Haber Girişi: 01.01.2014 - 09:44, Güncelleme: 15.10.2020 - 08:19

VAN'IN ŞİRİN DİLİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

 

VAN'IN ŞİRİN DİLİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Van'ın 76 yıllık birikimi, sesi ve gücü Vansesi Gazetesi Van'ın Azarbaycan, Elazığ, Şanıurfa, Kerkük ekseninden şekillenerek lezzet kazanan kendine özgü şirin dilini kelime kelime sizlerle buluşturuyor. Van Sözlüğü'ne sizde yeni bir kelime ekleyin.
Arğ                        : Kanal Püşrük                 : Nemli dam toprağı Şoğum                 : Sürülmüş sulu tarla Sufat                     : Surat Gelem                  : Kalem Poçik                    : Kuyruk sokumu                             Tosbağa               : Kaplumbağa Üsgek                   : Yüksek Errre                     : Çoğul ifade eden söz Toy                        : Düğün Basalya                    : Kına gecesi Şabaş                    : Davulcuya verilen bahşiş Ğelat                    : Düğün hediyesi Kellebaşı            : Kız tarafının erkek tarafına gönderdiği hediye bohça İşbabayan           :  Çekirdeksiz kuru erik tatlısı  Tentene              :  El işi, oya Bebağ                   : Bahtsız Şitil                       : Yetiştirme İskarpin               : Kundura Ğırtik                    : Hıçkırık Matuşga              : Hafif kadın Gırran                  : Kötü hastalık Bar                         : Nubar Namurad            : Muradına ermeyen Zırt                        : Yalan Şirin                      : Tatlı Fırfıra                   : Topaç Tırtıra                   :  Yalpa yapan Aşuğ                     : Küçükbaş hayvanın aşık kemiği Geymağ              :Kaymak Kağenk                : Çapalama Gemış                  : Kamış Leçek                    : Yazma Kef                        :  Köpük Ğıc                         :  Ağaçtaki reçine Tırğa                     : Kısa dayamalık ağaç Tılğo                     :  Şişman Mığ                       : Çivi Emraz                   :  Alet edevat Çin                         :  Omuz Çinmek                   : Yüzme Döş                        : Göğüs Peş                        :  Arka Gursağ                 :  Mide Pişik                      :  Kedi Perenk                 : Parça parça Ğotğotin             : Nazarlık Pineci                   : Ayakkabı tamircisi Loğ                        :  Kabaran toprak damı bastıran taş silindir Tehfırleme        :  Temizleme, yıkama Godik                   :  İt damı Kığt düşmek      :  Yorgun düşme Zırza                      : Kapı kilidi Teşt                       : Leğen Çat                         :  Kumaş parçası Demkeş               :  Semaverde demliğin konulduğu aksam Zulamat               : Aşırı karanlık Şüşe                      :  Bardak Mintan                :  Gömlek Aş                          : Çorba Tike                       : Parça Gan                       : Kan Meymun             : Maymun Seher                   : Sabah Kelem                  : Lahana Dehre                   :  Nacak Teber                   : Balta Ötberi                  : Mhutelif Gardaş                  : Kardeş Eze                        : Teyze Ölü ölmüş          : Cenaze Bacı                       : Abla Aro                        : Arı Leymun               : Limon Ağuz                     : Yeni doğurmuş ineğin sütü Av                          : Parçalamak Boyun devrile   : Ölesin Men                      : Ben Özüm                   : Kendim Özüm özüme    : Kendi kendime Çatcıngır             : Un ve yumurtadan yapılan kahvaltılık Murtuğa              : Un ve yumurtadan yapılan kahvaltılık Daldalan             : Sinmek Dimdik                : Gaga Gavağ                   : Kavak Gırdan                 : Büyük, iri Gıjıltı                    : Çığlık Gasap                   : Kasap Gorğmağ             : Korkmak Gızdırmağ          :Kızdırma Gıjavili                 : Kalabalık Avurt                   : Avurt, yüz Elelo                     : Hindi Dığdığan             : Dağ yemişi Esgig                     : Eksik Ğepeng               : Daraba Nabal                   : Vebal Guşatan              : Sapan Teğese                 : Eskimiş Pin                         : Kümes Ayo                       : Ayı Pimpirik              : Titiz Külbaş                  : Cahil Gasap                   : Kasap Gıcığ vermek    : Nispet yapmak Cadaloz               : Çokbilmiş Damçi                   : Tavandan sızan yağmur damlası Devrisi gün        : Ertesi gün Gargaşa               : Kaos Hayhavar            : Çaresizlik Kabristan            : Mezarlık Verdeçe              : Haylaz çocuk Hotto                   : Lastik ayakkabı Bemurat              : Muradına ermemiş Çal                         : Banyo yapılan yer Fücceten             :(Ölüm için) aniden Galak                    : Tezek yığını Gınde                   : Küçük parça Gine                     : Yine Ğerezan              : Kırbaç Kartmah              : Vücutta olaşan kaba kir Küt                        : Hamuru tandıra düşürme Nubar                   : İlk olgunlaşan meyve Ğeste                   : Hasta Ğelbir                  :Kalbur Kestek                 : Kerpiç parçası Mohre                 :  Çamurdan yapılan yığma duvar Acarlan                : Gelişmek Bat                         : Tandırı yakmama hazırlamak Certbaşı              :Eşkiya başı Çinedan              : Kursak Destibala            : İskembenin köşesi Eremik                 : Yumurtlamayan güvercin Keçele                 : Saka kuşu Gedem                                : Ayak, bacak Haradan              : Nereden İlitme                   : Yağda yumurta kak                        : Meyve kurusu Mellikan             : Çelik çomak oyunu Nahırci                 : Çoban Pişpişo                 : Bir ot türü Ağna                    : Hayvanları toprak ta yuvarlamak Bagıl                     : Terbiyeli Çahmur              : Süt mavisi göz Dalda                    : Koruma, himaye Erbet                    : Çok çirkin Gılın                     : Beğenmek Helbet                    : Elbet Kamaş                  : Tütünün dip  yaprakları Lavaş                    : Tandırda pişirilen  ince ekmek Mir                        : Bey Ölet                      : Kolera Pirçilik                 : Havuç Sanc                      : Isırmak, sokmak Ağız yasla           : Öykünmek Alıcı kuş              : Atmaca Baba                     : Cüzam Cınağ                    : Lades kemiği Dığdığa                  : Dağ yemişi Elküt                     : Beceriksiz Ğelat                    : Hediye Ilışır                      : Evvelki sene Gergut                 : Çingene Zılıto                     : Aç çıplak Belengaz             : Zavallı Şakal                     :  Ökçesi bükük eski ayakkabı Köhne                  :  Eski Mintan                : Gömlek  Barabar                : Birlikte Cırığ                     : Yırtık Çolma Çocuğ        : Çoluk çocuk Darağlık               : Etin fleto kısmı Dügür                  : Kabarcık Elce                     : Cezve Gerce                  : Sıra, dizi Ğışil                     : Ezilmiş Ğorgışıl                : Yorgun Mor                      : Patlıcan Şüşe                    : Şişe Bışgı                    : Testere Bığeri                  : Baca Ğızek                   : Kızak Dıgırlanmak        : Yuvarlanmak Burçin                   : Dişi geyik Cuk                       :  Tıpa  tıp  olma Çıtma                    : Fiske Debo                    : Boş teneke Evşenik                   : Neşeli Fehmelenme         : Korkmak Ferig                     : Bir yıllık tavuk Gent                     :  Sıcak  çay  suyu Ğışmalama         :  Avuçalma Helisese              : Mahalli yemek Gabal                    : Toptan, götürü,   hepsi birden Menger               : Tahta tırmık Pin                         : Kümes Yesir                      : Esir Heyran                  : Ayran Şipana                  : Kapı eşiği Fırfıra                    : Topaç Mozlanmak         : Küsmek, darılmak Bala                     : Küçük çocuk Boğazlı                : İştahlı Cıllığ                        : Çok ıslak Cırmağ                 :Tırmalama Çerçenk                 : Çaresiz Kötek                    : Dayak Dizbediz               : Dizdize Döş                       : Göğüs Erep                       : Arap Gedele                   :  Küçük küp Gemet                   : Takat Höyük                     : Toprak yığını Kirpit                        : Kulak kabartmak Lafde                         :  Hafif herif Muştu                     : Müjde Okşa                       :  Ölen birisi için ağıt yakmak Savuğ                      : Soğuk Sekavil                    : Söğüt  ağacından yapılan büyük  süpürge Mecrefe                : Kar  küreği Affat                    :  Bela, musibet Cahal                    : Cahil,  görmemiş Çimmek               : Yıkanmak, yüzmek Aba                        : Anne Eze                        . Teyze Bibi                        : Hala Dij                        : Sivri  Buğda                     : Buğday Hemayil              : Nazarlık Hevşi                  : Kapı önü Ğengeveng         :  Amaçsız kalabalık İstikan                : Bardak Kayış                  :  Kemer Kimin                                     : Gibi Mellaçi                    : Armut cinsi Peşgir                      : Berber havlusu Kevgir                      : Süzgeç Gırğeşek                :  İşe yaramayan fazla eşya Esasen                    : Aslında  Ağo                    : Zehir Alça                    : Erik Avtafa                 : Abdest ibriği Cüce                   : Civciv Çarçenk              : Çaresiz Efe                      : Ağabey,  büyük Göbelek              : Mantar Henek                 : Şaka İde                      : İğde Kal                     : Olgunlaşmamış, ham Kirmı                  : Kene Lembeki             : Küçük bakır  tabak Potin                  : Ayakkabı Salağana            :  Mezbaha Sevindırağ          : Çok sevinmek Irbet                     : Acaip Çılgıssız                : Densiz Acarlan               : İlgi duymak Ayle                    : Aile Bel                        : Bir  çeşit  kürek Davuşan             : Tavşan  Aba                   : Abla Gıdık                  : Keçi Gor                    : Mezar Eyvan              : Balkon Işkırık                 : Hıçkırık Kağız                 : Kağıt Ğışmala             : Avuçlama Lengeri              : Bakır tabak Meyteb              : Okul Otar                  : Otlatmak Poçik                : Kuyruk sokumu Merumsuz        : Huysuz Zernebat          :  Erek  dağından  gelen su-çeşme Zıvana               : Çeşme Arğh                     : Ark, Kanal Bayağtan            : Demin, Az önce Cirmik                  : İkiz Daş                       :  Taş Turş                      : Ekşi Gıtto                    : Kısa boylu Hara                     : Nere Camuş                   : Erkek manda Kindirek             : Merdane Koçer                  : Göçebe Makat                 : Divan Nusga                 : Muska Perek                 : Tuzlu, soda Sağal                  : İyileşmek Şoba                  : Nezle Tahtasız             : Patavatsız Yaylı                  : At arabası Zembül              : Sepet Alaçarpah            : İri taneli kar Bikes                  : Kimsesiz Cırt                        : Yırtmak Dığa                    :  Ermeni çocuğu Evik                    : Buğday Fehim                 : Korku, Endişe Gecelme            : Fenalaşmak Gurabeş              : Kurbağa Ğelbür                : Elek, Kalbur İgit                     : Yiğit Kadek                : Kırmızı bez Lemelem            : Çok dolu Mehle                : Mahalle Nece                  : Nasıl Uyağ                   : Uyanık Pazik                  : Şeker pancarı Rızle                   : Çoğalmak Sındı                   : Makas Sümbül               : Başak Tavla                   : Ahır Abur                     : Haya, edep Barsız                    : Meyvesiz, ürünsüz Cehre                   : Çıkrık Çinedan              : Kusrak Dölbent               : Tülbent Eşgere                  : Açıkça Gereçi                  : Dilenci Harabek              : Zehirli bir ot İrhan                     : Reyhan Leng vur              : Topallamak Loti                        : Pis boğaz Naçar                    : Aciz Oki                        : Mesela Pahır                     : Pakır Saan                      : Sana Şemo                    : Ayı yavrusu Taptapa               : Küçük ekmek Urt                         : Soy Yırgala                  : Titremek Zehrimar             : Acı, zehirli Ağabet                 : İnsaniyetli Bakkala                : Fasülye Bidik                      : Köşe, bucak Çap                        : Koşmak, İvmek Dabuk                  : Bir sığır hastalığı Fint                        : İnce mum Gede                    : Çocuk Gıç                         : Ayak, basamak Harti                      : Eski pantolon Irlan                      : Türkü söylemek Kamçor                : Hayvan vergisi Mazik                   : Üvey oğul Medek                 : Dişi manda Örken                   : Kıldan yapılan halat Pişte                     : Üzüm salkımı Satıl                       : Kova Şor                         : Tuzlu Tapkır                   : Bölük, kafile Vığıltı                    : Ağlama, gürültü Yubat                    : Bekletmek Arağan                 : Süt, Yoğurt, Ayran Berk                      : Sırtı sert Cırnak Çek          : Ladese tutuşmak Daban                  : Döşeme Elibaratli              : Yaman Garac                    : Otogar Hansi                    : Hangisi İyesiz                    : Görgüsüz Kelefe                  : Samanlık Leymun               : Limon Mertek                  : Uzun ağaç Nash                     : İnatçı Oğrn                     : Gizli Örük                     : Saç örgüsü Pehıl                     : Kıskanç Safa                       : Maşrapa Şerik                     : Ortak Tapan                   : Kar küreği Yalınkat                : Tek kat, ince Zubara                 : Küme Arıncık                 : Küçük göl Boyun Ver          : Kefil olmak Cinnen                 : Öfkelenmek Daz                        : Kel olan Ekenek                 : Ekili alan Gacı                      : Ağabey Gelek                   : Kavun Heger                   : Eğer İtil                          : Yok olmak Kavza                    : Kaldırmak Malamat             : Alçak, aşağılık Peyin                    : Gübre Puza                      : kaba, terbiyesiz Sahar                    : Belki, olasılıkla Şapik                    : Pantolon Tamgo                  : Sosyete Ücü                       : Ölü yıkayıcı Yaldat                  : Aldatmak Zağar                    : Küçük köpek Zırza                      : Kapı mandalı Alabaydağ          : Rezil, Rüsva Bezek                   : Süs, Ziynet Bıkılda                  : Yavaş yavaş kaynamak Cacim                   : Yatak Örtüsü Celmih                 : İkiz Daldala                 : Kapıyı yarım kapamak Düzümlük           : Sabır, Tahammül Eci                          : Saygıya yaraşan kadın Eng                        : Çene Gile                       : Göz bebeği Harazan               : Kamçı, Kırbaç İtik                         : Kayıp Kamet                  : Güç, Takat Lepik                     : Yassı taş Mincik                  : Saç teli Muğda                 : Bakır Kupa Özüm                   : Kendim Püçülük               : Havuç Şabaş                    : Bahşiş Zerdele                : Kayısı
Van'ın 76 yıllık birikimi, sesi ve gücü Vansesi Gazetesi Van'ın Azarbaycan, Elazığ, Şanıurfa, Kerkük ekseninden şekillenerek lezzet kazanan kendine özgü şirin dilini kelime kelime sizlerle buluşturuyor. Van Sözlüğü'ne sizde yeni bir kelime ekleyin.

Arğ                        : Kanal

Püşrük                 : Nemli dam toprağı

Şoğum                 : Sürülmüş sulu tarla

Sufat                     : Surat

Gelem                  : Kalem

Poçik                    : Kuyruk sokumu                            

Tosbağa               : Kaplumbağa

Üsgek                   : Yüksek

Errre                     : Çoğul ifade eden söz

Toy                        : Düğün

Basalya                    : Kına gecesi

Şabaş                    : Davulcuya verilen bahşiş

Ğelat                    : Düğün hediyesi

Kellebaşı            : Kız tarafının erkek tarafına gönderdiği hediye bohça

İşbabayan           :  Çekirdeksiz kuru erik tatlısı 

Tentene              :  El işi, oya

Bebağ                   : Bahtsız

Şitil                       : Yetiştirme

İskarpin               : Kundura

Ğırtik                    : Hıçkırık

Matuşga              : Hafif kadın

Gırran                  : Kötü hastalık

Bar                         : Nubar

Namurad            : Muradına ermeyen

Zırt                        : Yalan

Şirin                      : Tatlı

Fırfıra                   : Topaç

Tırtıra                   :  Yalpa yapan

Aşuğ                     : Küçükbaş hayvanın aşık kemiği

Geymağ              :Kaymak

Kağenk                : Çapalama

Gemış                  : Kamış

Leçek                    : Yazma

Kef                        :  Köpük

Ğıc                         :  Ağaçtaki reçine

Tırğa                     : Kısa dayamalık ağaç

Tılğo                     :  Şişman

Mığ                       : Çivi

Emraz                   :  Alet edevat

Çin                         :  Omuz

Çinmek                   : Yüzme

Döş                        : Göğüs

Peş                        :  Arka

Gursağ                 :  Mide

Pişik                      :  Kedi

Perenk                 : Parça parça

Ğotğotin             : Nazarlık

Pineci                   : Ayakkabı tamircisi

Loğ                        :  Kabaran toprak damı bastıran taş silindir

Tehfırleme        :  Temizleme, yıkama

Godik                   :  İt damı

Kığt düşmek      :  Yorgun düşme

Zırza                      : Kapı kilidi

Teşt                       : Leğen

Çat                         :  Kumaş parçası

Demkeş               :  Semaverde demliğin konulduğu aksam

Zulamat               : Aşırı karanlık

Şüşe                      :  Bardak

Mintan                :  Gömlek

                          : Çorba

Tike                       : Parça

Gan                       : Kan

Meymun             : Maymun

Seher                   : Sabah

Kelem                  : Lahana

Dehre                   :  Nacak

Teber                   : Balta

Ötberi                  : Mhutelif

Gardaş                  : Kardeş

Eze                        : Teyze

Ölü ölmüş          : Cenaze

Bacı                       : Abla

Aro                        : Arı

Leymun               : Limon

Ağuz                     : Yeni doğurmuş ineğin sütü

Av                          : Parçalamak

Boyun devrile   : Ölesin

Men                      : Ben

Özüm                   : Kendim

Özüm özüme    : Kendi kendime

Çatcıngır             : Un ve yumurtadan yapılan kahvaltılık

Murtuğa              : Un ve yumurtadan yapılan kahvaltılık

Daldalan             : Sinmek

Dimdik                : Gaga

Gavağ                   : Kavak

Gırdan                 : Büyük, iri

Gıjıltı                    : Çığlık

Gasap                   : Kasap

Gorğmağ             : Korkmak

Gızdırmağ          :Kızdırma

Gıjavili                 : Kalabalık

Avurt                   : Avurt, yüz

Elelo                     : Hindi

Dığdığan             : Dağ yemişi

Esgig                     : Eksik

Ğepeng               : Daraba

Nabal                   : Vebal

Guşatan              : Sapan

Teğese                 : Eskimiş

Pin                         : Kümes

Ayo                       : Ayı

Pimpirik              : Titiz

Külbaş                  : Cahil

Gasap                   : Kasap

Gıcığ vermek    : Nispet yapmak

Cadaloz               : Çokbilmiş

Damçi                   : Tavandan sızan yağmur damlası

Devrisi gün        : Ertesi gün

Gargaşa               : Kaos

Hayhavar            : Çaresizlik

Kabristan            : Mezarlık

Verdeçe              : Haylaz çocuk

Hotto                   : Lastik ayakkabı

Bemurat              : Muradına ermemiş

Çal                         : Banyo yapılan yer

Fücceten             :(Ölüm için) aniden

Galak                    : Tezek yığını

Gınde                   : Küçük parça

Gine                     : Yine

Ğerezan              : Kırbaç

Kartmah              : Vücutta olaşan kaba kir

Küt                        : Hamuru tandıra düşürme

Nubar                   : İlk olgunlaşan meyve

Ğeste                   : Hasta

Ğelbir                  :Kalbur

Kestek                 : Kerpiç parçası

Mohre                 :  Çamurdan yapılan yığma duvar

Acarlan                : Gelişmek

Bat                         : Tandırı yakmama hazırlamak

Certbaşı              :Eşkiya başı

Çinedan              : Kursak

Destibala            : İskembenin köşesi

Eremik                 : Yumurtlamayan güvercin

Keçele                 : Saka kuşu

Gedem                                : Ayak, bacak

Haradan              : Nereden

İlitme                   : Yağda yumurta

kak                        : Meyve kurusu

Mellikan             : Çelik çomak oyunu

Nahırci                 : Çoban

Pişpişo                 : Bir ot türü

Ağna                    : Hayvanları toprak ta yuvarlamak

Bagıl                     : Terbiyeli

Çahmur              : Süt mavisi göz

Dalda                    : Koruma, himaye

Erbet                    : Çok çirkin

Gılın                     : Beğenmek

Helbet                    : Elbet

Kamaş                  : Tütünün dip  yaprakları

Lavaş                    : Tandırda pişirilen  ince ekmek

Mir                        : Bey

Ölet                      : Kolera

Pirçilik                 : Havuç

Sanc                      : Isırmak, sokmak

Ağız yasla           : Öykünmek

Alıcı kuş              : Atmaca

Baba                     : Cüzam

Cınağ                    : Lades kemiği

Dığdığa                  : Dağ yemişi

Elküt                     : Beceriksiz

Ğelat                    : Hediye

Ilışır                      : Evvelki sene

Gergut                 : Çingene

Zılıto                     : Aç çıplak

Belengaz             : Zavallı

Şakal                     :  Ökçesi bükük eski ayakkabı

Köhne                  :  Eski

Mintan                : Gömlek 

Barabar                : Birlikte

Cırığ                     : Yırtık

Çolma Çocuğ        : Çoluk çocuk

Darağlık               : Etin fleto kısmı

Dügür                  : Kabarcık

Elce                     : Cezve

Gerce                  : Sıra, dizi

Ğışil                     : Ezilmiş

Ğorgışıl                : Yorgun

Mor                      : Patlıcan

Şüşe                    : Şişe

Bışgı                    : Testere

Bığeri                  : Baca

Ğızek                   : Kızak

Dıgırlanmak        : Yuvarlanmak

Burçin                   : Dişi geyik

Cuk                       :  Tıpa  tıp  olma

Çıtma                    : Fiske

Debo                    : Boş teneke

Evşenik                   : Neşeli

Fehmelenme         : Korkmak

Ferig                     : Bir yıllık tavuk

Gent                     :  Sıcak  çay  suyu

Ğışmalama         :  Avuçalma

Helisese              : Mahalli yemek

Gabal                    : Toptan, götürü,   hepsi birden

Menger               : Tahta tırmık

Pin                         : Kümes

Yesir                      : Esir

Heyran                  : Ayran

Şipana                  : Kapı eşiği

Fırfıra                    : Topaç

Mozlanmak         : Küsmek, darılmak

Bala                     : Küçük çocuk

Boğazlı                : İştahlı

Cıllığ                        : Çok ıslak

Cırmağ                 :Tırmalama

Çerçenk                 : Çaresiz

Kötek                    : Dayak

Dizbediz               : Dizdize

Döş                       : Göğüs

Erep                       : Arap

Gedele                   :  Küçük küp

Gemet                   : Takat

Höyük                     : Toprak yığını

Kirpit                        : Kulak kabartmak

Lafde                         :  Hafif herif

Muştu                     : Müjde

Okşa                       :  Ölen birisi için ağıt yakmak

Savuğ                      : Soğuk

Sekavil                    : Söğüt  ağacından yapılan büyük  süpürge

Mecrefe                : Kar  küreği

Affat                    :  Bela, musibet

Cahal                    : Cahil,  görmemiş

Çimmek               : Yıkanmak, yüzmek

Aba                        : Anne

Eze                        . Teyze

Bibi                        : Hala

Dij                        : Sivri

 Buğda                     : Buğday

Hemayil              : Nazarlık

Hevşi                  : Kapı önü

Ğengeveng         :  Amaçsız kalabalık

İstikan                : Bardak

Kayış                  :  Kemer

Kimin                                     : Gibi

Mellaçi                    : Armut cinsi

Peşgir                      : Berber havlusu

Kevgir                      : Süzgeç

Gırğeşek                :  İşe yaramayan fazla eşya

Esasen                    : Aslında

 Ağo                    : Zehir

Alça                    : Erik

Avtafa                 : Abdest ibriği

Cüce                   : Civciv

Çarçenk              : Çaresiz

Efe                      : Ağabey,  büyük

Göbelek              : Mantar

Henek                 : Şaka

İde                      : İğde

Kal                     : Olgunlaşmamış, ham

Kirmı                  : Kene

Lembeki             : Küçük bakır  tabak

Potin                  : Ayakkabı

Salağana            :  Mezbaha

Sevindırağ          : Çok sevinmek

Irbet                     : Acaip

Çılgıssız                : Densiz

Acarlan               : İlgi duymak

Ayle                    : Aile

Bel                        : Bir  çeşit  kürek

Davuşan             : Tavşan

 Aba                   : Abla

Gıdık                  : Keçi

Gor                    : Mezar

Eyvan              : Balkon

Işkırık                 : Hıçkırık

Kağız                 : Kağıt

Ğışmala             : Avuçlama

Lengeri              : Bakır tabak

Meyteb              : Okul

Otar                  : Otlatmak

Poçik                : Kuyruk sokumu

Merumsuz        : Huysuz

Zernebat          :  Erek  dağından  gelen su-çeşme

Zıvana               : Çeşme


Arğh                     : Ark, Kanal

Bayağtan            : Demin, Az önce

Cirmik                  : İkiz

Daş                       :  Taş

Turş                      : Ekşi

Gıtto                    : Kısa boylu

Hara                     : Nere

Camuş                   : Erkek manda

Kindirek             : Merdane

Koçer                  : Göçebe

Makat                 : Divan

Nusga                 : Muska

Perek                 : Tuzlu, soda

Sağal                  : İyileşmek

Şoba                  : Nezle

Tahtasız             : Patavatsız

Yaylı                  : At arabası

Zembül              : Sepet

Alaçarpah            : İri taneli kar

Bikes                  : Kimsesiz

Cırt                        : Yırtmak

Dığa                    :  Ermeni çocuğu

Evik                    : Buğday

Fehim                 : Korku, Endişe

Gecelme            : Fenalaşmak

Gurabeş              : Kurbağa

Ğelbür                : Elek, Kalbur

İgit                     : Yiğit

Kadek                : Kırmızı bez

Lemelem            : Çok dolu

Mehle                : Mahalle

Nece                  : Nasıl

Uyağ                   : Uyanık

Pazik                  : Şeker pancarı

Rızle                   : Çoğalmak

Sındı                   : Makas

Sümbül               : Başak

Tavla                   : Ahır

Abur                     : Haya, edep

Barsız                    : Meyvesiz, ürünsüz

Cehre                   : Çıkrık

Çinedan              : Kusrak

Dölbent               : Tülbent

Eşgere                  : Açıkça

Gereçi                  : Dilenci

Harabek              : Zehirli bir ot

İrhan                     : Reyhan

Leng vur              : Topallamak

Loti                        : Pis boğaz

Naçar                    : Aciz

Oki                        : Mesela

Pahır                     : Pakır

Saan                      : Sana

Şemo                    : Ayı yavrusu

Taptapa               : Küçük ekmek

Urt                         : Soy

Yırgala                  : Titremek

Zehrimar             : Acı, zehirli


Ağabet                 : İnsaniyetli

Bakkala                : Fasülye

Bidik                      : Köşe, bucak

Çap                        : Koşmak, İvmek

Dabuk                  : Bir sığır hastalığı

Fint                        : İnce mum

Gede                    : Çocuk

Gıç                         : Ayak, basamak

Harti                      : Eski pantolon

Irlan                      : Türkü söylemek

Kamçor                : Hayvan vergisi

Mazik                   : Üvey oğul

Medek                 : Dişi manda

Örken                   : Kıldan yapılan halat

Pişte                     : Üzüm salkımı

Satıl                       : Kova

Şor                         : Tuzlu

Tapkır                   : Bölük, kafile

Vığıltı                    : Ağlama, gürültü

Yubat                    : Bekletmek


Arağan                 : Süt, Yoğurt, Ayran

Berk                      : Sırtı sert

Cırnak Çek          : Ladese tutuşmak

Daban                  : Döşeme

Elibaratli              : Yaman

Garac                    : Otogar

Hansi                    : Hangisi

İyesiz                    : Görgüsüz

Kelefe                  : Samanlık

Leymun               : Limon

Mertek                  : Uzun ağaç

Nash                     : İnatçı

Oğrn                     : Gizli

Örük                     : Saç örgüsü

Pehıl                     : Kıskanç

Safa                       : Maşrapa

Şerik                     : Ortak

Tapan                   : Kar küreği

Yalınkat                : Tek kat, ince

Zubara                 : Küme

Arıncık                 : Küçük göl

Boyun Ver          : Kefil olmak

Cinnen                 : Öfkelenmek

Daz                        : Kel olan

Ekenek                 : Ekili alan

Gacı                      : Ağabey

Gelek                   : Kavun

Heger                   : Eğer

İtil                          : Yok olmak

Kavza                    : Kaldırmak

Malamat             : Alçak, aşağılık

Peyin                    : Gübre

Puza                      : kaba, terbiyesiz

Sahar                    : Belki, olasılıkla

Şapik                    : Pantolon

Tamgo                  : Sosyete

Ücü                       : Ölü yıkayıcı

Yaldat                  : Aldatmak

Zağar                    : Küçük köpek

Zırza                      : Kapı mandalı

Alabaydağ          : Rezil, Rüsva

Bezek                   : Süs, Ziynet

Bıkılda                  : Yavaş yavaş kaynamak

Cacim                   : Yatak Örtüsü

Celmih                 : İkiz

Daldala                 : Kapıyı yarım kapamak

Düzümlük           : Sabır, Tahammül

Eci                          : Saygıya yaraşan kadın

Eng                        : Çene

Gile                       : Göz bebeği

Harazan               : Kamçı, Kırbaç

İtik                         : Kayıp

Kamet                  : Güç, Takat

Lepik                     : Yassı taş

Mincik                  : Saç teli

Muğda                 : Bakır Kupa

Özüm                   : Kendim

Püçülük               : Havuç

Şabaş                    : Bahşiş

Zerdele                : Kayısı

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve vansesigazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.