Güncel Haber Girişi: 30.06.2016 - 15:32, Güncelleme: 15.10.2020 - 08:21

Tuşba Belediyesi Başkanlığı'ndan Açıklama

 

Tuşba Belediyesi Başkanlığı'ndan Açıklama

Van merkez Tuşba Belediyesi Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde derenin taşması sonucu yaşanan su baskınları ile “Tuşba’yı sel aldı” başlıklı haber ve sosyal medyada karalama kampanyalarına yönelik yazılı bir açıklama yaptı.
Tuşba Belediye Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Yerel basınımızın güzide gazeteci ve yazarlarını tenzih ederek belirtmek gerekir ki birkaç gazeteci veya internet sitesi kullanıcısının Tuşba Belediye Başlanlığı’nı karalama kampanyası başlatarak yerel basında bu yönde gündem oluşturma çabası bizleri derinden üzmüştür. Bir tek vatandaşımızın dahi bu haberlere kanarak kurumumuz hakkında aldatılması vicdanlarımızı zedelediğinden iş bu basın açıklamasının yapılması zarureti hâsıl olmuştur. Tuşba Belediye Başkanlığı, kurulduğu günden bu güne kadar özgür basını savunan, yerelde hizmet veren tüm basın mensuplarını kucaklayan ve kendilerine kapılarını sonuna kadar açan, eylemleri ve hizmetlerini şeffaf belediyecilik anlayışı ile tüm basınla paylaşan bir belediye olmuştur ve bu anlayış böylece devam edecektir. Önceki basın açıklamamız kullanılmak sureti ile durumun çarpıtılarak vatandaşa olumsuz lanse edilmesi ve bunun sosyal medya da kullanılarak birçok yerde hakareti aşan cümlelerle servis edilmesi yanlış bir tutumdur. Tüm bunlara ilişkin hukuki süreç başlatılmıştır” denildi.“YAYINLANAN HABER NETİCESİNDE VATANDAŞLARIMIZ İŞ MAKİNELERİMİZE SALDIRMALARINA SEBEP OLMUŞ, BİR OPERATÖRÜMÜZ DARP EDİLMİŞTİR”“Tuşba’yı sel aldı” başlıklı haberin yerel basında çokça servis edilmesi üzerine tekzip mahiyetinde yazılı bir basın açıklaması taraflarınca yapıldığı belirtilen açıklamada, “Kelime anlamı da incelendiğinde, söz konusu basın açıklamasının hakkımızda yapılan yanlış ve asılsız haberi düzeltmek adına konuya ilişkin doğru bilgilerin paylaşıldığı bu metin bir tekziptir. Kurumumuz, haberi kimin yaptığı veya niçin yaptığı ile ilgilenmemekle birlikte içeriği ve vatandaş nezdinde uyandırdığı etki ve meslek etiği ile alakadardır. Söz konusu haberin yayınlandığı esnada iş makinelerimiz mahallelerimizde vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek amacı ile çalışmakta idi. Yayınlanan haber neticesinde vatandaşlarımızı belediyeye karşı ayaklandırarak iş makinelerimize saldırmalarına sebep olmuştur. İş makinelerimiz hasar görmüş ve bir operatörümüz darp edilmiştir. Biz bu haberlerin vatandaşların üzerinde kurduğu baskıya binaen açıklama yapmıştık. Haber kaynağının doğruluğu, haberi yapanda her zaman tam olarak bilinmez. Ancak haber kaynağının da mevcut olması ve meslek etiği çerçevesinde haberin servis edilmesi basın mevzuatı dikkate alındığında hukuka uygunluk şartlarıdır. “Vatandaş diyor” dedikten sonra kişisel görüşlerin yazılması, iki ilçe arasında sınır olan derenin sadece Tuşba’da taşması diğer ilçede taşmaması, Tuşba’da yer almayan Yalı Mahallesinde olan taşkının Tuşba’da gösterilmesi, haber yazarken asgari araştırmanın dahi yapılmamış olması, söz konusu taşkının mesuliyetinin hukuk dünyası açısından hangi kurumun üzerinde olduğunun bilinmemesi ve son olarak da Belediye Başkanı hedef seçilerek iftira sureti ile hakaret kabul edilecek yorumların yapılması yazıyı haber olmaktan çıkarmış ve tekzip gerekmiştir. Yeniden açıklamak gerekirse: sel sularının ana arterlerdeki görev ve sorumluluğu pozitif hukukumuz gereği Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı olan Van Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü’ne (VASKİ) aittir. Hal böyle iken asgari araştırmayı yapan herkes söz konusu olaya ilişkin Belediye Başkanlığımızın bu konuda en ufak yükümlülüğünün dahi bulunmadığı gerçeğini kavrayacaktır” denildi.Her gece lüks otellerde iftar açma iddiası tamamen asılsız ve yalan olduğu belirtilen açıklamada, “Ramazan ayının 24. günü olan bugüne kadar Sayın Belediye Başkanımız ve diğer idarecilerimiz 23 iftardan sadece birini Van Valiliğinin daveti üzerine otelde açmış, kalan tüm günlerde iftar Tuşba Belediye Başkanlığının insanlarımız için hizmet verdiği iftar çadırında açılmıştır. Bu husus sosyal medya hesaplarımızdan ve kurumumuz yayın akışından açıkça anlaşılmaktadır. Hal böyle iken haber kaynağı olmadan dolayısı ile yazanının kendi görüşlerini ihtiva eden, halkı kin ve nefrete tahrik eden bu ve benzeri yazı ve kampanyaların yapılmaması için tarafımızca yeniden açıklama yapılmıştır. Basın açıklamamızda yer alan genel ifadeler sonradan çarpıtılarak bunun üzerinden yeniden karalama kampanya yürütülmüştür. Haberi yapan veya servis edenlerin başta olmak üzere hiç kimseyi hedef almadan bazı basın mensuplarının terör yanlı haberlerine kimsenin itibar etmemesi istenmiştir. Bu açıklama sonradan güya “basın mensuplarımızın ülkemizde hukuk kuralları ile terör örgütü kabul edilmiş suç örgütlerinin üyeleri olduğunu ve bu örgütler lehine faaliyet yürüttüğü” manası ile kullanılmış gibi lanse edilmiştir. Kurumumuz adına yapılan basın açıklamasında terör yanlı ifadesi asılsız, art niyetli bir takım işlemlerle yıldırma ve korkutma amaçlı her türlü eylem anlamında kullanılmıştır. Burada bir kavram kargaşası söz konusu dahi değildir. Nitekim trafik terörü de bu mana ile kullanılır. Fakat araştırmacı kişilikten uzak bir takım kişiler bunu da bir karalama kampanyasına dönüştürmüşlerdir. Gerçi kendi hak ve ödevlerinden dahi yoksun olan kişilerden Belediyecilik mevzuatını araştırması da beklenemez. Çalışmalarımızı yoğunlaştırdığımız ve herkesçe takdir edildiğimiz bu günlerde birkaç şahsın bu şekilde art niyetli faaliyetleri haklı sitemimizin sebebi olmuştur. Aksi bir bakış açısı yanlış olur. Tuşba Belediyesi’nin basına yönelik olumlu tutumu yukarıda izah edilmiş olup vicdan sahibi herkesçe takdir edilmektedir. Basın araçları ile hakaret, iftira, halkı kin ve nefrete tahrik teşkil edecek eylem ve söylemler içerisinde davranış sergilemiş şahısların Bağımsız Yargı huzurunda yargılanarak cezalandırılması ve tazminata mahkûm edilmesi hususunda yasal işlemler başlatılmıştır. Belediyemiz sadece Van’da değil bölgede yükselen bir değerdir. Kanun kapsamında her türlü sorumluluğumuzu yerine getirip yine hukuki tüm haklarımızı kullanarak vatandaşlarımıza en üstün hizmeti verme anlayışı içerisinde bugüne kadar geldik ve bu anlayış bundan sonra da devam edecektir. Yıldırma politikaları ve karalama kampanyaları ile bu tür girişimlerde bulunanlara insanlarımız prim vermemektedir ve bu yaklaşıma millet nezdinde itibar edilmemektedir. Şeffaf belediyecilik anlayışı ile tüm basınımıza vatandaşlarımıza hizmet kapımızın sonuna kadar açık olduğunu belirterek herkese hayırlı günler dileriz” ifadelerine yer verildi.
Van merkez Tuşba Belediyesi Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde derenin taşması sonucu yaşanan su baskınları ile “Tuşba’yı sel aldı” başlıklı haber ve sosyal medyada karalama kampanyalarına yönelik yazılı bir açıklama yaptı.

Tuşba Belediye Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Yerel basınımızın güzide gazeteci ve yazarlarını tenzih ederek belirtmek gerekir ki birkaç gazeteci veya internet sitesi kullanıcısının Tuşba Belediye Başlanlığı’nı karalama kampanyası başlatarak yerel basında bu yönde gündem oluşturma çabası bizleri derinden üzmüştür. Bir tek vatandaşımızın dahi bu haberlere kanarak kurumumuz hakkında aldatılması vicdanlarımızı zedelediğinden iş bu basın açıklamasının yapılması zarureti hâsıl olmuştur. Tuşba Belediye Başkanlığı, kurulduğu günden bu güne kadar özgür basını savunan, yerelde hizmet veren tüm basın mensuplarını kucaklayan ve kendilerine kapılarını sonuna kadar açan, eylemleri ve hizmetlerini şeffaf belediyecilik anlayışı ile tüm basınla paylaşan bir belediye olmuştur ve bu anlayış böylece devam edecektir. Önceki basın açıklamamız kullanılmak sureti ile durumun çarpıtılarak vatandaşa olumsuz lanse edilmesi ve bunun sosyal medya da kullanılarak birçok yerde hakareti aşan cümlelerle servis edilmesi yanlış bir tutumdur. Tüm bunlara ilişkin hukuki süreç başlatılmıştır” denildi.
“YAYINLANAN HABER NETİCESİNDE VATANDAŞLARIMIZ İŞ MAKİNELERİMİZE SALDIRMALARINA SEBEP OLMUŞ, BİR OPERATÖRÜMÜZ DARP EDİLMİŞTİR”
“Tuşba’yı sel aldı” başlıklı haberin yerel basında çokça servis edilmesi üzerine tekzip mahiyetinde yazılı bir basın açıklaması taraflarınca yapıldığı belirtilen açıklamada, “Kelime anlamı da incelendiğinde, söz konusu basın açıklamasının hakkımızda yapılan yanlış ve asılsız haberi düzeltmek adına konuya ilişkin doğru bilgilerin paylaşıldığı bu metin bir tekziptir. Kurumumuz, haberi kimin yaptığı veya niçin yaptığı ile ilgilenmemekle birlikte içeriği ve vatandaş nezdinde uyandırdığı etki ve meslek etiği ile alakadardır. Söz konusu haberin yayınlandığı esnada iş makinelerimiz mahallelerimizde vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek amacı ile çalışmakta idi. Yayınlanan haber neticesinde vatandaşlarımızı belediyeye karşı ayaklandırarak iş makinelerimize saldırmalarına sebep olmuştur. İş makinelerimiz hasar görmüş ve bir operatörümüz darp edilmiştir. Biz bu haberlerin vatandaşların üzerinde kurduğu baskıya binaen açıklama yapmıştık. Haber kaynağının doğruluğu, haberi yapanda her zaman tam olarak bilinmez. Ancak haber kaynağının da mevcut olması ve meslek etiği çerçevesinde haberin servis edilmesi basın mevzuatı dikkate alındığında hukuka uygunluk şartlarıdır. “Vatandaş diyor” dedikten sonra kişisel görüşlerin yazılması, iki ilçe arasında sınır olan derenin sadece Tuşba’da taşması diğer ilçede taşmaması, Tuşba’da yer almayan Yalı Mahallesinde olan taşkının Tuşba’da gösterilmesi, haber yazarken asgari araştırmanın dahi yapılmamış olması, söz konusu taşkının mesuliyetinin hukuk dünyası açısından hangi kurumun üzerinde olduğunun bilinmemesi ve son olarak da Belediye Başkanı hedef seçilerek iftira sureti ile hakaret kabul edilecek yorumların yapılması yazıyı haber olmaktan çıkarmış ve tekzip gerekmiştir. Yeniden açıklamak gerekirse: sel sularının ana arterlerdeki görev ve sorumluluğu pozitif hukukumuz gereği Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı olan Van Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü’ne (VASKİ) aittir. Hal böyle iken asgari araştırmayı yapan herkes söz konusu olaya ilişkin Belediye Başkanlığımızın bu konuda en ufak yükümlülüğünün dahi bulunmadığı gerçeğini kavrayacaktır” denildi.
Her gece lüks otellerde iftar açma iddiası tamamen asılsız ve yalan olduğu belirtilen açıklamada, “Ramazan ayının 24. günü olan bugüne kadar Sayın Belediye Başkanımız ve diğer idarecilerimiz 23 iftardan sadece birini Van Valiliğinin daveti üzerine otelde açmış, kalan tüm günlerde iftar Tuşba Belediye Başkanlığının insanlarımız için hizmet verdiği iftar çadırında açılmıştır. Bu husus sosyal medya hesaplarımızdan ve kurumumuz yayın akışından açıkça anlaşılmaktadır. Hal böyle iken haber kaynağı olmadan dolayısı ile yazanının kendi görüşlerini ihtiva eden, halkı kin ve nefrete tahrik eden bu ve benzeri yazı ve kampanyaların yapılmaması için tarafımızca yeniden açıklama yapılmıştır. Basın açıklamamızda yer alan genel ifadeler sonradan çarpıtılarak bunun üzerinden yeniden karalama kampanya yürütülmüştür. Haberi yapan veya servis edenlerin başta olmak üzere hiç kimseyi hedef almadan bazı basın mensuplarının terör yanlı haberlerine kimsenin itibar etmemesi istenmiştir. Bu açıklama sonradan güya “basın mensuplarımızın ülkemizde hukuk kuralları ile terör örgütü kabul edilmiş suç örgütlerinin üyeleri olduğunu ve bu örgütler lehine faaliyet yürüttüğü” manası ile kullanılmış gibi lanse edilmiştir. Kurumumuz adına yapılan basın açıklamasında terör yanlı ifadesi asılsız, art niyetli bir takım işlemlerle yıldırma ve korkutma amaçlı her türlü eylem anlamında kullanılmıştır. Burada bir kavram kargaşası söz konusu dahi değildir. Nitekim trafik terörü de bu mana ile kullanılır. Fakat araştırmacı kişilikten uzak bir takım kişiler bunu da bir karalama kampanyasına dönüştürmüşlerdir. Gerçi kendi hak ve ödevlerinden dahi yoksun olan kişilerden Belediyecilik mevzuatını araştırması da beklenemez. Çalışmalarımızı yoğunlaştırdığımız ve herkesçe takdir edildiğimiz bu günlerde birkaç şahsın bu şekilde art niyetli faaliyetleri haklı sitemimizin sebebi olmuştur. Aksi bir bakış açısı yanlış olur. Tuşba Belediyesi’nin basına yönelik olumlu tutumu yukarıda izah edilmiş olup vicdan sahibi herkesçe takdir edilmektedir. Basın araçları ile hakaret, iftira, halkı kin ve nefrete tahrik teşkil edecek eylem ve söylemler içerisinde davranış sergilemiş şahısların Bağımsız Yargı huzurunda yargılanarak cezalandırılması ve tazminata mahkûm edilmesi hususunda yasal işlemler başlatılmıştır. Belediyemiz sadece Van’da değil bölgede yükselen bir değerdir. Kanun kapsamında her türlü sorumluluğumuzu yerine getirip yine hukuki tüm haklarımızı kullanarak vatandaşlarımıza en üstün hizmeti verme anlayışı içerisinde bugüne kadar geldik ve bu anlayış bundan sonra da devam edecektir. Yıldırma politikaları ve karalama kampanyaları ile bu tür girişimlerde bulunanlara insanlarımız prim vermemektedir ve bu yaklaşıma millet nezdinde itibar edilmemektedir. Şeffaf belediyecilik anlayışı ile tüm basınımıza vatandaşlarımıza hizmet kapımızın sonuna kadar açık olduğunu belirterek herkese hayırlı günler dileriz” ifadelerine yer verildi.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve vansesigazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.