Haber Girişi: 19.03.2015 - 09:21, Güncelleme: 15.10.2020 - 08:20

SATIŞI YAPILACAK ARAÇLARIN

 

SATIŞI YAPILACAK ARAÇLARIN

V A N D E F T E R D A R L I Ğ I MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
  İ   L   A   N      V A N   D E F T E R D A R L I Ğ I  MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN       SATIŞI YAPILACAK ARAÇLARIN   CİNSİ MARKASI MODELİ PLAKA NO TİPİ ŞASE NO BULUNDUĞU YER TAHMİNİ BEDELİ(TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ ARACIN DURUMU   1 Çekici Mercedes-Benz 2000 34 BZA 76 1853 LS 4X2 3600 WDB9540321K494194 Şoförler ve Oto. Otoparkı  42.000,00 12.600,00 25.03.2015 09:00 Tamir ile kullanılır. 2 Kamyonet Ford 2005 65 NZ 377 Faay Transit 300 Van NM0LXXTTFL4E22496 Şoförler ve Oto. Otoparkı  12.250,00 3.375,00 25.03.2015 09:20 Tamir ile kullanılır. SATIŞI YAPILACAK TAŞINIRLARIN   CİNSİ ADEDİ BULUNDUĞU YER  TOPLAM TAHMİNİ BEDELİ(TL) GEÇİCİ TEMİNATI  (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ  3 Konteyner  1040 Anadolu Konteyner Kent  624.000,00 187.200,00 25.03.2015 09:40 4 Konteyner  114 Havaalanı civarı  Konteyner Yerleşkesi  68.400,00 20.520,00 25.03.2015 10:00 SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN   İLÇE MAHALLE  CİNSİ  PAFTA NO  ADA NO PARSEL NO  YÜZÖLÇÜMÜ (M2) HAZİNE HİSSESİ İMAR        DURUMU  TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ      ( TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 5 Edremit Eminpaşa Arsa 134 1835 175 3.080,77 Tam İmar planında "Kentsel Servis Alanı, Bakım ve Akaryakıt İstasyonu, Lpg Satış yeri Kısmen de yol" olarak ayrılmıştır. 1.233.000,00 123.300,00 25.03.2015 10:20 6 İpekyolu Şerefiye  Arsa 25 71 56 15,27 Tam Ticari Alan  30.540,00 TL. 3.054,00 25.03.2015 10:50 KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZIN    İLÇE MAHALLE  CİNSİ  PAFTA NO  ADA NO PARSEL NO  YÜZÖLÇÜMÜ (M2) KİRA AMACI Kira Süresi  TAHMİNİ İLK  YIL KİRA BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT  BEDELİ      ( TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 7 Tuşba Melen  Arsa 177 648 5 760,00 Çay Bahçesi  3 Yıl  7.360,00 1.840,00 25.03.2015 11:20   1- Yukarıda 1'den 6. sıraya kadar olan taşınmaz ve taşınır malların satışı ve 7. sıradaki taşınmazın kiraya verilmesi için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre hizalarında   yazılı tarih ve saatlerde Van Defterdarlığı Milli Emlak Müdürü odasında (Vali Mithat Bey Mahallesi İskele Caddesi No:3 İpekyolu/VAN) toplanacak komisyon huzurunda ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.   2- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;     a) İhalalerin başlangıç saatine kadar isteklilerin yatıracakları geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş geçici teminat belgesi,     b) Yasal yerleşim yeri sahibi olduğuna ilişkin belge (İdaremizden de temin edilebilir. )     c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin de vergi kimlik numarasını gösterir belge.     d)Tebligat için Türkiye' de adresini  gösterir yazılı beyanı (örneği  İdaremizden temin edilebilir.)     e) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasıdan yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2015 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri gerekmektedir.     3- İhale ile ilgili Şartnameler mesai saatleri içerisinde Van Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.       4- Yukarıda belirtilen araçların satış bedelleri üzerinden ayrıca Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca Katma Değer Vergisi alınacaktır.     5-Hazine taşınmaz mallarının satışı her türlü  vergi, resim ve harçlardan muaftır. Ayrıca satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir.     6-Satılacak taşınmaz mallar için istenilmesi halinde alıcılar tarafından ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi, 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi ile Bakanlığımızın      313 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen taksitlendirme limitlerine göre taksit süresi ve sayısı belirlenerek ¼’ü peşin geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle eşit      taksitler halinde ödenebilir.     7-Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır.      Postada  meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca  herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.     8- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                Ayrıca, ihale ile ilgili bilgiler http://www.milliemlak.gov.tr ve  www.vandefterdarlığı.gov.tr  adreslerinden de  öğrenilebilir.  Telefon : (0432) 216 13 98                   İLAN OLUNUR  
V A N D E F T E R D A R L I Ğ I MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
  İ   L   A   N
     V A N   D E F T E R D A R L I Ğ I  MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
      SATIŞI YAPILACAK ARAÇLARIN
  CİNSİ MARKASI MODELİ PLAKA NO TİPİ ŞASE NO BULUNDUĞU YER TAHMİNİ BEDELİ(TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ ARACIN DURUMU  
1 Çekici Mercedes-Benz 2000 34 BZA 76 1853 LS 4X2 3600 WDB9540321K494194 Şoförler ve Oto. Otoparkı  42.000,00 12.600,00 25.03.2015 09:00 Tamir ile kullanılır.
2 Kamyonet Ford 2005 65 NZ 377 Faay Transit 300 Van NM0LXXTTFL4E22496 Şoförler ve Oto. Otoparkı  12.250,00 3.375,00 25.03.2015 09:20 Tamir ile kullanılır.
SATIŞI YAPILACAK TAŞINIRLARIN
  CİNSİ ADEDİ BULUNDUĞU YER  TOPLAM TAHMİNİ
BEDELİ(TL)
GEÇİCİ TEMİNATI
 (TL)
İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 
3 Konteyner  1040 Anadolu Konteyner Kent  624.000,00 187.200,00 25.03.2015 09:40
4 Konteyner  114 Havaalanı civarı  Konteyner Yerleşkesi  68.400,00 20.520,00 25.03.2015 10:00
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN
  İLÇE MAHALLE  CİNSİ  PAFTA NO  ADA NO PARSEL NO  YÜZÖLÇÜMÜ (M2) HAZİNE HİSSESİ İMAR        DURUMU  TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ      ( TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
5 Edremit
Eminpaşa
Arsa 134 1835 175 3.080,77 Tam İmar planında "Kentsel Servis Alanı, Bakım ve Akaryakıt İstasyonu, Lpg Satış yeri Kısmen de yol" olarak ayrılmıştır. 1.233.000,00 123.300,00 25.03.2015 10:20
6 İpekyolu
Şerefiye 
Arsa 25 71 56 15,27 Tam Ticari Alan  30.540,00 TL. 3.054,00 25.03.2015 10:50
KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZIN 
  İLÇE
MAHALLE 
CİNSİ  PAFTA NO  ADA NO PARSEL NO  YÜZÖLÇÜMÜ (M2) KİRA AMACI Kira Süresi  TAHMİNİ İLK  YIL KİRA
BEDELİ (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT
 BEDELİ      ( TL)
İHALE
TARİHİ
İHALE SAATİ
7 Tuşba
Melen 
Arsa 177 648 5 760,00 Çay Bahçesi  3 Yıl  7.360,00 1.840,00 25.03.2015 11:20
  1- Yukarıda 1'den 6. sıraya kadar olan taşınmaz ve taşınır malların satışı ve 7. sıradaki taşınmazın kiraya verilmesi için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre hizalarında 
 yazılı tarih ve saatlerde Van Defterdarlığı Milli Emlak Müdürü odasında (Vali Mithat Bey Mahallesi İskele Caddesi No:3 İpekyolu/VAN) toplanacak komisyon huzurunda ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.
  2- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;  
  a) İhalalerin başlangıç saatine kadar isteklilerin yatıracakları geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş geçici teminat belgesi,  
  b) Yasal yerleşim yeri sahibi olduğuna ilişkin belge (İdaremizden de temin edilebilir. )  
  c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin de vergi kimlik numarasını gösterir belge.  
  d)Tebligat için Türkiye' de adresini  gösterir yazılı beyanı (örneği  İdaremizden temin edilebilir.)  
  e) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasıdan yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2015 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri gerekmektedir.  
  3- İhale ile ilgili Şartnameler mesai saatleri içerisinde Van Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.    
  4- Yukarıda belirtilen araçların satış bedelleri üzerinden ayrıca Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca Katma Değer Vergisi alınacaktır.  
  5-Hazine taşınmaz mallarının satışı her türlü  vergi, resim ve harçlardan muaftır. Ayrıca satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir.  
  6-Satılacak taşınmaz mallar için istenilmesi halinde alıcılar tarafından ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi, 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi ile Bakanlığımızın   
  313 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen taksitlendirme limitlerine göre taksit süresi ve sayısı belirlenerek ¼’ü peşin geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle eşit   
  taksitler halinde ödenebilir.  
  7-Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır.   
  Postada  meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca  herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.  
  8- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  
             Ayrıca, ihale ile ilgili bilgiler http://www.milliemlak.gov.tr ve  www.vandefterdarlığı.gov.tr  adreslerinden de  öğrenilebilir.  Telefon : (0432) 216 13 98                   İLAN OLUNUR  
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve vansesigazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.