VAN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TAŞINMAZ MAL SATIŞ VE KİRALAMA İLANI

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

VAN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ  MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
TAŞINMAZ MAL SATIŞ VE KİRALAMA İLANI
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN
SIRA NO İL İLÇE MAHALLE ADA PARSEL TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ (M2) HAZİNE YÜZÖLÇÜMÜ (M2) SATILACAK YÜZÖLÇÜM (M2) CİNSİ FİİLİ DURUMU İMAR DURUMU TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 VAN İPEKYOLU BOSTANİÇİ 5649 3 1.354,33 1.354,33 1.354,33 ARSA BOŞ VE İŞGALSİZ KONUT ALANI 1.630.000,00 163.000,00 25.09.2023 09:40
2 VAN İPEKYOLU BOSTANİÇİ 5540 2 1.534,92 1.534,92 1.534,92 ARSA BOŞ VE İŞGALSİZ KONUT ALANI 1.155.000,00 115.500,00 25.09.2023 10:00
3 VAN İPEKYOLU TEPEBAŞI 340 11 86,51 86,51 86,51 ARSA EVİN AVLUSU OLARAK KULLANILMAKTADIR TERCİHLİ TİCARET ALANI 1.300.000,00 130.000,00 25.09.2023 10:20
4 VAN TUŞBA KALECİK 4135 1 1.081,07 1.081,07 1.081,07 ARSA BOŞ VE İŞGALSİZ TİCARET ALANI 2.705.000,00 270.500,00 25.09.2023 10:40
5 VAN TUŞBA BARDAKÇI 139 49 1.731,14 1.731,14 1.731,14 ARSA BAHÇE VE AĞAÇLIK ALAN KONUT ALANI 2.165.000,00 216.500,00 25.09.2023 11:00
6 VAN EDREMİT SÜPHAN 6904 12 1.208,82 650,98 650,98 ARSA 2 KATLI EV VE ARSASI KONUT ALANI 1.628.000,00 162.800,00 25.09.2023 11:20
7 VAN EDREMİT SÜPHAN 7458 10 531,61 445,81 445,81 ARSA BOŞ ARSA KONUT ALANI 825.000,00 82.500,00 25.09.2023 11:40
8 VAN EDREMİT SÜPHAN 6944 6 800,36 800,36 800,36 ARSA BOŞ ARSA KONUT ALANI 1.801.000,00 180.100,00 25.09.2023 13:40
9 VAN EDREMİT SÜPHAN 7467 6 1.996,83 1.996,83 1.996,83 ARSA YAPI VE BAHÇE KONUT ALANI 3.600.000,00 360.000,00 25.09.2023 14:00
10 VAN EDREMİT SÜPHAN 6964 2 1.625,44 1.019,46 1.019,46 ARSA 2 ADET VİLLA TİPİ YAPI KONUT ALANI 1.785.000,00 178.500,00 25.09.2023 14:20
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN
SIRA NO İL İLÇE MAHALLE ADA PARSEL TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ (M2) HAZİNE YÜZÖLÇÜMÜ (M2) KİRALANACAK YÜZÖLÇÜM (M2) CİNSİ / KİRALAMA SÜRESİ FİİLİ DURUMU / KİRALAMA AMACI İMAR DURUMU TAHMİNİ YILLIK KİRA BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 VAN TUŞBA BEYÜZÜMÜ 0 2070 5.137,89 5.137,89 5.137,89 HAM TOPRAK / 3 YIL İŞGALLİ / TARIM VE HAYVANCILIK AMAÇLI İMARSIZ 60.000,00 15.000,00 25.09.2023 14:40
KİRALAMASI YAPILACAK KAYYIMLIK TAŞINMAZ MALIN
SIRA NO İL İLÇE MAHALLE ADA PARSEL TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ (M2) BLOK / KAT / BAĞIMSIZ BÖLÜM NO KİRALAMA AMACI KİRALAMA SÜRESİ FİİLİ DURUMU / NİTELİĞİ DAİRE BİLGİSİ TAHMİNİ YILLIK KİRA BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 VAN İPEKYOLU HANİKOĞLU 2127 1 2.560,78 B / 2.NORMAL KAT / 5 KONUT OLARAK KULLANILMAK 1 YIL BOŞ / MESKEN 3 + 1 90.000,00 9.000,00 25.09.2023 15:00
1- Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazineye ait taşınmazların ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre hizalarında yazılı tarih ve saatlerde Van Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Erenkent Mah. Yeni Toki 1.Cad. No:18 Edremit/ VAN) toplanacak komisyon huzurunda ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.
2- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;
a) İhalelerin başlangıç saatine kadar isteklilerin yatıracakları geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş geçici teminat belgesi (Bakınız: 25-26 ve 27 inci Maddeler)
b) Yasal yerleşim yeri sahibi olduğuna ilişkin belge (İdaremizden de temin edilebilir. )
c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin de vergi kimlik numarasını gösterir belge.
d)Tebligat için Türkiye' de adresini  gösterir yazılı beyanı (örneği  İdaremizden temin edilebilir.)
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasıdan yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilere vekaletnameyi vermeleri gerekmektedir.
3- İhale ile ilgili Şartnameler mesai saatleri içerisinde Van Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
4-Hazine taşınmaz mallarının satışı her türlü  vergi, resim ve harçlardan muaftır. Ayrıca satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir.
5-Satılacak taşınmaz mallar için istenilmesi halinde alıcılar tarafından ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi, 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi ile Bakanlığımızın 313 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen taksitlendirme limitlerine göre taksit süresi ve sayısı belirlenerek ¼’ü peşin geri kalan kısmı ise en fazla 2 yıl olmak üzere kanuni faiz uygulanmak suretiyle eşit taksitler halinde ödenebilir, ayrıca satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde ise satış bedeline % 20 indirim uygulanacaktır.
6-Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada  meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca  herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
7- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- Hazine Taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanım izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından 5.000.000,00 TL'ye (Beşmilyon TL) kadar olan kısmı için % 1 (Yüzde bir) 5.000.000,00 TL'den (Beşmilyon TL) 10.000.000,00 TL'ye (Onmilyon) kadar olan kısmı için % 0,5 (binde beş) 10.000.000,00 TL'yi (Onmilyon TL) aşan kısmı için % 0,25 (onbinde yirmibeş) oranlarında işlem bedeli alınacaktır.
Ayrıca, ihale ile ilgili bilgiler http://www.milliemlak.gov.tr ve  https://van.csb.gov.tr/  adreslerinden de  öğrenilebilir.  Telefon : (0432) 216 30 78                İLAN OLUNUR

  • Basın No: ILN01888592