Haber Girişi: 16.04.2015 - 14:18, Güncelleme: 15.10.2020 - 08:20

Sağlıklı yaşam için okullara bisiklet dağıtılacak

 

Sağlıklı yaşam için okullara bisiklet dağıtılacak

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın işbirliğinde 5.6. ve 7. sınıflarda seçmeli spor ve fiziki etkinlik dersini açan veya “bisiklet modülü” dersini uygulayan okullara protokol ile bisiklet dağıtılacak.
Vansesi Haber Merkezi Van Halk Sağlığı Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortak protokol imzalayarak, 5.6. ve 7. sınıflarda seçmeli spor ve fiziki etkinlik dersini açan veya “bisiklet modülü” dersini uygulayan okullara protokol ile bisiklet desteği 20 Nisan’da Vali İbrahim Taşyapan’ın katılımıyla dağıtım gerçekleştirilecek. Van Halk Sağlığı Müdürü Dr. Yakup İmren, İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin ve Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar Ve Kanser Şube Müdürü Büşra Tapan Soğanda, protokol için hazır bulundu. Dr. Yakup İmren, Dünya Sağlık Örgütü sağlığı korumak ve geliştirmek için çevreleri azaltıp fiziksel aktivite engellerini yok etmeyi hedeflemekte ve buna uygun stratejiler geliştirmek olduğunu belirterek, “Bunu yaparken bütünleştirici, çok sektörlü ve ortaklık temelli yaklaşımların desteklenmesi gerekliliğini vurgulamaktadır. Çocuk ve adolesanlar başta olmak üzere toplumun her kesiminin fiziksel aktivite düzeyinin artırılması ve fiziksel aktivite engellerinin ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu sayede kardiyovasküler hastalıklar, kanser, diyabet ve kronik solunum yolu hastalıkları artışının durdurulabileceği ve bunların neden olduğu erken ölümlerin azaltılabileceği üzerinde durmaktadır” dedi. Dr. İmren, Sağlıksız beslenme, yetersiz fizik aktivite (hareketsizlik), tütün kullanımı ve alkolün zararlı kullanımından uzak durulması gerektiğini belirterek “Dünya Sağlık Örgütü fiziksel aktivite düzeyinin artırılmasına yönelik hedef ve stratejileri belirleyerek ülkelere yapılabilecekler konusunda önerilerde bulunmakta ve izlenecek yol haritasının çizilmesinde liderlik yapmaktadır. Küresel hedeflerde 2025 yılına kadar obezite ve diyabetteki artış trendinin durdurulması, inaktif nüfus oranının %10 azaltılması yer almaktadır. Ülkemizde yapılan pek çok çalışmada fiziksel aktivite düzeyini saptamak amaçlanmıştır. Bu araştırmalardan TBSA 2010 sonuçlarına göre; 12 yaş üstü bireylerin %71,9’unun hareketsiz olduğu, %9,7’sinin yetersiz düzeyde fiziksel aktivite yaptığı bulunmuştur. Aynı çalışmada 6-11 yaş grubu çocukların %58,4’ünün düzenli egzersiz yapmadığı saptanmıştır. DSÖ işbirliğinde yapılan Türkiye Çocukluk Çağı (7-8 Yaş) Şişmanlık Araştırması 2013 (COSI-TUR-2013) sonuçlarına göre ise; her dört çocuktan üçü hiç spor yapmamaktadır (%74.2). Hafta içi çocukların %22.4’ü en az bir saat bilgisayarda oyun oynamaktadır. Hafta sonunda çocukların %56.8’inin günlük aktiviteleri arasında bilgisayarda oyun oynama bir aktivite olarak yer almaktadır. Yine aynı çalışmada televizyon seyretmenin çocukların önemli etkinliklerinden biri olduğu saptanmıştır. Hafta sonunda çocukların %97.7’sinin günlük yaşam aktiviteleri arasında televizyon seyretmek yer almaktadır. Bu araştırmalar ışığında; Ülkemizde de fiziksel aktivite düzeyini artırmak amacıyla hedefler belirleyerek stratejiler geliştirmek, toplumu fiziksel aktiviteye özendirmek, fiziksel aktiviteye ulaşma engellerini ortadan kaldırmak için yerel ve ulusal düzeyde çalışmalar yapılmaktadır.” İfadelerini kullandı. Dr. İmren konuşmasının devamında, “Başbakanlık Genelgesi olarak yayımlanan “Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı” hedefi, Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında toplumun fiziksel aktivite düzeyinin arttırılmasının sağlanması için yerel yönetimler ve medyanın rolünün işlenmesi, iş yerinde fiziksel aktivitenin teşviki, okullarda fiziksel aktivitenin arttırılması, paydaşlarla işbirliğinin sağlanması ve farkındalığın arttırılması amacıyla gerçekleştirilen “Fiziksel Aktivite Çalıştayı” sonuç bildirgesi, DSÖ Avrupa Bölgesi 2015-2025 Fiziksel Aktivite Stratejisi (taslak) Dokümanı doğrultusunda çocuklarımıza ve gençlerimize düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırılarak sağlıklarının korunması, gelecekte sağlık sistemimiz üzerinde oluşabilecek potansiyel yükün azaltılması için Bakanlığımız tarafından Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde 5.6. ve 7. sınıflarda seçmeli spor ve fiziki etkinlik dersini açan ve/veya “bisiklet modülü” dersini uygulayan okullara protokol ile bisiklet desteği sağlanacaktır.” Şeklinde konuştu. Konuyla ilgili etkinlik 20 Nisan 2015 tarihinde Vali İbrahim Taşyapan’ın katılımıyla gerçekleştirileceğini belirtildi. 
Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın işbirliğinde 5.6. ve 7. sınıflarda seçmeli spor ve fiziki etkinlik dersini açan veya “bisiklet modülü” dersini uygulayan okullara protokol ile bisiklet dağıtılacak.

Vansesi Haber Merkezi

Van Halk Sağlığı Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortak protokol imzalayarak, 5.6. ve 7. sınıflarda seçmeli spor ve fiziki etkinlik dersini açan veya “bisiklet modülü” dersini uygulayan okullara protokol ile bisiklet desteği 20 Nisan’da Vali İbrahim Taşyapan’ın katılımıyla dağıtım gerçekleştirilecek.

Van Halk Sağlığı Müdürü Dr. Yakup İmren, İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin ve Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar Ve Kanser Şube Müdürü Büşra Tapan Soğanda, protokol için hazır bulundu.

Dr. Yakup İmren, Dünya Sağlık Örgütü sağlığı korumak ve geliştirmek için çevreleri azaltıp fiziksel aktivite engellerini yok etmeyi hedeflemekte ve buna uygun stratejiler geliştirmek olduğunu belirterek, “Bunu yaparken bütünleştirici, çok sektörlü ve ortaklık temelli yaklaşımların desteklenmesi gerekliliğini vurgulamaktadır. Çocuk ve adolesanlar başta olmak üzere toplumun her kesiminin fiziksel aktivite düzeyinin artırılması ve fiziksel aktivite engellerinin ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu sayede kardiyovasküler hastalıklar, kanser, diyabet ve kronik solunum yolu hastalıkları artışının durdurulabileceği ve bunların neden olduğu erken ölümlerin azaltılabileceği üzerinde durmaktadır” dedi.

Dr. İmren, Sağlıksız beslenme, yetersiz fizik aktivite (hareketsizlik), tütün kullanımı ve alkolün zararlı kullanımından uzak durulması gerektiğini belirterek “Dünya Sağlık Örgütü fiziksel aktivite düzeyinin artırılmasına yönelik hedef ve stratejileri belirleyerek ülkelere yapılabilecekler konusunda önerilerde bulunmakta ve izlenecek yol haritasının çizilmesinde liderlik yapmaktadır. Küresel hedeflerde 2025 yılına kadar obezite ve diyabetteki artış trendinin durdurulması, inaktif nüfus oranının %10 azaltılması yer almaktadır. Ülkemizde yapılan pek çok çalışmada fiziksel aktivite düzeyini saptamak amaçlanmıştır. Bu araştırmalardan TBSA 2010 sonuçlarına göre; 12 yaş üstü bireylerin %71,9’unun hareketsiz olduğu, %9,7’sinin yetersiz düzeyde fiziksel aktivite yaptığı bulunmuştur. Aynı çalışmada 6-11 yaş grubu çocukların %58,4’ünün düzenli egzersiz yapmadığı saptanmıştır. DSÖ işbirliğinde yapılan Türkiye Çocukluk Çağı (7-8 Yaş) Şişmanlık Araştırması 2013 (COSI-TUR-2013) sonuçlarına göre ise; her dört çocuktan üçü hiç spor yapmamaktadır (%74.2). Hafta içi çocukların %22.4’ü en az bir saat bilgisayarda oyun oynamaktadır. Hafta sonunda çocukların %56.8’inin günlük aktiviteleri arasında bilgisayarda oyun oynama bir aktivite olarak yer almaktadır. Yine aynı çalışmada televizyon seyretmenin çocukların önemli etkinliklerinden biri olduğu saptanmıştır. Hafta sonunda çocukların %97.7’sinin günlük yaşam aktiviteleri arasında televizyon seyretmek yer almaktadır. Bu araştırmalar ışığında; Ülkemizde de fiziksel aktivite düzeyini artırmak amacıyla hedefler belirleyerek stratejiler geliştirmek, toplumu fiziksel aktiviteye özendirmek, fiziksel aktiviteye ulaşma engellerini ortadan kaldırmak için yerel ve ulusal düzeyde çalışmalar yapılmaktadır.” İfadelerini kullandı.

Dr. İmren konuşmasının devamında, “Başbakanlık Genelgesi olarak yayımlanan “Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı” hedefi, Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında toplumun fiziksel aktivite düzeyinin arttırılmasının sağlanması için yerel yönetimler ve medyanın rolünün işlenmesi, iş yerinde fiziksel aktivitenin teşviki, okullarda fiziksel aktivitenin arttırılması, paydaşlarla işbirliğinin sağlanması ve farkındalığın arttırılması amacıyla gerçekleştirilen “Fiziksel Aktivite Çalıştayı” sonuç bildirgesi, DSÖ Avrupa Bölgesi 2015-2025 Fiziksel Aktivite Stratejisi (taslak) Dokümanı doğrultusunda çocuklarımıza ve gençlerimize düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırılarak sağlıklarının korunması, gelecekte sağlık sistemimiz üzerinde oluşabilecek potansiyel yükün azaltılması için Bakanlığımız tarafından Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde 5.6. ve 7. sınıflarda seçmeli spor ve fiziki etkinlik dersini açan ve/veya “bisiklet modülü” dersini uygulayan okullara protokol ile bisiklet desteği sağlanacaktır.” Şeklinde konuştu.

Konuyla ilgili etkinlik 20 Nisan 2015 tarihinde Vali İbrahim Taşyapan’ın katılımıyla gerçekleştirileceğini belirtildi. 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve vansesigazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.