemal Biçerli, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Avrupa'daki istihdam ve hayat boyu öğrenme imkanlarına vatandaşların interaktif ortamda tek tıkla ulaşabileceğini söyledi.
Biçerli, "Hayat Boyu Öğrenme Projesi, bireylerin bilgi, anlayış ve beceri kazanmalarını destekler. Onların eğitimden işe, işten tekrar eğitime geçişlerini kolaylaştırır. Kamu ve özel sektörün yürüttüğü planlı ve koordineli bir faaliyettir. Örgün, yaygın ve okul dışı eğitimi de kapsar" dedi. Biçerli, projeyle ilgili şunları kaydetti:
"Hayat Boyu Öğrenme Projesi, yaş, sosyo-ekonomik statü veya eğitim seviyesine sınır koymaz. Öğrenme süreci sadece okullarda değil kişilerin yaşam boyu dahil oldukları toplumsal, siyasi, kültürel ve eğlence alanlarında da devam eder. Ekim 2011 tarihinde kurulan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorumluluğunda yer alan yaygın eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan bir birimdir. Hayat Boyu Öğrenme Proje Müdürlüğü başta yetişkinler olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin yaşam kalitesini ve refah düzeyini yükseltici stratejileri geliştirmeyi hedefler. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün iş ve yaşam becerilerini geliştirecek, her zaman ve her yerde uygulanabilecek programlar oluşturmak, işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü ihtiyacını sağlamak ve nihayetinde öğrenen bireyden, öğrenen topluma ve öğrenen Türkiye'ye doğru bir dönüşümü gerçekleştirmek için çalışır."
"AB standartlarında çalışıyoruz"
Hayat Boyu Öğrenme Projesi Genel Müdürü Mustafa Kemal Biçerli, Avrupa Birliği standartlarında çalıştıklarını bildirdi. Biçerli, şöyle devam etti:
"İl ve ilçelerde hizmet veren 969 halk eğitimi, 4 açık öğretim kurumu, 331 mesleki eğitim merkezi, 15 olgunlaşma enstitüsü, 10 pratik kız sanat okulu, 9 turizm eğitim merkeziyle faaliyetlerini yürütmektedir. Hedefimiz uygun ve kapsamlı hayat boyu öğrenme stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasının desteklenmesidir.
Her türlü öğrenmeye değer vermek üzere tasarlanmış bir sistem kapsamında, istihdam fırsatlarının arttırılması için bireylerin eğitime erişimlerini kolaylaştırmak, AB uygulamaları doğrultusunda kurumsal bir çerçeve ve kapasite oluşturulmasını sağlamak projenin temel amaçlarıdır."
Hayat Boyu Öğrenme Projesi'nin 43 kenti kapsadığını vurgulayan Biçerli, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hayat Boyu Öğrenme Projelerinin uygulama alanları 12 NUTS II bölgesindeki 12 pilot kente bağlı toplam 43 ili kapsamaktadır. İllerdeki faaliyetler projenin Kayseri, Şanlıurfa ve Erzurum'da açılan bölgesel koordinasyon ofisleri aracılığıyla yürütülmektedir. Kayseri ofisi Kastamonu, Samsun ve Kahramanmaraş, Erzurum ofisi Kars, Van ve Trabzon, Şanlıurfa ofisi de Gaziantep, Mardin ve Malatya illerindeki
faaliyetlerden sorumludur. Hayat Boyu Öğrenme Stratejisi ve Hayat Boyu Öğrenme sistemi içerisinde yeni kurulacak yapıların usul ve esaslarını belirleyecek 'Hayat Boyu Öğrenme Koordinasyonu Kanunu' çalışmaları Proje kapsamında devam etmektedir. İlgili çalışmalar Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Denetim Başkanlığı, tesk, TİSK, TOBB, TÜSİAD, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, EĞİTİM-BİR-SEN, yök, İŞKUR, MYK ve belediyelerin temsilcilerinden oluşan farklı çalışma gruplarının katkılarıyla önemli aşamalar kaydetmiştir. Hayat boyu öğrenme sisteminin önemli bir ayağı olan önceki öğrenmelerin tanınmasına yönelik istihdam edilebilirliği destekleyen her türlü öğrenmeye değer verme çalışmaları da devam etmektedir. Proje kapsamında değişik meslekler için önceki öğrenmelerin tanınması amacıyla değerlendirme araçları geliştirilmekte, ilgili eğitimler verilmekte ve sertifikalandırma prosedürlerini oluşturma çalışmaları da sürmektedir."
Hayat Boyu Öğrenme Projesi Genel Müdürü Mustafa Kemal Biçerli, tanıtım faaliyetleri kapsamında illerde düzenlenen bilgilendirme ve basın toplantılarının önemine dikkati çekti.
Biçerli, şöyle dedi:
"Önümüzdeki dönemde her vatandaşımız tek bir şifreyle Türkiye ve Avrupa'daki öğrenme ve istihdam fırsatlarına ulaşabilecekleri bir hayat boyu öğrenme web portalı tasarımı devam etmektedir. Bu kapsamda ilgili bütün kurumlarla veri tabanı ve ilgili fırsatların paylaşılması için mutabakata varılmıştır. Hayat boyu öğrenme örgün ve yaygın eğitim yoluyla verilen genel ve mesleki eğitim ve öğretimin yanında, bireyin eğitim-öğretim kurumları dışında bilgi ve beceri kazanmasına yol açan öğrenmeleri de içermektedir. Hayat boyu öğrenmenin genel olarak halka yayılabilmesi için güçlü ve geniş tabanlı bir şekilde sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektörün özellikle ulaşılması zor gruplara yaygın eğitimi götürmesine, desteklemesine ve güçlendirmesine ihtiyaç vardır. Sivil toplum örgütlerinin de bu ihtiyacı karşılayacak kurumsal güce ulaşmalarının sağlanması amacıyla eğitim birimlerini ve hayat boyu öğrenmenin örgütsel yeterliliğini sağlayacak uzmanları güçlendirmeleri gerekmektedir. Sivil toplum kuruluşları ile çeşitli eğitim faaliyetleri uygulamanın dışında toplumsal bilinç artırma, öğrenme ve eğitim süreçlerine katılımı motive etme konularında da daha fazla sorumluluk almalıdır. Genel Müdürlüğümüzün önemli hedefleri arasında hayat boyu öğrenmeye katılım oranını AB 2020 hedefi olan yüzde 15'e taşımak vardır. Söz konusu hedefe ulaşabilmek çok yönlü işbirliğini, koordinasyonu ve tanıtım faaliyetlerini çok yönlü olarak ilerletmek gerekir. Yaygın eğitim faaliyetleri yürüten Sürekli Eğitim Merkezleri ile bu noktada işbirliği oldukça önem taşımaktadır."
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve vansesigazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.