(İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 11.06.2014 - 17:24, Güncelleme: 15.10.2020 - 08:19

Valilikten Devir Tasfiye Açıklaması

 

Valilikten Devir Tasfiye Açıklaması

Van Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya’nın açıklamalarına atfen; 6360 sayılı Kanunun Geçici 1’nci maddesinin 1. fıkrasına göre oluşturulan devir, tasfiye ve paylaştırma komisyonunun üye yapısı ve çalışmalarına ilişkin eleştirilerin yapıldığı, bu komisyon kararlarıyla kapatılan (köy, belediye ve il özel idaresi) mahalli idarelere ait menkul ve gayrimenkul malların ilgisiz kuruluşlara devredildiği açıklamalarına cevap verdi.
Van Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, basına intikal iddiaların gerçeği yansıtmadığının çok açık olmakla birlikte, kamuoyunun gerçekleri öğrenme hakkı bağlamında durumu maddeler halinde sıraladı. Açıklamada, “Devir, tasfiye ve paylaştırma komisyonu, kanuna uygun olarak kurulmuştur. Kanunun geçici 1’inci maddesinin 1’inci fıkrası; ‘Bu kanundaki devir, tasfiye ve paylaştırma işlemlerini yürütmek üzere vali tarafından, 1 vali yardımcısı başkanlığında valinin uygun gördüğü kurum ve kuruluş temsilcilerinin ve ilgili belediye başkanlarının katılımıyla devir, tasfiye ve paylaştırma komisyonu kurulur’ hükmünü amirdir. Bu nedenle ilimizde oluşturulan devir, tasfiye ve paylaştırma komisyonu, kanunda emredilen şekilde vali yardımcısı başkanlığında; ilgili belediye başkanları, İl Defterdarı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, İl Çevre ve Şehircilik Müdürü, Tapu ve Kadastro 15. Bölge Müdürü, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı, İl Özel İdaresi Strateji Geliştirme Müdürü ve İl Mahalli İdareler Müdürü’nün katılımı ile oluşmuştur. Komisyon kararlarını oybirliğiyle almıştır. Komisyon kararlarının tamamını, ilgili belediye başkanları da katıldığı halde oybirliğiyle almıştır. Doğal olarak Van Belediyesi’yle ilgili kararlar bizzat Van Belediye Başkanı Bekir Kaya’nın da olumlu oylarıyla kabul edilmiştir. Komisyon kararlarını yerel seçimlerden önce yaptığı toplantılarda kararlaştırmıştır. Komisyon kararlarını 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi öncesinde yaptığı değerlendirmeler sonucunda almıştır. (Daha sonra ortaya çıkan durumları karşılamak için alınan birkaç karar hariç) Dolayısıyla malların paylaştırılmasına siyasi herhangi mülahaza tesir etmemiştir. Mallar, kanun koyucunun amaçladığı şekilde ve usulde dağıtılmıştır. 6360 Sayılı Kanunu’nun geçici 1. maddesinin 5. fıkrasında ‘Bu kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerinin her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları, komisyon kararıyla ilgisine göre; bakanlıklara, bakanlıkların bağlı veya ilgili kuruluşları ile bunların taşra teşkilatına; valiliklere, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına; büyükşehir belediyesine ve bağlı kuruluşuna; ilçe belediyesine devredilmesine karar verilir’ denilmektedir. Dolayısıyla kanunda, tasfiyeye esas bütün malları yalnızca Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesine ilişkin bir düzenleme yoktur. Komisyon ilgisine göre malları yukarıda yazan kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis etme yetkisine sahiptir. Anlaşıldığı kadarıyla iddialar önemli ölçüde Mülga İl Özel İdaresi malları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Öncelikle bilinmelidir ki, il özel idareleri hizmet gördükleri on yıllar boyunca merkezi idarenin kaynaklarıyla ve hazine arazileri üzerinde mahalli nitelikte olmayan kamu hizmetlerini de görmüşlerdir. Bu bakımdan komisyon paylaştırma kararı alırken, menkul ya da gayrimenkul malların halen hangi kamu hizmetinin üretimi için kullanıldığına/planlandığına da dikkat etmiştir. Somut örnek vermek gerekirse, okullarımız ve sağlık tesislerimiz gibi hizmet yapıları hakkında karar alınırken, tahsisler üretilen kamu hizmetinin ilgilisi olan bakanlığa yapılmıştır. Bu kapsamda haberlere konu olan ve mülkiyeti il özel idaresinde bulunan taşınmazlardan; Çitören köyündeki 104.780 m2’lik taşınmaz ve üzerindeki tesis Milli Eğitim Bakanlığı’nın hizmet içi eğitim tesisi olarak kullanılmakta iken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 15.12.2012 tarih ve 223423 sayılı onayı ile Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi olarak kullanılmak üzere tahsis edilmiş olan gayrimenkuldür. Kanun koyucunun amaçladığı biçimde, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi olarak kullanıma devamı sağlamak için ilgisi nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığına (Hazine) devredilmiştir. Bardakçı köyündeki 127.933 m2 taşınmaz fiilen Veteriner Fakültesi’nce eğitim amaçlı olarak kullanıldığından, bu kullanımın devamı için kullanılması amacıyla Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Hazine) devredilmiştir. Şerefiye Mahallesi’ndeki 942 m2’lik taşınmaz üzerinde personel lojmanı bulunmaktadır. İçişleri Bakanlığı’nın 20.01.2014 tarih ve 286 Sayılı genelgesi gereği özel idarenin kapanmasından sonraki süreçte ortaya çıkacak ihtiyaçları karşılamak ve lojman olarak değerlendirilmek amacıyla, İçişleri Bakanlığına (Hazine) devredilmiştir. Alabayır köyü sınırları içerisinde bulunan 144.100 m2’lik taşınmaz, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ihtiyacı nedeniyle İçişleri Bakanlığına (Hazine) devredilmiştir. Akdamar Adası karşısında bulunan 43.589 m2 taşınmaz adaya giden yerli ve yabancı turistlerin başta park, dinlenme gibi ihtiyaçlarında kullanımı amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına (Hazine) devredilmiştir. Erciş Ağaçören köyündeki 185.000 m2’lik taşınmaz tarımsal amaçlı hizmetler için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına (Hazine) devri öngörülmüştür. Yüniplik Fabrikası’nın yeri olarak bilinen taşınmaz Milli Eğitim Bakanlığının 06.02.2014 tarih ve 542376 sayılı yazısına istinaden, eğitim kurumları yapılmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığına (Hazine) devredilmiştir. İl özel idaresinin (B) kampusu olarak bilinen taşınmaz il özel idaresinin iştiraki olan Van Denizi A.Ş.’ye ait bir gayrimenkuldür. Geçmişte yapılan bir ihale ile bu arsa ‘yap, işlet, devret’ modeli ile AVM yapılmak üzere bir yatırımcıya belirli şartlarda tahsis edilmiştir. Van Denizi A.Ş., Van Gölü’nde iller arasında taşımacılık hizmetleri yürütmesi nedeniyle şirketin kuruluş amacına uygun olarak hizmet verebilmesi için, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına (Hazine) devredilmiştir. İl özeli idaresinin (A) kampusu olarak bilinen taşınmaz Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın kanunla kendisine verilmiş kamu hizmetlerini yürütmesi amacıyla yine kanunun 1. maddesinin 5. fıkrası ile bakanlığımızın 20.01.2014 tarih ve 286 sayılı genelgesi gereği valiliğin hizmetlerinde kullanılmak üzere İçişleri Bakanlığına (Hazine) devri yapılmıştır. Ancak basın toplantısında gündeme getirilmeyen ve fakat mülga il özel idaresine ait ya da il özel idaresi kullanımındaki mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait olan ve il özel idaresine tahsisli olup halihazırda üzerinde asfalt şantiyesi, atölye, patlayıcı madde deposu, malzeme ambarı ve idari binaların bulunduğu toplam 60.073 m2’lik taşınmaz; Şerefiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde 4.662 m2’ arsa üzerinde yapımı devam eden ‘Van City’ AVM; Kurubaş mevkiinde 390.400 m2 büyüklüğündeki arsa; Şerefiye Mahallesi’ndeki 1.665 m2 büyüklüğündeki şehir parkı olarak kullanılan arsa; Muradiye ilçesinde 6.093 m2 büyüklüğündeki şantiye yeri; Özalp Memetalan köyünde 21.850 m2, Tulgalı köyünde 6.542 m2, 8.650 m2, 7.150 m2 gölet yeri niteliğindeki arsalar; tahsis amacına uygun kullanılmak üzere yine Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmiştir. Bununla beraber mülga il özel idaresi envanterine kayıtlı çeşitli cins ve markadaki toplam 273 iş makinesi ve diğer taşıtlardan; 161 iş makinesi, 8 binek, 1 otobüs, 6 seyyar yatakhane, 8 pikap olmak üzere toplamda 184 taşıt aracının yanı sıra 21 adet jeneratör Van Büyükşehir Belediyesi ve bağlı idaresi olan Su ve Kanalizasyon İdaresine (VASKİ) devredilmiştir. Ayrıca köylerden Van Büyükşehir Belediyesi’ne 1075 adet taşınmaz, Van Büyükşehir Belediyesi bağlı İdaresine (VASKİ) 1395 adet taşınmaz; belde belediyelerinden Van Büyükşehir Belediyesi’ne 15 adet taşınmaz, 50 adet taşıt ve 23 personel ile Van Büyükşehir Belediyesi bağlı idaresine (VASKİ) 14 adet taşınmaz, 4 adet taşıt ve 14 personel devredilmiştir. Yine kanunun amaçlarına uygun olarak, ilçe belediyelerinden Van Büyükşehir Belediyesine 94 adet taşınmaz, 59 adet taşıt ve 79 personel ile Van Büyükşehir Belediyesi bağlı idaresine (VASKİ) 121 adet taşınmaz, 15 adet taşıt ve 63 personel devredilmiştir. Büyükşehir Belediyesine devredilen toplam gayrimenkul sayısı 1.096 olup ayrıca VASKİ’ne tahsis edilen gayrimenkul sayısı 1.530’dur. Bu durumda büyükşehir ve bağlısına tahsis edilen gayrimenkul sayısı 2.626 olmaktadır. İlçe belediyelerine de yine kanunda ifadesini bulan amaçlara uygun olarak; İpekyolu Belediyesine devredilen mülga İl Özel İdaresine ait taşınmazlardan Erçek’te 1.533 m2, 63.764 m2, 11.254 m2 ve 27.838 m2 olmak üzere 4 parça arsa; Tepebaşı 2.400 m2 arsa, Sarmaç 272.655 m2 arazi devredilmiştir. Yine bu kanunla tüzel kişiliği kaldırılmış olan ve mahalle olarak İpekyolu İlçe Belediyesine bağlanmış, Bostaniçi Belediyesi’ne ait 27 adet, Erçek Belediyesine ait 9 adet araç olmak üzere toplam 31 adet araç İpekyolu İlçe Belediyesine devredilmiştir. Toplamda İl Özel İdaresinden devredilen 5 taşıtla birlikte İpekyolu İlçe Belediyesine devri yapılmış taşıt sayısı 36 olmuştur. Köylerden 96, belde belediyelerinden 17 adet olmak üzere 113 parça taşınmaz, özel idare ve beldelerden toplam 102 personel İpekyolu ilçe belediyesine devredilmiştir. Tuşba Belediyesine devredilen mülga İl Özel İdaresine ait taşınmazlar; toplam 26 parça olup tamamı mahalleye dönüştürülen köylerde bulunmaktadır. Tuşba Belediyesine mülga Özel İdare Müdürlüğünden (ve diğer yerlerden intikal eden) araç sayısı 20’dir. Köylerden 109 ve parça taşınmaz, özel idareden 87 personel Tuşba ilçe belediyesine devredilmiştir. Edremit Belediyesine devredilen mülga İl Özel İdaresine ait taşınmazlardan; Yeniköy Mahallesi 33.700 m2 dostluk parkı olarak bilinen arsa ile Dönemeç Mahallesinde 804 m2 arsa devredilmiştir. Köylerden 59, belde belediyelerinden 2 olmak üzere 61 parça taşınmaz, belde belediyelerinden 8 adet taşıt, özel idare ve beldelerden toplam 24 personel, Edremit ilçe belediyesine devredilmiştir. Özalp Belediyesine devredilen mülga İl Özel İdaresine ait taşınmazlar; toplam 3 parça olup tamamı mahalleye dönüştürülen köylerde bulunmaktadır. Köylerden 752 parça taşınmaz, belde belediyelerinden 14 adet taşıt, özel idare ve beldelerden toplam 19 personel Özalp ilçe belediyesine devredilmiştir. Erciş Belediyesine devredilen mülga İl Özel İdaresine ait taşınmazlar; toplam 49 parça olup tamamı mahalleye dönüştürülen köylerde bulunmaktadır. Köylerden 51 belde belediyelerinden 61 olmak üzere 112 parça taşınmaz, belde belediyelerinden 21 adet taşıt, özel idare ve beldelerden toplam 39 personel Erciş ilçe belediyesine devredilmiştir. Muradiye Belediyesine; köylerden 118, belde belediyelerinden 8 olmak üzere 126 parça taşınmaz, belde belediyelerinden 6 adet taşıt, özel idare ve beldelerden toplam 18 personel devredilmiştir. Gevaş Belediyesine; köylerden 272 belde belediyelerinden 3 olmak üzere 275 parça taşınmaz, belde belediyelerinden 7 adet taşıt, özel idare ve beldelerden toplam 17 personel devredilmiştir Çatak Belediyesine; köylerden 342 parça taşınmaz, özel idareden 7 personel devredilmiştir. Gürpınar Belediyesine; köylerden 427 parça taşınmaz, özel idareden 3 personel devredilmiştir. Başkale Belediyesine; köylerden 429 parça taşınmaz, özel idareden 3 personel devredilmiştir. Bahçesaray Belediyesine; köylerden 706 parça taşınmaz devredilmiştir. Çaldıran Belediyesine; köylerden 261 parça taşınmaz, özel idareden 1 personel devredilmiştir. Saray Belediyesine; köylerden 229 parça taşınmaz devredilmiştir. Valiliğimiz bünyesinde kurulan devir, tasfiye ve paylaştırma komisyonu, yukarıda ifade edildiği gibi aylar süren fedakâr çalışmalar sonunda; objektif kurallar ve kamu yararı çerçevesinde adil bir biçimde dağıtım yapmaya gayret etmiştir. Anayasamıza göre ‘idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolu açıktır.’ Büyükşehir Belediyesi, başkanın imzası da bulunan komisyon kararlarından bir memnuniyetsizliği varsa bunu pekâlâ bağımsız mahkemeler nezdinde açacağı davalar yoluyla takip edebilir; hukuk devletine ve hukukun üstünlüğüne inanan herkes gibi bu hakkı usulüne uygun olarak kullanabilir. Ama hiçbir şekilde devleti ve kurumlarını, bağımsız mahkemeleri ve buralarda görev yapanları tehdit ederek sonuç alınamaz; alınmaz. Tarih bunun en güçlü tanığıdır. Büyükşehir Belediye Başkanının kamuoyuna yansıyan beyanlarının gerçek olmadığına, bu beyanların bir Büyükşehir Belediye Başkanına ait olamayacağına inanmak istiyoruz. Tanıdığımız Belediye Başkanının olsa olsa başkalarının etkisi altında kalarak, hukukçu kimliğini bırakarak bu beyanları yapmış olabileceğini düşünüyoruz. Bu zararlı davranış biçiminden şiddetle kaçınmasını, kamu kuruluşlarıyla çatışmak yerine, işbirliğine yakın tutum takınmasını tavsiye ediyoruz. Durumu kamuoyunun sarsılmaz vicdanına ve bilgisine sunuyoruz” denildi.
Van Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya’nın açıklamalarına atfen; 6360 sayılı Kanunun Geçici 1’nci maddesinin 1. fıkrasına göre oluşturulan devir, tasfiye ve paylaştırma komisyonunun üye yapısı ve çalışmalarına ilişkin eleştirilerin yapıldığı, bu komisyon kararlarıyla kapatılan (köy, belediye ve il özel idaresi) mahalli idarelere ait menkul ve gayrimenkul malların ilgisiz kuruluşlara devredildiği açıklamalarına cevap verdi.

Van Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, basına intikal iddiaların gerçeği yansıtmadığının çok açık olmakla birlikte, kamuoyunun gerçekleri öğrenme hakkı bağlamında durumu maddeler halinde sıraladı. Açıklamada, “Devir, tasfiye ve paylaştırma komisyonu, kanuna uygun olarak kurulmuştur. Kanunun geçici 1’inci maddesinin 1’inci fıkrası; ‘Bu kanundaki devir, tasfiye ve paylaştırma işlemlerini yürütmek üzere vali tarafından, 1 vali yardımcısı başkanlığında valinin uygun gördüğü kurum ve kuruluş temsilcilerinin ve ilgili belediye başkanlarının katılımıyla devir, tasfiye ve paylaştırma komisyonu kurulur’ hükmünü amirdir. Bu nedenle ilimizde oluşturulan devir, tasfiye ve paylaştırma komisyonu, kanunda emredilen şekilde vali yardımcısı başkanlığında; ilgili belediye başkanları, İl Defterdarı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, İl Çevre ve Şehircilik Müdürü, Tapu ve Kadastro 15. Bölge Müdürü, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı, İl Özel İdaresi Strateji Geliştirme Müdürü ve İl Mahalli İdareler Müdürü’nün katılımı ile oluşmuştur. Komisyon kararlarını oybirliğiyle almıştır. Komisyon kararlarının tamamını, ilgili belediye başkanları da katıldığı halde oybirliğiyle almıştır. Doğal olarak Van Belediyesi’yle ilgili kararlar bizzat Van Belediye Başkanı Bekir Kaya’nın da olumlu oylarıyla kabul edilmiştir. Komisyon kararlarını yerel seçimlerden önce yaptığı toplantılarda kararlaştırmıştır. Komisyon kararlarını 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi öncesinde yaptığı değerlendirmeler sonucunda almıştır. (Daha sonra ortaya çıkan durumları karşılamak için alınan birkaç karar hariç) Dolayısıyla malların paylaştırılmasına siyasi herhangi mülahaza tesir etmemiştir. Mallar, kanun koyucunun amaçladığı şekilde ve usulde dağıtılmıştır. 6360 Sayılı Kanunu’nun geçici 1. maddesinin 5. fıkrasında ‘Bu kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerinin her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları, komisyon kararıyla ilgisine göre; bakanlıklara, bakanlıkların bağlı veya ilgili kuruluşları ile bunların taşra teşkilatına; valiliklere, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına; büyükşehir belediyesine ve bağlı kuruluşuna; ilçe belediyesine devredilmesine karar verilir’ denilmektedir. Dolayısıyla kanunda, tasfiyeye esas bütün malları yalnızca Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesine ilişkin bir düzenleme yoktur. Komisyon ilgisine göre malları yukarıda yazan kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis etme yetkisine sahiptir. Anlaşıldığı kadarıyla iddialar önemli ölçüde Mülga İl Özel İdaresi malları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Öncelikle bilinmelidir ki, il özel idareleri hizmet gördükleri on yıllar boyunca merkezi idarenin kaynaklarıyla ve hazine arazileri üzerinde mahalli nitelikte olmayan kamu hizmetlerini de görmüşlerdir. Bu bakımdan komisyon paylaştırma kararı alırken, menkul ya da gayrimenkul malların halen hangi kamu hizmetinin üretimi için kullanıldığına/planlandığına da dikkat etmiştir. Somut örnek vermek gerekirse, okullarımız ve sağlık tesislerimiz gibi hizmet yapıları hakkında karar alınırken, tahsisler üretilen kamu hizmetinin ilgilisi olan bakanlığa yapılmıştır. Bu kapsamda haberlere konu olan ve mülkiyeti il özel idaresinde bulunan taşınmazlardan; Çitören köyündeki 104.780 m2’lik taşınmaz ve üzerindeki tesis Milli Eğitim Bakanlığı’nın hizmet içi eğitim tesisi olarak kullanılmakta iken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 15.12.2012 tarih ve 223423 sayılı onayı ile Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi olarak kullanılmak üzere tahsis edilmiş olan gayrimenkuldür. Kanun koyucunun amaçladığı biçimde, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi olarak kullanıma devamı sağlamak için ilgisi nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığına (Hazine) devredilmiştir. Bardakçı köyündeki 127.933 m2 taşınmaz fiilen Veteriner Fakültesi’nce eğitim amaçlı olarak kullanıldığından, bu kullanımın devamı için kullanılması amacıyla Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Hazine) devredilmiştir. Şerefiye Mahallesi’ndeki 942 m2’lik taşınmaz üzerinde personel lojmanı bulunmaktadır. İçişleri Bakanlığı’nın 20.01.2014 tarih ve 286 Sayılı genelgesi gereği özel idarenin kapanmasından sonraki süreçte ortaya çıkacak ihtiyaçları karşılamak ve lojman olarak değerlendirilmek amacıyla, İçişleri Bakanlığına (Hazine) devredilmiştir. Alabayır köyü sınırları içerisinde bulunan 144.100 m2’lik taşınmaz, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ihtiyacı nedeniyle İçişleri Bakanlığına (Hazine) devredilmiştir. Akdamar Adası karşısında bulunan 43.589 m2 taşınmaz adaya giden yerli ve yabancı turistlerin başta park, dinlenme gibi ihtiyaçlarında kullanımı amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına (Hazine) devredilmiştir. Erciş Ağaçören köyündeki 185.000 m2’lik taşınmaz tarımsal amaçlı hizmetler için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına (Hazine) devri öngörülmüştür. Yüniplik Fabrikası’nın yeri olarak bilinen taşınmaz Milli Eğitim Bakanlığının 06.02.2014 tarih ve 542376 sayılı yazısına istinaden, eğitim kurumları yapılmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığına (Hazine) devredilmiştir. İl özel idaresinin (B) kampusu olarak bilinen taşınmaz il özel idaresinin iştiraki olan Van Denizi A.Ş.’ye ait bir gayrimenkuldür. Geçmişte yapılan bir ihale ile bu arsa ‘yap, işlet, devret’ modeli ile AVM yapılmak üzere bir yatırımcıya belirli şartlarda tahsis edilmiştir. Van Denizi A.Ş., Van Gölü’nde iller arasında taşımacılık hizmetleri yürütmesi nedeniyle şirketin kuruluş amacına uygun olarak hizmet verebilmesi için, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına (Hazine) devredilmiştir. İl özeli idaresinin (A) kampusu olarak bilinen taşınmaz Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın kanunla kendisine verilmiş kamu hizmetlerini yürütmesi amacıyla yine kanunun 1. maddesinin 5. fıkrası ile bakanlığımızın 20.01.2014 tarih ve 286 sayılı genelgesi gereği valiliğin hizmetlerinde kullanılmak üzere İçişleri Bakanlığına (Hazine) devri yapılmıştır. Ancak basın toplantısında gündeme getirilmeyen ve fakat mülga il özel idaresine ait ya da il özel idaresi kullanımındaki mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait olan ve il özel idaresine tahsisli olup halihazırda üzerinde asfalt şantiyesi, atölye, patlayıcı madde deposu, malzeme ambarı ve idari binaların bulunduğu toplam 60.073 m2’lik taşınmaz; Şerefiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde 4.662 m2’ arsa üzerinde yapımı devam eden ‘Van City’ AVM; Kurubaş mevkiinde 390.400 m2 büyüklüğündeki arsa; Şerefiye Mahallesi’ndeki 1.665 m2 büyüklüğündeki şehir parkı olarak kullanılan arsa; Muradiye ilçesinde 6.093 m2 büyüklüğündeki şantiye yeri; Özalp Memetalan köyünde 21.850 m2, Tulgalı köyünde 6.542 m2, 8.650 m2, 7.150 m2 gölet yeri niteliğindeki arsalar; tahsis amacına uygun kullanılmak üzere yine Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmiştir. Bununla beraber mülga il özel idaresi envanterine kayıtlı çeşitli cins ve markadaki toplam 273 iş makinesi ve diğer taşıtlardan; 161 iş makinesi, 8 binek, 1 otobüs, 6 seyyar yatakhane, 8 pikap olmak üzere toplamda 184 taşıt aracının yanı sıra 21 adet jeneratör Van Büyükşehir Belediyesi ve bağlı idaresi olan Su ve Kanalizasyon İdaresine (VASKİ) devredilmiştir. Ayrıca köylerden Van Büyükşehir Belediyesi’ne 1075 adet taşınmaz, Van Büyükşehir Belediyesi bağlı İdaresine (VASKİ) 1395 adet taşınmaz; belde belediyelerinden Van Büyükşehir Belediyesi’ne 15 adet taşınmaz, 50 adet taşıt ve 23 personel ile Van Büyükşehir Belediyesi bağlı idaresine (VASKİ) 14 adet taşınmaz, 4 adet taşıt ve 14 personel devredilmiştir. Yine kanunun amaçlarına uygun olarak, ilçe belediyelerinden Van Büyükşehir Belediyesine 94 adet taşınmaz, 59 adet taşıt ve 79 personel ile Van Büyükşehir Belediyesi bağlı idaresine (VASKİ) 121 adet taşınmaz, 15 adet taşıt ve 63 personel devredilmiştir. Büyükşehir Belediyesine devredilen toplam gayrimenkul sayısı 1.096 olup ayrıca VASKİ’ne tahsis edilen gayrimenkul sayısı 1.530’dur. Bu durumda büyükşehir ve bağlısına tahsis edilen gayrimenkul sayısı 2.626 olmaktadır. İlçe belediyelerine de yine kanunda ifadesini bulan amaçlara uygun olarak; İpekyolu Belediyesine devredilen mülga İl Özel İdaresine ait taşınmazlardan Erçek’te 1.533 m2, 63.764 m2, 11.254 m2 ve 27.838 m2 olmak üzere 4 parça arsa; Tepebaşı 2.400 m2 arsa, Sarmaç 272.655 m2 arazi devredilmiştir. Yine bu kanunla tüzel kişiliği kaldırılmış olan ve mahalle olarak İpekyolu İlçe Belediyesine bağlanmış, Bostaniçi Belediyesi’ne ait 27 adet, Erçek Belediyesine ait 9 adet araç olmak üzere toplam 31 adet araç İpekyolu İlçe Belediyesine devredilmiştir. Toplamda İl Özel İdaresinden devredilen 5 taşıtla birlikte İpekyolu İlçe Belediyesine devri yapılmış taşıt sayısı 36 olmuştur. Köylerden 96, belde belediyelerinden 17 adet olmak üzere 113 parça taşınmaz, özel idare ve beldelerden toplam 102 personel İpekyolu ilçe belediyesine devredilmiştir. Tuşba Belediyesine devredilen mülga İl Özel İdaresine ait taşınmazlar; toplam 26 parça olup tamamı mahalleye dönüştürülen köylerde bulunmaktadır. Tuşba Belediyesine mülga Özel İdare Müdürlüğünden (ve diğer yerlerden intikal eden) araç sayısı 20’dir. Köylerden 109 ve parça taşınmaz, özel idareden 87 personel Tuşba ilçe belediyesine devredilmiştir. Edremit Belediyesine devredilen mülga İl Özel İdaresine ait taşınmazlardan; Yeniköy Mahallesi 33.700 m2 dostluk parkı olarak bilinen arsa ile Dönemeç Mahallesinde 804 m2 arsa devredilmiştir. Köylerden 59, belde belediyelerinden 2 olmak üzere 61 parça taşınmaz, belde belediyelerinden 8 adet taşıt, özel idare ve beldelerden toplam 24 personel, Edremit ilçe belediyesine devredilmiştir. Özalp Belediyesine devredilen mülga İl Özel İdaresine ait taşınmazlar; toplam 3 parça olup tamamı mahalleye dönüştürülen köylerde bulunmaktadır. Köylerden 752 parça taşınmaz, belde belediyelerinden 14 adet taşıt, özel idare ve beldelerden toplam 19 personel Özalp ilçe belediyesine devredilmiştir. Erciş Belediyesine devredilen mülga İl Özel İdaresine ait taşınmazlar; toplam 49 parça olup tamamı mahalleye dönüştürülen köylerde bulunmaktadır. Köylerden 51 belde belediyelerinden 61 olmak üzere 112 parça taşınmaz, belde belediyelerinden 21 adet taşıt, özel idare ve beldelerden toplam 39 personel Erciş ilçe belediyesine devredilmiştir. Muradiye Belediyesine; köylerden 118, belde belediyelerinden 8 olmak üzere 126 parça taşınmaz, belde belediyelerinden 6 adet taşıt, özel idare ve beldelerden toplam 18 personel devredilmiştir. Gevaş Belediyesine; köylerden 272 belde belediyelerinden 3 olmak üzere 275 parça taşınmaz, belde belediyelerinden 7 adet taşıt, özel idare ve beldelerden toplam 17 personel devredilmiştir Çatak Belediyesine; köylerden 342 parça taşınmaz, özel idareden 7 personel devredilmiştir. Gürpınar Belediyesine; köylerden 427 parça taşınmaz, özel idareden 3 personel devredilmiştir. Başkale Belediyesine; köylerden 429 parça taşınmaz, özel idareden 3 personel devredilmiştir. Bahçesaray Belediyesine; köylerden 706 parça taşınmaz devredilmiştir. Çaldıran Belediyesine; köylerden 261 parça taşınmaz, özel idareden 1 personel devredilmiştir. Saray Belediyesine; köylerden 229 parça taşınmaz devredilmiştir. Valiliğimiz bünyesinde kurulan devir, tasfiye ve paylaştırma komisyonu, yukarıda ifade edildiği gibi aylar süren fedakâr çalışmalar sonunda; objektif kurallar ve kamu yararı çerçevesinde adil bir biçimde dağıtım yapmaya gayret etmiştir. Anayasamıza göre ‘idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolu açıktır.’ Büyükşehir Belediyesi, başkanın imzası da bulunan komisyon kararlarından bir memnuniyetsizliği varsa bunu pekâlâ bağımsız mahkemeler nezdinde açacağı davalar yoluyla takip edebilir; hukuk devletine ve hukukun üstünlüğüne inanan herkes gibi bu hakkı usulüne uygun olarak kullanabilir. Ama hiçbir şekilde devleti ve kurumlarını, bağımsız mahkemeleri ve buralarda görev yapanları tehdit ederek sonuç alınamaz; alınmaz. Tarih bunun en güçlü tanığıdır. Büyükşehir Belediye Başkanının kamuoyuna yansıyan beyanlarının gerçek olmadığına, bu beyanların bir Büyükşehir Belediye Başkanına ait olamayacağına inanmak istiyoruz. Tanıdığımız Belediye Başkanının olsa olsa başkalarının etkisi altında kalarak, hukukçu kimliğini bırakarak bu beyanları yapmış olabileceğini düşünüyoruz. Bu zararlı davranış biçiminden şiddetle kaçınmasını, kamu kuruluşlarıyla çatışmak yerine, işbirliğine yakın tutum takınmasını tavsiye ediyoruz. Durumu kamuoyunun sarsılmaz vicdanına ve bilgisine sunuyoruz” denildi.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve vansesigazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.